Front, alan, and Prime Time

Terimler Sözlüğü

Cephe

Aynı savaş formatı ve Tümen teşkili ve modüllerle takviye maliyetleri dahil ekonomik özellikler ile birleşmiş bir grup bölgedir.

Alan

Bir Cephede, bir veya birkaç Prime Time grubunda yer alan bölgelerden oluşan bir sahadır. Karargâhlar ve Tümenler alanlar arasında yer değiştiremez. Bölgelerin Karargâh ile bağlantıları sadece bir alanın sınırları içerisinde mümkündür.

Prime Time

Bir bölge için savaşların başlayacağı zaman. Her Cephenin aynı Prime Time ile birleşen birkaç bölge grubu vardır. Bölgedeki tüm işlemler Prime time’dan bir saat önce durdurulur. Müzayedeler savaşlar sona erdikten sonra tekrar açılır. Bir klan Karargahını kurma veya taşıma işlemini ancak bu dönemde yapabilir.

Bölge

Dünya Haritasındaki en küçük bölünemez toprak; tüm oyun eylemleri bölgelerde gerçekleşir.


Ana Kurallar

Dünya Haritasındaki tüm Cephelerde geçerli olan kurallar:

  • Tüm askeri eylemler bir Cephe içerisinde gerçekleşir. Yani bitişik bir Cephedeki klanlar, ortak bir toprak sınırınız olsa bile bölgenize saldıramaz.
  • Klanınız aynı anda birkaç Cephede birden savaş gerçekleştirebilir: Savaşmak istediğiniz her Cepheye çıkartma yapın.
  • Klanınızın kullanabileceği sadece tek bir Karargâh bulunur. Eğer aynı anda birçok Cephede oynuyorsanız, Karargâhınızı sadece bir tanesine tesis edebilirsiniz.
  • Çıkarma için önerilen Cephe  sembolü ile işaretlidir. Önerilen Cephe klanınızın parametrelerine göre seçilir. Ancak yine de herhangi bir başka Cepheye de çıkabilirsiniz.

Cephe Nitelikleri

Maksimum araç Seviyesi. Cephedeki bölgeler için kullanılabilecek araçların maksimum Seviyesi.

Ekipteki oyuncular. Cephedeki çıkarma ve savaşlara katılabilecek klan oyuncularının azami sayısı.

Günlük ortalama bölge geliri. Cephedeki bir bölgenin sahibine kazandırdığı ortalama altın miktarı.

Savaş süresi. World of Tanks istemcisinde Cephedeki bir bölge için verilen savaşın azami süresi. Dakika olarak ölçülür.

Ortalama klan reytingi. Bölge sahibi olan klanların ortalama Elo reytingi. VI, VIII ve X Cepheleri için ayrı ayrı hesaplanır.

Ortalama minimum teklif. Cephedeki bir bölge için yapılan çıkarma müzayedesine katılmak için harcanması gereken minimum ortalama etki miktarı.

Ortalama kazanan teklif. Cephedeki bir bölgeye çıkarma yapmak için müzayedeyi kazananlar tarafından harcanan ortalama etki miktarı.

Tümen maliyeti. Cephede bir Tümen teşkil etmek için harcanması gereken etki miktarı.

Araç kilidi. Savaşlarda yok edilen araçlar belli bir zaman aralığı boyunca Dünya Haritasına giremezler.

Bu kilit süresinin uzunluğu araç Seviyesi ve savaş sonucuna bağlıdır.

Araç kilidi bir çıkarma bölgesi için yapılan savaşlardaki turnuva rakiplerine uygulanmaz.

Alanlar, Dünya Haritasında özel bir ayarı aktive ederek etkinleştirilirler. Bir Cephenin tüm alanları için geçerli olan kurallar:

  • Bir Cephedeki tüm askeri eylemler bir alanın sınırları içerisinde gerçekleşir. Yani, bitişik bir alandaki klanlar ortak bir toprak sınırınız olsa bile bölgenize saldıramazlar. 
  • Bölge sahibi klanların çıkarma turnuvalarına katılmalarına izin verilmişse, klanınız aynı anda bir Cephenin birkaç alanında birden savaş gerçekleştirebilir. 
  • Klanınızın kullanabileceği sadece tek bir Karargâh bulunur. Eğer aynı anda bir Cephenin birçok alanında oynuyorsanız, Karargâhınızı sadece bir tanesinde tesis edebilirsiniz.
Kapat