Terimler Sözlüğü

Hazine

Klanın sahip olduğu bir altın fonu. Hazine, klanın Dünya Haritasındaki bölgelerinden elde ettiği gelir ile tazelenir.

Bölge geliri

Bir bölgenin, ona sahip olan klana 24 tur için kazandırdığı altın miktarı. Altın, klanın Hazinesine her tur bölge gelirinin 1/24 oranında eklenir. Bazı bölgeler geçici bir gelir takviyesi alabilir. Ayrıca, Cephe kurulumuna bağlı olarak bir klan bölge gelirini Etki kullanarak artırabilir.


Ana Kurallar

Dünya Haritasındaki klanlar için bölge sahibi olmak ana gelir kaynağıdır.

Bir klan bir bölgeden şu koşullarda gelir elde edebilir:

 • Klan bölgenin sahibiyse. Yani klan bu bölgeye bir müzayede veya turnuva yoluyla çıktı, bir düşman bölgesini ele geçirdi veya Büyük Kuvvetinden devir aldı.
 • Bölge Karargâha bağlıysa. Bu da ortak bir sınır olduğu veya bölge ile Karargâh arasında başka klan bölgeleri olduğu anlamına gelir. Karargâha bağlı olma konusunda daha fazla detay için Karargâhlar, Tümenler ve Modüller bölümüne bakın.

Yukarıdaki koşullar gerekli olmakla birlikte bir bölgenin sahibine gelir sağlayacağını garantilemiyor. Gelir sağlayan bölge sayısı Dünya Haritasında sınırlanabilir. Bu durumda klan sadece sahip olduğu tüm bölgeler arasından en az gelir sağlayan N bölgeden gelir sağlayabilir.

N sahibine potansiyel olarak gelir sağlayabilen kesin bölge sayısıdır. Bu rakam sezon ayarları tarafından belirlenir ve klanın sahip olduğu toplam bölge sayısına bağlı değildir.

Örneğin, mevcut sezon için N = 10 olsun. Bir klanın 30 bölgesi varsa bu 30 bölge içinden Karargâha bağlı olmaları şartıyla en az gelir sağlayan sadece 10 bölgeden gelir elde edecektir.
Klan 10 veya daha az bölge sahibiyse Karargâha bağı olan bölgelerden gelir elde edecektir. Tüm bölgeler bağlıysa tüm bölgeler gelir getirecektir.

Sezon ayarlarına bağlı olarak gelir getiren bölge sayısı ayrı Cepheler bazında veya tüm Dünya Haritası çapında sınırlanabilir.

Bir bölge klana gelir getiriyorsa klan ayrıca Zafer Puanı kazanır (daha fazla detay için Zafer Puanı kısmına bakın).

Geçici Gelir Takviyesi

Rastgele bölgeler geçici gelir takviyesi elde edebilir. Gelir takviyesi planlıdır ve klanların Dünya Haritasındaki faaliyetlerine bağlı değildir.

 • Geçici gelir takviyesi olan bölgeler için şu kurallar geçerlidir:
 • Hem boştaki hem de sahibi olan bölgeler geçici gelir takviyesi edinebilir.
 • Klanlar Tümenlerini geçici gelir takviyesi olan bölgelere taşıyıp bunlara sadece karadan saldırabilir.
  Geçici gelir takviyesi olan bir bölge çıkarma veya müzayede bölgesi olmaktan çıkar. Mevcut çıkarma başvuruları ve müzayede teklifleri iptal edilir.
 • İsyanlar geçici gelir takviyesi olan bir bölgede mümkün değildir. Gelir takviyesi isyan halindeki bir bölgede olursa isyan sona erer. Ancak böyle bir bölgede direniş artabilir. Direniş geçici gelir takviyesi sona erdiğinde maksimum seviyesine ulaştıysa isyan başlar.
 • Geçici gelir takviyesi olan bir bölge yağmalanamaz. Bölge gelir takviyesinden önce yağmalandıysa gelir sağlamaya devam eder.
 • Bir bölge geçici gelir takviyesi edindiğinde komşu müzayede, çıkarma ve isyan bölgeleri normal hâle dönebilir. Çıkarma başvuruları ve teklifler iptal edilir ve isyanlar sona erer.
 • Planlanmamış Dünya Haritası donmaları bölgelerdeki geçici gelir takviyesi programını etkilemez.
  Program, geçici gelir takviyesi alacak bölge sayısı ve olabilecek maksimum gelir seviyeleri Dünya Haritası sezon ayarları tarafından belirlenir.

Etki Kullanarak Geliri Artırmak

Sezon ayarlarına bağlı olarak klanlar Etki kullanarak bölgelerinin gelir seviyelerini artırabilirler.

Şu klan subaylarının bölge gelirini artırmaya yetkileri vardır:

 • Komutan
 • İkinci Komutan
 • Personel Subayı
 • Savaş Komutanı

Bölge geliri için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Başlangıçta tüm bölgeler temel bir gelir seviyesine sahiptir.
 • Bölge gelirinin temel seviyesi bir Cephe içinde farklılık gösterir.
 • Bir klan sahip olduğu tüm bölgelerin gelirini temel seviyelerinin 10 katı üstüne kadar çıkartabilir.
 • Bir bölge gelirini yükseltmek için, klan etki harcar.
 • Klanlar bölge gelirini artırabilmek için gerekli Elo reytingine sahip olmalıdır.
 • Bir Klan eğer bölge zaten geçici gelir takviyesi aldıysa Etki kullanarak bölgenin gelir seviyesini artıramaz.
 • Bölge gelirini bir kerede birkaç seviye artırmak için klanın gerekli Elo reytingine sahip olması ve her seviye için gerekli Etki tutarını ödemesi gerekir. 
 • Bölge sahibi değiştiğinde bölge gelirinin seviyesi otomatik olarak düşüş yaşar ama temel seviyenin altına düşemez.
 • Gelir seviyesi arttıktan sonra bölge, sahibi olan klana daha fazla altın sağlar. Gelirdeki artış miktarı aynı Cephedeki tüm bölgeler için eşittir.
 • Bir müzayede bölgenin gelirindeki artış, bu bölgenin minimum teklifini arttırır.
 • Bölge geliri, bir sonraki tur işlenirken artış alır.
 • Klanlar yağmalanmış bölgelerin bölge gelirini artıramazlar. 

Denge Değerleri

Sahibine gelir sağlayan maksimum bölge sayısı 10
Kapat