Najemnicy to gracze będący członkami innych klanów lub niemający swojego klanu, którzy mogą być zapraszani do oddziału w Potyczce lub Natarciu.

Jeśli chcecie zagrać ze znajomymi spoza swojego klanu, możecie zaprosić ich do oddziału jako najemników. Wasz klan również może skorzystać z najemników, jeśli ma za mało członków, by stworzyć oddział. Dodatkowo, jeśli Wasz klan nie toczy w tej chwili bitew lub nie macie klanu, możecie stać się najemnikami i dołączyć do dowolnego otwartego oddziału.

Dodawanie najemnika do oddziału

Najemnika do oddziału możecie dodać na kilka sposobów:

 • Przez zaproszenie. Każdy członek klanu, który dołączył do oddziału, może zapraszać do niego najemników.
 • Za pomocą automatycznego wyszukiwania najemników.

Zapraszanie najemnika

Aby zaprosić najemnika:

 1. Kliknijcie Zaproś graczy w oknie Potyczka lub Natarcie.
 2. W oknie Zaproś do jednostki taktycznej wybierzcie gracza i przeciągnijcie jego nazwę do pola po prawej. Jeśli gracza nie ma na liście, znajdźcie go w pasku wyszukiwania.
 3. Wpiszcie (opcjonalną) wiadomość i kliknijcie Zaproś.

Gdy najemnik dołącza do oddziału, może wykonywać te same czynności, jak normalny członek klanu: wybierać pojazd, potwierdzać swoją gotowość do bitwy czy opuścić oddział. Najemnicy nie mogą jednakże obejmować dowodzenia nad oddziałem.

Maksymalna liczba najemników w oddziale jest określona przez tryb bitwy i dywizję. Więcej informacji znajdziecie w działach Natarcia i Potyczki.

Automatyczne wyszukiwanie najemników

Gdy wymagana liczba członków klanu w oddziale została osiągnięta, dowódca oddziału może posłać oddział do bitwy. Pozostałe wolne miejsca zostaną zajęte przez automatycznie wyszukanych najemników.

Domyślnie wolne miejsca są zajmowane przez losowych najemników lub członków klanu na dowolnym pojeździe. Niemniej jednak dowódca oddziału może określić typ pojazdu lub podać konkretne pojazdy dla jednego lub kilku wolnych miejsc. W takim przypadku miejsca te zostaną zajęte przez najemników, którzy wskazali takie same parametry pojazdów w swoich ustawieniach automatycznego wyszukiwania oddziału (zobacz Automatyczne wyszukiwanie oddziału).

Automatyczne wyszukiwanie najemników jest dostępne w potyczkach w dywizjach VI i VIII przez cały czas; dla potyczek w dywizji X jest ono dostępne wyłącznie w dzień Gier wojennych.

Aby określić wymagania dla pojazdów w automatycznym wyszukiwaniu najemników:

 1. Najedźcie myszą na wolne miejsce w liście Członkowie oddziału. Wyświetlą się przyciski typu pojazduoraz filtru pojazdu . Użyjcie ich, by określić wymagania dla pojazdu dla automatycznego wyszukiwania najemników.
  Aby wyzerować ustawienia, kliknijcie  (Wyzeruj wybór pojazdu).
 2. Kliknijcie Bitwa! 

Miejsce zostanie zajęte przez najemnika, którego pojazd spełnia określone wymagania. 

Miejsce z określonymi wymaganiami dla automatycznego wyszukiwania najemników staje się niedostępne dla innych graczy.

Liczba miejsc, dla których można określić wymagania do automatycznego wyszukiwania najemników, zależy od maksymalnej dopuszczalnej liczby najemników w oddziale.

Dołączanie do oddziału jako najemnik

Niezależnie od tego, czy jesteście członkami klanu, możecie wziąć udział w jego potyczkach i natarciach jako najemnicy. Możecie dołączyć do dowolnego otwartego oddziału na dwa sposoby:

 • Przez Listę oddziałów;
 • Za pomocą automatycznego wyszukiwania oddziału.

Dołączanie przez Listę oddziałów 

Sposoby dołączenia do oddziału poprzez Listę oddziałów różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy jesteście członkami klanu.

