Potyczka to bitwa między oddziałem Waszego klanu a oddziałem przeciwnika na neutralnym terytorium. Przeciwnicy i mapa są dobierani losowo. 

Każdy klan uczestniczący w Potyczce zdobywa surowce przemysłowe w zależności od wyniku bitwy, przy czym klan zwycięski otrzymuje większe wynagrodzenie. Surowce przemysłowe zdobyte w Potyczkach są gromadzone w magazynie wierdzy.

Potyczki są dostępne tylko w określonych przedziałach czasu. Aby zobaczyć harmonogram nadchodzących bitew kliknij (harmonogram bitew) na prawo od przycisku Bitwy klanowe w swojej Twierdzy lub w oknie Twierdza: bitwy.

Aby wziąć udział w Potyczce:

 1. Kliknij Bitwy klanowe.
 2. Kliknij Stwórz oddział, aby stworzyć oddział i stać się jego dowódcą. Aby dołączyć do istniejącego oddziału, kliknij Dołącz do oddziału.

Możecie również otworzyć listę oddziałów bezpośrednio w garażu. Wybierz Twierdza: bitwy w menu po prawej stronie przycisku Bitwa! 

Wybieranie dywizji

Zanim stworzycie oddział, wybierzcie dywizję Potyczki.

Lista dywizji jest wyświetlona w lewej części okna Wybór trybu.

 1. Okienko informacyjne. Opis trybu.
 2. Status trybu.
 3. Lista dywizji. Poziomy pojazdów, liczba graczy w oddziale, czas trwania bitwy i maksymalna liczba najemników.

Możecie uczestniczyć w Potyczkach w jednej z trzech dywizji. Dywizja określa poziom pojazdu, format bitwy i liczbę najemników w oddziale. Klany zdobywają więcej surowców przemysłowych w Potyczkach wyższych dywizji.

 • Dywizja VI
 • Dywizja VIII
 • Dywizja X
Dywizja VI
Poziom pojazdu VI
Format bitwy 7×7
Min. liczba graczy 7
Max. liczba najemników 5
Czas trwania bitwy 10 minut
Nagroda 150 
Dywizja VIII
Poziom pojazdu  VIII
Format bitwy 10×10
Min. liczba graczy 10
Max. liczba najemników 8
Czas trwania bitwy 10 minut
Nagroda 250 
Dywizja X
Poziom pojazdu  X
Format bitwy  15×15
Min. liczba graczy  15
Max. liczba najemników 13
Czas trwania bitwy 10 minut
Nagroda 1 000 

 

Przygotowanie do Potyczki

Po wybraniu dywizji wyświetla się okno Potyczki. Tutaj można stworzyć oddział, włączyć rezerwy i potwierdzić swoją gotowość do bitwy.

 1. Panel informacyjny. Wybrana dywizja i status potyczki.
 2. Ustawienia. Zmiana dywizji lub trybu bitwy. Wprowadzenie zmian nie wpływa na utworzony oddział.
 3. Członkowie oddziału, ich status, ocena i wybrany pojazd.
   Dowódca oddziału
     Najemnik
  Kliknij Wybierz pojazd aby wybrać najlepszy pojazd do Potyczki.
 4. Zarezerwuj miejsce (zobacz Wybieranie rezerw).
 5. Kanał czatu. Powiadomienia i czat oddziału.
 6. Przycisk Bitwa! Kliknij, by potwierdzić swoją gotowość do potyczki i wysłać swój oddział do bitwy.

Tworzenie oddziału

Tworzenie własnego oddziału

Aby zaprosić graczy do swojego oddziału, kliknij Zaproś graczy w oknie Potyczki. YMożesz zaprosić zarówno członków swojego klanu, jak i przypadkowych graczy (zobacz Najemnicy).

Aby dodać zaproszonych graczy do swojego oddziału, przeciągnij ich z listy Ochotników do listy  the Członków oddziału.

Aby przekazać upoważnienia dowódcy oddziału członkowi swojego klanu, kliknij PPM na nazwę gracza i wybierz Przekaż uprawniania dowódcy.

Aby otworzyć swój oddział dla innych graczy, kliknij Wyświetl najemnikom.

Pamiętajcie, że maksymalna liczba najemników w oddziale zależy od wybranej dywizji.

Dołączanie do oddziału

Możecie dołączyć do stworzonego oddziału na dwa sposoby:

 • Wybierając oddział z listy w oknie Twierdza: bitwy. Lista oddziałów zawiera:
  • Oddziały Waszego klanu,
  • Otwarte oddziały innych klanów. Możecie do nich dołączyć, by walczyć w Potyczce jako najemnik.
 • Przez zaproszenie. Tylko ci członkowie klanu, którzy dołączyli do oddziału, mogą wysłać Wam zaproszenie.

Wybieranie rezerw

Aby zdobyć dodatkową przewagę w potyczce, użyjcie rezerw jednorazowych.

Możecie włączyć następujące rezerwy:

 • Nalot lub Ostrzał artyleryjski;
 • Transport o dużej pojemności.

Więcej informacji znajdziecie w dziale Użycie rezerw and Rezerwy bojowe.

Przebieg i wynik Potyczki

Gdy oddział jest stworzony a gracze gotowi, dowódca oddziału wysyła oddział do bitwy. Oddział przeciwnika i mapa są wybierane losowo; rozpoczyna się Potyczka. Drużyny staczają bitwę standardową.

Gdy Potyczka się kończy, obliczane są wyniki. Klany zdobywają surowce przemysłowe, przy czym zwycięzca otrzymuje większe wynagrodzenie. Ilość zdobytych surowców przemysłowych zależy również od użytych rezerw. Pamiętajcie, że najemnicy otrzymują część zdobytych surowców przemysłowych (zobacz  Wynagrodzenie najemników).

Zamknij