Karargâhlar, Tümenler ve Modüller

Terimler Sözlüğü

Karargâh

Bir klanın mobil komuta merkezi. Sadece Karargâha bağlı olan bölgeler altın olarak gelir getirir. Bir klanın sadece tek bir Karargâhı olabilir.

Tümen

Klanın düşmanın bölgelerine saldırmak ve (alanlar etkinse) bir alan veya (alanlar etkin değilse) bir Cephe içerisindeki kendi sahasını savunmak için kullandığı savaş birimidir. Bir Tümen modüllerle güçlendirilebilir. Tümen teşkil etmek için Etki gereklidir.

Temel Tümen maliyeti

Bir klanın ilk Tümenini satın almak için harcayacağı Etki miktarı.

Modüller

Tümen özelliklerini değiştirerek Tümenleri güçlendirme yoludur ve klanın bir bölge için savaşlarda Savaş Yedekleri kullanmasını sağlar. Eğer bir Tümen savaşı canlı bitirirse modüllerini korur ve aktif kalırlar. Aynı anda farklı türlerde üç modüle kadar ekleyebilirsiniz.

Savaş Yedekleri

Savaşlarda rakip klanlara ek avantaj elde etmek için savaşlarda kullanılabilen sarf malzemeleridir. 

Karargâh bağlantısı

Bölgeniz ve Karargâhınız arası, klanınızın sahip olduğu topraklardan üzerinden olan geçiş. Bölgelerin Karargâha bağlantısı bir Cephe içinde geçerlidir (alanlar etkinse sadece bir alanın sınırları içinde). Karargâha bağlantı bir bölgenin minimum teklif değerini artırır ve bölgeden gelir elde etmeye ve geliri artırmaya imkân sağlar.

Ana Kurallar

Karargâhlar, Tümenler ve modüllerle ilgili işlemler sadece bazı klan subaylarına açıktır. Detaylar için Dünya Haritasındaki Klanlara bakın.

Karargâh

Aşağıdaki Karargâh eylemleri Dünya Haritasında kullanılabilir:

 • Tesis Etme. Bir klan Karargâhını bölgesinde ücretsiz olarak tesis edebilir.
 • Yer Değiştirme. Bir klan, arasındaki sınırları açıksa Karargâhın yerini bölgeleri arasında değiştirebilir.

Karargâhlar için kurallar:

 • Bölgedeki savaş gidişatına bakmaksınız, Karargâh eylemleri istenilen her an kullanılabilir.

  Karargâh yer değiştirme bekleme süresindeyken, Karargâh yeri değiştirilemez.

 • Karargâh tur işlendiği zaman tesis edilir ve yer değiştirilir.
 • Karargâh eylemleri mevcut turun sonuna kadar iptal edilebilir.
 • Karargâhı haritadan çıkaramazsınız. Karargâh, klan Dünya Haritasından ayrıldığında veya Karargâhın bulunduğu bölge kaybedildiğinde otomatik olarak çıkartılır.
 • Her yer değiştirme veya çıkartılma sonrasında, Karargâh herhangi bir operasyondan önce 24 turluk bir bekleme süresine girer.
 • Karargâh bağlantısı klanın bölgelerinden altın toplanmasını sağlar ve bir müzayede bölgesinin minimum teklifini arttırır.

Karargâh Sahipliği

Klanınızın Karargâhı
Düşman Karargâhı

Karargâh Durumları

Yer değiştirme için hazır
Yer değiştirme bekleme süresinde
Bir yer değiştirme başvurusu yapıldı

 

Tümen

Bir Tümen elde etmenin dört yolu vardır:

 • Bir çıkarma müzayedesine katılım. Müzayede teklifi normal olarak temel Tümenin maliyetini içerir.
 • Çıkarma başvurusu. Turnuvaya katılım için ücretsiz bir Tümen verilir.
 • Tümen satın alma.
 • İttifaktaki doğrudan Büyük veya Küçük Kuvvetten bölge ile birlikte aktarılan bir Tümen edinme (bkz. Bölgeleri Aktarmak).

Aşağıda yer alan Tümen operasyonları Dünya Haritasında kullanılabilir:

 • Satın alma
 • Modüller ile takviye
 • Yer değiştirme
 • Dağıtma
Satın alma
 • Bir klan ancak Dünya Haritasında Karargâhı bulunuyorsa bir Tümen satın alabilir.
 • Tümen satın alma sonrasında, Karargâhın bulunduğu bölgede organize olur.
 • Aynı tur içinde bir Tümen satın almak ve Karargâhın yerini değiştirme başvurusunda bulunmak imkansızdır.
 • Klan Tümen ve modül satın almak için Etkiye ihtiyaç duyar.
 • Sezon ayarlarına bağlı olarak Tümen maliyeti dinamik olarak artabilir: bir klanın ne kadar çok Tümeni varsa her yeni Tümeni satın almak için o kadar fazla Etki gerekir. Sistem mevcut Tümenlerin satın mı alındığına veya ücretsiz mi alındığına dikkat etmez.
Modüller ile takviye
 • Bir klan Tümenlere modüller ekleyerek takviye yapabilir.
 • Bir Tümen aynı anda üç modüle kadar kullanabilir, ama her tip modülden en fazla bir tane bulundurabilir.
 • Tümene eklenen modüller değiştirilebilir. Değiştirilen modüller tazminatsız kaldırılır.
 • Modüller Tümen klanın bölgesindeyse değiştirilebilir. Tümen bir düşman bölgesine saldırırsa ve onun bölgesindeyse modüller değiştirilemez.
 • Modül değişimi bölge için savaşlar bittiği andan itibaren bir sonraki Prime Time’dan bir saat öncesine kadar yapılabilir.
Yer değiştirme
 • Bir Tümen klanın bölgeleri arasında hareket edebilir ve diğer klanların bölgelerine saldırabilir.
 • Bir Tümen açık sınırlar üzerinden bölgeler arasında hareket edebilir.
 • Bir Tümenin yeri değiştirildikten sonra, tekrar yer değiştirme için 24 turluk bir bekleme süresine girer.
Dağıtma
 • Bir Tümen tur işlendikten sonra dağıtılır.
 • Bir Tümen dağıtıldıktan sonra, Tümenin maliyeti geri ödenmez.

Tümenler için kurallar:

 • Bölgede yer alan bir Tümen, bölge sahibinin topraklarının bir düşman klanı saldırısından korunmasını sağlar. Eğer klanın Tümeni bölgede yer almıyorsa, bölge bir savaş gerçekleşmeden saldıran klanın eline geçer.
 • Bir bölge aynı klanın birden fazla Tümenini barındıramaz.
 • Tümen operasyonları bölge için verilen savaşlar sona erdiği andan itibaren ve bir sonraki Prime Time’ın başlamasına bir saat kalana kadar kullanılabilir.
 • Tümen operasyonları mevcut turun sonuna kadar iptal edilebilir.
 • Eğer bir Tümen, bir müzayede bölgesine yerleştirilirse, bölge için minimum teklif artış gösterir.
 • Rakip klan normal bir bölgede, müzayede bölgesinde veya bir çıkarma bölgesinde sahibiyle olan savaşta Tümeni yok ederse Tümen sahibinin gerçekte ne kadar harcadığı farketmeksizin ganimet olarak temel Tümen maliyetine eşit miktarda Etki alır.

Tümen Sahipliği

Klanınızın Tümeni
Düşman Tümeni

Tümen Durumları

Yer değiştirme için hazır
Yer değiştirme bekleme süresinde
Bir yer değiştirme başvurusu yapıldı
Bir dağıtılma başvurusu yapıldı
Kapat