Nadal nie wiecie, po co Waszemu klanowi twierdza? Głównym powodem są znaczące premie, które otrzymują członkowie klanu, gdy używacie rezerw. Możecie nie tylko zwiększyć liczbę zdobywanych kredytów, doświadczenia i surowców przemysłowych, lecz także wpłynąć na wynik bitwy.

W strukturach swojej twierdzy możecie przygotowywać rezerwy. Możecie również zdobyć rezerwy za ulepszenie Centrum dowodzenia i uczestnictwo w Grach wojennych.

Magazyn rezerw wyświetlany jest na dole ekranu:

 1. Liczba rezerw każdego typu.
 2. Maksymalny poziom rezerwy Magazyn rezerw zawiera rezerwy różnych poziomów.
 3. Aktywowana rezerwa.
 4. Pozostały czas działania rezerwy.

Rodzaje rezerw

Tryb Twierdze posiada osiem rodzajów rezerw. Wszystkie rezerwy są podzielone na dwie grupy:

 • Rezerwy o ciągłym działaniu
 • Rezerwy jednorazowe

Rezerwy o ciągłym działaniu

 • Zapłaty za bitwę
 • Manewry wojskowe
 • Szkolenie taktyczne
 • Dodatkowa odprawa
Zapłaty za bitwę

 Bonus: Zwiększa liczbę kredytów zdobytych przez wszystkich członków klanu po każdej bitwie.

Wymagana struktura: Jednostka finansowa.

Manewry wojskowe

 Bonus: Zwiększa wolne doświadczenie zdobyte przez wszystkich członków klanu po każdej bitwie.

Wymagana struktura: Akademia wojskowa.

Szkolenie taktyczne

 Bonus: Zwiększa doświadczenie bojowe zdobyte przez wszystkich członków klanu po każdej bitwie

Wymagana struktura: Poligon.

Dodatkowa odprawa

 Bonus: Zwiększa doświadczenie załogi zdobyte przez wszystkich członków klanu po każdej bitwie.

Wymagana struktura: Jednostka szkoleniowa.

Rezerwiści klanu nie otrzymują bonusów z rezerw o ciągłym działaniu.

Rezerwy jednorazowe

 • Transport o dużej pojemności
 • Przejęcie rezerw
 • Nalot
 • Ostrzał artyleryjski
Transport o dużej pojemności

 Bonus: Zwiększa liczbę surowców przemysłowych zdobytych w bitwach w Potyczkach i Natarciach.

Wymagana struktura: Jednostka transportowa.

Przejęcie rezerw

 Bonus: Zwiększa liczbę surowców przemysłowych zdobytych w Natarciach.

Wymagana struktura: Brygada odzyskująca.

Nalot

 Bonus: Bombowiec szturmowy leci nad wyznaczoną pozycję i zrzuca bomby przeciwczołgowe na pojazdy przeciwnika. Zwiększa dochód surowców przemysłowych. Dostępne w Potyczkach i Natarciach.

Wymagana struktura: Eskadra bombowców szturmowych.

Ostrzał artyleryjski

 Bonus: Bateria artylerii intensywnie ostrzeliwuje pociskami odłamkowo-burzącymi wyznaczony obszar na mapie. Zwiększa dochód surowców przemysłowych. Dostępne w Potyczkach i Natarciach.

Wymagana struktura: Batalion artylerii.

Zdobywanie rezerw

Klan może zdobyć rezerwy na kilka sposobów:

Przygotowanie rezerw

Przed użyciem rezerwy na korzyść Waszego klanu trzeba ją przygotować.

Rezerwy są przygotowywane w strukturach. Koszt przygotowania każdej rezerwy jest wyrażony w surowcach przemysłowych. Aby przygotować rezerwę, upewnijcie się, że w magazynie twierdzy znajduje się wystarczająca ilość surowców przemysłowych.

Tylko dowódca i oficer wykonawczy mogą przygotowywać rezerwy.

Aby przygotować rezerwę:

 1. Kliknij odpowiednią strukturę.
 2. Ustaw żądaną liczbę rezerw.
 3. Kliknij Przygotuj.

Czas przygotowania zależy od poziomu struktury. Jeśli rezerwa jest przygotowywana, nad strukturą pojawia się ikona kółka zębatego .

Aby sprawdzić czas pozostały do przygotowania rezerwy, kliknij odpowiednią strukturę.

Zdobywanie rezerw za ulepszenie Centrum dowodzenia

Ulepszenie Centrum dowodzenia daje klanom dodatkowe rezerwy.

Za każde ulepszenie klan otrzymuje określoną liczbę rezerw każdego rodzaju równą 2 × (L + 1) oraz 1 × (L + 2), gdzie L jest poziomem Centrum dowodzenia.

