Poznámky k aktualizaci 1.1

Hlavní změny

Nová kampaň osobních misí: Druhá fronta

 1. Nová kampaň obsahuje tři operace:
  • Operace: Excalibur (okamžitě po vydání aktualizace)
  • Operace: Chimera (přibližně 18. 09. 2018)
  • Operace: Objekt 279 (r) (přibližně 9. 10. 2018)
 2. Každá operace obsahuje 4 skupiny misí. Zároveň se každá skupina dá plnit s vozidly, které patří k jednomu z národních uskupení, a typy vozidel už nadále nepředstavují omezení. Pro splnění mise by hráči měli vstoupit do bitvy s vozidlem, které patří k jednomu z následujících národních uskupení:
  • Unie – SSSR a Čína
  • Blok – Německo a Japonsko
  • Aliance – USA, Británie a Polsko
  • Koalice – Francie, Švédsko, Československo a Itálie
 3. Druhá kampaň bude okamžitě přístupná, bez ohledu na postup v kampani první. To znamená, že mise obou kampaní se dají plnit zároveň.
 4. Každá skupina obsahuje 15 misí: 14 misí je okamžitě k dispozici a dají se splnit v libovolném pořadí; zároveň se 15. (závěrečná) mise zpřístupní až po dokončení ostatních misí (podobně jako v první kampani).
 5. Všechny operace mají odlišné sady podmínek:
  • Operace: Excalibur – kumulativní mise. Mise by se měla splnit v neomezeném počtu bitev, např. způsobte 10 000 poškození během neomezeného počtu bitev.
  • Operace: Chimera – mise se dá splnit v rámci jedné bitvy (podobně jako v první kampani)
  • Operace: Objekt 279 (r) – mise by se měla splnit během omezeného počtu bitev. Pokud se hráči splnění mise nezdaří, její postup se vynuluje a hráč bude muset začít znovu od začátku.
 6. Každá splněná mise je odměněna kredity, spotřebními doplňky atd. Dokončená operace je odměněna jedinečným vozidlem, které se nedá získat jinak. Každá splněná mise je odměněna kredity, spotřebními doplňky atd. Dokončená operace je odměněna jedinečným vozidlem, které se nedá získat jinak.
 7. Hráči si budou moci kontrolovat postup mise přímo v bitvě.
  • V aktualizaci 1.1 bude tato funkce dostupná pouze pro mise z nové kampaně.
  • Podobné popisy přijatých misí budou v bitvě dostupné při stisknutí kláves Tab nebo N.
 8. Ukazatel osobních misí v garáži ukazuje mise z každé kampaně odděleně.
 9. Operace kampaně „Druhá fronta“ se budou zpřístupňovat postupně, po určitém časovém období. Hráči, kteří operaci dokončí dříve, než bude k dispozici operace nová, budou odměněni odpovídajícím jedinečným emblémem.
 10. Zdokonalené rozhraní první kampaně:
  • Hlavní obrazovka je zcela přepracovaná pro zobrazení misí z obou kampaní zároveň.
  • Zlepšil se profil mise.
  • Všechny prvky byly uvedeny do souladu s ohledem na specifika obou kampaní.
  • Nové obrazovky odměn za dokončené osobní mise.
  • Přepracované zobrazení misí v bitvě (při stisknutí klávesy Tab)

Mapy

 • Byla přidána nová mapa „Studzianki“.
 • Byla přidána nová mapa „Minsk“.
 • Byla přidána mapa „Plzeň“, která byla přepracována do HD. Hlavní změny
  • Velikost mapy se zvýšila z 800х800 na 1000х1000 m
  • Východní část mapy prošla úplnou revizí.
  • Na celé mapě jsme provedli spoustu změn ve vyvážení a hratelnosti.

Bylo provedeno zdokonalení vyvážení na následujících mapách:

 1. Ledovec
 2. Siegfriedova linie
 3. Doly
 4. Province

Mapa „Kampánie“ bude dostupná pouze pro vozidla úrovní IV–VII.

Polské tanky

 • Byla přidána nové větev 10 polských vozidel (úrovně I–X v uvedeném pořadí):
 1. 4TP
 2. 7TP
 3. 10TP
 4. 14TP
 5. 25TP KSUST II
 6. 40TP Habicha
 7. 45TP Habicha
 8. 53TP Markowskiego
 9. 50TP Tyszkiewicza
 10. 60TP Lewandowskiego

Režim opevnění

Do režimu opevnění bude krátce po vydání aktualizace přidána nová funkce: ta hráčům umožní automatické hledání odřadů. Zároveň budou klany také moci automaticky hledat legionáře do šarvátek.

