Sezon Skor Tahtaları

Terimler Sözlüğü

Sezon Skor Tahtaları

Klanlara Zafer Puanı getiren bir seri askeri faaliyet içeren sezonsal bir etkinliktir.

Aşamalar

Sezon Skor Tahtaları birkaç Aşamadan oluşur. Her Aşamanın sonunda Klanlar sıralamalarına göre Altın alırlar.

Sıralama

Her Aşama için ayrı bir sıralama bulunmaktadır. Tüm skor tahtaları yeni bir Aşamanın başlangıcında sıfırlanır. Klanlar, bir Aşama sırasında topladıkları Zafer Puanı miktarına göre sıralanırlar.


Ana Kurallar

Sezon Skor Tahtalarında sıralamanıza bakmak için  tuşuna tıklayın.

Ancak, Sezon Skor Tahtaları aktif olmadığında simge devre dışı kalır.

Normal olarak oyuncular aktif Aşama skor tahtasına ulaşabilirler. Ayrıca bir sezon boyunca istedikleri zamanda son Aşamaların sonuçlarını serbestçe inceleyebilirler.

Sezon Skor Tahtaları için şu kurallar geçerlidir:

  • Skor Tahtaları Cephe tabanlıdır; yani Dünya Haritasındaki her Cephe için ayrı bir sıralama bulunmaktadır.
  • Klanınız birkaç Cephede aynı anda oynuyorsa, aynı şekilde birkaç skor tahtasında birden yer alacaktır.
  • Klanınız bir sezonu birkaç skor tahtasında en üstte tamamlarsa birden fazla ödül alır.
  • Klanınız en yüksek sıradaki rakibine eşit miktarda Zafer Puanı toplarsa iki Klan da eşit miktarda Altın alır.
Kapat