Przykład. Klan ulepszył Centrum dowodzenia do II poziomu. Jako nagrodę otrzymuje po dwie rezerwy każdego rodzaju poziomu III (L + 1) oraz po jednej rezerwie każdego rodzaju poziomu IV (L + 2).

Zdobywanie rezerw jako nagród w Grach wojennych

Klany, które zajmą nagradzane miejsca w Grach wojennych otrzymują rezerwy o ciągłym działaniu poziomów XI oraz XII.

Poziom i liczba rezerw, które klan otrzymuje w ramach nagrody, zależą od dyscypliny, w której klan brał udział i od miejsca, które zajął.

Klany zdobywają premie za wykorzystanie rezerw „Zapłata za bitwę” oraz „Dodatkowa odprawa” poziomu XI i XII tylko jeśli grają pojazdami X poziomu.

Poziom rezerwy

Poziom rezerwy jest zależny od poziomu struktury, w której jest ona przygotowywana. Efektywność oraz koszt przygotowania rezerwy rosną wraz z jej poziomem.

Po ulepszeniu struktury poziom rezerw już przygotowanych w tej strukturze pozostaje bez zmian.

Efektywność i czas trwania rezerwy

 • Zapłaty za bitwę
 • Manewry wojskowe
 • Szkolenie taktyczne
 • Dodatkowa odprawa
 • Transport o dużej pojemności
 • Przejęcie rezerw
 • Nalot
 • Ostrzał artyleryjski
Zapłaty za bitwę

Bonus: Kredyty

Efektywność rezerwy: pierwsza wartość dotyczy bitew klanowych i turniejowych. Druga wartość dotyczy bitew losowych, rankingowych oraz linii frontu.
Poziom Efektywność rezerwy Czas trwania Rezerw
I +10% / +5% 1 godzina 
II +10% / +5% 2 godziny
III +20% / +10% 1 godzina 
IV +20% / +10% 2 godziny
V +30% / +15% 1 godzina
VI +30% / +15% 2 godziny
VII +40% / +20% 1 godzina
VIII +40% / +20% 2 godziny
IX +50% / +25% 2 godziny
X +75% / +30% 2 godziny 
XI* +100% / +30% 2 godziny
XII* +150% / +30% 2 godziny
*Tylko dla pojazdów poziomu X
Manewry wojskowe

Bonus: Wolne doświadczenie

Poziom Efektywność rezerwy Czas trwania Rezerw
I +50% 1 godzina 
II +50 2 godziny
III +100% 1 godzina 
IV +100% 2 godziny
V +150% 1 godzina
VI +150% 2 godziny
VII +200% 1 godzina
VIII +200% 2 godziny
IX +250%   1 godzina
X +250% 2 godziny 
XI +300% 2 godziny
XII +500% 2 godziny
Szkolenie taktyczne

Bonus: Doświadczenie bojowe

Poziom Efektywność rezerwy Czas trwania Rezerw
I +5% 1 godzina 
II +5% 2 godziny
III +10% 1 godzina 
IV +10% 2 godziny
V +20% 1 godzina
VI +20% 2 godziny
VII +35% 1 godzina
VIII +35% 2 godziny
IX +50% 1 godzina
X +50% 2 godziny
XI +75% 2 godziny
XII +100% 2 godziny
Dodatkowa odprawa

Bonus: Doświadczenie załogi

Efektywność rezerwy: pierwsza wartość dotyczy bitew klanowych i turniejowych. Druga wartość dotyczy bitew losowych, rankingowych oraz linii frontu.
Poziom Efektywność rezerwy Czas trwania Rezerw
I +50% / +25% 1 godzina 
II +50% / +25% 2 godziny
III +75% / +50% 1 godzina 
IV +75% / +50% 2 godziny
V +100% / +75% 1 godzina
VI +100% / +75% 2 godziny
VII +150% / +100% 1 godzina
VIII +150% / +100% 2 godziny
IX +200% / +150% 1 godzina
X +200% / +150% 2 godziny
XI* +300% / +200% 2 godziny
XII* +400% / +300% 2 godziny
*Tylko dla pojazdów poziomu X
Transport o dużej pojemności

Bonus: Surowce przemysłowe za bitwy w Potyczkach i Natarciach

Czas trwania: Jedna bitwa

Poziom Efektywność rezerwy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
Przejęcie rezerw

Bonus: Surowce przemysłowe za Natarcia

Czas trwania: Jedno Natarcie

Poziom Efektywność rezerwy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
Nalot

Bonus: Zrzucenie bomb przeciwpancernych na wskazaną lokalizację; surowce przemysłowe

