Terimler

İttifak

Birbirlerine bölge ve savaş aktarmalarına imkân sağlayan klanlar birliğidir. Klanlardan biri öncü klan (Büyük Kuvvet) olurken diğeri ast klan (Küçük Kuvvet) olur. Tek bir İttifaka ait olan ve bir öncü klana hiyerarşik olarak bağlı olan tüm klanlar birbiri ile müttefiktir. Bir Küçük Kuvvetin gelirinin bir kısmı kendi Büyük Kuvveti için vergi olarak tutulur.

Vergi

Küçük Kuvvetin gelirinin bir kısmı İttifakın Büyük Kuvvetine ödenmek üzere tutulur. Vergi oranı İttifak oluşturulurken kararlaştırılır.

Konvoy

Bir klandan bir başkasına belirli sayıda oyun günü içerisinde (teslimat süresi) kaynak aktarma yoludur.

Konvoya saldırı

Nakliyesi yapılan kaynakları ele geçirme amacıyla bir konvoya yapılan taarruzdur.

Günlük kaynak payı

Her gün, teslimat süresi içinde alıcı klana konvoy yoluyla gönderilen toplam kaynak miktarının bir kısmı.

Teslimat süresi

Konvoyun toplam kaynak miktarını alıcı klana teslim edebilmesi için gereken oyun günü sayısı.

Ana Kurallar

Kaynak takası Dünya Haritasında klan işbirliklerinin ana amaçlarından biridir. Böyle bir takasın örneği bir Küçük Kuvvetin gelirinin bir kısmını Büyük Kuvvetine düzenli şekilde vergi olarak aktarmasıdır (daha fazla detay için Klan İttifaklarına bakın).

Klanlar İttifaklarının dışı ile de kaynak takası yapabilirler. Örneğin bir klanda bir kaynaktan fazla miktarda varsa ama bir başkası ihtiyaç duyuyorsa iki klan kendileri için faydalı olacak şartlarla kaynak takası yapmak için anlaşabilirler. Klanların Dünya Haritasında kaynak takası yapmalarının tek yolu konvoy göndermektir.

Konvoyun ana amacı kaynakları belirli bir teslimat süresi içinde alıcı klana teslim etmektir. Bu teslimat süresi aktarılan kaynak miktarına ve mevcut sezonun ayarlarına bağlıdır.

Konvoy, kaynakları alıcı klana her gün günlük pay adlı eşit paylarla teslim eder. Örneğin teslimat süresi beş günse, alıcı klan her gün toplam miktarın beşte birini alacaktır.

Toplam miktar teslimat günü sayısına tam bölünemiyorsa günlük paylar birbirinden farklı olabilir.

Düşman klanlar, konvoya yolculuğunun her gününde günlük kaynak payını ele geçirme amacıyla saldırabilirler. Konvoyu yağmalanmaktan korumak için gönderen klan gönderme anında konvoyun koruyucusunu atayabilir (daha fazla detay için Konvoy Sevkine bakın). Düşman klan saldırıyı kazanırsa o günün aktarılan kaynak günlük payını ödül olarak alır.

Klanınız tarafından sevk edilen konvoyları ve halihazırda klanınıza gelmekte olan konvoyları görmek için Dünya Haritası ana ekranının tepesine gidin,  (Konvoylar) tuşuna tıklayın ve KLANIMIN KONVOYLARI sekmesine gidin.

Dünya Haritasında kaynak aktarma amacına bağlı olarak iki tür konvoy bulunmaktadır:

 • Vergi konvoyu
 • Ticaret konvoyu

Vergi konvoyu

Bir Küçük Kuvvetin Dünya Haritasında kazandığı altın ve Etkinin sabit bir payı Büyük Kuvvetine ödenecek vergi olarak tutulur. Paya İttifak oluşturulurken klanlar tarafından beraberce karar verilir ve kazançlar Küçük Kuvvetin hazinesine her aktarıldığında tutulur.

Örneğin, klanlar %20 vergi oranı üzerinde anlaştıysa bundan sonra Küçük Kuvvetin Dünya Haritasından kazandığı tüm altın ve Etkinin %20’si hemen Büyük Kuvvete ödenmek üzere tutulurken %80’i alışıldık şekilde Küçük Kuvvetin Hazinesine gider.

Bir İttifaktaki minimum ve maksimum vergi miktarları Dünya Haritasındaki mevcut sezonun ayarlarına göre değişebilir.