Funkce bude obsahovat následující věci:

 1. Velitel odřadu bude moci vybrat vozidla, která by měli legionáři, nalezení automatickým hledáním, používat.
 2. Legionáři si budou moci vybrat vozidla, která chtějí při bojování v odřadu používat.
 3. Automatické hledání shody (mezi vozidly vybranými velitelem odřadu a vozidly vybranými legionáři).

Automatické hledání bude trvale k dispozici v šarvátkách úrovně VI a ve dny Válečných her i v šarvátkách úrovní VIII a X (podle rozvrhu šarvátek a Válečných her).

Další změny

 • 4. Byla přidána funkce úpravy vzhledu pro všechna vozidla IX. úrovně.
 • 5. Došlo k aktualizaci Wwise (zvukového enginu): byla opravena řada kritických problémů se zvukovým systémem; byla přidána nová funkce na zlepšení zvuku ve hře.
 • 6. Změnilo se zobrazení zpravodaje v herním klientovi. Sama sekce byla přejmenována na „Bojové zpravodajství“.

Změny v technických vlastnostech vozidel

  SSSR

 •  Bylo přidáno vozidlo IS-2M

  Změněné vlastnosti vozidel

 • Objekt 430 II: zobrazený výkon motoru 4TDF se změnil z 580 na 610 hp, což odpovídá aktuální hodnotě.

Opravy a vylepšení 

 • Bylo přidáno dynamické zobrazení technických vlastností pro popisky vybavení.
 • Při změně typu granátu během nabíjení zásobníku jsou granáty v zásobníku zobrazeny řádným způsobem.
 • Byl opraven problém, při němž se v některých případech mohla vozidla po opravě pohybovat bez pásů.
 • Byl opraven problém, při kterém, když po použití zimního či pouštního prvku úpravy vzhledu hráč znovu vstoupil do nabídky „Vnější vzhled“, tak se mu zobrazila záložka „Hotové styly“.
 • Byl opraven problém, při kterém mohly být neodstranitelné maskovací vzory, které umožňovaly použití nápisů a emblémů, v nabídce „Vnější vzhled“ odstraněny.

Opravy chyb 

 • Panel vozidel se neuzamkne při potvrzení připravenosti ve speciálních bitvách.
 • Hráči mohou přeškolit posádku na speciální vozidla, která momentálně nejsou ve hře k dispozici.
 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • Ikona typu vozidla v rozšířeném panelu vozidel nemění dynamicky svou barvu, když v bitvě vyberete režim „Alternativní barvy (pro barvoslepé)“.
 • Je vypnuto „bezplatné“ přeškolení posádky na vozidla stejného typu.
 • Když hráč zničí vozidlo tím, že ho převrátí, tak se toto vozidlo nezapočítá do celkového počtu vozidel, která hráč zničil.
 • Vozidlo s namontovaným standardním a vylepšeným vybavením nelze prodat.
 • Náborové centrum nezobrazuje náboráři rekruty a záložníky, které pozval, když je náborářův účet obnoven do stavu předcházejícímu okamžiku, kdy rekruti přijali pozvánku.
 • Nesoulad v popisu osobních misí (pro čety) v bitvě (při stisknutí TAB), ve výsledcích bitvy a v okně s gratulací.
 • Odznak o obsazení základny se může zobrazit předčasně, dokonce i před nahromaděním uvedeného počtu bodů.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • V okně s gratulací se nezobrazí text podmínek mise za předpokladu, že v podmínkách mise je uveden požadovaný typ vozidla.
 • V některých případech chybí zvuky a efekty při obdržení poškození.
 • Při kliknutí na tlačítko „Natřít celé vozidlo“ není nátěr v případě určitých stíhačů tanků a dělostřelectev použit na celé vozidlo.
 • Když je odhalené nepřátelské vozidlo ochromeno, pak přestane být viditelné a nepřátelský hráč použije Lékárničku, zatímco je neodhalený, tak je ukazatel ochromení nad tímto vozidlem protivníkům stále zobrazen, když je znovu odhaleno.
 • Když je vozidlo zničeno, tak záznam zmizí za předpokladu, že hráč neměl zapnutou volbu „Ukázat v posmrtném režimu vozidlo, které zničilo vaše vozidlo“.
 • V záznamu není zobrazeno množství obdrženého poškození z výstřelu, který zničil hráčovo vozidlo.
 • Vozidla V. úrovně nedosáhnou elitního stavu, pokud je následné vozidlo (úrovně VI) zakoupeno pomocí žetonu získaného ve výcvikovém táboře.
 • Na úvodní obrazovce hodnocených bitev není zobrazena hráčova pozice v lize.

 

Zavřít