Terimler Sözlüğü

Bölge geliri

Bir bölgenin sahibi olan klana 24 çevrim boyunca sağladığı altın miktarı. Altın her çevrim bölge gelirinin 1/24’ü tutarında klanın Hazinesine eklenir. Bazı bölgeler geçici bir gelir takviyesi alabilir. Ayrıca, Cephe kurulumuna bağlı olarak bir klan bölge gelirini Etki kullanarak artırabilir.

Yağmalama

Birkaç günlük bölge gelirinin bir kerede alınması. Bir bölge sadece sahibi tarafından yağmalanabilir. Yağmalama bazı Cephelerde geçerli olmayabilir.

Karargah

Klanın hareketli komuta merkezi. Sadece Karargaha bağlı bölgeler altın geliri getirir. Bir klanın sadece bir Karargahı olabilir.

Prime Time

Bir bölge için savaşların başlayacağı zaman. Her Cephenin aynı Prime Time ile birleşen birkaç bölge grubu vardır. Bölgedeki tüm işlemler Prime time’dan bir saat önce durdurulur. Müzayedeler savaşlar sona erdikten sonra tekrar açılır. Bir klan bölgelerinin huzursuzluk seviyesini düşürme ve Karargahını kurma veya taşıma işlemini ancak bu dönemde yapabilir.


Ana Kurallar

Bir bölge ele geçirildiğinde klanınız birkaç günlük bölge gelirine eşit bir altın miktarını toplamak için yağmalayabilir. Klan ayrıca bunun karşılığında Zafer Puanı alacaktır (Altın İle Zafer Puanı Kazanımı kısmına bakın).

Yağmalama bölge gelir seviyesini etkilemez. Ancak, bölge geliri bölge yağmalandığı sürece yükseltilemez. Bir bölge yağmalandıysa klan Etki kullanarak bu bölgenin gelir seviyesini artıramaz. Öte yandan yağmalanmış bir bölge geçici gelir takviyesi kazanabilir (bkz. Bölge Geliri).

Bir bölge aşağıdaki şartlar sağlandığında yağmalanabilir:

 • Klanın Karargahı Dünya Haritası üzerinde tesis edilmemiş ve klanın Karargah tesisi için aktif başvurusu yok.
 • Bölge, yağmalayacak olan klana ait.
 • Yağmalanacak bölge çıkarma bölgesi değil.
 • Bölge geçici gelir takviyesine sahip değil.
 • Bölge 24 çevrimden önce ele geçirilmiş.
 • Bölge için savaşlar tamamlanmış ve sonraki Prime Time henüz gelmemiş.
 • Klan son 24 çevrimde herhangi bir bölgeyi yağmalamamış.

Sadece şu klan subayları bir bölgeyi yağmalayabilir:

 • Komutan
 • İkinci Komutan
 • Personel Subayı
 • Savaş Komutanı

Bir bölgeyi yağmalamak için:

 1. Yağmalanacak bölgeyi seçin ve  (Bölgeyi Yağmala)’yı tıklayın. Açılan kutucuk yağmalamadan elde edilecek altın miktarını ve yağmalama geri sayımının bitiş tarihini gösterir.
 2. BÖLGEYİ YAĞMALA’yıtıklayın.

Bölge yağmalaması altını çevrim işlendiğinde klan Hazinesine aktarılır. Bir bölgenin yağmalanmasını emrettiğinizde mevcut çevrimin sonundan önce yine de iptal edebilirsiniz.

Yağmalanmış bir bölgesimgesi ile işaretlenir ve yağmalama geri sayımı bitene kadar sahibi olan klana gelir sağlamaz. Yağmalanmış bir bölge geçici gelir takviyesi alırsa gelir sağlamaya devam eder. Gelir takviyesi sona erdikten sonra yine yağmalanabilir.

Kapat