Klan İttifakları

Terimler

İttifak

Birbirlerine bölge ve savaş aktarmalarına imkân sağlayan klanlar birliğidir. Klanlardan biri öncü klan (Büyük Kuvvet) olurken diğeri ast klan (Küçük Kuvvet) olur. Tek bir İttifaka ait olan ve bir öncü klana hiyerarşik olarak bağlı olan tüm klanlar birbiri ile müttefiktir. Bir Küçük Kuvvetin gelirinin bir kısmı kendi Büyük Kuvveti için vergi olarak tutulur.

Savaş devri

İttifaktaki Büyük ve Küçük Kuvvetler arasında bölgeler için savaşların devredilmesi mümkündür. Müttefik klan bölgedeki tüm savaşları yapar ve ele geçirilirse savaşı devreden klan bölgenin sahibi olur.

Bölge aktarma

İttifaktaki Büyük ve Küçük Kuvvetler arasında bölgelerin aktarılmasıdır.

Vergi

Küçük Kuvvetin gelirinin bir kısmı İttifakın Büyük Kuvvetine ödenmek üzere tutulur. Vergi oranı İttifak oluşturulurken kararlaştırılır.


Ana Kurallar

Klanınızın İttifaklarını yönetmek için Dünya Haritası ana ekranının tepesindeki  (Diplomasi) tuşuna tıklayın.

İttifak Oluşturmak

Bir İttifak oluşturmak için klanın Komutanı veya İkinci Komutanı potansiyel müttefike bir davetiye göndermelidir.

Bir klana İttifak önermek için:

 1. Dünya Haritası ana ekranının tepesinden  (Diplomasi) tuşuna tıklayın.
 2. KLAN ARAMA sekmesine gidin ve arama paneli yoluyla adı veya klan etiketini kullanarak bir klan bulun.
 3. Potansiyel müttefikin bulunduğu yuvada  (Klanınızın Büyük Kuvveti olarak davet et) veya  (Klanınızın Küçük Kuvveti olarak davet et) tuşuna tıklayın.
  Klan hakkında daha fazla bilgi edinmek için adına tıklayın; açılan bir pencerede Klanın Dünya Haritasındaki istatistikleri gösterilir. Buradan da istatistiklerin altındaki ilgili davet tuşlarını kullanarak bir İttifak teklif edebilirsiniz.
 4. Gösterilen pencerede önerilen vergi miktarını belirleyin.
 5. GÖNDER tuşuna tıklayın.

Potansiyel müttefik davetinizi kabul veya ret edene kadar bekleyin. Not: klanınız bir Küçük Kuvvetle bir İttifak oluşturmak için Yönetim Puanı yatırır.

Davetleri doğrudan Dünya Haritası ekranından gönderebilirsiniz: potansiyel müttefikin adına etiketine veya amblemine tıklayın ve Klanın Dünya Haritasındaki istatistikleri penceresindeki ilgili davet tuşlarını kullanın.

Gelen davetleri ve kendi klanınızın tekliflerini yönetmek için Diplomasi bölümündeki BAŞVURULAR VE DAVETLER sekmesine gidin. Klanınız bir davet alırsa Diplomasi tuşunun  üzerinde bir bildirim simgesi gösterilir.

Müttefikler İttifakın oluşturulduğu tarihi izleyen günden itibaren bölge ve savaş aktarmaya başlayabilirler.

İttifak Bozmak

Taraflardan biri taraf diğer müttefikten herhangi bir onaya ihtiyaç duymadan istediği anda İttifakı bozabilir. Diplomasi bölümünde MÜTTEFİKLER sekmesine gidin ve klanın adının olduğu yuvada  (Klan ile olan İttifakı boz) tuşuna tıklayın.

İttifak şu durumlarda otomatik olarak bozulabilir:

 • Klan yeni bir Büyük Kuvvet ile bir İttifak oluşturursa – bu durumda önceki Büyük Kuvvet ile olan İttifak bozulur.
 • Müttefik klanlardan biri dağılırsa.

Bir Küçük Kuvvetle İttifak dağıldığında Yönetim Puanları klanınıza iade edilir.

İttifakın bozulmasından sonra Büyük Kuvvet için maksimum doğrudan alt klan sayısı Dünya Haritasındaki bir sonraki güne kadar bozulan İttifak sayısı kadar azalır.

Örnek. A Klanı Büyük Kuvvet olarak maksimum üç Küçük Kuvvete sahipti ve biri ile olan İttifakını bozdu. A klanı için maksimum Küçük Kuvvet sayısı ikiye düşer. Klan üçüncü Küçük Kuvveti ancak Dünya Haritasındaki bir sonraki gün alabilecektir.

Klanınızın İttifaklara katılım tarihçesini görmek için Dünya Haritası ana ekranının tepesindeki  Diplomasi tuşuna tıklayın ve İTTİFAKLAR TARİHÇESİ sekmesine gidin.

Herhangi bir klanın, hatta rakip klanın bile İttifak tarihçesini görmek için haritada adına veya amblemine tıklayın ve gösterilen profil araç ipucundan Klanın İttifakları seçeneğine tıklayın.

