Haritaya Çıkarma Yapmak. Müzayedeler

Terimler Sözlüğü

Müzayede Bölgesi

Bir klanın sadece bir müzayedede yer alarak çıkarma yapabileceği bir bölge.

Etki

Dünya Haritası para birimidir. Tümenler ve modüller satın almada, bölge geliri artırmada, müzayedelere katılımda ve diğer işlemlerin ödemesinde kullanılır. Klanlar sadece Dünya Haritasındaki savaşlara katılarak etki kazanabilirler.

Biriken etki yeni bir sezon başladığında sıfırlanır.

Müzayede

Dünya Haritasına çıkarma yapmanın bir yolu. Müzayedeler sırasında klanlar özel bir para birimi olan etki ile teklif yapar.

Temel Tümen maliyeti

Bir klanın ilk Tümenini satın almak için harcayacağı Etki miktarı.

Teklif

Müzayedede yer almak için bir klanın harcadığı etki miktarı. Eğer teklif kaybederse, etki klana tamamen veya kısmen geri verilir.

Minimum teklif

Bir klanın bir çıkarma müzayedesine katılmak için ödemek zorunda olduğu etki miktarı. Minimumun altındaki teklifler kabul edilmez.

Kazanan son teklif

Bölge için yapılan bir önceki müzayedeyi kazanan teklif. Eğer önceki gün bölge için bir müzayede gerçekleşmediyse bu belirtilmez. Mevcut müzayedenin katılımcıları için bir referans noktası olarak kullanılabilir. Kazanan son teklif, minimum teklif miktarını etkilemez.

Serbest etki

Bir çıkarma teklifinde temel Tümen maliyetinin üzerinde harcanan Etki miktarı. Serbest Etki Tümen için modül satın almada kullanılabilir.

Müzayede galibi

En yüksek teklifi veren ve bölge için diğer rakiplerle savaşma hakkı kazanan klan veya klanlar.

Rakipler

Bir bölge için yapılan turnuvada yer alan Klanlar. Bir müzayede bölgesinin rakipleri, bitişik topraklardan saldıran klanlar ve müzayede galiplerinden oluşur.

Tümen

Klanın düşmanın bölgelerine saldırmak ve kendi alanını savunmak için kullandığı savaş birimidir. Bir Tümen modüllerle güçlendirilebilir. Tümen teşkil etmek için Etki gereklidir.

Modüller

Tümen özelliklerini değiştirerek Tümenleri güçlendirme yoludur ve klanın bir bölge için savaşlarda Savaş Yedekleri kullanmasını sağlar. Eğer bir Tümen savaşı canlı bitirirse modüllerini korur ve aktif kalırlar. Aynı anda farklı türlerde üç modüle kadar ekleyebilirsiniz.


Ana Kurallar

Çıkarmaya uygun bölge bulmak için  (Dünya Haritası Bölgelerine) tıklayın ve gerekli arama seçeneklerini seçin.

Bir bölgeye çıkmak için klan bir müzayedeye teklif verebilir. Klan ancak Dünya Haritasında hiç bölgesi ve Tümeni yoksa teklif verebilir.

Dünya Haritasındaki müzayedelerde aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Dünya Haritasındaki tüm müzayedeler kapalıdır: klanlar katılımcı sayısı veya tekliflerinin değerini görmez.
 • Bir müzayede sadece müzayede bölgesindeki bir çıkarma için yapılabilir.
 • Bölgede Prime Time’a bir saat kalana kadar kadar teklif yapabilir veya çekebilirsiniz.
 • Bölgede Prime Time’a bir saat kala müzayede galibi belli olur.
 • Müzayede galibi, bitişik topraklardan saldıran diğer klanlarla birlikte turnuvaya katılmaya hak kazanır.
 • Müzayede sonuçlarının toparlanmasının hemen sonrasında, müzayede galibinin Tümeni bölgeye yerleştirilir ve klanına düşman Tümeni hakkında istihbarat bilgileri ulaştırır.

Bazı Cephelerde müzayede cephelerine komşu alanlardan saldırılamaz. 

Müzayede teklifleri belli bir sayıdaki kurala tabidir:

 • Tüm teklif etkinlikleri gerçek zamanlı gerçekleşir, yani bir sonraki turun beklemesi gerekli değildir.
 • Teklif miktarı değiştirilemez. Eğer teklifinizi yükseltmek veya azaltmak istiyorsanız, teklifi geri çekin ve yeni bir tane yapın.
 • Eğer teklifler eşit değerdeyse, teklifi ilk yapan klan kazanır.
 • Bir teklif zaten temel Tümen maliyetini kapsar. Klan modül satın almak için serbest Etki harcayabilir.
 • Eğer bir teklif son sonuç hesaplarından sonra müzayede dışı kalırsa modül satın alıp almadığına bakılmaksızın teklifte harcanan tüm Etki miktarı klana iade edilir.
 • Minimum teklif temel Tümen maliyetinin altında olamaz.

Şu klan subayları bir müzayedede teklifli işlem yapabilirler:

 • Komutan
 • İkinci Komutan
 • Personel Subayı
 • Savaş Komutanı

Minimum teklifi etkileyen faktörler:

 • Bölge gelir seviyesi
 • Karargâh bağlantısı
 • Bölgede Tümen bulunması
 • Komşu klan sayısı

Bir klan İttifaktaki doğrudan Büyük veya Küçük Kuvvetinden bir bölge alırsa Dünya Haritasında savaş yapmadan çıkabilir (bkz. Bölgeleri Aktarmak).

Denge Değerleri

Kesin sonuç hesaplamalarının zamanı Prime Time’dan 1 saat önce
Müzayede galibi sayısı 1
Teklifi müzayede dışı kaldığında klana iade edilen Etki yüzdesi %100

 

Kapat