Czas trwania: Jedna bitwa

Poziom Efektywność rezerwy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
Ostrzał artyleryjski

Bonus: Ciężki ostrzał artyleryjski pociskami odłamkowo-burzącymi wskazanego obszaru; surowce przemysłowe

Czas trwania: Jedna bitwa

Poziom Efektywność rezerwy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%

 

Koszt i czas przygotowania rezerwy

 • Zapłaty za bitwę
 • Manewry wojskowe
 • Szkolenie taktyczne
 • Dodatkowa odprawa
 • Transport o dużej pojemności
 • Przejęcie rezerw
 • Nalot
 • Ostrzał artyleryjski
Zapłaty za bitwę
PoziomKoszt rezerwyCzas przygotowania
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 godzina
VII 4 400  2 godziny
VIII 5 700  4 godziny
IX 7 500  8 godzin
X 8 500  8 godzin
Manewry wojskowe
PoziomKoszt rezerwyCzas przygotowania
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 godzina
VII 4 400  2 godziny
VIII 5 700  4 godziny
IX 7 500  8 godzin
X 8 500  8 godzin
Szkolenie taktyczne
PoziomKoszt rezerwyCzas przygotowania
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 godzina
VII 4 400  2 godziny
VIII 5 700  4 godziny
IX 7 500  8 godzin
X 8 500  8 godzin
Dodatkowa odprawa
PoziomKoszt rezerwyCzas przygotowania
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 godzina
VII 4 400  2 godziny
VIII 5 700  4 godziny
IX 7 500  8 godzin
X 8 500  8 godzin
Transport o dużej pojemności
PoziomKoszt rezerwyCzas przygotowania
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund
Przejęcie rezerw
PoziomKoszt rezerwyCzas przygotowania
I 90  5 sekund
II 225  5 sekund
III 400  5 sekund
IV 600  5 sekund
V 1 000  5 sekund
VI 1 300  5 sekund
VII 1 650  5 sekund
VIII 2 250  5 sekund
IX 2 700  5 sekund
X 3 200  5 sekund
Nalot
PoziomKoszt rezerwyCzas przygotowania
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund
Ostrzał artyleryjski
PoziomKoszt rezerwyCzas przygotowania
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund

Użycie rezerw

Aby użyć rezerwy, należy ją aktywować. Tylko członkowie klanu na następujących stanowiskach mogą aktywować rezerwę:

 • Dowódca
 • Oficer wykonawczy
 • Oficer kadrowy
 • Oficer bojowy

Aby zobaczyć historię swojego klanu użycia rezerw, należy kliknąć w Twierdzy  DZIENNIK i przejść do zakładki Rezerwy.

Rezerwy o ciągłym działaniu

Rezerwy o ciągłym działaniu (płatności za bitwę, manewry wojskowe, szkolenie taktyczne i dodatkowa odprawa) są aktywowane bezpośrednio w twierdzy.

Aby użyć rezerwy o ciągłym działaniu:

 1. Wybierz odpowiednią rezerwę z magazynu rezerw. Jeśli magazyn zawiera rezerwy różnych poziomów, wybierz rezerwę wymaganego poziomu.
 2. Kliknij Aktywuj.

Rezerwa jest od razu aktywowana. Pozostały czas aktywności rezerwy jest wyświetlany powyżej rezerwy.

Po aktywowaniu rezerwy nie jest możliwe anulowanie tej operacji.

Rezerwy jednorazowe

Transport o dużej pojemności, nalot i ostrzał artyleryjski są uruchamiane przed bitwą. Natomiast przejęcie rezerw może być uruchomione przed Natarciem.

Aby użyć rezerwy jednorazowej:

 1. Kliknij Bitwy klanowe.
 2. Kliknij Stwórz oddział.
 3. W prawym górnym rogu kliknij wolne miejsce i wybierz rezerwę.

Po każdej bitwie rezerwy tego samego typu i poziomu są automatycznie uzupełniane, jeśli są dostępne w magazynie rezerw.

Jeśli zmieniłeś zdanie i nie chcesz wykorzystać uruchomionej rezerwy, wybierz ją i kliknij Wyłącz.

Nalot i ostrzał artyleryjski różnią się od innych rezerw: najpierw trzeba je włączyć podczas tworzenia oddziału, a następnie aktywować w trakcie bitwy.

Użycie kilku rezerw jednocześnie

Możecie użyć kilku rezerw jednocześnie, aby zdobyć jeszcze więcej kredytów, doświadczenia i surowców przemysłowych.

Pamiętajcie jednak, że następujące rezerwy nie mogą być wykorzystane w tym samym czasie:

 • manewry wojskowe i dodatkowa odprawa;
 • zapłaty za bitwę i szkolenie taktyczne;
 • nalot i ostrzał artyleryjski.

