Gry wojenne to współzawodnictwo pomiędzy klanami w trybie Twierdz. Zawody są rozgrywane w określonych ramach czasowych i obejmują cztery dyscypliny. Klany zdobywają punkty, a najlepsi zawodnicy zajmują nagradzane miejsca i otrzymują nagrody klanowe i osobiste.

Kliknijcie GRY WOJENNE w lewym górnym rogu swojej Twierdzy, aby otworzyć ekran Gier wojennych.

 1. Informacja. Opisy dyscyplin i zasady Gier wojennych.
 2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia Gier wojennych.
 3. Historia Gier wojennych. Kliknijcie , aby zobaczyć wyniki poprzednich Gier wojennych.
 4. Panel dyscyplin. Przed rozpoczęciem zawodów pokazuje krótkie opisy dyscyplin i nagrody za najwyższe miejsca. Podczas zawodów pokazuje punkty i
  miejsce zajmowane przez Wasz klan w każdej dyscyplinie.

Harmonogram nadchodzących Gier wojennych jest dostępny w kliencie gry. Kliknij  (harmonogram bitew) na prawo od przycisku Bitwy klanowe w swojej Twierdzy lub w oknie Twierdza: Bitwy.

Zasady Gier wojennych

 • Wszystkie klany automatycznie uczestniczą we wszystkich dyscyplinach, jeśli biorą udział w potyczkach i natarciach podczas Gier wojennych.
 • Klany otrzymują punkty za swoje wyniki w każdej dyscyplinie. Liczba otrzymanych punktów zależy od trybu bitwy, wybranej dywizji w potyczkach i wyniku bitwy.
 • Klany otrzymują również dodatkowe punkty za swój najlepszy wynik w każdej dyscyplinie.
 • Jeśli klan zdobędzie wystarczająco dużo punktów, zajmuje nagradzane miejsce w rankingu dyscypliny.

Dyscypliny

Podczas Gier wojennych klany współzawodniczą w czterech dyscyplinach: Pogrom, Gorączka, Demolka i Zbiórka.

 • Pogrom
 • Gorączka
 • Demolka
 • Zbiórka
Pogrom

Klany otrzymują punkty za różnicę w punktacjach drużyn. Klan nie otrzymuje punktów, jeśli jego punktacja jest mniejsza od punktacji klanu przeciwnika.

Liczą się zarówno wygrane, jak i przegrane bitwy.

Tryb bitwy Za 1 punkt różnicy
Potyczka – Dywizja VI 25
Potyczka – Dywizja VIII 50
Potyczka – Dywizja X 125
Natarcie 375

Przykład: Potyczka w Dywizji X zakończyła się przewagą w punktacji 8:1 dla Waszego klanu, czyli z różnicą w punktacji wynoszącą 7. Różnica punktów: 7. Punkty otrzymane za Pogrom: 7 × 125 = 875.
Gorączka

Klany otrzymują punkty za każdą sekundę pozostałą do limitu czasu bitwy.

Liczą się tylko wygrane bitwy.

Tryb bitwy Za 1 sekundę
Potyczka – Dywizja VI 1
Potyczka – Dywizja VIII 2
Potyczka – Dywizja X 5
Natarcie 15
Przykład: Potyczka w Dywizji X trwała 9 minut i zakończyła się Waszym zwycięstwem. Do limitu czasu pozostało 60 sekund (1 minuta). Punkty otrzymane za Gorączkę: 60 × 5 = 300.
Demolka

Klany otrzymują punkty za każdy zniszczony pojazd przeciwnika.

Liczą się zarówno wygrane, jak i przegrane bitwy.

Tryb bitwy Za 1 pojazd przeciwnika
Potyczka – Dywizja VI 25
Potyczka – Dywizja VIII 50
Potyczka – Dywizja X 125
Natarcie 375
Przykład: Podczas potyczki w Dywizji X Wasz klan zniszczył 7 pojazdów przeciwnika. Punkty otrzymane w Demolce: 7 × 125 = 875.
Zbiórka

Klany otrzymują punkty za każdego najemnika w swoim oddziale.

Liczą się tylko wygrane bitwy.

Tryb bitwy Za 1 najemnika
Potyczka – Dywizja VI 100
Potyczka – Dywizja VIII 200
Potyczka – Dywizja X 500
Natarcie 1 500
Przykład: Podczas wygranej potyczki w Dywizji X Wasz klan miał w oddziale 3 najemników. Punkty otrzymane w Zbiórce: 3 × 500 = 1 500.

Rankingi

Podczas każdych Gier wojennych zostaną utworzone cztery oddzielne rankingi – jeden dla każdej dyscypliny. Liczba nagradzanych miejsc jest inna dla każdej dyscypliny.

Klany, które zdobędą wystarczająco dużo punktów, zajmą nagradzane miejsca w danej dyscyplinie. Klany, które zdobędą najwięcej punktów, zostaną sklasyfikowane najwyżej. Jeśli wiele klanów będzie miało taką samą liczbę punktów w Pogromie, Demolce lub Zbiórce, najwyższe miejsca zajmą klany, które spędziły w bitwach najmniej czasu.

Aby zobaczyć ranking dyscypliny, kliknijcie odpowiednią kartę dyscypliny na ekranie Gier wojennych.

