Poznámky k aktualizaci 1.14

Hlavní změny

Nový režim hry

Byl přidán nový výcvikový režim: Mapování

Je to režim pro jednoho hráče, který vám umožní poznat základy taktiky pro náhodné bitvy na 15 mapách.


Polní vylepšení

Do hry byla přidána nová mechanika polního vylepšení. Polní vylepšení hráčům umožňuje, aby si doladili technické vlastnosti vozidel VI.–X. úrovně, jakmile tato dosáhnout elitního stavu.


Nové větev československých těžkých tanků

Byly přidány čtyři nové těžké tanky (od úrovně VII do úrovně X):

 • úroveň – Vz. 44-1
 • úroveň – TNH 105/1000
 • úroveň – TNH T Vz. 51
 • Х. úroveň –  Vz. 55

Nová větev bude začínat od stroje Škoda T 25.

Hlavním rysem těchto vozidel (počínaje VIII. úrovní) je výběr ze dvou nejlepších děl. První dělo pálí v klasickém (cyklickém) režimu, zatímco druhé představuje nabíjecí automat na dva granáty.

U každého ze tří vozidel jsou obě děla rovnocenná, pokud jde o bojový výkon, což hráčům umožňuje, aby si vybrali to dělo, které nejlépe vyhovuje jejich osobnímu stylu hry, a to bez ztráty palebné síly.


Nové sezóna Frontové linie

Od srpna do listopadu proběhnou čtyři fáze Frontové linie.

Hráči budou moci v bitvě za předpokladu splnění určitých podmínek používat vozidla IX. úrovně.

Do Frontové linie byla přidána následující vozidla:

SSSR

 • Т-54 ltwt. FL
 • T-54 FL

Německo

 • Ferdinand FL
 • Jagdtiger FL
 • E 50 FL

USA

 • T30 FL
 • M46 Patton FL

Francie

 • AMX M4 mle. 51 FL

Británie

 • Conqueror FL

Čína

 • WZ-111 model 1-4 FL

Japonsko

 • Type 61 FL

Polsko

 • 50TP Tyszkiewicza FL

Švédsko

 • Strv 103-0 FL

Byl přepracován systém bojových záloh:

Průzkumný let

 • Doba obnovení se zvýšila na 260/240/220 s
 • Doba trvání Průzkumného letu se snížila na 15/17/20 s

Nálet

 • Doba obnovení se snížila 210/190/170 s

Dělostřelecký úder

 • Rozsah zasažené oblasti se zvýšil na 12 m
 • Počet granátů se zvýšil na 22/24/32
 • Doba provedení se snížila na 4 s

Minové pole

 • Doba obnovení se zvýšila na 240/220/200 s
 • Maximální trvání ochromení se snížilo na 10 s 

Hráči budou moci získávat body Battle Passu.

Byly provedeny změny ve vyvážení, aby se tím posílily pozice útočícího týmu. Přístupové trasy k velkorážným dělům (pro finální fázi ofenzívy) byly vylepšeny.


Mapy

Byla přidána nová letní mapa pro náhodné bitvy s rozlohou 1 000 x 1 000 metrů: Útočiště. Mapa je zasazena do Japonska 60. let a vychází z demilitarizovaného civilního přístavu.

Byly provedeny změny na mapě Ruinberg, aby se tak opravila nevyváženost: týmy by měly mít stejnou šanci na obsazení a udržení pozice v předměstské oblasti ve východní části mapy.


Fyzika pohybu

Zlepšilo se chování vozidel na svazích a při překonávání velkých objektů (jako kameny, trosky, ruiny atd.). Nyní vozidla přes takové objekty neklouzají. Namísto toho se chovají stejným způsobem, jako by šlo o normální terén.

POZNÁMKA: chování vozidel na normálním terénu se nezměnilo. Při jízdě po svazích s úhly v rozsahu 27,5 až 32 stupňů se trakce sníží z maxima na minimum, a to s ohledem na úhel (tj. vozidla budou klouzat). Při jízdě po svazích v úhlu, který přesahuje 32 stupňů, vozidla úplně ztratí trakci vůči povrchu.


Hodnocené bitvy

Režim byl aktualizován kvůli spuštění nového ročního cyklu hodnocených bitev 2021–2022.

Byla provedena zdokonalení v rozhraní.


Rozhraní

Byla vylepšena obrazovka výzkumu vozidla: přidali jsme možnost, která umožňuje automatický prodej starých modulů při nákupu modulů nových. Byla také zavedena vizuální závislost modulů (např. pro věže a podvozky). 


Výcvikový tábor

Bylo vylepšeno okno výběru národa: nyní jsou zobrazeny všechny národy ve hře, ale, stejně jako dříve, si vozidlo můžete vybrat pouze ze tří z nich.

Byly provedeny určité vizuální změny.

Byla aktualizována pomocná okna v rámci průvodce.


Podmínky osobních misí pro dělostřelectvo

Podmínky některých osobních misí pro dělostřelectvo byly zrevidovány v důsledku změny vyvážení dělostřelectva a změn u mechaniky HE granátů. Více podrobností můžete najít na portálu hry.


