Surowce przemysłowe

Surowce przemysłowe () to specjalna waluta gry dla trybu Twierdze.

Surowce przemysłowe możecie wydać na:

Aby zobaczyć historię swojego klanu użycia surowców przemysłowych, należy kliknąć w Twierdzy  DZIENNIK i przejść do zakładki Surowce.

Zdobywanie surowców przemysłowych

Gracze mogą zdobywać surowce przemysłowe w następujące sposoby:

Jeśli należycie do klanu, możecie zobaczyć statystyki surowców przemysłowych zdobytych przez Was i dowolnych członków Waszego klanu w określonym okresie czasu.

Aby zobaczyć statystyki:

  1. Przejdźcie do zakładki KLAN. Pojawi się Tablica klanowa.
  2. Na Tablicy klanowej kliknijcie Personel wojskowy. Pojawi się lista wszystkich członków klanu.
  3. W lewym górnym rogu listy wybierzcie okres czasu dla wyświetlanych statystyk. Możecie obejrzeć statystyki surowców przemysłowych zdobytych w ciągu 1, 7 lub 28 dni.
  4. W linii z poszukiwanym graczem najedźcie kursorem na wartość w kolumnie Surowce przemysłowe. Zostanie wyświetlone okienko z ilością surowców przemysłowych zdobytych przez tego gracza w wybranym okresie czasu i w całym okresie przynależności do klanu.

Jeśli gracz opuścił klan i ponownie do niego dołączył po jakimś czasie, surowce przemysłowe zdobyte w poprzednim okresie przynależności do klanu są również wliczane do statystyk.

Zdobywanie surowców przemysłowych w potyczkach i natarciach

Surowce przemysłowe można zdobyć w Potyczkach i Natarciach i nie można ich kupić za złoto ani kredyty.

Ilość surowców przemysłowych zdobywanych przez Wasz klan w bitwach może się zwiększać w zależności od poziomu Centrum dowodzenia i rezerw, które wykorzystacie. Jeśli zaprosicie do Waszego oddziału najemników, otrzymają oni część zdobytych surowców przemysłowych (zobacz Wynagrodzenie najemników).

Magazyn twierdzy

Surowce przemysłowe są składowane w magazynie twierdzy.

Liczbę surowców przemysłowych przechowywanych w twierdzy możecie sprawdzić w prawym górnym rogu ekranu. Surowce przemysłowe są wspólne dla wszystkich struktur i mogą być wykorzystane do wszystkich operacji w trybie Twierdze. Pojemność magazynu nie jest niczym ograniczona.

Prawo do rozporządzania zgromadzonymi surowcami przemysłowymi mają dowódca i oficer wykonawczy.

Kary za opuszczone bitwy

Wasz klan może utracić surowce przemysłowe, jeśli zostanie ukarany za opuszczone bitwy w Natarciach.

Klan dostaje ostrzeżenie za opuszczenie bitwy w Natarciu. Po kilku ostrzeżeniach na klan nakładana jest kara i zabierane są surowce przemysłowe. Liczą się tylko bitwy opuszczone w pewnym przedziale czasu, zwanym okresem oceny.

Okres oceny: 7 dni

Liczba bitew opuszczonych w okresie oceny Kara
1 Ostrzeżenie
2 Ostrzeżenie
3 i każda następna 100% premii za natarcie

Odebranie surowców przemysłowych może prowadzić do ujemnego bilansu w magazynie twierdzy. W takim wypadku Wasz klan nie może wykonywać następujących operacji:

  • aktywowanie rezerw o ciągłym działaniu;
  • udział w Natarciach.

Klan musi uzupełnić braki w magazynie do wysokości co najmniej  0. Aby zdobyć surowce przemysłowe, członkowie klanu mogą uczestniczyć w potyczkach lub stać się najemnikami i dołączyć do innych oddziałów w Potyczkach i Natarciach.

Zamknij