 1. Nazwa dyscypliny oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia zawodów.
 2. Nawigacja. Kliknijcie , aby zobaczyć rankingi innych dyscyplin.
 3. Zasady. Kliknijcie, aby przeczytać zasady zawodów.
 4. Klasyfikacja. Klasyfikacja.
 5. Znaczniki i nazwy członków klanu, ich nagrody, punkty i czas spędzony w bitwach.

Nagrody

Klany zajmujące nagradzane miejsca otrzymają różne nagrody.

W Grach wojennych możecie zdobyć dwa rodzaje nagród:

 • Nagroda klanowa – rezerwy wysokich poziomów
 • Nagroda osobista – złoto w grze, które gracz otrzymuje za udział w bitwach w dwóch dyscyplinach: Pogrom i Gorączka

Gracze otrzymują nagrodę osobistą pod następującymi warunkami:

 • Nagrody są przyznawane graczom po zakończeniu zawodów.
 • Złoto otrzymują tylko gracze, którzy brali udział w przynajmniej jednej bitwie podczas zawodów.
 • Złoto jest przyznawane graczom na podstawie liczby punktów otrzymanych przez nich za wygraną w każdej dyscyplinie.
 • Zasady wyliczania nagród osobistych są takie same dla graczy klanowych i najemników.

Wyliczanie nagród osobistych

Nagrody osobiste są przyznawane graczom według ich wkładu w wyniki zawodów. Im więcej punktów zdobędziecie dla klanu, tym więcej złota otrzymacie.

Reguły przyznawania złota są takie same dla obu dyscyplin, ale dokładna ilość złota jest obliczana osobno dla każdej dyscypliny. Gracze otrzymują całkowitą ilość złota za obie dyscypliny.

Jeśli gracz uczestniczył w bitwach dla różnych klanów w ramach jednej dyscypliny, wyliczenie złota jest przeprowadzane osobno za udział w każdym klanie.

Ilość złota w grze zdobywanego przez graczy w bitwach dla jednego klanu w ramach jednej dyscypliny jest wyliczana z następującego wzoru:

G — ilość złota, jaką otrzyma gracz

TP / TC — wkład gracza w wyniki zawodów, przy czym:

TP — całkowita liczba punktów otrzymanych przez gracza za udział w bitwach w ramach jednej dyscypliny
TC — całkowita liczba punktów otrzymanych przez wszystkich graczy dla tego klanu za wszystkie bitwy w ramach jednej dyscypliny

CR — złoto w grze otrzymane przez klan

RG — pozostała ilość złota, która zostanie rozdana pomiędzy graczy według ich wkładu w wynik zawodów

W ramach przykładu obliczmy nagrodę osobistą w Pogromie. Załóżmy, że oddział klanu składał się z trzech graczy. Klan rozegrał trzy bitwy w ramach dyscypliny, a członkowie oddziału brali udział w różnych bitwach. Klan zajął w dyscyplinie pierwsze miejsce i otrzymał 10 000 złota.

Zakładamy, że liczba punktów zdobytych w bitwie przez każdego gracza jest równa liczbie punktów zdobytych przez oddział za tę bitwę. Jeśli oddział zdobył  punktów w bitwie, oznacza to, że każdy gracz w oddziale zdobył za nią 270 punktów.

Tabela pokazuje liczbę punktów zdobytych przez graczy i ich wkład w wyniki bitwy.

  1. bitwa 2. bitwa 3. bitwa Całkowita liczba punktów gracza za udział w bitwach (TP)
Gracz A 270 450 320 1040
Gracz B 450 320 770
Gracz C 270 450 720
Gracz D 270 320 590
Całkowita liczba punktów za wszystkie bitwy (TC) 3120

Obliczenia nagrody osobistej gracza A.

Gracz A uczestniczył w trzech bitwach i zdobył łącznie 1040 punktów. Całkowita liczba punktów zdobytych przez wszystkich graczy wynosi 3120.

Krok 1. Wkład gracza A w wyniki bitwy

Krok 2. Wstępna ilość złota otrzymanego przez gracza A

Do dalszych obliczeń bierzemy tylko część całkowitą wyniku.

Wstępna ilość złota dla wszystkich graczy jest obliczana według tej samej reguły.

  Całkowita liczba punktów zdobytych przez gracza w bitwach (TP) Wkład gracza (TP / TC) Wstępna ilość złota (TP / TC x CR)
Gracz A 1040 0,33333 3333
Gracz B 770 0,24679 2467
Gracz C 720 0,23076 2307
Gracz D 590 0,18910 1891
Całkowita liczba punktów za wszystkie bitwy (TC) 3120

Krok 3. Pozostała ilość złota

Krok 4. Podział pozostałej ilości złota pomiędzy graczy

Rozpoczyna się od gracza, którego wkład jest największy. W kolejności rankingu, każdy gracz z oddziału otrzymuje 1 złota, aż pozostała ilość złota będzie wynosić zero.

  Wkład gracza (TP / TC) Wstępna ilość złota (TP / TC x CR) Pozostała ilość złota Otrzymane złoto (G)
Gracz A 0,33333 3333 1 3334
Gracz B 0,24679 2467 1 2468
Gracz C 0,23076 2307 0 2307
Gracz D 0,18910 1891 0 1891
Nagroda klanowa (CR) 10 000

Osobista nagroda gracza A w ramach jednej dyscypliny:

Ilość złota przyznawanego wszystkim innym członkom oddziału jest obliczana według tej samej zasady.

Zamknij