İttifak Yapısı

İttifak liderlik konumunda her zaman bir Büyük Kuvvete sahipken Küçük Kuvvetler de alt klanlara sahip olabilir. Bu tüm üyelerin birbiri ile Müttefik olduğu hiyerarşik bir yapı oluşturur.

Bir klan sadece bir Büyük Kuvvete sahip olabilirken maksimum Küçük Kuvvet sayısı Dünya Haritası sezon kuralları tarafından belirlenir.

Yapının herhangi bir seviyesindeki müttefik klanlar birbirlerinin bölgelerine saldıramazlar. Bölge ve savaş aktarımı ancak Büyük Kuvvet ve doğrudan alt Küçük Kuvvetleri arasında yapılabilir.

Klanın en yakın müttefiklerini görmek için Diplomasi bölümünün herhangi bir yerinde   (Klanın müttefiklerine bak) tuşuna tıklayın.

Haritadaki İttifakları izlemek için detaylı harita izleme kipinde Dünya Haritası ekranının altındaki  (İttifak liderinin renkleri) tuşuna tıklayın. Müttefik klanların bölgeleri liderleri olan klanın renk, etiket ve amblemi ile işaretlenecektir.

Savaşları Devretmek

Büyük ve Küçük Kuvvetler çıkarmalar ve çıkarma müzayedeleri dahil bölgelere olan saldırıları birbirlerine devredebilirler. Klanlar savaş aktarmak için Yönetim Puanı yatırır.

Not: klanlar bölge savunmasını devredemez.

Bir bölgeye saldırıyı devretmek için:

 1. Dünya Haritası ana ekranının tepesindeki  (Klanınız için zamanlanan ve planlanan savaşlar) tuşuna tıklayın.
 2. Devretmek istediğiniz saldırının sağındaki listeden  (Bölgedeki savaşları müttefiklerinize devredin) tuşuna tıklayın.
 3. Müttefike savaş devri penceresinde savaşı devretmek istediğiniz müttefiki seçin ve UYGULA tuşuna tıklayın.

Klan başvurunuzu kabul ederse gelecek Prime Time boyunca bölge ele geçirilene veya yenilene kadar bölgede savaşacaktır.

Sadece devredilen savaşları yapan klan etki puanı, klan ödev gelişimi ve saldırı için Elo reyting puanı kazanır. Bölge ele geçirilirse saldırıyı devreden klan sadece bölgeyi ele geçirme, tutma ve yağmalama için klan ödev puanı kazanır.

Bir bölgeye yapılan saldırı şu durumlarda devredilemez:

 • İttifakın oluşturulduğu gün henüz sona ermediyse
 • Müttefik saldırılan bölgenin sahibi ise
 • Müttefik başka bir klanın savaş devrini kabul ettiyse
 • Müttefik aynı bölgeye saldırıyorsa

Müttefik devredilen savaşa çıkmazsa saldırıyı devreden klanla birlikte savaşa çıkmama cezası alır (bkz. Kaçırılan Savaşlar İçin Cezalar).

Savaş devri şu durumlarda otomatik olarak iptal edilir:

 • Müzayede teklifi elle veya otomatik olarak iptal edilirse
 • Çıkarma turnuvası başvurusu elle veya otomatik olarak iptal edilirse
 • Saldıran tümen klanın Dünya Haritasından çıkması sebebiyle dağıtılırsa
 • İttifak bozulursa – bu durumda sadece kabul edilmemiş devir başvuruları iptal edilir

Bölgeleri Aktarmak

Bölge aktarımı ancak doğrudan müttefikler arasında yapılabilir. Bir bölgeyi devralan klan oranın sahibi haline gelir ve buradan gelir elde eder.

Bölgeler şu koşullarda aktarılır:

 • Bir bölge ancak kendi Prime Time’ı sona erdikten sonra ve ancak bölge sahibi değişmediyse aktarılabilir.
 • Aktarılan bölge üzerinde Karargâh bulunmamalıdır.
 • Devreden klanın Tümeni bölgede bulunuyorsa o da bölge ile birlikte yeni sahibine aktarılır.
 • Bölgeyi alan klan Yönetim Puanı yatırırken bölgeyi aktaran klan Yönetim Puanını geri alır (bkz. Yönetim Puanı).

Bir bölgeyi aktarmak için:

 1. Dünya Haritasında bölgeye tıklayın ve ekranın altındaki  (Bölgeyi müttefike aktar) tuşuna tıklayın.
 2. BÖLGE AKTARIMI penceresinde bir müttefik seçin ve BÖLGEYİ AKTAR tuşuna tıklayın.
Not: bir klan bir bölge ile birlikte bir Tümen alırsa sonraki Tümenlerin satın alma maliyeti artabilir (bkz. Karargâhlar, Tümenler ve Modüller).

Aktarımın onaylanması gerekmez ve müttefik tarafından reddedilemez.

