Haritaya Yapılan Çıkarmalar. Turnuvalar

Terimler Sözlüğü

Çıkarma bölgesi

Bir turnuvaya katılarak çıkarma yapabileceğiniz bir bölge. Bir çıkarma bölgesi haritada özel bir simge ile gösterilir.

Çıkarma başvurusu

Dünya Haritasında bir çıkarma yapma yöntemi. Çıkarmaya başvuran klanlar bir turnuvaya katılır ve Dünya Haritasına çıkma şansını yakalamak için mücadele eder.

Turnuva

Bölge için bir seri savaş. 

Rakipler

Bir bölge için yapılan turnuvada yer alan Klanlar. Bir müzayede bölgesi için rakipler, bitişik topraklardan saldıran klanlar ve müzayede galiplerinden oluşur.


Ana Kurallar

Çıkarmaya uygun bölge bulmak için  (Dünya Haritası Bölgelerine) tıklayın ve gerekli arama seçeneklerini seçin.

Çıkarma başvuruları

Eğer aşağıdaki koşulları sağlıyorsanız klanınız çıkarma için başvurabilir:

 • Klanınızın Dünya Haritasında henüz bölgesi ve Tümeni yoksa.
 • Klanınız yeterince oyuncu içeriyor ve bu oyuncuların her biri gerekli Seviyedeki bir araçla en az bir savaş yapmışsa. Oyuncuların ve araçlarının Seviyelerinin gerekli olan sayısı Cephenin niteliklerine göre değişir.
Ekipteki maksimum oyuncu sayısı  Maksimum araç Seviyesi
7 VI
10 VIII
15 X

Örneğin, bir klan iki Cephede çıkarma için iki başvuru yapacaksa:

 • Maksimum araç Seviyesi X olan bir Cephe ve ekipte 15 oyuncu
 • Maksimum araç Seviyesi VIII olan bir Cephe ve ekipte 10 oyuncu

Başvuruları yapmak için, klanın en az 15 oyuncu içeriyor olması gerekir:

 • Seviye X bir araçta en az bir savaş yapmış 15 oyuncu
 • Seviye VIII bir araçta en az bir savaş yapmış 10 oyuncu

Aşağıdaki kurallar çıkarma başvuruları için uygulanır:

 • Klanlar, bir bölgedeki savaşlar tamamlandıktan sonra çıkarma için başvurabilir.
 • Bir bölge başvurusu Prime Time’a bir saat kalana kadar yapılabilir veya iptal edilebilir.
 • Başvurular gerçek zamanlı kabul ve iptal edilir, bu da turun işlenmesini beklemek zorunda olmadığınız anlamına gelir.
 • Bir çıkarma turnuvası için yapılacak başvuru sayısı sınırlıdır. Eğer katılımcı listesi doluysa, başka bir klan çıkarma için başvuramaz.
 • Bir klan bir bölgede birden fazla çıkarma başvurusu yapamaz.
 • Her klan aynı anda farklı bölgeler için çıkarma başvurusu yapmış olabilir. Başvuruların sayısı klan boyutu ve klan oyuncularının savaşlarda kullanabilecekleri araçların Seviyeleri ile sınırlıdır.

Sadece şu klan subayları bir çıkarma başvurusu yapabilir veya iptal edebilir:

 • Komutan
 • İkinci Komutan
 • Personel Subayı
 • Savaş Komutanı

Turnuvalar ve Bölge Sahibine Karşı Savaşlar

Turnuva Katılımcıları

Bölge sahibi
Klan çıkarma için başvurdu
Klan bitişik alandan saldırıyor


Bazı Cephelerde çıkarma bölgelerine komşu alanlardan saldırılamaz.

Turnuvalar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Çıkarmaya başvuran her klana ücretsiz bir Tümen verilir.
 • Çıkarma için başvuran klanların Tümenleri Prime Time’dan bir saat önce bölgeye konur.
 • Bölgede Prime Time’dan bir saat önce turnuva fikstürü oluşturulur ve rakip takımlar seçilir. 
 • Turnuva katılımcılarının sayısının tek olması durumunda klanlardan birinin rakibi olmaz ve otomatik olarak bir sonraki tura geçer.
 • Turnuvalar Olimpik sisteme göre yapılır, katılımcılardan biri yenildiğinde turnuvadan elenir.
 • Bir turnuvanın tüm savaşları World of Tanks’de gerçekleştirilir.
 • Gerekli olan araç seviyesi ve oyuncu sayısı bir Cephe’nin niteliklerine göre belirlenir.
 • Sadece gerekli sayıdaki oyuncuya sahip olan ekiplerin savaşmasına izin verilir. Oyuncu eksiği olan bir ekip teknik yenilgiyle yüzleşir.
  Cephe Ekipteki minimum oyuncu sayısı
  VI 5
  VIII
  X 12 
 • Bir çıkarma bölgesine bitişik bölgelerden saldırılabilir. Bu durumda saldıran klanın diğer meydan okuyanlarla birlikte turnuvaya katılması gerekir. Saldıran klanın modüllerle donatılmış bir Tümeni olsa da savaş yedekleri bir çıkarma bölgesinin savaşlarında kullanılamaz.

Bölge sahibi turnuvaya katılmazsa:

 • Turnuva galibi bölge sahibine son bir savaşta meydan okur.
 • Bölge sahibi tunruvada Tümeni modüllere sahip olsa da savaş yedekleri kullanamaz.
 

Turnuva savaşlarının rakipleri aşağıdaki kurallara göre eşleştirilir:

 • İlk tur. En düşük reytingi olan klandan başlamak üzere, rakipler Elo reytinglerine göre eşleştirilir.
 • Sonraki turlar. Rakipler bir önceki tur kazandıkları deneyime göre eşleştirilir. Eşleştirme en az deneyimi kazanan klan veya rakibi olmadığı için bir önceki tura katılmayan klan ile başlar.

Savaş Sonuçları

Bölge Sahibi Turnuvada Olmadan Savaş Sonuçları

Bölge Sahibi Olmadan Turnuva Savaşları Sonuçları

Zafer. Mevcut turun kazananı sonraki tura geçer. Turnuva kazananı bölge sahibine meydan okur.

Yenilgi. Yenilen klanlar turnuvadan elenir.

Berabere. İki rakip de yenilmiş sayılır ve bölge için savaşlardan elenirler.

Bölge Sahibi ile Son Savaşın Sonuçları

Saldıran klan için zafer. Kazanan bir sonraki çevrim başladığında bölge sahibi olur.

Saldıran klan için yenilgi. Bölge sahibi toprağı korur.

Berabere. Bölge sahibi toprağı korur.

Bölge sahibi ile son savaşta yok edilen araçlar belirli bir süre için Dünya Haritasındaki savaşlara katılamazlar. Detaylar için Araç Kilidi bölümüne bakın.

Bir klan İttifaktaki doğrudan Büyük veya Küçük Kuvvetinden bir bölge alırsa Dünya Haritasında savaş yapmadan çıkabilir (bkz. Bölgeleri Aktarmak).

Denge Değerleri

Turlar arası süre 30 dakika
Turnuvadaki maksimum savaş süresi 15 dakika

 

Kapat