Polityka odszkodowań

Reguły rekompensat za problemy techniczne wpływające na przebieg bitew w trybie Twierdze.

 1. Zasady te zostały opracowane, aby zapewnić graczom uczestniczącym w bitwach w trybie Twierdze stały i wysoki poziom usług.
 2. Klany mogą ubiegać się o rekompensatę, jeśli wystąpiły jakiekolwiek problemy techniczne w trybie Twierdze lub z serwerami World of Tanks, prowadzące do strat materialnych lub finansowych.
 3. Automatyczna rekompensata jest przyznawana, jeśli wystąpią problemy techniczne związane z funkcjonalnością Twierdz.
  1. Jeśli klany walczyły w Potyczce i wynik bitwy nie został przetworzony, otrzymują one automatyczną rekompensatę w surowcach przemysłowych w ilości równej podstawowemu przychodowi z bitwy, uzależnionemu od poziomu pojazdów.
  2. Jeśli klany walczyły w Natarciu, które się nie powiodło ze względu na problemy techniczne, otrzymują one automatyczną rekompensatę w surowcach przemysłowych. Rekompensata jest przyznawana zgodnie z następującymi zasadami:
   • Oddziały stoczyły pierwszą bitwę w Natarciu i wyniki bitwy nie zostały przetworzone. Surowce przemysłowe są przyznawane obu klanom w wysokości odpowiadającej nagrodzie przyznawanej za przejęcie czterech przyczółków.
   • Bitwa, z wyjątkiem pierwszej w natarciu, nie rozpoczęła się z powodów technicznych. Rekompensata jest przyznawana zgodnie z aktualną liczbą przyczółków pod kontrolą każdego z oddziałów.
    Przykład: W natarciu klan A kontroluje cztery przyczółki. Klan B kontroluje dwa przyczółki. Z powodów technicznych bitwa się nie rozpoczyna. Surowce przemysłowe są przyznawane klanowi A za kontrolę nad czterema przyczółkami. Klan B otrzymuje surowce przemysłowe za panowanie nad dwoma przyczółkami.
   • Oddziały stoczyły bitwę, z wyjątkiem pierwszej bitwy natarcia, a jej wyniki nie zostały przetworzone. Natarcie kończy się, a oba klany są uznawane za zwycięzców. Rekompensata dla atakującego klanu jest przyznawana w wysokości równej nagrodzie za przejęcie przyczółka. Rekompensata dla klanu broniącego jest przyznawana w wysokości równej nagrodzie za udaną obronę. Dodatkowo oba klany otrzymują surowce przemysłowe za bitwę w ilości równej podstawowemu dochodowi z bitwy.
    Przykład: W natarciu klan atakujący A kontroluje cztery przyczółki. Broniący klan B ma dwa przyczółki. Oddziały stoczyły bitwę, ale jej rezultaty nie zostały przetworzone. Oba oddziały są uznawane za zwycięzców. Klan A otrzymuje rekompensatę równą nagrodzie za kontrolę nad pięcioma przyczółkami. Klan B otrzymuje rekompensatę równą nagrodzie za kontrolę nad dwoma przyczółkami. Oba klany otrzymują surowce przemysłowe w wysokości równej podstawowemu przychodowi z bitwy.
   • Mechanizmowi doboru nie udało się znaleźć przeciwnika dla oddziału i natarcie się nie rozpoczęło. Klan otrzymuje surowce przemysłowe w ilości równej nagrodzie za kontrolę nad trzema przyczółkami.
  3. Jeśli klany uczestniczyły w bitwach w trakcie Gier Wojennych i wyniki bitwy nie zostały przetworzone, gracze automatycznie otrzymują w ramach rekompensaty maksymalną liczbę punktów za każdą dyscyplinę.

   Maksymalna liczba punktów w dyscyplinach zależy od trybu bitwy i dywizji w potyczkach.
 • Potyczka – Dywizja VI
 • Potyczka – Dywizja VIII
 • Potyczka – Dywizja X
 • Natarcie
Potyczka – Dywizja VI
Dyscypliny Punkty rekompensaty
Pogrom (za 1 punkt różnicy) 175
Gorączka (za 1 sekundę) 375 
Demolka (za 1 pojazd przeciwnika) 175
Zbiórka (za 1 najemnika) 100 
Potyczka – Dywizja VIII
Dyscypliny Punkty rekompensaty
Pogrom (za 1 punkt różnicy) 500
Gorączka (za 1 sekundę) 596
Demolka (za 1 pojazd przeciwnika) 500
Zbiórka (za 1 najemnika)

200 

Potyczka – Dywizja X
Dyscypliny Punkty rekompensaty
Pogrom (za 1 punkt różnicy) 1 875
Gorączka (za 1 sekundę) 1 675
Demolka (za 1 pojazd przeciwnika) 1 875
Zbiórka (za 1 najemnika) 500
Natarcie
Dyscypliny Punkty rekompensaty
Pogrom (za 1 punkt różnicy) 5 625
Gorączka (za 1 sekundę) 4 185 
Demolka (za 1 pojazd przeciwnika) 5 625
Zbiórka (za 1 najemnika) 1 500
 1. Klanom przysługuje rekompensata na żądanie, jeśli zaszły inne zdarzenia prowadzące do strat finansowych lub materialnych.
 2. Rekompensata może być dwojaka: grupowa lub indywidualna.
  1. Rekompensatę grupową stosuje się, gdy więcej niż 5% klanów zostało dotkniętych w przeciągu dnia problemami technicznymi.
  2. Rekompensatę indywidualną stosuje się, gdy problemy techniczne dotyczyły kilku klanów.
   Przypadkowe problemy techniczne na serwerach gry nie wchodzą w kategorię rekompensaty indywidualnej (problemy serwerów gry są przyczynkiem do rekompensaty grupowej).
  3. W ramach rekompensaty znajduje się również anulowanie kar nałożonych na klan za nieodbytą bitwę z powodów technicznych. Odebrane surowce przemysłowe są w pełni zwracane klanom.
  4. Grupową rekompensatę przyznaje się z inicjatywy Wargaming na podstawie zgromadzonych danych o poszkodowanych klanach.
  5. Indywidualna rekompensata przyznawana jest na wniosek przesłany do Wsparcia Gracza.
   Obowiązują następujące zasady:
   • Wniosek musi zostać przesłany nie później niż 24 godziny po zaistniałym incydencie.
   • Wniosek musi zostać wysłany przez dowódcę lub oficera wykonawczego.
   • Klany muszą dostarczyć jak najwięcej informacji dotyczących zaistniałych problemów.
   • Klany muszą dostarczyć zrzuty ekranu udowadniające zaistnienie problemu.
   • Jeśli to możliwe, wnioski powinny zawierać powtórki bitew pokazujące zaistniały problem.
 3. Rekompensata nie jest przyznawana w następujących przypadkach:
  • Nie nałożono kar i nie odebrano surowców przemysłowych.
  • Ograniczona liczba graczy nie mogła uczestniczyć w bitwie.
  • Wystąpiły problemy w centrach danych, gdzie umieszczone są serwery.
  • Wystąpiły problemy po stronie dostawcy internetu.
  • Wystąpiły przerwy w dostawie energii elektrycznej.
  • Wystąpiły inne zdarzenia, niewywołane przez i pozostające poza kontrolą Wargaming.
 4. Rekompensata nie jest przyznawana w przypadku, gdy nie jest możliwe wykazanie lub udowodnienie, że wystąpiły problemy.
Zamknij