Tutulan kaynaklar belirli bir eşik değerine ulaştığında Küçük Kuvvet, Büyük Kuvvete bir konvoy sevk edebilir. Şu klan subayları konvoy yönetme yetkisine sahiptir:

 • Komutan;
 • İkinci Komutan.

Tutulan vergiler hakkında bilgileri görmek ve Büyük Kuvvete bir konvoy sevk etmek için Dünya Haritası ekranının tepesine gidin,  (Diplomasi) tuşuna tıklayın ve ardından VERGİLER sekmesine tıklayın. Burada ayrıca klanınızın varsa kendi Küçük Kuvvetlerinden hâlihazırda alması planlanan vergi miktarlarını da görebilirsiniz.

Vergilendirilen gelir ve vergilendirme işlemleri için Vergiler kısmına bakın.

Altın yüklü bir vergi konvoyu alan veya yağmalayan klanlar Zafer Puanı alırlar (daha fazla detay için Zafer Puanına bakın).

Ticaret Konvoyu

Ticaret konvoyu Dünya Haritası üzerinde iki taraf için de faydalı koşullarla kaynak takas etmenin yoludur.

Örneğin bir klan Politik skor tahtasında yüksek bir konumda olsun ve bol miktarda tahvil kazanmış olsun. Ancak şu anda tahvile ihtiyaçları olmayabilir; onun yerine belirli bir miktar Etkiyi tercih edebilirler. Etki edinmek için klan başka bir klanla kaynak değiş tokuşu yapmayı kabul edebilir ve tahvil veya başka bir tercih edilen kaynak içeren bir ticaret konvoyu sevk ederek karşılığında gerekli miktarda Etki taşıyan bir konvoy alabilir.

Klanlar, ticaret konvoylarını Büyük veya Küçük Kuvvetleri dâhil her türlü başka klana sevk edebilirler.

Klanınız aynı anda kaynak teslim eden sınırlı sayıda ticaret konvoyu gönderebilir. Konvoy sınırı, Sezon ayarları tarafından belirlenir. Sınıra ulaşırsanız ancak gönderilmiş bir ticaret konvoyunun teslimat süresi bittiğinde başka bir ticaret konvoyu gönderebileceksiniz.

Ticaret konvoyu şu kaynakları aktarabilir: altın, Etki, Endüstriyel Kaynak ve tahvil. Her kaynak için bir minimum aktarma miktarı bulunmaktadır, o yüzden bir klan yeterli kaynak biriktirmediyse bunu bir ticaret konvoyu ile sevk edemezler. Her kaynak için kesin miktarlar sezon ayarları tarafından belirlenir. Bir klanın ticaret konvoyu ile gönderebileceği maksimum miktar biriktirdiği kaynak miktarının tümüdür.

Ticaret konvoyu tarafından aktarılan kaynaklar kaynakları kimin aldığından bağımsız olarak (alıcı klan veya konvoya başarılı bir saldırı sonucu bir düşman klan) vergiye tabi değildir.

Ticaret konvoyu altın aktarırsa ne alıcı klan ne de düşman klan bu sayede Zafer Puanı almaz.

Klanlar ticaret konvoyu sevk ederek Politik skor tahtasında puan kazanmazlar.

Konvoy Sevki

Konvoy sevk etme yolu konvoyu türüne göre değişir.

 • Vergi konvoyu sevk etmek için:
 • Ticaret konvoyu sevk etmek için:
 1. (Diplomasi) tuşuna tıklayın ve VERGİLER sekmesine gidin.
 2. BÜYÜK KUVVET İÇİN VERGİLER panelinde GÖNDER tuşuna tıklayın. KONVOY SEVKİ penceresi açılacaktır. Kaynaklar bir konvoy sevk etmek için gerekli eşik değere ulaşana kadar GÖNDER tuşu kullanılamaz.
 3. KONVOY SEVKİ penceresi şu bilgileri içerir: alıcı klanın adı, aktarılacak kaynak miktarları ve teslimat süresi. Bilgiler doğruysa DEVAM ET tuşuna tıklayın.
 4. Gerekli şu bilgileri belirtin: konvoyun savunucusu, savaş başlangıç zamanı ve bir sunucu.
 5. KONVOYU SEVK ET tuşuna tıklayın.
 1.  (Konvoylar) tuşuna tıklayın ve KLANIMIN KONVOYLARI sekmesine gidin.
 2. Ekranın alt kısmındaki KONVOY OLUŞTUR tuşuna tıklayın. KONVOY SEVKİ penceresi açılır.
 3. Klanın etiketini veya adını girerek konvoyu alacak klanı belirtin.
 4. Aktarılacak kaynakları belirtin:  tuşuna tıklayın ve açılan menüden istediğiniz kaynağı seçin. Listeye yeni bir kaynak eklemek için Kaynak Ekle tuşuna tıklayın.
 5. DEVAM ET tuşuna tıklayın.
 6. Aktarılacak miktarları belirlemek için kaydıracı kullanın veya ilgili alanlara yazın. Listeden kaynak çıkarmak için  (Konvoydan kaynak çıkar) tuşuna tıklayın.
 7. DEVAM ET tuşuna tıklayın.
 8. Gerekli şu bilgileri belirtin: konvoyun savunucusu, savaş başlangıç zamanı ve bir sunucu.
 9. KONVOYU SEVK ET tuşuna tıklayın.

