Hlavní změny

Vyvážení množství HP

Navýšili jsme množství HP všech vozidel I.–VI. úrovně. U některých vozidel se také zvýšila kapacita bedny s municí.

Toto rozhodnutí má zajistit konzistentnější navyšování odolnosti se stoupajícími úrovněmi.

Také zajišťuje vylepšený celkový výkon, efektivitu a dobu přežití v bitvách nižší až střední úrovně, které jsou díky tomu zábavnější. Noví hráči se mohou z každé ze svých bitev více naučit a rychleji se tak zlepšit ve hře.

Změny ve výzkumu

Byla přidána nová kategorie „Sběratelská vozidla“: většinou obsahuje vozidla nízkých úrovní.

Rozhraní výzkumu bylo přepracováno tak, aby bylo uživatelský přívětivější, jednodušší a jasnější, a to zejména pro nové hráče. Ve hře zůstane všech 92 vozidel, která byla z výzkumu přesunuta. Stanou se z nich sběratelská vozidla, která lze zakoupit za kredity v obchodě. Kvůli řádné přestavbě výzkumu se u některých vozidel změnily úrovně či dokonce typy. Do hry také poprvé vstoupí některé nové tanky.

Počínaje V. úrovní byly také z některých výzkumů odstraněny některé přechody mezi větvemi vozidel.

Změny ve výcvikovém táboře

 • Dokončení výcvikového tábora je nyní odměněno speciální medailí.
 • Zlepšilo se rozhraní.
 • Jakmile je výcvikový tábor dokončen, přehraje se nové video.

Fyzika pohybu

 • Zlepšili jsme interakci mezi vozidly a některými typy překážek.
 • Kolová vozidla nyní mohou při couvání zatáčet v ostřejším úhlu, když pustíte klávesu „Vpřed“ a přidržíte klávesu „Vpravo“ či „Vlevo“.

Rozhraní

Byly přidány nové prvky rozhraní pro mise „Na vrcholku stromu“, díky kterým je funkce zjevnější a zajišťuje lepší pochopení podmínek slev a misí.

Ostatní

 • Pokud počítač hráče odpovídá doporučeným systémovým požadavkům na RAM, tak se nyní ve výchozím nastavení používá 64bitový klient World of Tanks.
 • Postup ve výcvikovém táboře (nebyl-li dokončen) bude vynulován.
 • Technické vlastnosti vozidel použitých ve výcvikovém táboře budou odpovídat vlastnostem vozidel ve výzkumu.
 • Na obrazovku „KLAN“ byl přidán dynamický indikátor zvýšeného zisku průmyslových zdrojů, a také byly přepracovány zvuky.

Známé problémy

 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • Když má hráč hovor přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • Když vozidlo dopadne na zem bez poškození svých modulů, přehraje se zvuk obdržení poškození.
 • Kmitající kruh zaměřovače při přiblížení 16x a 25x v odstřelovacím režimu během bitev na Frontové linii.
 • Ukazatel zaměřovače zůstane po přepnutí do dělostřeleckého režimu na dělostřelectvu, pokud vozidlo částečně protíná červenou linii.
 • Události na konci bitvy nejsou synchronizovány s textem výsledku bitvy.
 • V některých případech neproběhne po bitvě automatická oprava/doplnění munice a spotřebních doplňků, i když je množství kreditů na účtu dostačující.
 • V některých případech propadnou poražené stromy terénem.
 • Pokud hráč nemá dostatek kreditů na úplné automatické doplnění munice, nedoplní se ani spotřební doplňky ze skladu.
 • Nízká hlasitost zvuku zničení vozidla.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ během operace „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.

Opravy a zdokonalení

 • Byl opraven problém, při kterém text tlačítka „Založit četu“ v garáži přesahoval při rozlišení nižším než 1366x768 za samotné tlačítko.
 • Byl opraven problém, při kterém se zvuk nabití děla přehrál dříve, než nabití proběhlo.
 • Byl opraven problém, při kterém mohla četa jít do bitvy dříve, než všichni členové čety potvrdili svou připravenost.
 • Při natlačení do nezničitelných objektů nebudou kolová vozidla katapultována.
 • Byl optimalizován výkon v režimu Frontové linie.
 • Byl opraven problém, při kterém během hraní za útočící tým zůstal ukazatel průběhu obsazení základny zobrazen navzdory zničení uvnitř kruhu základny.
 • Byla odstraněna možnost přeškolení členů posádky na vozidlo, které je pro hráče nedostupné.

Změny technických vlastností následujících vozidel

 

Británie

 

A46

 * Pro testování ze strany hráčů na Supertestu

Cavalier

 * Přidáno vozidlo (přechod ze stroje Matilda)

Vickers Medium Mk. I

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 3-pdr Gun Mk. I se změnila z 90 na 205 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr 8 cwt Mk. II se změnila z 60 na 140 granátů

 * Výnosnost se snížila o 31 %

 * Výdrž vozidla s věží Vickers Medium Mk. I se změnila z 140 na 300 HP

Cruiser Mk. I

 * Úroveň vozidla se změnila z II. na I.

 * Byla odstraněna věž Cruiser Mk. III

 * Byl odstraněn podvozek A9 Mk. II

 * Dělo QF 2-pdr Mk. IX bylo nahrazeno dělem QF 2-pdr Mk. IX prototyp (kapacita bedny s municí 120 granátů a doba nabíjení 3,6 s)

 * Dělo 40 mm Pom-Pom bylo nahrazeno dělem 40 mm Pom-Pom prototyp (kapacita bedny s municí 180 granátů a doba nabíjení 11,5 s)

 * Byl odstraněn motor AEC Type 179

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem A9 Mk. I se zvýšil o 29 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem A9 Mk. I se zvýšil o 29 %

 * Rychlost otáčení podvozku A9 Mk. I se změnila z 31 na 35 stupňů/s

  * Dohled věže Cruiser Mk. I se změnil z 300 na 280 m

 * Rychlost rotace věže Cruiser Mk. I se změnila z 36 na 32 stupňů/s

 * Maximální rychlost se změnila z 40 na 35 km/h

 * Rychlost couvání se změnila z 15 na 12 km/h

 * Náklady na opravu se snížily o 100 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Cena vozidla se změnila z 3000 na 0 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží Cruiser Mk. I se změnila z 155 na 255 HP

 * Nosnost podvozku A9 Mk. I se změnila z 13 000 na 13 500 kg

Valentine

 * Úroveň vozidla se změnila z IV. na III.

