Surowce przemysłowe

Surowce przemysłowe () to specjalna waluta gry dla trybu Twierdze.

Surowce przemysłowe możecie wydać na:

Aby zobaczyć historię swojego klanu użycia surowców przemysłowych, należy kliknąć w Twierdzy  DZIENNIK i przejść do zakładki Surowce.

Zdobywanie surowców przemysłowych w potyczkach i natarciach

Surowce przemysłowe można zdobyć w Potyczkach i Natarciach i nie można ich kupić za złoto ani kredyty.

Ilość surowców przemysłowych zdobywanych przez Wasz klan w bitwach może się zwiększać w zależności od poziomu Centrum dowodzenia i rezerw, które wykorzystacie. Jeśli zaprosicie do Waszego oddziału najemników, otrzymają oni część zdobytych surowców przemysłowych (zobacz Wynagrodzenie najemników).

Zdobywanie surowców przemysłowych w bitwach losowych i rankingowych

Surowce przemysłowe można również zdobyć w bitwach losowych (tylko na pojazdach X poziomu) oraz bitwach rankingowych.

Ilość zdobytych surowców przemysłowych zależy od miejsca zajętego wśród sojuszników w wynikach bitwy.

Surowcówce przemysłowe zdobywane pod koniec bitwy losowej i bitwy rankingowej

  • Bitwa losowa
  • Bitwa rankingowa
Bitwa losowa
Miejsce wśród sojuszników pod koniec bitwy Surowce przemysłowe zdobywane pod koniec bitwy
Zwycięstwo Porażka
 30   20 
 30   20 
 30   10 
 20   10 
 20   10 
 20   –
 10   –
 10   –
 10   –
10   10   –
Bitwa rankingowa
Miejsce wśród sojuszników pod koniec bitwy Surowce przemysłowe zdobywane pod koniec bitwy
Zwycięstwo Porażka
 30   20 
 30   20 
 30   10 
 20   10 
 20   10 
 20   –
 10   –
 10   –
 10   –
10   10   –

Jeśli gracie w plutonie z członkiem klanu, to zdobywacie o 50% więcej surowców przemysłowych. Na przykład zajmując pierwsze miejsce otrzymacie 45 sztuk surowców przemysłowych zamiast 30.

Magazyn twierdzy

Surowce przemysłowe są składowane w magazynie twierdzy.

Liczbę surowców przemysłowych przechowywanych w twierdzy możecie sprawdzić w prawym górnym rogu ekranu. Surowce przemysłowe są wspólne dla wszystkich struktur i mogą być wykorzystane do wszystkich operacji w trybie Twierdze. Pojemność magazynu nie jest niczym ograniczona.

Prawo do rozporządzania zgromadzonymi surowcami przemysłowymi mają dowódca i oficer wykonawczy.

Kary za opuszczone bitwy

Wasz klan może utracić surowce przemysłowe, jeśli zostanie ukarany za opuszczone bitwy w Natarciach.

Klan dostaje ostrzeżenie za opuszczenie bitwy w Natarciu. Po kilku ostrzeżeniach na klan nakładana jest kara i zabierane są surowce przemysłowe. Liczą się tylko bitwy opuszczone w pewnym przedziale czasu, zwanym okresem oceny.

Okres oceny: 7 dni

Liczba bitew opuszczonych w okresie oceny Kara
1 Ostrzeżenie
2 Ostrzeżenie
3 i każda następna 100% premii za natarcie

Odebranie surowców przemysłowych może prowadzić do ujemnego bilansu w magazynie twierdzy. W takim wypadku Wasz klan nie może wykonywać następujących operacji:

  • aktywowanie rezerw o ciągłym działaniu;
  • udział w Natarciach.

Klan musi uzupełnić braki w magazynie do wysokości co najmniej  0. Aby zdobyć surowce przemysłowe, członkowie klanu mogą uczestniczyć w potyczkach lub stać się najemnikami i dołączyć do innych oddziałów w Potyczkach i Natarciach.

Zamknij