Poznámky k aktualizaci 1.15

Hlavní změny

Změny map

Vylepšení mapy Berlín

 • Jižní část mapy byla přepracována tak, aby byla při bojování hratelnější.
 • Výchozí body byly rozděleny a přemístěny, aby se tak zlepšilo vyvážení časů přístupu ke klíčovým pozicím.
 • Bylo vylepšeno osvětlení a korekce barev na mapě.
 • Bylo provedeno mnoho dalších drobných oprav pro zlepšení vyvážení a bojového zážitku.

Vylepšení mapy Útesy

 • Byla odebrána nehratelná přístupová trasa ke kopci s majákem ve čtverci F7.
 • Byla odebrána možnost zajet a uvíznout do nehratelných oblastí ve čtvercích B4/B5 a K5.
 • Byla odebrána možnost zajet do nehratelné oblasti ve čtverci B1.

Vylepšení mapy Westfield

 • Byla odebrána možnost uvíznutí ve čtverci G3.

Vylepšení mapy Klidné pobřeží

 • Byla odebrána možnost zajet do nehratelné oblasti ve čtverci G2.
 • Byla odebrána možnost uvíznutí ve čtverci G8.

Vylepšení mapy Město duchů

 • Byla odebrána možnost uvíznutí ve čtverci E7.
 • Bylo odebráno místo mezi stavbami ve čtvercích D6/E6 a F6.

Vylepšení mapy Overlord

 • Byla odebrána možnost uvíznutí v terénu vedle bunkru ve čtvercích E5/F5.

Vylepšení mapy Plzeň

 • Byla odebrána možnost zajet do nehratelných oblastí ve čtvercích J4, D3 a K4.

Vylepšení mapy Nebelburg

 • Byla odebrána možnost zajet do stavby ve čtverci D3.
 • Byla odebrána možnost uvíznutí ve čtverci C1.

Vylepšení mapy Útočiště

 • Model poškození rohu budovy ve čtverci A1 byl uveden do souladu s jeho vizuálním modelem.

Na následujících mapách proběhly opravy chyb:

 • Velký park
 • Dubový lesík
 • Dálnice
 • Malinovka

Modely poškození několika objektů byly uvedeny do souladu s jejich vizuálními modely (na všech mapách, kde se tyto objekty nacházejí).

Hodnocené bitvy

 • Změnil se přístup k odměňování hráčů v kvalifikační fázi během sezóny hodnocených bitev.
 • Do sekce „Předměty z hodnocených bitev“ byly přidány nové položky.
 • Byl přidán filtr vozidel vhodných do hodnocených bitev.
 • Byl opraven problém s parametry maskování stroje 114 SP2.
 • Byl opraven problém se zobrazením progresivního obtisku „Hodnocený nápor“ (pro hodnocené bitvy).
 • Byla provedena zdokonalení v rozhraní.

Mechanika pohybu

 • Byla vylepšena indikace zničeného pásu v rozhraní bitvy u vozidel, která mají mechaniku náhradního pásu.
 • S ohledem na mechaniku náhradního pásu byl aktualizován text několika osobních misí.
 • Ikona podvozku u specializace „Specialista“ odpovídá označení v ostatních prvcích uživatelského rozhraní.

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel:

USA

 • Pro testování ze strany hráčů na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: AMBT

Čína

 • Pro testování ze strany hráčů na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: WZ-114

Známé problémy

 • V některých případech je zkreslena sekvence událostí v záznamu poškození.
 • V některých případech propadávají poražené stromy terénem.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ během operace „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.
 • Na obrazovce s výsledky bitvy chybí záznam o dokončení poslední mise v sérii.
 • Při výstřelu do země ze vzdálenosti více než 500 m se efekt zásahu zobrazí vedle vozidla, které výstřel vypálilo.
 • Při namontování vybavení „Experimentální optika“ se hodnota dohledu zaokrouhlí dolů.
 • Při stisknutí klávesy N ve velkých bitvách se nezobrazují podmínky osobních misí.
 • Při použití příkazu „Jedu na pozici!“ na značku před bitvou se v chatu nezobrazí příslušná zpráva.
 • Chybí hlasové oznámení o zasažení nepřátelského vozidla s jeho následným zničením.

Opravené chyby a zdokonalení

 • Byl opraven problém se zobrazením názvů vozidel na týmovém panelu různými typy písma.
 • V okně výzkumu pro prémiová vozidla byl opraven popis výhod.
 • Byl opraven problém, při kterém vybavení „Vylepšená ventilace“ poskytovalo záporný bonus k maskování na vozidlech s přednastaveným stylem.
 • Byl opraven problém, při kterém se v dialogovém okně nenaverbovaných členů posádky nezobrazoval počet schopností/specializací, které se mohou naučit.
 • Byl opraven problém se zamrzáním obrazu, ke kterému docházelo při odhalení vozidel s nanesenými progresivními obtisky při hraní se standardní grafikou.
 • Byl opraven problém s chybějícími zvuky při prvním použití spotřebních doplňků.
 • Byl opraven problém, při kterém se občas v seznamu technických parametrů v garáži nesprávně zobrazoval efekt vybavení, spotřebních doplňků a směrnic.
 • Byl opraven problém s nesprávným zobrazením technických parametrů v okně porovnání vozidel.
 • Byl opraven problém v hlasových oznámeních francouzského dělostřelectva.
 • Byl opraven problém s nesprávným fungováním počítadla postupu při plnění osobní mise „TD-3: Dobrý lov!“ v rámci operace StuG IV.
 • Zlepšilo se zobrazení zpráv v bojovém chatu.
 • Zlepšil se popis Systému stabilizačního vybavení v obchodě.
 • U kolových vozidel byly přidány zvuky nárazů do nezničitelných překážek.
 • Zvýšila se hlasitost zvuku u dabingu Maxe von Kriegera (člena posádky).
Zavřít