 * Z věže Valentine Mk. XI bylo odstraněno dělo {G} (kapacita bedny s municí: 44 granátů)

 * Ve věži Valentine Mk. XI bylo dělo QF 6-pdr Mk. III (kapacita bedny s municí: 44 granátů) nahrazeno dělem QF 6-pdr Mk. III early (kapacita bedny s municí: 130 granátů)

 * Ve věži Valentine Mk. XI bylo dělo QF 6-pdr Gun Mk. V (kapacita bedny s municí: 44 granátů) nahrazeno dělem QF 6-pdr Gun Mk. V early (kapacita bedny s municí: 130 granátů)

 * Cena podvozku Valentine Mk. I se změnila z 1420 na 710 kreditů

 * Cena podvozku Valentine Mk. VI se změnila z 4700 na 2350 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku Valentine Mk. VI se změnily z 1200 na 320 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Valentine Mk. I se zvýšil o 42 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Valentine Mk. VI se zvýšil o 45 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Valentine Mk. I se zvýšil o 42 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Valentine Mk. VI se zvýšil o 45 %

 * Rychlost otáčení podvozku Valentine Mk. I se změnila z 40 na 38 stupňů/s

 * Rychlost otáčení podvozku Valentine Mk. VI se změnila z 42 na 40 stupňů/s

  * Rozptyl děla QF 2-pdr Mk. X ve věži Valentine Mk. I se změnil z 0.36 na 0.38 m

  * Rozptyl děla QF 2-pdr Mk. X ve věži Valentine Mk. XI se změnil z 0.36 na 0.38 m

  * Rozptyl při rotaci věže pro dělo QF 2-pdr Mk. X ve věži Valentine Mk. I se zvýšil o 112 %

  * Rozptyl při rotaci věže pro dělo QF 2-pdr Mk. X ve věži Valentine Mk. XI se zvýšil o 112 %

 * Doba nabíjení děla QF 2-pdr Mk. X ve věži Valentine Mk. I se změnila z 2.1 na 3.2 s

 * Doba nabíjení děla QF 2-pdr Mk. X ve věži Valentine Mk. XI se změnila z 2.1 na 3.1 s

  * Dohled věže Valentine Mk. I se změnil z 330 na 310 m

  * Dohled věže Valentine Mk. XI se změnil z 340 na 320 m

 * Rychlost rotace věže Valentine Mk. I se změnila z 44 na 36 stupňů/s

 * Rychlost rotace věže Valentine Mk. XI se změnila z 40 na 38 stupňů/s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. X se změnila z 60 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 47 %

 * Výnosnost se snížila o 16 %

 * Úroveň podvozku Valentine Mk. I se změnila z III. na II.

 * Úroveň podvozku Valentine Mk. VI se změnila z IV. na III.

 * Cena vozidla se změnila z 120 000 na 40 000 kreditů

 * Úroveň věže Valentine Mk. I se změnila z III. na II.

 * Úroveň věže Valentine Mk. XI se změnila z IV. na III.

 * Cena věže Valentine Mk. I se změnila z 1880 na 940 kreditů

 * Cena věže Valentine Mk. XI se změnila z 4500 na 2250 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží Valentine Mk. I se změnila z 310 na 370 HP

 * Výdrž vozidla s věží Valentine Mk. XI se změnila z 340 na 390 HP

Vickers Medium Mk. II

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr 8 cwt Mk. II se změnila z 80 na 185 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 3-pdr Gun Mk. II se změnila z 111 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr 8 cwt Mk. I se změnila z 80 na 160 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 19 %

 * Výdrž vozidla s věží Vickers Medium Mk. II* se změnila z 170 na 360 HP

 * Výdrž vozidla s věží Vickers Medium Mk. II** se změnila z 190 na 380 HP

Vickers Medium Mk. III

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 3-pdr Gun Mk. II se změnila z 111 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr 8 cwt Mk. I se změnila z 80 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. IX se změnila z 130 na 230 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla s věží Vickers Medium А6Е1 se změnila z 250 na 475 HP

 * Výdrž vozidla s věží Vickers Medium А6Е3 se změnila z 280 na 500 HP

Matilda

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. X se změnila z 92 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 3-inch Howitzer Mk. I se změnila z 35 na 55 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. X-B se změnila z 92 na 140 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 13 %

 * Výdrž vozidla s věží Matilda Mk. IIA se změnila z 340 na 540 HP

 * Výdrž vozidla s věží Matilda Mk. IIA* se změnila z 370 na 570 HP

Churchill I

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. X se změnila z 150 na 265 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 3-inch Howitzer Mk. I se změnila z 115 na 175 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun Mk. V se změnila z 84 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Vickers HV se změnila z 84 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Mk. III se změnila z 84 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Gun Mk. V se změnila z 84 na 145 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží Churchill I se změnila z 650 na 870 HP

 * Výdrž vozidla s věží Churchill III se změnila z 700 na 920 HP

Churchill VII

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3.7-inch Howitzer se změnila z 50 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun Mk. V se změnila z 84 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Vickers HV se změnila z 84 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Gun Mk. V se změnila z 84 na 145 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží Churchill IV se změnila z 860 na 1020 HP

 * Výdrž vozidla s věží Churchill VII se změnila z 960 na 1080 HP

A43 BP prototype

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 900 na 1000 HP

M2

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Browning MG caliber .50 HB, M2 se změnila z 1800 na 3600 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M5 se změnila z 103 na 205 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 23 %

 * Výdrž vozidla s věží M2A1 se změnila z 140 na 315 HP

 * Výdrž vozidla s věží M2A4 se změnila z 165 na 330 HP

Stuart I-IV

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M5 ve věži Stuart I se změnila z 103 na 205 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. IX se změnila z 98 na 170 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M5 ve věži Stuart III se změnila z 106 na 210 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M6 se změnila z 106 na 185 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla s věží Stuart I se změnila z 230 na 425 HP

 * Výdrž vozidla s věží Stuart III se změnila z 250 na 445 HP

Grant

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M2 se změnila z 65 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M3 se změnila z 65 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Mk. III se změnila z 76 na 135 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 10 %

 * Výdrž vozidla s věží Grant I se změnila z 320 na 490 HP

Sherman Firefly

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M3 se změnila z 120 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 se změnila z 77 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm M4 se změnila z 72 na 85 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží Sherman I se změnila z 720 na 800 HP

 * Výdrž vozidla s věží Sherman IC se změnila z 750 na 840 HP

Crusader (typ vozidla se změnil ze středního na lehký tank)

 * Úroveň vozidla se změnila z V. na VI.

