Terimler

İttifak

Birbirlerine bölge ve savaş aktarmalarına imkân sağlayan klanlar birliğidir. Klanlardan biri öncü klan (Büyük Kuvvet) olurken diğeri ast klan (Küçük Kuvvet) olur. Tek bir İttifaka ait olan ve bir öncü klana hiyerarşik olarak bağlı olan tüm klanlar birbiri ile müttefiktir. Bir Küçük Kuvvetin gelirinin bir kısmı kendi Büyük Kuvveti için vergi olarak tutulur.

Vergi

Küçük Kuvvetin gelirinin bir kısmı İttifakın Büyük Kuvvetine ödenmek üzere tutulur. Vergi oranı İttifak oluşturulurken kararlaştırılır.

Konvoy

Bir Küçük Kuvvetin vergilerini Büyük Kuvvetine teslimat süresi adlı belirli gün süresi içinde aktardığı yöntemdir. Konvoy ya Küçük Kuvvet ya da Büyük Kuvvet tarafından savunulur; hangi klanın savunmayı üstleneceği seçimi Küçük Kuvvet tarafından yapılır. İttifakın üyesi olmayan herhangi bir klan konvoya saldırabilir.

Konvoya saldırı

Bir konvoya taşıdığı kaynakları ele geçirme amacıyla saldırıdır. Düşman klanları müzayede yoluyla konvoya saldırmak için başvurabilirler. Müzayedeyi ve sonraki turnuvayı kazanan düşman klanı konvoy savunucusu ile konvoy sevk edildiği anda belirlenen rastgele bir haritada savaşır. Saldıran kazanırsa ödül olarak o günün aktarılan kaynaklarının günlük payını alırlar.

Günlük kaynak payı

Her gün teslimat süresi içinde konvoy yoluyla Büyük Kuvvete teslim edilen toplam vergi miktarının bir kısmıdır.

Teslimat süresi

Konvoyun toplam vergi miktarını Büyük Kuvvete teslim etmesi için geçen gün sayısıdır. Aktarılan kaynak miktarına ve Dünya Haritasındaki güncel sezon ayarlarına bağlı olarak hesaplanır.

Ana Kurallar

Bir Küçük Kuvvetin Dünya Haritasında kazandığı altın ve Etkinin sabit bir payı Büyük Kuvvetine ödenecek vergi olarak tutulur. Paya İttifak oluşturulurken klanlar tarafından beraberce karar verilir ve kazançlar Küçük Kuvvetin hazinesine her aktarıldığında tutulur.

Örneğin, klanlar %20 vergi oranı üzerinde anlaştıysa bundan sonra Küçük Kuvvetin Dünya Haritasından kazandığı tüm altın ve Etkinin %20’si hemen Büyük Kuvvete ödenmek üzere tutulurken %80’i alışıldık şekilde Küçük Kuvvetin Hazinesine gider.

Bir İttifaktaki minimum ve maksimum vergi miktarları Dünya Haritasındaki mevcut sezonun ayarlarına göre değişebilir.

Tutulan kaynaklar belirli bir eşik değerine ulaştığında Küçük Kuvvet, Büyük Kuvvete bir konvoy sevk edebilir. Şu klan subayları konvoy yönetme yetkisine sahiptir:

  • Komutan;
  • İkinci Komutan.

Tutulan vergiler hakkında bilgileri görmek ve Büyük Kuvvete bir konvoy sevk etmek için Dünya Haritası ekranının tepesine gidin,  (Diplomasi) tuşuna tıklayın ve ardından VERGİLER sekmesine tıklayın. Burada ayrıca klanınızın varsa kendi Küçük Kuvvetlerinden hâlihazırda alması planlanan vergi miktarlarını da görebilirsiniz.

Vergilendirilen gelir ve vergilendirme işlemleri için Vergiler kısmına bakın.

Konvoy Sevki

Klanınızın sevk ettiği konvoyların yanı sıra hâlihazırda klanınıza gelmekte olan klanlar görmek için Dünya Haritası ana ekranının tepesine gidin,  (Konvohaliylar) tuşuna tıklayın ve ardından KLANIMIN KONVOYLARI sekmesine tıklayın.