Bölge şu durumlarda aktarılamaz:

 • İttifakın oluşturulduğu gün henüz sona ermediyse
 • Klan aktarım başvurusundan sonra Karargâhını bölgeye taşıdıysa veya konuşlandırdıysa
 • Bölgenin sahibi Prime Time’dan sonra değiştiyse
 • Klanlar Prime Time sona ermeden önce İttifaklarını bozarsa
 • Bölge sahibi Dünya Haritasından çıkarsa

Vergiler

Bir İttifak oluşturulduğu andan itibaren Büyük Kuvvet alt klanların tüm gelirlerini görebilir. Bir Küçük Kuvvetin Dünya Haritasındaki gelirinin bir kısmı Büyük Kuvveti için vergi olarak alıkonur.

Şu klan gelirleri vergilendirilir:

 • Klan ödevlerini tamamlama karşılığı alınan Altın ve Etki
 • Bir bölgenin sahibi olma karşılığı alınan Altın
 • Bir bölgeyi yağmalayarak elde edilen Altın
 • Bir Küçük Kuvvetten vergi olarak alınan Altın ve Etki
 • Bir konvoyu yağmalama karşılığında elde edilen Altın ve Etki
 • Bir düşman Tümenini yok etme karşılığında alınan Etki

Tahsilat her bir gelir elde edildiğinde yapılır. Vergi ödemek için minimum miktar biriktiğinde klan vergiyi Büyük Kuvvetine bir konvoy yoluyla sevk edebilir. Vergi ancak konvoy sevk edildikten sonra ödenmiş sayılır.

Not: birikebilecek vergi miktarı sınırlıdır. Bir klan olabilecek maksimum vergi miktarını biriktirdikten sonra Büyük Kuvvete konvoy göndermezse klanın gelirinden yine de tevkifat yapılır ancak bunlar birikmez. Maksimum vergi birikimi tüm klanlar için sınırlıdır ve İttifaklarda karar verilen vergi miktarına bağlı değildir.

Tahsilat miktarı kesirli bir değer olamaz ve her zaman en yakın tamsayıya yuvarlanır. Bundan dolayı, gerçekten biriken vergi miktarı toplamı hesaplanan değerinden daha az olabilir.

İttifak dağılırsa biriken vergi Küçük Kuvvetin tarafında kalır ve klanın Hazinesine gerçek gelir olarak aktarılmaz. Eski müttefikler İttifakı yeniden kurarsa ve önceki rollerinde kalırsa vergi birikimi kaldığı yerden devam eder.

Biriken vergi, miktarından ve klanlar arasındaki ilişkiden bağımsız olarak sezonun sonunda sıfırlanır.

Klanınızın tüm İttifak yönetim tarihçesi Klan Kütüğünün Diplomasi sekmesinde bulunabilir.

Politik Puan Tablosu

Eğer bir klan Karargâha bağlı bölgelere sahipse, bir İttifaka üyeyse ve sezon sırasında Dünya Haritasında en az bir savaş yaparsa otomatik olarak Politik puan tablosunda yer alır. Klanın puan tablosundaki yeri üç kategoride kazandığı puan miktarına bağlıdır: bölge sahibi olma için puan, küçük kuvvetler için puan ve konvoylar için puan.

Bölge Sahibi Olma İçin Puan. Klan Karargâha bağlı ve şu koşulları karşılayan bölgelere sahip olma karşılığında puan kazanır:

 • Bölge Seviye X Cephede yer almalıdır.
 • Bölgenin gelir seviyesi >0 olmalıdır.
 • Klan sahibi bu bölgeden gelir elde ediyor olmalıdır.

Karargâha bağlı bölge yoksa veya hepsi kaybedilirse bölge sahibi olma puanı sıfır olur. Cephede gelir sağlayan bölge sayısında bir sınırlama varsa bu da bölge için politik puan miktarını etkiler.

Örnek. A Klanı Karargâha bağlı yirmi bölgeye sahip olsun. Cephedeki gelir sağlayan bölge sayısı on ile sınırlı olsun. Bu durumda A klanı sadece en kârlı on bölgesinden gelir elde edecektir. Ayrıca klan sadece on bölge için politik puan kazanacaktır.

Küçük Kuvvetler İçin Puan. Küçük Kuvvetler bölge sahibi olma puanının yarısının yanı sıra kendi alt klanlarının bölge sahibi olma puanlarının yarısını Büyük Kuvvetlerine politik puan olarak verir. Böylece lider Büyük Kuvvet hiyerarşideki tüm Küçük Kuvvetler için puan kazanır. Küçük Kuvvetler için puan toplanmaz ve klanın mevcut durumuna bağlıdır: klanın alt klanları yoksa veya tüm İttifaklarını bozarsa Küçük Kuvvetler için puan sıfır olur.

Konvoy İçin Puan. Hem Büyük hem Küçük Kuvvetler konvoy gönderme karşılığında politik puan kazanır. Ne kadar fazla kaynak sevk edilirse klanlar kaynakların teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın o kadar çok puan kazanır. Konvoylar için puanlar toplanır ve sezonun sonuna kadar kaybolmaz.

Klanların Politik reytingleri çevrim başına bir kere işlenir.

Klanların Politik reytinglerini görmek için Dünya Haritası ana ekranında  (Sezon Puan Tabloları) tuşuna tıklayın.

Kapat