Not: Bir konvoy gönderildiğinde iptal edilemez veya geri çekilemez.

Konvoyun savunucusu konvoyu düşman klanları tarafından yağmalanmaya karşı koruyan klandır. Konvoyu savunucusu olarak gönderen klan veya alıcı klan atanabilir. Savaş başlangıç zamanı geldiğinde atanan klanın oyuncuları Dünya Haritası ana ekranının tepesindeki  (Klanınız için programlanan ve planlanan savaşlar) tuşuna tıklayarak konvoy için planlanan savaşı görebilirler.

Klan konvoyun savunucusu olmayı reddedemez.

Savaş başlangıç zamanı konvoya saldırma hakkı için rekabet eden klanlar arasındaki turnuva savaşları için Prime Timedir. Prime Timelerin kesin listesi Dünya Haritasındaki mevcut sezonun ayarları tarafından belirlenir. 15 dakika kaydırılmış Prime Timeler de kullanılabilir.

Konvoy için savaşların mevcut oyun günü içinde oynanabilmesi amacıyla konvoyun seçili Prime Timeden gerekli minimum çevrim öncesinde sevk edilmiş olması gereklidir. Minimum çevrim sayısı mevcut sezon ayarları tarafından tanımlanır. Bu koşul karşılanırsa düşmanlar bir sonraki çevrim başlar başlamaz konvoya saldırmak için başvurabileceklerdir ve konvoy için savaşlar mevcut oyun günü içinde gerçekleşecektir. Ancak konvoy daha sonra sevk edilirse düşmanlar konvoya saldırmak için ancak Prime Time başladıktan sonra başvurabilecekler ve konvoy için savaşlar bir sonraki oyun gününe kaydırılacaktır.

Örneğin, mevcut sezonda minimum gerekli çevrim sayısı dört olsun. Bir klan 17:00’da bir konvoy sevk etmiş olsun. Bu durumda savaşların mevcut oyun günü içinde oynanabilmesi için savaş başlangıç saati 21:00 veya daha sonra olmalıdır. Aksi halde konvoy için savaşlar bir sonraki oyun gününde gerçekleşecektir.

Konvoy için savaşların gerçekleşeceği haritalar konvoy alıcı klana doğru ilerlerken günden günde değişebilir. Kesin harita listesi konvoy sevk edildiğinde rastgele seçilir ve değiştirilemez.

Konvoya Saldırı

Konvoyun seçili Prime Timeden kaç çevrim önce sevk edildiğine bağlı olarak düşmanlar konvoya saldırmak için ya gelecek bir sonraki çevrimin başlangıcından sonra ya da konvoy sevk edilirken seçilen Prime Timenin başlangıcından sonra başvurabilirler. Bir klan başvurmak için müzayedeye katılmalı ve teklif vermelidir. Minimum teklif bir Etki puanıdır.

Bir konvoya saldırmak için başvurmak için:

 1. (Konvoylar) tuşuna tıklayın ve KONVOY ARAMA sekmesine gidin.
 2. Tercih ettiğiniz konvoy türünü, haritayı, sunucuyu ve savaş başlangıç zamanını belirtin. Uygun konvoyların listesi görünecektir.
 3. Bir konvoy seçin ve  (Teklif ver) tuşuna tıklayın. Teklif verme penceresi açılacaktır.
 4. Teklif değerini belirlemek için kaydıracı kullanın veya ilgili alana istediğiniz Etki miktarını yazın.
 5. TEKLİF VER tuşuna tıklayın.