Bir konvoy sevk etmek için:

  1. (Diplomasi) tuşuna tıklayın ardından VERGİLER sekmesine gidin.
  2. BÜYÜK KUVVET İÇİN VERGİLER panelinde GÖNDER tuşuna tıklayın. Kaynaklar bir konvoy sevk etmek için gerekli eşik değere ulaşana kadar tuş kullanılamaz.
  3. Açılacak KONVOY SEVKİ penceresinde gerekli şu bilgileri sağlayın: konvoyun savunucusu, savaş başlama zamanı ve bir sunucu.
  • Konvoy savunucusu
  • Savaş başlama zamanı
  • Sunucu
Konvoy savunucusu

Klanınızın sevk edeceği konvoyu hangi klanın savunacağını seçin. Savaş başlama zamanı geldiğinde seçili klanın oyuncuları Dünya Haritası ana ekranının tepesindeki  (Klanınız için programlanan ve planlanan savaşlar) tuşuna tıklayarak programlanmış bir savaş görebilecekler.

Savaş başlama zamanı

Konvoya saldırma hakkı için rekabet eden klanlar arasında turnuva savaşları için bir Prime Time seçin. Prime Time’ların kesin listesi Dünya Haritasındaki mevcut sezonun ayarları tarafından tanımlanır. Prime Time’ların 15 dakika kaydırma imkânı da geçerlidir.

Sunucu

Konvoy için savaşlar için tercih edilen sunucuyu seçin.

4. GÖNDER tuşuna tıklayın.

Not: Bir konvoy gönderildiğinde iptal edilemez veya geri çekilemez.

Konvoy için savaşların mevcut gün içerisinde oynanabilmesi için konvoyun Dünya Haritasındaki mevcut sezonun ayarları tarafından tanımlanan seçili Prime Time’dan minimum gerekli çevrim önce sevk edilmesi gerekmektedir. Bu koşula uyulursa düşmanlar bir sonraki çevrim başlar başlamaz konvoya saldırmak için başvurabilirler ve konvoy için savaşlar mevcut gün içinde gerçekleşir. Ancak konvoy daha sonra sevk edilirse düşmanlar konvoya saldırmak için ancak Prime Time başladıktan sonra başvurabilirler ve konvoy için savaşlar bir sonraki güne kaydırılır.

Konvoy için savaşların gerçekleşeceği haritalar konvoy Büyük Kuvvetine doğru yoldayken günden güne değişebilir. Haritaların kesin listesi konvoy sevk edildiğinde rastgele seçilir ve değiştirilemez.

Varlığının her günü konvoy eşit günlük paylar halinde Büyük Kuvvete vergi teslim eder. Örneğin teslimat süresi beş gün ise her gün Büyük Kuvvet toplam vergi miktarının beşte birini alacaktır.

Toplam vergi miktarının teslimat gün sayısına eşit olarak bölünememesi durumunda günlük paylar birbirinden az farklı olabilir.

Konvoya Saldırı

Konvoyun seçili Prime Time’dan kaç çevrim önce sevk edildiğine bağlı olarak düşmanlar ya gelecek bir sonraki çevrimin başından sonra veya konvoy sevk edilirken seçilen Prime Time’ın başlangıcından sonra konvoya saldırmak için başvurabilir. Başvurmak için klanın müzayedeye katılıp teklif vermesi gerekir; bu müzayedenin para birimi Etkidir.

Bir konvoya saldırı için başvurmak için:

  1. (Konvoylar) tuşuna basın; KONVOY ARAMA sekmesine gidin ve tercih ettiğiniz harita, sunucu ve savaş başlama zamanını seçin.
  2. Gösterilecek saldırılabilecek konvoylar listesinde bir konvoy seçin ve  (Teklif ver) seçin.

Müzayede şu kurallara göre gerçekleşir:

  • Müzayedeler kapalı müzayede yöntemine göre yapılır: klanlar ne müzayede katılımcıları sayısını ne de diğer klanların tekliflerinin değerini bilebilir.
  • Saldıran klanlar o konvoy için savaşların Prime Time’ından bir saat öncesine kadar teklif verebilir veya geri çekebilir.
  • Müzayedede birden fazla kazanan olabilir – en üstteki birkaç teklif kabul edilir ve kazanan o klanlar turnuva aşamasına ilerler. Müzayede kazananların kesin sayısı mevcut sezon ayarları tarafından belirlenir ve haritada çıkarma için müzayedenin kazananların sayısına eşit olamaz.
  • Müzayede kazananları konvoy için savaşlar için belirlenen Prime Time’dan bir saat önce belirlenir.