 • JESTEŚCIE CZŁONKIEM KLANU
 • NIE JESTEŚCIE CZŁONKIEM KLANU

Aby dołączyć jako najemnik do otwartego oddziału innego klanu:

 1. Kliknijcie Bitwy klanowe w swojej Twierdzy. Pojawi się okno Twierdza: Bitwy.
 2. W tym oknie przejdźcie do zakładki LISTA ODDZIAŁÓW i wybierzcie tryb bitwy oraz dywizję. Pojawi się lista wszystkich otwartych oddziałów.
 3. Kliknijcie pożądany oddział i kliknijcie Dołącz do oddziału w prawej dolnej części okna.

Wasza nazwa zostanie wyświetlona na liście Ochotników. Poczekajcie, aż dowódca dołączy Was do członków oddziału.


Aby dołączyć jako najemnik do otwartego oddziału innego klanu:

 1. Przejdźcie do zakładki KLANY w garażu. Pojawi się ekran KLANY W WORLD OF TANKS.
 2. W dolnej części ekranu kliknijcie Walcz jako najemnik. Pojawi się okno Twierdza: Bitwy.
 3. W tym oknie przejdźcie do zakładki LISTA ODDZIAŁÓW i wybierzcie tryb bitwy oraz dywizję. Pojawi się lista wszystkich otwartych oddziałów.
 4. Kliknijcie pożądany oddział i kliknijcie Dołącz do oddziału w prawej dolnej części okna.

Wasza nazwa zostanie wyświetlona na liście Ochotników. Poczekajcie, aż dowódca dołączy Was do członków oddziału.


Automatyczne wyszukiwanie oddziału

Aby dołączyć jako najemnik do automatycznie wyszukanego oddziału:

 1. Otwórzcie okno Twierdza: Bitwy w jeden z następujących sposobów:
  • Jeśli jesteście członkami klanu, kliknijcie Bitwy klanowe w swojej Twierdzy.
  • Jeśli nie jesteście członkami klanu, przejdźcie do zakładki KLANY w garażu i kliknijcie Walcz jako najemnik w dolnej części ekranu.
 2. W oknie Twierdza: Bitwy przejdźcie do zakładki AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE ODDZIAŁU i wybierzcie dywizję.
 3. Domyślnie dołączycie do automatycznie znalezionego oddziału w losowym posiadanym przez Was pojeździe. Jeśli chcecie dołączyć do oddziału w konkretnym pojeździe, kliknijcie  (Wybierz pojazdy), zaznaczcie pola wyboru obok preferowanych pojazdów i kliknijcie Zapisz wybór.
  Aby usunąć wybrany pojazd, najedźcie na prawy górny róg grafiki przedstawiającej go i kliknijcie .
  Aby zresetować wybrane pojazdy, kliknijcie  (Zresetuj wybór pojazdów) po prawej stronie przycisku wyboru pojazdów .

Dołączycie do automatycznie wyszukanego oddziału, w którym jego dowódca określił te same wymagania dla pojazdów najemników (zobacz Automatyczne wyszukiwanie najemników).

Automatycznie wyszukiwanie oddziałów jest stale dostępne dla potyczek w VI oraz VIII dywizji. Dla potyczek w dywizji X jest ono dostępne tylko w dzień Gier wojennych.

Wynagrodzenie najemników

Dodając najemnika do swojego oddziału, pamiętajcie o specjalnych zasadach dotyczących ich wynagradzania za bitwy.

 • Wszystkie surowce przemysłowe zdobyte w bitwach są rozdzielane równo pomiędzy wszystkich członków oddziału. Jeżeli jednak w Waszym oddziale walczył najemnik, to ten gracz otrzymuje połowę przydziału, a druga połowa trafia do Waszego klanu.

Przykład: Wasz oddział składający się z 15 graczy zdobył  1 500 , zatem każdy członek oddziału dostaje przydział  100.
Gdyby w oddziale był jeden najemnik, ten gracz otrzymałby połowę przydziału ( 50 ). Druga połowa przechodzi na konto Waszego klanu ( 50 ).
W rezultacie Wasz klan zdobywa  1 450.

 • Liczy się również liczba bitew stoczonych przez najemnika.

Przykład: Wasz oddział składający się z 15 graczy zdobył  1 500 , zatem każdy członek oddziału dostaje przydział  100.
Gdyby w oddziale był jeden najemnik, który stoczył tylko połowę bitew, ten gracz otrzymałby ¼ przydziału ( 25 ). Druga ¼ przechodzi na konto Waszego klanu ( 25 ).
W rezultacie Wasz klan zdobywa  1 475.

 • Surowce przemysłowe zdobyte przez najemników są przekazywane do magazynu twierdzy ich klanu. Jeśli najemnicy nie są członkami klanu, zdobyte przez nich surowce przemysłowe przepadają.
Zamknij