Dünya Haritasından Çıkış

Terimler Sözlüğü

Tümen

Klanın düşmanın bölgelerine saldırmak ve kendi alanını savunmak için kullandığı savaş birimidir. Bir Tümen modüllerle güçlendirilebilir. Tümen teşkil etmek için Etki gereklidir.

Karargâh

Klanın mobil komuta merkezidir. Sadece Karargâha bağlı bölgeler altın geliri getirir. Bir klanın sadece bir Karargâhı olabilir.

Prime Time

Bir bölge için savaşların başlayacağı zaman. Her Cephenin aynı Prime Time ile birleşen birkaç bölge grubu vardır. Bölgedeki tüm işlemler Prime time’dan bir saat önce durdurulur. Müzayedeler savaşlar sona erdikten sonra tekrar açılır. Bir klan bölgelerinin huzursuzluk seviyesini düşürme ve Karargahını kurma veya taşıma işlemini ancak bu dönemde yapabilir.

Bölge geliri

Bir bölgenin sahibi olan klana 24 çevrimde sağladığı altın miktarıdır. Altın her çevrimde klan Hazinesine bölge gelirinin 1/24’ü oranında eklenir. Bazı bölgeler geçici bir gelir takviyesi alabilir. Ayrıca, Cephe kurulumuna bağlı olarak bir klan bölge gelirini Etki kullanarak artırabilir.


Ana Kurallar

Bir klan istediği zaman Dünya Haritasından çıkabilir. Bu durumda şu kurallar uygulanır:

 • Klan Dünya Haritasından bedelsiz çıkabilir: hiç Etki veya altın düşülmez.
 • Klan “dondurulmuş” Dünya Haritasından çıkabilir.
 • Çıkış başvurusu klan savaşlarının başlamasından en az bir saat önce veya planlanan savaşlar bittikten sonra işlenir.
 • Bir çıkış başvurusu yaparken şifre 10 dakikadan daha önce girildiyse oyuncunun şifresini onaylaması gerekir.
 • Çıkış başvurusu yapıldığında Dünya Haritasında tüm klan işlemleri devre dışı kalır. Klan sadece çıkış başvurusunu iptal edebilir.
 • Klan kütüğü çıkış zamanı ile ilgili bilgiyi gösterir.

Dünya Haritasından Çıkış Koşulları

Bir klan Dünya Haritasından çıkmaya karar verdiğinde şu koşullar uygulanır:

 • Çıkış başvurusu klan bölge sahibi olmasa da ancak bir bölgeye çıkarma için başvurduysa veya bir müzayedeye katıldıysa yapılabilir.
 • Çıkış başvurusu şu rütbelerdeki oyuncular tarafından yapılabilir:
  • Komutan
  • İkinci Komutan

Dünya Haritasından Çıkış Başvurusu

Çıkış başvurusu yapmak için:

 1. Klan panelinden  (Dünya Haritasından Çık)’a tıklayın.
 2. Açılan pencerede Dünya Haritasından Çık’ı tıklayın. Çıkış başvurusu yapılır 

Eğer çıkış başvurusu henüz işlenmediyse iptal edilebilir.

Dünya Haritasından Çıkmanın Sonuçları

Bir klan Dünya Haritasından çıktığından şu kurallar uygulanır:

 • Klanın Tümenleri dağıtılır; Tümenlerin maliyetleri iade edilmez.
 • Karargâh herhangi başka bir işlem için 24-çevrim bekleme süresi ile Dünya Haritasından kaldırılır.
 • Klanın tüm bölgeleri boş hâle (sahipsiz) gelir ve bu bölgelere yatırılmış Yönetim Puanları klana iade edilir.
 • Bölge geliri değişmez.
 • Klanın tüm başvuruları ve teklifleri iptal olur. Tüm yatırımlar tam olarak iade edilir ve klanın Hazinesine yatırılır.
 • İptal edilen tüm savaş aktarma başvuruları için Yönetim Puanları klana iade edilir.
Kapat