 * Cena podvozku Crusader Mk. I se změnila z 2000 na 4000 kreditů

 * Cena podvozku Crusader Mk. III se změnila z 9500 na 18 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku Crusader Mk. III se změnily z 1900 na 5200 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Crusader Mk. I se snížil o 8 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Crusader Mk. III se snížil o 4 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Crusader Mk. I se snížil o 8 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Crusader Mk. III se snížil o 4 %

 * Rychlost otáčení podvozku Crusader Mk. I se změnila z 38 na 40 stupňů/s

 * Rychlost otáčení podvozku Crusader Mk. III se změnila z 40 na 45 stupňů/s

  * Rozptyl děla QF 2-pdr Mk. X ve věži Crusader Mk. I se změnil z 0.36 na 0.35 m

  * Rozptyl děla QF 2-pdr Mk. X ve věži Crusader Mk. III se změnil z 0.36 na 0.35 m

 * Doba nabíjení děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Crusader Mk. I se změnila z 4.3 na 4.1 s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. X se změnila z 180 na 260 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Gun Mk. V se změnila z 65 na 130 granátů

 * Maximální rychlost se změnila z 44 na 50 km/h

 * Náklady na opravu se zvýšily o 6 %

 * Výnosnost se snížila o 20 %

 * Úroveň podvozku Crusader Mk. I se změnila z IV. na V.

 * Úroveň podvozku Crusader Mk. III se změnila z V. na VI.

 * Cena vozidla se změnila z 380 000 na 880 000 kreditů

 * Úroveň věže Crusader Mk. I se změnila z IV. na V.

 * Úroveň věže Crusader Mk. III se změnila z V. na VI.

 * Cena věže Crusader Mk. I se změnila z 3980 na 7960 kreditů

 * Cena věže Crusader Mk. III se změnila z 11 000 na 21 000 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží Crusader Mk. I se změnila z 410 na 650 HP

 * Výdrž vozidla s věží Crusader Mk. III se změnila z 450 na 680 HP

Cromwell

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3.7-inch Howitzer se změnila z 40 na 48 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Mk. III se změnila z 75 na 130 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Gun Mk. V se změnila z 75 na 130 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun Mk. V se změnila z 64 na 75 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Vickers HV se změnila z 64 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží Cromwell Mk. I se změnila z 700 na 800 HP

 * Výdrž vozidla s věží Cromwell Mk. IV se změnila z 750 na 840 HP

Comet

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3.7-inch Howitzer se změnila z 48 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun Mk. V se změnila z 61 na 75 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Vickers HV se změnila z 61 na 75 granátů

Loyd Gun Carriage

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 13-Pr. Mk. III se změnila z 24 na 48 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 17 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 80 na 160 HP

Birch Gun

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 25-Pr. Gun/How. se změnila z 150 na 265 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 18-Pr. se změnila z 150 na 265 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výnosnost se snížila o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 190 na 290 HP

Sexton II

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 18-Pr. se změnila z 112 na 195 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 25-Pr. Gun/How. se změnila z 112 na 195 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 140 na 250 HP

Bishop

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 4.5-in. Howitzer se změnila z 32 na 39 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 25-Pr. Gun/How. se změnila z 32 na 55 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 8 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 350 na 460 HP

Crusader 5.5-in. SP

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 4.5-in. Howitzer se změnila z 64 na 75 granátů

AC 1 Sentinel

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 130 na 195 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 370 na 570 HP

AC 4 Experimental

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 750 na 840 HP

Universal Carrier 2-pdr

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr AT Gun Mk. IX se změnila z 112 na 225 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr 8 cwt AT Gun Mk. I se změnila z 64 na 130 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr 8 cwt AT Gun Mk. II se změnila z 64 na 130 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 22 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 120 na 240 HP

Churchill Gun Carrier

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 650 na 730 HP

Challenger

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII ve věži Challenger se změnila z 51 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. II ve věži Challenger se změnila z 51 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII ve věži Avenger se změnila z 55 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. II ve věži Avenger se změnila z 55 na 65 granátů

Valentine AT

 * Úroveň vozidla se změnila z III. na IV.

 * Cena podvozku Valentine AT Mk. II se změnila z 2100 na 4200 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku Valentine AT Mk. II se změnily z 400 na 1200 ZK

 * Rozptyl při otáčení děla QF 6-pdr AT Gun Mk. IV Valentine AT se snížil o 33 %

 * Rozptyl děla QF 6-pdr AT Gun Mk. IV po výstřelu se snížil o 25 %

 * Doba nabíjení děla QF 6-pdr AT Gun Mk. IV se změnila z 2.8 na 2.5 s

 * Čas zaměření děla QF 6-pdr AT Gun Mk. IV se změnil z 2 na 1.5 s

  * Rozptyl děla QF 6-pdr AT Gun Mk. IV se změnil z 0.37 na 0.35 m

  * Dohled se změnil z 320 na 330 m

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3.7-inch AT Howitzer se změnila z 42 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. II se změnila z 102 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. IV se změnila z 102 na 208 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 42 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Úroveň podvozku Valentine AT Mk. II se změnila z III. na IV.

