Natarcia są serią bitew na przyczółkach o surowce przemysłowe pomiędzy dwoma oddziałami klanów. Celem Natarcia jest przejęcie linii i cytadeli przeciwnika.

Aby walczyć w Natarciu, klany tworzą oddziały i wybierają przyczółki. Przeciwnik dobierany jest według umiejętności graczy. Jeśli w kolejce nie ma klanów o podobnych umiejętnościach, to przeciwnik jest wybierany losowo i może być mocniejszy lub słabszy od Waszego klanu.

Natarcia podlegają następującym zasadom:

 • Poziom pojazdu: X
 • Liczba graczy w oddziale: 13–15
 • Maksymalna liczba najemników: 5
 • Typ bitwy: Bitwa standardowa
 • Czas trwania jednej bitwy: do 10 minut
 • Czas trwania Natarcia: do 1 godziny

Aby zobaczyć harmonogram nadchodzących bitew kliknij  (harmonogram bitew) na prawo od przycisku Bitwy klanowe w swojej Twierdzy lub w oknie Twierdza: bitwy.

Aby wziąć udział w Natarciu:

 1. Kliknij Bitwy klanowe.
 2. Kliknij Stwórz oddział, aby stworzyć oddział i stać się jego dowódcą. Aby dołączyć do istniejącego oddziału, kliknij Dołącz do oddziału.

Możesz również otworzyć listę oddziałów bezpośrednio w garażu. Wybierz Twierdza: bitwy prawej stronie przycisku Bitwa!.

Wybieranie przyczółka

Zanim stworzycie oddział, wybierzcie przyczółek dla Natarcia. Dostępne są cztery przyczółki: północny, południowy, wschodni i zachodni. Każdy z nich składa się z trzech punktów strategicznych:

 • linia frontu (najbardziej oddalona od cytadeli);
 • linia rezerw;
 • cytadela.

Lista przyczółków jest wyświetlona w prawej części okna Wybór trybu.

 1. Okienko informacyjne. Opis trybu.
 2. Czas do rozpoczęcia następnego Natarcia.
 3. Format bitwy. Poziom pojazdu, liczba graczy w oddziale, czas trwania bitwy i maksymalna liczba najemników.
 4. Lista przyczółków. Dostępne przyczółki, mapy linii i cytadel oraz wielkość głównej nagrody.
Klany mogą uczestniczyć w czterech Natarciach jednocześnie, po jednym z każdego przyczółka.

Przygotowanie do Natarcia

Po wybraniu przyczółka wyświetla się okno Natarcia. Tutaj można stworzyć oddział, włączyć rezerwy, potwierdzić swoją gotowość do bitwy i śledzić przebieg Natarcia.

Możecie stworzyć własny oddział bądź dołączyć do istniejącego. Więcej informacji znajdziecie w dziale Tworzenie własnego oddziału i Dołączanie do oddziału.

 1. Panel informacyjny. Wybrany przyczółek i plan natarcia: / linie, / cytadela,  następny front walki. 
 2. Zegar. Czas pozostały do następnej bitwy.
 3. Ustawienia. Zmiana przyczółka i trybu bitwy. Wprowadzenie zmian nie wpływa na utworzony oddział.
 4. Członkowie oddziału, ich status, ocena i aktualny pojazd.
   Dowódca oddziału
     Najemnik
  Kliknij Wybierz pojazd, aby wybrać najlepszy pojazd do Natarcia.
 5. Miejsca rezerwowe (zobacz Wybieranie rezerw).
 6. Mapa, na której obędzie się następna bitwa. Czekając na rozpoczęcie bitwy, dowódca oddziału może umieścić na mapie znaczniki taktyczne, które będą widoczne dla wszystkich graczy w oddziale.
 7. Kanał czatu. Powiadomienia i czat oddziału.
 8. Przycisk Gotowy! Kliknij, by potwierdzić swoją gotowość do Natarcia i wysłać swój oddział do bitwy.