Rezerwy bojowe

Rezerwy bojowe – nalot i ostrzał artyleryjski – mogą być użyte zarówno w Potyczkach, jak i w Natarciach. Ilość surowców przemysłowych, które otrzymacie za nalot i ostrzał artyleryjski, zwiększa się wraz z poziomem tych rezerw. Jednakże ich właściwości bojowe nie zależą od ich poziomu, ale od wybranej dywizji.

Aby wykorzystać rezerwę bojową, najpierw należy ją włączyć przed bitwą, a następnie aktywować na polu bitwy (zob. Użycie Rezerw). Rezerwy bojowe można aktywować 56 sekund po rozpoczęciu bitwy.

Nalot lub ostrzał artyleryjski może wezwać dowódca oddziału lub wysunięty obserwator – jeden z graczy w oddziale wyznaczony przez dowódcę. Wysuniętym obserwatorem może być każdy gracz, w tym najemnik.

Wysuniętego obserwatora można wyznaczyć przed bitwą w oknie oddziału. Należy kliknąć PPM na nazwę gracza w liście członków oddziału i wybrać Nominuj na wysuniętego obserwatora. Ikona wyświetli się po prawej stronie nazwy gracza.

Aby cofnąć swoją decyzję, należy kliknąć PPM nazwę gracza i wybrać Cofnij nominację. W ten sposób można odzyskać swoje prawa do aktywowania rezerw bojowych na polu bitwy.

Jeśli nie aktywujecie rezerwy bojowej w czasie bitwy, nie uzyskujecie dodatkowych dochodów. Taka rezerwa nie zostaje zużyta i powraca do magazynu rezerw.

Nalot

Nalot to przeprowadzenie ataku powietrze-ziemia. Bombowiec szturmowy zrzuca bomby przeciwczołgowe na wyznaczoną pozycję. Samolotu nie można zestrzelić.

Cechy nalotu:

 • Bomby są zrzucane niemal pionowo, zatem bardzo trudno jest ukryć się przed atakiem za elementami mapy.
 • Bomby zrzucane są w kierunku ataku, od jednej do drugiej krawędzi obszaru ataku.
 • Bomby mogą zniszczyć budynki.
 • Wymagany czas zastosowania wynosi 5 sekund.

Aby użyć nalotu w bitwie:

 1. Naciśnij klawisz odpowiadający rezerwie Nalot (domyślnie 7–9).
 2. Ustaw obszar ataku na mapie. Obszar uszkodzeń jest zaznaczany zielonym konturem, a zielona strzałka pokazuje kierunek ataku bombowego.
 3. Kliknij, aby ustalić środek obszaru ataku. Użyjcie myszy, aby dostosować kierunek ataku bombowego.
 4. Kliknijcie, aby zablokować obszar uszkodzeń. Po pięciu sekundach bombowiec szturmowy zrzuci bomby na zaznaczony obszar.

Obszar ataku i czas pozostały do ataku pozostają widoczne tylko dla członków Twojej drużyny. Zanim obszar uszkodzeń zostanie zablokowany, możecie anulować użycie rezerwy na jeden z trzech sposobów:

 • Klikając PPM
 • Naciskając klawisz Esc
 • Naciskając klawisz przypisany do rezerwy Nalot.

Ostrzał artyleryjski

Ostrzał artyleryjski oznacza przeprowadzenie ataku artylerii. Artyleria pokrywa ogniem określony obszar przy pomocy pocisków odłamkowo-burzących.

Cechy ostrzału artyleryjskiego:

 • Gdy używacie ostrzału artyleryjskiego, pociski nadlatują łukiem nad obszar ataku od strony Waszej bazy.
 • Kąt, pod którym nadlatują pociski, jest taki sam dla każdego obszaru ataku.
 • Pociski nadlatują nad obszar ataku losowo i równomiernie przez cały czas trwania ataku.
 • Wymagany czas zastosowania wynosi 5 sekund.

Aby użyć ostrzału artyleryjskiego w bitwie:

 1. Naciśnij klawisz odpowiadający rezerwie Ostrzał artyleryjski (domyślnie 7–9).
 2. Wskaż na mapie miejsce do przeprowadzenia ataku. Obszar ataku jest oznaczony zieloną obwódką.
 3. Kliknijcie, aby zalokować obszar uszkodzeń. Po pięciu sekundach rozpocznie się ostrzał.

Zanim obszar uszkodzeń zostanie zablokowany, możecie anulować użycie rezerwy na jeden z trzech sposobów:

 • Klikając PPM
 • Naciskając klawisz Esc
 • Naciskając klawisz przypisany do rezerwy Ostrzał artyleryjski.
Zamknij