Przewodnik po Twierdzach

Twierdza to tryb gry, w którym klany budują struktury, w których potem przygotowują rezerwy klanowe. Tych rezerw używa się, aby zwiększyć dochody z bitew członków klanu.

Klan staje się posiadaczem Twierdzy natychmiast po jego stworzeniu. Dlatego nie ma znaczenia, ilu członków klan posiada ani ile bitew rozegrał – możecie zacząć rozwijać potężną Twierdzę i otrzymywać bonusy z jej rezerw od pierwszego dnia istnienia Waszego klanu.

Aby przejść do swojej Twierdzy:

  1. Przejdźcie do zakładki KLAN w garażu. Pojawi się Wasza Strona główna klanów.
  2. Na Stronie głównej klanów kliknijcie Twierdza.

Dlaczego klan potrzebuje Twierdzy

Głównym celem klanów w Twierdzy jest przygotowanie rezerw klanowych. Dzielą się one na dwie grupy: Rezerwy o ciągłym działaniu oraz Rezerwy jednorazowe.

Rezerwy o ciągłym działaniu pozwalają wszystkim członkom klanu z wyjątkiem rezerwistów zdobywać więcej kredytów i doświadczenia za bitwy.

Zapłata za bitwę

+10–150% do kredytów w bitwach klanowych i turniejowych; +5–30% w bitwach losowych

Szkolenie taktyczne

+5–100% do doświadczenia bojowego we wszystkich bitwach

Dodatkowa odprawa

+50–400% do doświadczenia załogi w bitwach klanowych i turniejowych; +25–300% w bitwach losowych

Manewry wojskowe

+50–500% do wolnego doświadczenia we wszystkich bitwach

Rezerwy jednorazowe przyspieszają zdobywanie surowców przemysłowych – specjalnej waluty w grze, której klany mogą używać do rozwijania swoich Twierdz.

Więcej informacji na temat rezerw i zapewnianych przez nie bonusów znajdziecie w rozdziale Rezerwy Przewodnika po Twierdzach.

Zanim będzie można użyć rezerwy trzeba ją najpierw przygotować. Aby przygotowywać rezerwy, klany budują struktury w swoich Twierdzach (zob. Struktury, aby poznać szczegóły).

Poziom struktury jest kluczowym wskaźnikiem, który określa poziom przygotowywanej rezerwy. Im wyższy jest poziom rezerwy, tym więcej bonusów zapewnia ona graczom. Aby przygotować wysokopoziomowe rezerwy, klany muszą ulepszać struktury, tzn. podnosić ich poziom.

Aby budować i ulepszać struktury, jak również przygotowywać rezerwy, klany używają surowców przemysłowych (). Można je zdobyć w bitwach w trybie Twierdzy – PotyczkachNatarciach.

Walka w trybach Potyczki i Natarcia zapewnia graczom także kredyty i doświadczenie.

Potyczka to bitwa standardowa z losowym oddziałem przeciwnika. W Potyczce klany starają się wygrać bitwę, aby zdobyć jak najwięcej surowców przemysłowych (więcej szczegółów jest dostępne w rozdziale Potyczki).

Natarcie to seria bitew o Linie i Cytadelę przeciwnika.

Głównym celem klanów w Natarciu jest zdobycie Cytadeli przeciwnika. Jeśli żadna Cytadela nie zostanie zdobyta, potyczkę wygrywa klan, który kontroluje więcej Linii.

Klany zdobywają surowce przemysłowe zarówno za każdą rozegraną bitwę, jak i za zdobyte Linie. Im więcej Linii kontroluje klan, tym wyższa nagroda na koniec Natarcia (więcej szczegółów jest dostępne w rozdziale Natarcia).

Klany mogą używać Rezerw jednorazowych, abyzwiększyć ilość surowców przemysłowych zdobywanych w Potyczkach i Natarciach.


Transport o dużej pojemności

+5–200% surowców przemysłowych za bitwę w Potyczkach i Natarciach

Rekwizycja

+5–200% surowców przemysłowych za wynik Natarcia

Inspiracja

+3–100% do surowców przemysłowych za bitwę w Potyczkach i Natarciach

Ostrzał artyleryjski

+3–100% do surowców przemysłowych za bitwę w Potyczkach i Natarciach

Ilość surowców przemysłowych, które klany zdobywają w bitwach, ma wpływ na poziom rozwoju Twierdzy. Im więcej surowców przemysłowych klany inwestują w swoje Twierdze, tym więcej bonusów zyskują z rezerw i tym większe dochody osiągają w bitwach.

Jak można zdobyć złoto w Twierdzy

Gracze mogą zdobywać złoto, biorąc udział w Grach wojennych.

Gry wojenne to zawody w Twierdzy, w których klany mogą w nagrodę otrzymać złoto i wysokopoziomowe rezerwy klanowe poziomów XI i XII. Klany mogą brać udział w Grach wojennych w każdą sobotę.

Podczas Gier wojennych klany zdobywają punkty za pewne osiągnięcia, na przykład za każdy zniszczony pojazd przeciwnika. W zależności od liczby zdobytych punktów klany zajmują miejsca w klasyfikacji. Miejsce określa ilość złota i rezerw, które klan otrzyma w nagrodę. Klan, który zajmie pierwsze miejsce, otrzymuje nagrodę główną. Może to być na przykład 10 000 oraz sześć rezerw o ciągłym działaniu XII poziomu (zob. Gry wojenne, aby poznać więcej szczegółów).

Jakie uprawnienia mają członkowie klanu w Twierdzy

Dowódca klanu i oficerowie wykonawczy są odpowiedzialni za rozwój Twierdzy, a konkretnie za budowanie i ulepszanie struktur.

W tabeli poniżej znajdziecie uprawnienia wszystkich członków klanu w Twierdzy.

Uprawnienia
Budowa i ulepszanie struktur                  
Przygotowanie rezerw klanowych                
Aktywacja rezerw o ciągłym działaniu              
Włączanie rezerw jednorazowych w oknie oddziału, przed Potyczką lub Natarciem (dostępne tylko dla dowódcy oddziału)              
Cofnięcie uprawnień dowódcy każdemu członkowi klanu, wliczając graczy wyższych stopniem              
Otrzymywanie bonusów z rezerw o ciągłym działaniu  
Otrzymywanie bonusów z rezerw jednorazowych
Aktywuj Inspirację i Ostrzał artyleryjski podczas bitwy (dostępne tylko dla dowódcy oddziału)
Tworzenie oddziałów w Potyczkach i Natarciach
Przeglądanie Magazynu i Dziennika Twierdzy

Twierdza nie jest jedynym trybem gry dla klanów.

Jeśli jesteście gotowi do budowania trwałych sojuszów z innymi klanami, zajmowania nowych terytoriów i obrony swoich posiadłości, spróbujcie szczęścia w bitwach na mapie globalnej.

Jeśli jesteście nowi w świecie klanów, zajrzyjcie do rozdziału FAQ na portalu klanowym – dowiedzcie się, jak dołączyć do klanu lub stworzyć swój własny oraz jak werbować odpowiednich graczy.

Niech szczęście sprzyja Wam na polu bitwy!

więcej o Twierdzy  

Zamknij