 * Cena vozidla se změnila z 34 000 na 134 000 kreditů

 * Výdrž vozidla se změnila z 170 na 405 HP

Archer

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII se změnila z 39 na 47 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. II se změnila z 39 na 47 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. IV se změnila z 52 na 80 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 360 na 470 HP

Achilles

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII se změnila z 50 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží Achilles V Type se změnila z 610 na 680 HP

 * Výdrž vozidla s věží Achilles Duck Bill se změnila z 640 na 720 HP

Sherman III

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M3 se změnila z 97 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm M4 se změnila z 66 na 80 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Mk. III se změnila z 128 na 225 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 se změnila z 71 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Gun Mk. V ve věži Sherman IIIA se změnila z 128 na 225 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží Sherman III se změnila z 410 na 580 HP

 * Výdrž vozidla s věží Sherman IIIA se změnila z 465 na 610 HP

Excelsior

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 64 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 670 na 880 HP

Alecto

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3.7-inch AT Howitzer se změnila z 48 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 25-Pr. AT Gun/How. Mk. III se změnila z 60 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. II se změnila z 120 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. IV se změnila z 120 na 180 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 270 na 415 HP

Cruiser Mk. III

 * Úroveň vozidla se změnila z II. na III.

 * Cena podvozku Cruiser Mk. III se změnila z 330 na 660 kreditů

 * Cena podvozku Cruiser Mk. III* se změnila z 610 na 1220 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku Cruiser Mk. III* se změnily z 105 na 310 ZK

  * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. III* se zvýšil o 17 %

 * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. III se snížil o 6 %

 * Čas zaměření děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. III* se změnil z 1.9 na 2.3 s

 * Čas zaměření děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. III se změnil z 2.3 na 2.4 s

 * Doba nabíjení mezi výstřely v rámci zásobníku pro dělo 40 mm Pom-Pom se zvýšila o 25 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Cruiser Mk. III se snížil o 19 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Cruiser Mk. III* se snížil o 17 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Cruiser Mk. III se snížil o 19 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Cruiser Mk. III* se snížil o 17 %

  * Rozptyl děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. III* se změnil z 0.48 na 0.45 m

  * Rozptyl děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. III se změnil z 0.48 na 0.45 m

 * Doba nabíjení děla QF 2-pdr Mk. IX ve věži Cruiser Mk. III se změnila z 2.5 na 2.7 s

 * Doba nabíjení děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. III* se změnila z 8 na 9 s

 * Doba nabíjení děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. III se změnila z 8 na 11 s

 * Doba nabíjení děla QF 2-pdr Mk. IX ve věži Cruiser Mk. III* se změnila z 2.5 na 2.7 s

 * Čas zaměření děla QF 2-pdr Mk. IX ve věži Cruiser Mk. III* se změnil z 1.9 na 2.1 s

 * Dohled věže Cruiser Mk. III* se změnil z 320 na 330 m

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. IX se změnila z 87 na 200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 15 mm Machine Gun BESA se změnila z 400 na 720 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40 mm Pom-Pom se změnila z 120 na 320 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 52 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Úroveň podvozku Cruiser Mk. III se změnila z I. na II.

 * Úroveň podvozku Cruiser Mk. III* se změnila z II. na III.

 * Cena vozidla se změnila z 3800 na 38 000 kreditů

 * Náklady na výzkum věže Cruiser Mk. IV se změnily z 1500 na 3500 ZK

 * Výdrž vozidla s věží Cruiser Mk. III se změnila z 140 na 370 HP

 * Výdrž vozidla s věží Cruiser Mk. III* se změnila z 150 na 390 HP

Cruiser Mk. IV

 * Cena podvozku Cruiser Mk. IV se změnila z 670 na 1340 kreditů

 * Cena podvozku Cruiser Mk. IVA se změnila z 1900 na 3800 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku Cruiser Mk. IVA se změnily z 330 na 1330 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Cruiser Mk. IV se snížil o 17 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Cruiser Mk. IVA se snížil o 14 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Cruiser Mk. IV se snížil o 17 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Cruiser Mk. IVA se snížil o 14 %

  * Dohled věže Cruiser Mk. IV se změnil z 320 na 330 m

  * Dohled věže Cruiser Mk. IVA se změnil z 330 na 340 m

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. IX se změnila z 130 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40 mm Pom-Pom se změnila z 200 na 360 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila z 120 na 240 granátů

 * Úroveň vozidla se změnila z III. na IV.

 * Náklady na opravu se zvýšily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 13 %

 * Úroveň podvozku Cruiser Mk. IV se změnila z II. na III.

 * Úroveň podvozku Cruiser Mk. IVA se změnila z III. na IV.

 * Cena vozidla se změnila z 41 000 na 141 000 kreditů

 * Úroveň věže Cruiser Mk. IV se změnila z II. na III.

 * Úroveň věže Cruiser Mk. IVA se změnila z III. na IV.

 * Cena věže Cruiser Mk. IV se změnila z 730 na 1460 kreditů

 * Cena věže Cruiser Mk. IVA se změnila z 1900 na 3800 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží Cruiser Mk. IV se změnila z 210 na 495 HP

 * Výdrž vozidla s věží Cruiser Mk. IVA se změnila z 230 na 520 HP

Covenanter

 * Cena podvozku Covenanter Mk. I se změnila z 1500 na 3000 kreditů

 * Cena podvozku Covenanter Mk. III se změnila z 4200 na 8400 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku Covenanter Mk. III se změnily z 1200 na 1900 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Covenanter Mk. I se snížil o 7 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Covenanter Mk. III se snížil o 8 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Covenanter Mk. I se snížil o 7 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Covenanter Mk. III se snížil o 8 %

  * Dohled věže Covenanter Mk. IV CS se změnil z 340 na 350 m

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. X se změnila z 130 na 260 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40 mm Pom-Pom se změnila z 200 na 360 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 3-inch Howitzer Mk. I se změnila z 74 na 88 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila z 120 na 240 granátů

 * Úroveň vozidla se změnila z IV. na V.

 * Náklady na opravu se snížily o 4 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Úroveň podvozku Covenanter Mk. I se změnila z III. na IV.

 * Úroveň podvozku Covenanter Mk. III se změnila z IV. na V.

 * Cena vozidla se změnila z 110 000 na 410 000 kreditů

 * Úroveň věže Covenanter Mk. I se změnila z III. na IV.

 * Úroveň věže Covenanter Mk. IV CS se změnila z IV. na V.

