Ranking Elo w Twierdzach

Ranking Elo w Twierdzach to jeden z głównych wyznaczników powodzenia klanu.

Klany zdobywają punkty rankingu Elo po każdej bitwie w potyczkach i natarciach. Ranking jest wyliczany osobno dla każdej dywizji. Aby zostać sklasyfikowanym w rankingu Elo dla dywizji, klany muszą stoczyć co najmniej 50 bitew w ciągu ostatnich 28 dni.

Aby zobaczyć klasyfikację Elo swojego klanu, przejdźcie do zakładki KLAN i kliknijcie Twierdza na Tablicy klanowej. Flagi z Waszą klasyfikacją Elo w każdej dywizji są wyświetlane pod przyciskiem Bitwy klanowe.

Jeśli klan stoczył wystarczającą liczbę bitew, by trafić do klasyfikacji rankingowej danej dywizji, odpowiedni proporczyk jest podświetlony na żółto. Kliknięcie w proporczyk wyświetla klasyfikację względem Elo dla danej dywizji.

  1. Ostatnia aktualizacja klasyfikacji. Klasyfikacja jest aktualizowana co pięć minut.
  2. Nawigacja po dywizji. . Kliknięcie pozwala przejść do tabeli klasyfikacji odpowiedniej dywizji.
  3. Tabela klasyfikacji. Oprócz rankingu Elo wyświetla statystyki bitewne klanu: liczba bitew oraz współczynnik zwycięstwa za ostatnie 28 dni i całkowity. Pozycja Waszego klanu jest podświetlona na żółto.
  4. Nawigacja po tabeli. Kliknięcie  wyświetla liderów z najlepszym rankingiem Elo. Kliknięcie przenosi w tabeli do miejsca Waszego klanu.

Jeśli klan nie stoczył 50 bitew w ciągu ostatnich 28 dni, jego ranking Elo, statystyki oraz liczba stoczonych bitew są wyświetlane na dole ekranu.

Jak jest obliczany ranking Elo?

Przed pierwszą bitwą ranking Elo klanu wynosi 1000. Ranking Elo jest liczbą całkowitą i nie może być mniejszy niż 0.

Ranking Elo wyliczany jest w trzech krokach:

  1. wyliczenie oczekiwanych wyników bitwy
  2. wyliczenie punktów rankingowych przyznawanych każdemu klanowi po bitwie
  3. aktualizacja rankingu Elo klanu

Krok 1 Oczekiwany wynik bitwy

Oczekiwany wynik bitwy jest wyliczany na podstawie poniższego wzoru:

EA — oczekiwany wynik bitwy dla klanu A

RA — ranking Elo klanu A przed bitwą

EB — oczekiwany wynik bitwy dla klanu B

RB — ranking Elo klanu B przed bitwą

Przykład: Klan A ma przed bitwą ranking Elo 1200, a klan B – 400. Oczekiwany wynik bitwy dla klanu A (EA):

Oczekiwany wynik bitwy dla klanu B (EB):

Zgodnie z obliczeniami, klan A posiadający wyższy ranking Elo ma większe szanse na wygranie bitwy.

Krok 2 Punkty rankingu otrzymywane po bitwie

Rzeczywista liczba punktów rankingowych, którą otrzymuje każdy klan, jest obliczana na podstawie poniższego wzoru:

P — liczba punktów rankingowych otrzymanych przez klany po bitwie

S — liczba punktów otrzymanych za bitwę: zwycięstwo – 1, remis – 0,5, porażka – 0

E — oczekiwany wynik bitwy wyliczony w kroku 1

R — bieżący ranking Elo klanu

K — współczynnik wyliczany na podstawie bieżącego rankingu Elo klanu

Współczynnik K:

R = (0 – 600); K = 25
R = (601 – 2400); K = 15
R = (2401 – 3000); K = 10
R = (> 3000); K = 5


Przykład 1:
Klan A posiadający ranking Elo 1200 zwycięża klan B z rankingiem 400. Oczekiwany wynik bitwy dla klanu A wynosił 0,99, a dla klanu B 0,009.

Ranking Elo musi być liczbą całkowitą, więc wyniki obliczeń dla obu klanów są zaokrąglane do 0.

W takim wypadku zwycięski klan z wyższym rankingiem Elo otrzymuje mało lub nie otrzymuje żadnych punktów, a klan z niższym rankingiem traci bardzo mało lub wcale nie traci punktów. W przeciwnym przypadku, jeśli klan z niższym rankingiem zwycięża, otrzymuje znacznie więcej punktów, a jego przeciwnik z wyższym rankingiem traci więcej (zobacz Przykład 2).

Przykład 2: Klan B z rankingiem Elo 400 zwycięża klan A z rankingiem 1200. Oczekiwany wynik bitwy dla klanu A wynosił 0,99, a dla klanu B 0,009.

Ranking Elo musi być liczbą całkowitą, więc wyniki obliczeń dla obu klanów są zaokrąglane. W rezultacie , PA= ‒15, а PB= 25.

Zwyciężając silniejsze klany, klan może się wspinać po drabince klasyfikacji. Im większa różnica w rankingach pomiędzy klanami, tym więcej punktów rankingowych jest przyznawane słabszemu klanowi za zwycięstwo.

Krok 3 Aktualizacja rankingu Elo klanu

Rankingi Elo klanów są aktualizowane zgodnie z prostym wzorem:

R' — ranking Elo klanu po bitwie

R — ranking Elo klanu przed bitwą

P — liczba punktów rankingowych otrzymanych przez klany po bitwie

Przykład: Klan B z rankingiem Elo 400 zwycięża klan A z rankingiem 1200. W rezultacie klan B otrzymuje 25, a klan A traci 15 punktów rankingowych.

Klasyfikacja Elo w trybie Twierdzy wraz z klasyfikacją Elo dla mapy globalnej i innymi współczynnikami jest ważną częścią klasyfikacji klanowej. Szczegółowy opis obliczeń klasyfikacji klanowej znajdziecie na Portalu klanowym.
Zamknij