Müzayede teklifleri bazı kurallara uymalıdır:

  • Tüm teklif işlemleri gerçek zamanlı gerçekleşir o yüzden bir sonraki çevrimin beklenmesi gerekli değildir.
  • Teklif miktarı değiştirilemez. Teklifinizi artırmak veya azaltmak istiyorsanız mevcut teklifinizi geri çekip yeni teklif vermeniz gereklidir.
  • Minimum teklif aktarılan kaynaktan bağımsız olarak tüm konvoylar için aynıdır. Minimum teklifin değeri mevcut sezon ayarları tarafından belirlenir.
  • Eşit değere sahip birden çok teklif olduğunda ilk yapılan teklif (veya teklifler) müzayedeyi kazanır.
  • Teklif veren bir klan müzayededen çıkarsa teklif ettikleri tüm Etki miktarı klana iade edilir.

Şu klan subayları bir müzayedede teklif verebilir veya geri çekebilir:

  • Komutan;
  • İkinci Komutan;
  • Üye Alım Subayı;
  • Savaş Subayı.

Müzayedeyi kazanan klanlar bir turnuvada birbirleri ile savaşma hakkı kazanır. Turnuvanın galibi konvoya saldırabilir.

Turnuva şu kurallara göre gerçekleştirilir:

  • Turnuvalar tekli eleme usulüdür: bir kere yenilen katılımcı turnuvadan elenir.
  • Savaşlar birkaç tur halinde yapılır. Turlar konvoy sevk edildiğinde seçilen Prime Time’den başlayarak her yarım saatte bir başlar. Örneğin Prime Time 17:00’da başlıyorsa ilk savaş turu 17:00’da ikincisi 17:30’da vb. yapılacaktır.
  • İlk turun rakip çifti Elo reytingine göre, en düşük reytinge sahip klandan başlayarak eşleştirilir. Daha sonraki turlarda rakipler önceki turda kazanılan deneyim puanına göre eşleştirilir.
  • Turnuva katılımcıları sayısı tek ise klanlardan birinin rakibi olmaz ve hükmen bir sonraki tura ilerler.
  • Savaş sonuçları gerçek zamanda işlenir o yüzden bir sonraki çevrimin beklenmesi gerekmez.
  • Her tur bittiğinde ve sonuçlar işlendiğinde katılan klanların Elo reytingleri savaş sonuçlarına göre yeniden hesaplanır.
  • Beraberlik durumunda iki klan da yenilmiş sayılır ve turnuvadan elenirler.
  • Meydan okuyan klan savaşa çıkmazsa cezaya maruz kalır. Detaylar için Kaçırılan Savaşlar İçin Cezalar kısmına bakın.

Turnuvanın galibi konvoya saldırabilir. Aktarılan kaynakları alacak olan klan savaş sonucuna göre belirlenir:

  • Saldıran klanın zaferi
  • Konvoy savunucusunun zaferi
  • Beraberlik
  • Konvoy savunucusunun savaşa çıkmaması
Saldıran klanın zaferi

Saldıran klan kaynakların günlük payını alırken Büyük Kuvvet hiçbir şey almaz.

Konvoy savunucusunun zaferi

Kaynakların günlük payı Büyük Kuvvete gider.

Beraberlik

Konvoy savunucusu galip kabul edilir; günlük pay Büyük Kuvvete gider.

Konvoy savunucusunun savaşa çıkmaması

Saldıran klan galip sayılır ve savaşmadan günlük payı alır. Öte yandan konvoy savunucusu ceza almaz.

Turnuvada galibiyet ve konvoya başarılı bir saldırı klanın klan ödevlerinde ilerlemesine yardımcı olmaz. Konvoy Etki taşımıyorsa klana ek Etki de kazandırmaz. Konvoy Etki taşıyorsa saldıran klan günlük payda yer alan Etkiyi alır.
Kapat