 * Cena věže Covenanter Mk. I se změnila z 1890 na 3780 kreditů

 * Cena věže Covenanter Mk. IV CS se změnila z 5500 na 11 000 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží Covenanter Mk. I se změnila z 310 na 475 HP

 * Výdrž vozidla s věží Covenanter Mk. IV CS se změnila z 340 na 500 HP

TOG II*

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 1 400 na 1 560 HP

Matilda Black Prince

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 55 na 65 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 610 na 800 HP

Cruiser Mk. II

 * Úroveň vozidla se změnila z III. na II.

 * Ve věži A10E1 bylo dělo QF 2-pdr Mk. IX (kapacita bedny s municí: 100 granátů) nahrazeno dělem QF 2-pdr Mk. IX prototype (kapacita bedny s municí: 200 granátů)

 * Ve věži Cruiser Mk. II bylo dělo QF 2-pdr Mk. IX (kapacita bedny s municí: 100 granátů) nahrazeno dělem QF 2-pdr Mk. IX prototype (kapacita bedny s municí: 200 granátů)

 * Z věže Cruiser Mk. II bylo odstraněno dělo {G} (kapacita bedny s municí: 30 granátů)

 * Cena podvozku A10 Mk. I se změnila z 670 na 330 kreditů

 * Cena podvozku A10 Mk. II se změnila z 1700 na 610 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku A10 Mk. II se změnily z 310 na 105 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem A10 Mk. I se zvýšil o 15 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem A10 Mk. II se zvýšil o 17 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem A10 Mk. I se zvýšil o 15 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem A10 Mk. II se zvýšil o 17 %

 * Rychlost otáčení podvozku A10 Mk. I se změnila z 32 na 35 stupňů/s

 * Rychlost otáčení podvozku A10 Mk. II se změnila z 34 na 38 stupňů/s

  * Rozptyl děla 40 mm Pom-Pom ve věži A10E1 se změnil z 0.43 na 0.45 m

  * Rozptyl děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. II se změnil z 0.43 na 0.45 m

  * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 40 mm Pom-Pom ve věži A10E1 se zvýšil o 42 %

  * Rozptyl děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. II po výstřelu se zvýšil o 20 %

  * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. II se zvýšil o 60 %

 * Doba nabíjení děla 40 mm Pom-Pom ve věži A10E1 se změnila z 5.5 na 11.5 s

 * Doba nabíjení děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. II se změnila z 5.5 na 11 s

 * Čas zaměření děla 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. II se změnil z 1.9 na 2.4 s

 * Čas zaměření děla 40 mm Pom-Pom ve věži A10E1 se změnil z 1.9 na 2.5 s

 * Doba nabíjení mezi výstřely v rámci zásobníku pro dělo 40 mm Pom-Pom se snížila o 20 %

  * Dohled věže A10E1 se změnil z 320 na 290 m

  * Dohled věže Cruiser Mk. II se změnil z 330 na 300 m

 * Rychlost rotace věže A10E1 se změnila z 46 na 34 stupňů/s

 * Rychlost rotace věže Cruiser Mk. II se změnila z 46 na 36 stupňů/s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40 mm Pom-Pom ve věži A10E1 se změnila z 160 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40 mm Pom-Pom ve věži Cruiser Mk. II se změnila z 160 na 240 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 52 %

 * Výnosnost se snížila o 22 %

 * Úroveň podvozku A10 Mk. I se změnila z II. na I.

 * Úroveň podvozku A10 Mk. II se změnila z III. na II.

 * Cena motoru Rolls-Royce Phantom se změnila z 300 na 0 kreditů

 * Cena vozidla se změnila z 31000 na 3100 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží A10E1 se změnila z 220 na 340 HP

 * Výdrž vozidla s věží Cruiser Mk. II se změnila z 240 na 360 HP

AT 15

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII se změnila ze 70 na 85 granátů

AT 2

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3.7-inch AT Howitzer se změnila z 42 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. III se změnila z 96 na 115 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. V se změnila z 96 na 115 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 450 na 590 HP

AT 8

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII se změnila z 60 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. V se změnila z 120 na 145 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží AT 8 se změnila z 800 na 900 HP

AT 7

 * Kapacita bedny s municí pro dělo OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII se změnila z 60 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr AT Gun Mk. V se změnila z 120 na 150 granátů

Light Mk. VIC

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 400 na 800 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 150 na 300 HP

FV304

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 25-Pr. Gun/How. se změnila z 64 na 110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 4.5-in. Howitzer se změnila z 64 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 280 na 315 HP

Sexton I

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Q.F. 25-Pr. Gun/How. Mk. II se změnila z 112 na 195 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 140 na 250 HP

Cromwell B

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 750 na 840 HP

Sherman VC Firefly

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 750 na 840 HP

Excalibur

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 750 na 840 HP

 

 

NĚMECKO

 

Hummel

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 15 cm s.F.H. 13 L/17 se změnila z 22 na 27 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 300 na 335 HP

Panther

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 se změnila z 42 na 50 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 80 na 95 granátů

Tiger I

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 110 na 130 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 se změnila z 60 na 70 granátů

StuG III Ausf. G

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 39 L/48 se změnila z 44 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 42 L/70 se změnila z 36 na 44 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Stu.K. 40 L/43 se změnila z 44 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Stu.H. 42 L/28 se změnila z 28 na 42 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 350 na 460 HP

Pz.Kpfw. II

  * Pro věž Pz.Kpfw. II Ausf. F bylo přidáno dělo Solothurn S-18/1000 (kapacita bedny s municí: 1040 granátů)

  * Pro věž Pz.Kpfw. II Ausf. b bylo přidáno dělo Solothurn S-18/1000 (kapacita bedny s municí: 1040 granátů)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. F se změnila z 320 na 640 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 30 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. F se změnila z 320 na 640 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. F se změnila z 320 na 640 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. b se změnila z 260 na 520 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 30 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. b se změnila z 260 na 520 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. b se změnila z 260 na 520 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 25 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. II Ausf. F se změnila z 170 na 340 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. II Ausf. b se změnila z 145 na 325 HP

Pz.Kpfw. 35 (t)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 se změnila z 300 na 600 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 34 (t) L/40 se změnila z 72 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 se změnila z 72 na 145 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 25 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. 35 (t) se změnila z 150 na 340 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. 35 (t) verstärkterturm se změnila z 180 na 360 HP

Pz.Kpfw. 38 (t)