Změny v technických vlastnostech následujících vozidel

SSSR

KV-5

 • Průbojnost granátu UBR-420 se zvýšila ze 186 na 196 mm

IS-6, IS-6 B a IS-6 FL

 • Průbojnost granátu UBR-471 se zvýšila ze 186 na 196 mm

Německo

M48A2 Räumpanzer

 • Rozptyl děla se snížil z 0,42 na 0,4 m
 • Doba nabíjení se snížila ze 7,6 na 7,0 s
 • Čas zaměření se změnil z 1,9 na 1,7 s
 • Odolnost vozidla se zvýšila z 1 450 na 1 500 HP

Pro testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo:  VK 28.01 mit 10.5 cm L/28

USA

T34, T34 B a T34 FL

 • Rozptyl děla za pohybu se snížil o 11 %
 • Rozptyl děla při otáčení korby se snížil o 11 %
 • Rychlost otáčení korby se zvýšila z 22 na 26 stupňů/s
 • Rozptyl děla při otáčení věže se snížil o 27 %
 • Rychlost otáčení věže se zvýšila z 18 na 24 stupňů/s
 • Výkon motoru se zvýšil z 810 na 930 hp

M46 Patton KR

 • Doba nabíjení se snížila z 8,1 na 7,4 s
 • Čas zaměření se snížil ze 2,5 na 2,2 s

T95E2

 • Čas zaměření se snížil ze 2,3 to 2 s
 • Průbojnost granátu AP M318 se zvýšila ze 181 na 190 mm

Pro testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: ASTRON Rex 105 mm

Francie    

AMX Chasseur de chars

 • Rozptyl děla za pohybu se snížil o 20 %
 • Rozptyl děla při otáčení korby se snížil o 20 %
 • Rozptyl při otáčení věže se snížil o 38 %
 • Čas zaměření se snížil ze 2,2 na 1,8 s
 • Rychlost couvání se zvýšila z 20 na 23 km/h

Čína

WZ-111, WZ-111 Alpine Tiger, T-34-3, 112 a 112 FL 

 • Průbojnost granátu Chuan bei-471 se zvýšila ze 186 na 196 mm

59-Patton

 • Výkon motoru se zvýšil z 520 na 620 hp
 • Rozptyl při otáčení věže se snížil o 17 %
 • Čas zaměření se snížil ze 2,3 to 1,9 s

Pro testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: WZ-113-II


Známé problémy

 • V některých případech je zkreslena sekvence událostí v záznamu poškození.
 • V některých případech propadávají poražené stromy terénem.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ během operace „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.
 • Na obrazovce s výsledky bitvy chybí záznam o dokončení poslední mise v sérii.
 • Při výstřelu do země ze vzdálenosti více než 500 m se efekt zásahu zobrazí vedle vozidla, které výstřel vypálilo.
 • Při namontování vybavení „Experimentální optika“ se hodnota dohledu zaokrouhlí dolů.
 • Při stisknutí klávesy N ve velkých bitvách se nezobrazují podmínky osobních misí.
 • Při použití příkazu „Jedu na pozici!“ na značku před bitvou se v chatu nezobrazí příslušná zpráva.
 • V nabídce vnějšího vzhledu je model aktuálního vozidla nahrazen tím, které se vrátilo z bitvy.
 • V režimu Frontové linie se na mapě „Normandie“ mohou některé švédské stíhače tanků objevit na bocích.
 • Názvy vozidel v týmovém panelu se zobrazují v různých typech písma.
 • Při obnovení schopností/specializací u členů posádky, kteří mají více než 13 schopností/specializací, se provádějí nesprávné výpočty ZK.
 • Po přepnutí konfigurací na obrazovce s výběrem bodu objevení v režimu Frontová linie je vypnuto tlačítko ESC.
 • Při výběru vozidel na obrazovce s výběrem bodu objevení v režimu Frontová linie se spustí animace přepnutí konfigurací.
 • Když si na načítací obrazovce bitvy vyberete konfiguraci, která zvyšuje odolnost vozidla, tak se HP vozidla aktualizují teprve po zahájení bitvy.
 • Na načítací obrazovce bitvy chybí zvuk přepínání konfigurací.
 • Okno porovnání vozidel může zobrazovat dvě identická vozidla označená statusem „Aktuální“, kterak mají odlišné technické vlastnosti.
 • Popisy některých technických vlastností pro útočné těžké tanky s duální modifikací „Pomocný bezpečnostní systém“ jsou zobrazeny nesprávně.

Opravené chyby a zdokonalení

 • Byla opravena chyba, při které se po přepnutí kamery na spojenecké vozidlo nezobrazily dříve poškozené moduly.
 • V okně „Popisy a tipy“ byl opraven popis mise „Koalice-11“ v rámci operace: Objekt 279 (r).
 • Byl opraven problém, při kterém se po dokončení výcvikového tábora nepřehrávaly zvuky v garáži.
 • Byl opraven problém, při kterém se během náboru nových členů posádky automaticky vybírala jejich kvalifikace.
 • Byl opraven problém, při kterém mohl ochromující HE granát (vypálený dělostřelectvem) zranit člena posádky ve vozidle s uzavřenou kabinou.
 • Na několika mapách byla odstraněna možnost jízdy do oblastí, které nebyly určeny pro hraní.
 • Byl opraven problém, při kterém se nedaly nanést projekční obtisky na 3D styl „Revenant Mk. II“.
 • Snížila se rychlost větru na mapě Charkov. Letadlo už nadále nelétá bokem.
 • Nabídka výběru režimu bitvy už nadále nezobrazuje postup v sezóně hodnocených bitev, která skončila.
Zavřít