Najemnicy to gracze będący członkami innych klanów lub niemający swojego klanu, którzy mogą być zapraszani do oddziału w Potyczce lub Natarciu.

Jeśli chcecie zagrać ze znajomymi spoza swojego klanu, możecie zaprosić ich do oddziału jako najemników. Wasz klan również może skorzystać z najemników, jeśli ma za mało członków, by stworzyć oddział. Dodatkowo, jeśli Wasz klan nie toczy w tej chwili bitew lub nie macie klanu, możecie stać się najemnikami i dołączyć do dowolnego otwartego oddziału.

Dodawanie najemnika do oddziału

Każdy członek klanu, który dołączył do oddziału, może zapraszać najemników do tego oddziału.

Aby zaprosić najemnika:

 1. Kliknij Zaproś graczy w oknie Potyczka lub Natarcie.
 2. Przeciągnij gracza do pola po prawej. Jeśli gracza nie ma na liście, możesz go wyszukać.
 3. Wpisz wiadomość i kliknij Zaproś.

Zaproszeni najemnicy są dodawani do listy Ochotników i wyświetlani w oddzielnej grupie Najemników. Po prawej stronie nazwy każdego najemnika wyświetlany jest jego ranking osobisty.

Aby dodać najemnika do swojego oddziału,,przeciągnij gracza z listy Ochotników na listę Członków oddziału. Najemnicy w oddziale oznaczeni są specjalną ikoną  

Najemnicy mogą zgłaszać się tylko do otwartych oddziałów. Aby otworzyć swój oddział dla najemników, kliknij Wyświetl najemnikom.

Tylko dowódca oddziału może otworzyć oddział dla najemników.

Gdy najemnik dołączy do oddziału, może wykonywać te same operacje, co zwykli członkowie klanu: wybrać pojazd, potwierdzić gotowość do walki lub opuścić oddział. Najemnicy nie mogą natomiast przejąć dowództwa nad oddziałem.

Maksymalna liczba najemników w oddziale jest określona przez tryb bitwy i dywizję. Więcej informacji znajdziecie w działach Natarcia Dywizje.

Dołączanie do oddziału jako najemnik

Bez względu na to, czy jesteście członkami klanu, czy nie, możecie uczestniczyć w Potyczkach i Natarciach innego klanu. Jako najemnik możecie dołączyć do dowolnego otwartego oddziału.

Aby zostać najemnikiem:

 1. Kliknij Bitwy klanowe w swojej twierdzy. Jeśli nie jesteś członkiem klanu, przejdź do zakładki TWIERDZA i kliknij Znajdź oddział.
  Możesz również otworzyć listę oddziałów bezpośrednio w garażu. Wybierz Twierdza: bitwy w menu po prawej stronie przycisku Bitwa!.
 2. Wybierz swój oddział. Po prawej dostępny jest podgląd członków oddziału, ich ocena i pojazdy.
 3. Kliknij Dołącz do oddziału..

Wasza nazwa zostanie wyświetlona na liście Ochotników. Poczekajcie, aż dowódca dołączy Was do członków oddziału.

Wynagrodzenie najemników

Dodając najemnika do swojego oddziału, pamiętajcie o specjalnych zasadach dotyczących ich wynagradzania za bitwy.

 • Wszystkie surowce przemysłowe zdobyte w bitwach są rozdzielane równo pomiędzy wszystkich członków oddziału. Jeżeli jednak w Waszym oddziale walczył najemnik, to ten gracz otrzymuje połowę przydziału, a druga połowa trafia do Waszego klanu.

Przykład:. Wasz oddział składający się z 15 graczy zdobył  1 500 , zatem każdy członek oddziału dostaje przydział  100.
Gdyby w oddziale był jeden najemnik, ten gracz otrzymałby połowę przydziału ( 50 ). Druga połowa przechodzi na konto Waszego klanu ( 50 ).
W rezultacie Wasz klan zdobywa  1 450.

 • Liczy się również liczba bitew stoczonych przez najemnika.

Przykład:. Wasz oddział składający się z 15 graczy zdobył  1 500 , zatem każdy członek oddziału dostaje przydział  100.
Gdyby w oddziale był jeden najemnik, który stoczył tylko połowę bitew, ten gracz otrzymałby ¼ przydziału ( 25 ). Druga ¼ przechodzi na konto Waszego klanu ( 25 ).
W rezultacie Wasz klan zdobywa  1 475.

 • Surowce przemysłowe zdobyte przez najemników są przekazywane do magazynu twierdzy ich klanu. Jeśli najemnicy nie są członkami klanu, zdobyte przez nich surowce przemysłowe przepadają.
Zamknij