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E se zvýšil o 10 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E se zvýšil o 10 %

  * Rozptyl děla 4,7 cm Kw.K. (t) L/43 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E/F se změnil z 0.37 na 0.39 m

 * Doba nabíjení děla 4,7 cm Kw.K. (t) L/43 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E/F se změnila z 2.3 na 2.5 s

 * Čas zaměření děla 4,7 cm Kw.K. (t) L/43 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E/F se změnil z 1.7 na 1.9 s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 se změnila z 340 na 680 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 se změnila z 90 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 4,7 cm Kw.K. (t) L/43 se změnila z 56 na 100 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 24 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. A se změnila z 200 na 425 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E/F se změnila z 250 na 445 HP

Jagdpanzer 38(t) Hetzer

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 39 L/48 se změnila z 40 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Stu.K. 40 L/43 se změnila z 40 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Stu.H. 42 L/28 se změnila z 20 na 30 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 270 na 415 HP

Pz.Kpfw. III Ausf. J

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. J se změnila z 400 na 800 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. J se změnila z 131 na 300 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 38 L/42 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. J se změnila z 76 na 135 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. J se změnila z 93 na 140 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. L se změnila z 600 na 1200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. L se změnila z 156 na 360 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 38 L/42 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. L se změnila z 93 na 165 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. L se změnila z 93 na 140 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 37 L/24 ve věži Pz.Kpfw. III Ausf. L se změnila z 70 na 125 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 8 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. III Ausf. J se změnila z 310 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. III Ausf. L se změnila z 350 na 540 HP

Großtraktor-Krupp

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 102 na 180 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 320 na 570 HP

StuG III Ausf. B

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 39 L/48 se změnila z 44 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kanone L/24 se změnila z 44 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Stu.K. 40 L/43 se změnila z 44 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Stu.H. 42 L/28 se změnila z 28 na 42 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 260 na 400 HP

Pz.Kpfw. III Ausf. E

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 se změnila z 400 na 800 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5 se změnila z 156 na 360 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 se změnila z 400 na 800 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 38 L/42 se změnila z 76 na 135 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 15 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. III Ausf. A se změnila z 200 na 405 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. III Ausf. E se změnila z 240 na 425 HP

StuG IV

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 61 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 360 na 470 HP

Pz.Kpfw. III Ausf. K

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 40 na 48 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 600 na 790 HP

Pz.Kpfw. II Ausf. D

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 180 na 360 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 210 na 420 HP

Sturmpanzer I Bison

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11 se změnila z 12 na 21 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 43 %

 * Výnosnost se snížila o 16 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 130 na 230 HP

Turán III prototípus

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 32 na 39 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 570 na 750 HP

43 M. Toldi III

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 87 na 150 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 230 na 410 HP

Leichttraktor

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Breda (i) se změnila z 420 na 972 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5 se změnila z 150 na 345 granátů

 * Výnosnost se snížila o 34 %

 * Výdrž vozidla s věží Leichttraktor se změnila z 130 na 280 HP

VK 65.01 (H)

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 100 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 700 na 920 HP

VK 30.01 (H) (typ vozidla se změnil z těžkého na střední tank)

 * Rychlost otáčení podvozku VK 30.01 (H) se změnila z 20 na 28 stupňů/s

 * Rychlost otáčení podvozku VK 30.01 (H) verstärkteketten se změnila z 22 na 30 stupňů/s

  * Dohled věže VK 30.01 (H) 0-Serie se změnil z 330 na 350 m

 * Rychlost rotace věže VK 36.01 (H) se změnila z 24 na 28 stupňů/s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60 se změnila z 130 na 189 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5/5,5 cm Waffe 0725 se změnila z 45 na 66 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 37 L/24 se změnila z 100 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 se změnila z 50 na 73 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 se změnila z 50 na 73 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 40 na 58 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 se změnila z 40 na 58 granátů

 * Maximální rychlost se změnila z 35 na 40 km/h

 * Rychlost couvání se změnila z 12 na 15 km/h

 * Náklady na opravu se snížily o 20 %

 * Výnosnost se snížila o 9 %

 * Výdrž vozidla s věží VK 36.01 (H) se změnila z 660 na 700 HP

 * Výdrž vozidla s věží VK 30.01 (H) 0-Serie se změnila z 600 na 670 HP

Tiger 131

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 950 na 1060 HP

MKA

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 99 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 200 na 400 HP

VK 36.01 (H)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5/5,5 cm Waffe 0725 se změnila z 72 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 55 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 se změnila z 42 na 50 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2 se změnila z 950 na 1060 HP

 * Výdrž vozidla s věží VK 36.01 (H) se změnila z 850 na 1000 HP

Jagdpanzer IV

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 39 L/48 se změnila z 79 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 42 L/70 se změnila z 62 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 600 na 670 HP

Jagdpanther

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 42 L/70 se změnila z 68 na 80 granátů

Wespe

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm le.F.H. 16 L/22 se změnila z 32 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm le.F.H. 18 L/28 se změnila z 32 na 55 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 43 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 130 na 230 HP

Marder II

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 40/2 L/46 se změnila z 37 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,62 cm Pak 36 (r) se změnila z 36 na 65 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 16 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 165 na 295 HP

Panzerjäger I

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Pak (t) L/47 se změnila z 160 na 320 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 4,7 cm Pak (t) L/43 se změnila z 84 na 170 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 25 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 120 na 240 HP

Sturmpanzer II

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11 se změnila z 30 na 55 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 190 na 290 HP

Grille

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 15 cm s.F.H. 13 L/17 se změnila z 30 na 36 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11 se změnila z 30 na 55 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 8 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 240 na 315 HP

VK 30.02 (D)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ve věži VK 30.02 (D) Schmalturm se změnila z 150 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 ve věži VK 30.02 (D) Schmalturm se změnila z 100 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 ve věži VK 30.02 (D) se změnila z 79 na 95 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 ve věži VK 30.02 (D) Schmalturm se změnila z 50 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 ve věži VK 30.02 (D) se změnila z 120 na 145 granátů

Pz.Kpfw. II Luchs

  * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 3 cm M.K. 103 ve věži Luchs 5 cm se zvýšil o 12 %