Müzayede şu kurallara göre gerçekleşir:

 • Müzayedeler kapalı müzayede yöntemine göre yapılır: klanlar ne müzayede katılımcıları sayısını ne de diğer klanların tekliflerinin değerini bilebilir.
 • Saldıran klanlar o konvoy için savaşların Prime Time’ından bir saat öncesine kadar teklif verebilir veya geri çekebilir.
 • Müzayedede birden fazla kazanan olabilir – en üstteki birkaç teklif kabul edilir ve kazanan o klanlar turnuva aşamasına ilerler. Müzayede kazananların kesin sayısı mevcut sezon ayarları tarafından belirlenir ve haritada çıkarma için müzayedenin kazananların sayısına eşit olamaz.
 • Müzayede kazananları konvoy için savaşlar için belirlenen Prime Time’dan bir saat önce belirlenir.

Müzayede teklifleri bazı kurallara uymalıdır:

 • Tüm teklif işlemleri gerçek zamanlı gerçekleşir o yüzden bir sonraki çevrimin beklenmesi gerekli değildir.
 • Teklif miktarı değiştirilemez. Teklifinizi artırmak veya azaltmak istiyorsanız mevcut teklifinizi geri çekip yeni teklif vermeniz gereklidir.
 • Minimum teklif aktarılan kaynaktan bağımsız olarak tüm konvoylar için aynıdır. Minimum teklifin değeri mevcut sezon ayarları tarafından belirlenir.
 • Eşit değere sahip birden çok teklif olduğunda ilk yapılan teklif (veya teklifler) müzayedeyi kazanır.
 • Teklif veren bir klan müzayededen çıkarsa teklif ettikleri tüm Etki miktarı klana iade edilir.

Şu klan subayları bir müzayedede teklif verebilir veya geri çekebilir:

 • Komutan;
 • İkinci Komutan;
 • Üye Alım Subayı;
 • Savaş Subayı.

Müzayedeyi kazanan klanlar bir turnuvada birbirleri ile savaşma hakkı kazanırlar.

Turnuva şu kurallara göre gerçekleştirilir:

 • Turnuvalar tekli eleme usulüdür: bir kere yenilen katılımcı turnuvadan elenir.
 • Savaşlar birkaç tur halinde yapılır. Turlar konvoy sevk edildiğinde seçilen Prime Time’den başlayarak her yarım saatte bir başlar. Örneğin Prime Time 17:00’da başlıyorsa ilk savaş turu 17:00’da ikincisi 17:30’da vb. yapılacaktır.
 • İlk turun rakip çifti Elo reytingine göre, en düşük reytinge sahip klandan başlayarak eşleştirilir. Daha sonraki turlarda rakipler önceki turda kazanılan deneyim puanına göre eşleştirilir.
 • Turnuva katılımcıları sayısı tek ise klanlardan birinin rakibi olmaz ve hükmen bir sonraki tura ilerler.
 • Savaş sonuçları gerçek zamanda işlenir o yüzden bir sonraki çevrimin beklenmesi gerekmez.
 • Her tur bittiğinde ve sonuçlar işlendiğinde katılan klanların Elo reytingleri savaş sonuçlarına göre yeniden hesaplanır.
 • Beraberlik durumunda iki klan da yenilmiş sayılır ve turnuvadan elenirler.
 • Meydan okuyan klan savaşa çıkmazsa cezaya maruz kalır. Detaylar için Kaçırılan Savaşlar İçin Cezalar kısmına bakın.

Turnuvanın galibi konvoyun savunucusu ile savaş yapar. Aktarılan kaynakları alacak olan klan savaş sonucuna göre belirlenir:

 • Saldıran klanın zaferi
 • Konvoyun savunucusunun zaferi
 • Beraberlik
 • Konvoyun savunucusunun savaşa çıkmaması
Saldıran klanın zaferi

Saldıran klan günlük kaynak payını alırken alıcı klan hiçbir şey alamaz.

Konvoyun savunucusunun zaferi

Günlük kaynak payı alıcı klana gider.

Beraberlik

Konvoyun savunucusu galip sayılır; günlük pay alıcı klana gider.

Konvoyun savunucusunun savaşa çıkmaması

Saldıran klan galip sayılır ve savaşmadan günlük payı alır. Öte yandan konvoyun savunucusu ceza almaz.

Turnuvada galibiyet ve konvoya başarılı bir saldırı klanın klan ödevlerinde ilerlemesine yardımcı olmaz. Konvoy Etki taşımıyorsa klana ek Etki de kazandırmaz. Konvoy Etki taşıyorsa saldıran klan günlük payda yer alan Etkiyi alır.
Kapat