Wybieranie rezerw

Aby zdobyć dodatkową przewagę w Natarciu, użyjcie rezerw jednorazowych.

Możecie włączyć następujące rezerwy:

 • nalot lub ostrzał artyleryjski;
 • przejęcie rezerw;
 • transport o dużej pojemności.

Więcej informacji najdziecie w działach Użycie rezerw Rezerwy bojowe.

Przebieg Natarcia

Gdy oddział jest stworzony, jego dowódca potwierdza, że wszyscy są gotowi do Natarcia. Przeciwnik jest dobierany według umiejętności graczy spośród tych, którzy są gotowi do walki. Jeśli w kolejce nie ma klanów o podobnych umiejętnościach, to przeciwnik jest wybierany losowo i może być mocniejszy lub słabszy od Waszego klanu.

 • Pierwsza bitwa toczona jest na granicy między przyczółkami na losowej mapie. Zwycięzca staje się stroną atakującą i kontynuuje Natarcie.
Jeśli bitwa kończy się remisem, oddział atakujący jest wybierany losowo.
 • Kolejne bitwy są toczone na liniach. W przypadku gdy oddział atakujący przejmie linię frontu przeciwnika, atak przenosi się na linię rezerwową, a następnie na cytadelę.
 • Z drugiej strony, jeśli atakującemu oddziałowi nie uda się przejąć linii, oddział broniący rozpoczyna kontratak. Gdy oddział walczy dobrze, może nawet zdobyć cytadelę przeciwnika i ostatecznie wygrać Natarcie.
 • Bitwy są toczone do momentu, aż jeden z oddziałów zdobędzie cytadelę przeciwnika albo skończy się czas Natarcia.

W przerwach między bitwami oddziały mają 3 minuty, w czasie których muszą potwierdzić swoją gotowość do bitwy i kiedy mogą wymienić pojazdy, przeorganizować oddział i wybrać rezerwy.

Gdy oba oddziały potwierdzą swoją gotowość, rozpoczyna się bitwa.

Koniec Natarcia

Natarcie kończy się w jednym z następujących przypadków:

 • jeden z oddziałów zdobywa cytadelę przeciwnika;
 • upływa czas Natarcia.
Jeżeli do końca Natarcia zostało mniej niż 17 minut, a cytadela przeciwnika nie została zdobyta, bieżąca bitwa jest toczona do końca, ale nie rozpoczyna się nowej bitwy.

Gdy Natarcie się kończy, obliczane są wyniki. Możliwe są trzy rezultaty:

 • Częściowe zwycięstwo. Zwycięzcą jest oddział, który opanował więcej linii.
 • Całkowite zwycięstwo. Zwycięzcą zostaje oddział, który zajął cytadelę przeciwnika.
 • Remis. Remis orzeka się w przypadku, gdy oba oddziały przejęły przed końcem natarcia taką samą liczbę linii.

Nagrody

Oddziały otrzymują nagrody zgodnie z liczbą przejętych przez nie linii. Im więcej linii przejęto, tym wyższa nagroda. Dodatkowo oddziały otrzymują surowce przemysłowe za każdą bitwę stoczoną w trakcie Natarcia.

Ilość surowców przemysłowych zależy również od poziomu Centrum dowodzenia i rezerw użytych w trakcie bitew. Pamiętajcie, że najemnicy otrzymują część zdobytych surowców przemysłowych (zobacz  Wynagrodzenie najemników).

Przegrana walkowerem

Jeśli jeden z oddziałów nie potwierdzi swojej gotowości do walki do momentu rozpoczęcia bitwy, ponosi on porażkę walkowerem.

Klany otrzymują ostrzeżenia za opuszczone bitwy. Wielokrotne ostrzeżenia skutkują nałożeniem kary (zobacz Kary za opuszczone bitwy).

Jeśli oba oddziały nie potwierdzą swojej gotowości do bitwy:

 • Oba oddziały ponoszą porażkę walkowerem.
 • Surowce przemysłowe naliczane są tylko za stoczone bitwy.
 • Natarcie się kończy.
Zamknij