  * Rozptyl děla 3 cm M.K. 103 ve věži Luchs 5 cm po výstřelu se zvýšil o 25 %

 * Čas zaměření děla 3 cm M.K. 103 ve věži Luchs 5 cm se změnil z 2.1 na 2.2 s

 * Doba nabíjení mezi výstřely v rámci zásobníku pro dělo 3 cm M.K. 103 se zvýšil o 14 %

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 se změnila z 330 na 660 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 se změnila z 330 na 660 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3 cm M.K. 103 ve věži Luchs 5 cm se změnila z 240 na 420 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5 se změnila z 77 na 175 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 38 L/42 se změnila z 50 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60 se změnila z 50 na 75 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3 cm M.K. 103 ve věži Luchs 2 cm se změnila z 240 na 424 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 10 %

 * Výdrž vozidla s věží Luchs 5 cm se změnila z 340 na 520 HP

 * Výdrž vozidla s věží Luchs 2 cm se změnila z 310 na 495 HP

VK 16.02 Leopard

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3 cm M.K. 103A se změnila z 360 na 432 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60L se změnila z 64 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výnosnost se snížila o 5 %

 * Výdrž vozidla s věží VK 16.02 Leopard se změnila z 380 na 580 HP

VK 30.01 (P) (typ vozidla se změnil ze středního na těžký tank)

 * Rychlost otáčení podvozku VK 30.01 (P) se změnila z 28 na 26 stupňů/s

 * Nosnost podvozku VK 30.01 (P) se změnila z 36 600 na 46 600 kg

 * Nosnost podvozku VK 30.01 (P) verstärkteketten se změnila z 39 900 na 50 000 kg

 * Hmotnost korby se změnila z 18 000 na 28 000 kg

 * Rychlost rotace věže Porsche Typ 100 se změnila z 33 na 28 stupňů/s

 * Rychlost rotace věže VK 30.01 (P) Krupp Turm se změnila z 28 na 23 stupňů/s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 se změnila z 78 na 96 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 se změnila z 50 na 61 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 60 na 74 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 se změnila z 28 na 35 granátů

 * Maximální rychlost se změnila z 60 na 45 km/h

 * Rychlost couvání se změnila z 20 na 12 km/h

 * Náklady na opravu se snížily o 36 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla s věží Porsche Typ 100 se změnila z 650 na 1040 HP

 * Výdrž vozidla s věží VK 30.01 (P) Krupp Turm se změnila z 750 na 1100 HP

Pz.Kpfw. III/IV

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 se změnila z 87 na 130 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 se změnila z 87 na 105 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. III/IV Ausf. A se změnila z 420 na 600 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B se změnila z 480 na 630 HP

Pz.Kpfw. V/IV

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 124 na 150 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 520 na 680 HP

Pz.Kpfw. V/IV Alpha

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 124 na 150 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 520 na 680 HP

Pz. V Berge-Panther Alpha

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 820 na 920 HP

Pz. V Berge-Panther

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 820 na 920 HP

Pz.Kpfw. 38H 735 (f)

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 100 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 160 na 320 HP

Pz.Kpfw. S35 739 (f)

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 112 na 195 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 260 na 465 HP

Pz.Kpfw. B2 740 (f)

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 112 na 195 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 400 na 610 HP

Pz.Kpfw. II Ausf. J

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 400 na 700 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 260 na 465 HP

Marder 38T

 * Doba nabíjení děla 7,5 cm Pak 40/2 L/46 se změnila z 3.4 na 4 s

 * Doba nabíjení děla 7,5 cm Pak 40/3 L/46 se změnila z 3.2 na 3.8 s

 * Doba nabíjení děla 7,62 cm Pak 36 (r) se změnila z 3.6 na 4.3 s

 * Čas zaměření děla 7,5 cm Pak 40/3 L/46 se změnil z 1.5 na 1.7 s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 40/2 L/46 se změnila z 38 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 40/3 L/46 se změnila z 38 na 55 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,62 cm Pak 36 (r) se změnila z 37 na 65 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 270 na 415 HP

Nashorn

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Pak 42 L/70 se změnila z 60 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 3 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 600 na 670 HP

Dicker Max

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 550 na 620 HP

Pz.Kpfw. T 25

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 60 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 610 na 800 HP

Pz.Kpfw. T 15

 * Kapacita bedny s municí se změnila ze 78 na 135 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 260 na 465 HP

Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G se změnila z 340 na 680 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G se změnila z 72 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 4,7 cm Kw.K. (t) L/43 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G se změnila z 56 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. se změnila z 400 na 800 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. se změnila z 80 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 4,7 cm Kw.K. (t) L/43 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. se změnila z 64 na 110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60 ve věži Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. se změnila z 60 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 9 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G se změnila z 300 na 495 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. se změnila z 340 na 520 HP

Pz.Kpfw. I

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Breda (i) se změnila z 240 na 552 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 30 se změnila z 240 na 480 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 se změnila z 240 na 480 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 16 %

 * Výdrž vozidla s věží L.K.A. 2 se změnila z 145 na 305 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. I Breda se změnila z 160 na 320 HP

E 50

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 ve věži E 50 Ausf. B se změnila z 90 na 110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 ve věži E 50 Ausf. A se změnila z 80 na 95 granátů

Tiger (P)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 106 na 125 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 se změnila z 58 na 70 granátů

Pz.Kpfw. I Ausf. C

 * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. I Breda se snížil o 33 %

  * Rozptyl děla 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. I Breda po výstřelu se zvýšil o 8 %

  * Rozptyl děla 2 cm Kw.K. 38 ve věži Pz.Kpfw. I Breda po výstřelu se zvýšil o 8 %

  * Rozptyl děla 7,92 mm Mauser E.W. 141 ve věži Pz.Kpfw. I Ausf. C po výstřelu se zvýšil o 18 %

  * Rozptyl děla 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. I Ausf. C po výstřelu se zvýšil o 8 %

  * Rozptyl děla 2 cm Kw.K. 38 ve věži Pz.Kpfw. I Ausf. C po výstřelu se zvýšil o 8 %

 * Čas zaměření děla 7,92 mm Mauser E.W. 141 ve věži Pz.Kpfw. I Ausf. C se změnil z 1.3 na 1.4 s

 * Doba nabíjení mezi výstřely v rámci zásobníku pro dělo 2 cm Flak 38 se snížila o 20 %

 * Doba nabíjení mezi výstřely v rámci zásobníku pro dělo 2 cm Kw.K. 38 se snížila o 20 %

 * Doba nabíjení mezi výstřely v rámci zásobníku pro dělo 7,92 mm Mauser E.W. 141 se snížila o 20 %

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. I Breda se změnila z 260 na 520 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 ve věži Pz.Kpfw. I Breda se změnila z 260 na 520 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,92 mm Mauser E.W. 141 ve věži Pz.Kpfw. I Ausf. C se změnila z 640 na 1120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. I Ausf. C se změnila z 320 na 640 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 ve věži Pz.Kpfw. I Ausf. C se změnila z 320 na 640 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 17 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. I Breda se změnila z 210 na 390 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. I Ausf. C se změnila z 230 na 410 HP

Panther II

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 se změnila z 42 na 50 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 80 na 95 granátů

VK 28.01

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60L se změnila z 120 na 145 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží VK 28.01 Ausf. A se změnila z 550 na 650 HP

 * Výdrž vozidla s věží VK 28.01 Ausf. B se změnila z 610 na 680 HP

Pz.Kpfw. IV hydrostat.

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 87 na 105 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 550 na 720 HP

Pz.Sfl. IVc

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Flak L/60 se změnila z 72 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 8,8 cm Flak 37 L/56 se změnila z 60 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 8,8 cm Flak 41 L/74 se změnila z 48 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Sfl. IVc Flak 37 se změnila z 350 na 460 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Sfl. IVc Flak 41 se změnila z 350 na 460 HP

Pz.Kpfw. IV Schmalturm

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 730 na 820 HP

Pz.Kpfw. IV

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 80 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 420 na 550 HP

Pz.Kpfw. IV Ausf. D

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 38 L/42 se změnila z 110 na 195 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60 se změnila z 96 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 37 L/24 se změnila z 80 na 140 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 se změnila z 75 na 115 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 9 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. IV Ausf. C se změnila z 310 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. IV Ausf. D se změnila z 350 na 540 HP

Pz.Kpfw. IV Ausf. H

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/43 se změnila z 87 na 130 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 se změnila z 87 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm Kw.K. L/28 se změnila z 59 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. IV Ausf. G se změnila z 440 na 600 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. IV Ausf. H se změnila z 480 na 630 HP

Pz.Kpfw. II Ausf. G

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. C se změnila z 320 na 640 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. C se změnila z 320 na 640 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Flak 38 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. G se změnila z 400 na 800 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 2 cm Kw.K. 38 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. G se změnila z 400 na 800 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3 cm M.K. 103 ve věži Pz.Kpfw. II Ausf. G se změnila z 180 na 318 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. II Ausf. C se změnila z 220 na 405 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. II Ausf. G se změnila z 240 na 425 HP

Pz.Kpfw. IV Ausf. A

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 38 L/42 se změnila z 150 na 265 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 37 L/24 se změnila z 122 na 215 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 15 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. IV Ausf. A se změnila z 250 na 455 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. IV Ausf. B se změnila z 270 na 480 HP

VK 20.01 (D)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 38 L/42 se změnila z 100 na 175 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60 se změnila z 90 na 135 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 37 L/24 se změnila z 50 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla s věží VK 20.01 (D) se změnila z 310 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. III Ausf. M se změnila z 350 na 540 HP

VK 30.01 (D)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 se změnila z 120 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 79 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B se změnila z 700 na 820 HP

 * Výdrž vozidla s věží VK 30.01 (D) se změnila z 770 na 860 HP

Durchbruchswagen 2

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5 cm Kw.K. 39 L/60 se změnila z 120 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 37 L/24 se změnila z 90 na 160 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výnosnost se snížila o 10 %

 * Výdrž vozidla s věží D.W.-Versuchsturm se změnila z 390 na 640 HP

 * Výdrž vozidla s věží VK 30.01 (H) 0-Serie se změnila z 440 na 670 HP

G.Pz. Mk. VI (e)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm le.F.H. 16 L/22 se změnila z 15 na 30 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 13 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 90 na 180 HP

Pz.Sfl. IVb

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm le.F.H. 16 L/22 se změnila z 60 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm le.F.H. 18 L/28 se změnila z 60 na 105 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 200 na 305 HP

VK 30.02 (M)

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 40 L/48 se změnila z 120 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 se změnila z 79 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží VK 30.02 (M) se změnila z 760 na 890 HP

 * Výdrž vozidla s věží VK 30.02 Ausf. A se změnila z 840 na 940 HP

 

 

Itálie

 

M15/42

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 47/32 se změnila z 111 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 47/40 se změnila z 111 na 195 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 17 %

 * Výdrž vozidla s věží M15/42 se změnila z 240 na 440 HP

 * Výdrž vozidla s věží M15/42 modificata se změnila z 260 na 465 HP

Fiat 3000

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 37/20 se změnila z 237 na 545 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 37/40 se změnila z 68 na 155 granátů

 * Výnosnost se snížila o 31 %

 * Výdrž vozidla s věží Fiat 3000 mod. 30 se změnila z 120 na 255 HP

L6/40

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 37/40 se změnila z 68 na 155 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Mitragliera Breda cal. 20 mod. 35 se změnila z 300 na 600 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 23 %

 * Výdrž vozidla s věží L6/40 se změnila z 170 na 340 HP

M14/41

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 37/40 se změnila z 104 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 47/32 se změnila z 87 na 175 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 25 %

 * Výdrž vozidla s věží M14/41 se změnila z 190 na 380 HP

P26/40

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 47/40 se změnila z 120 na 210 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 75/32 se změnila z 68 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 75/34 se změnila z 68 na 100 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Výdrž vozidla s věží P26/40 mod. 41 se změnila z 320 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží P26/40 mod. 43 se změnila z 350 na 540 HP

P.43 bis

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 75/50 Skoda se změnila z 63 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží P.43 prima variante se změnila z 700 na 790 HP

 * Výdrž vozidla s věží P.43 bis se změnila z 740 na 830 HP

P.43

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 75/34 se změnila z 63 na 95 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 75/46 se změnila z 63 na 75 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Cannone da 75/50 Skoda se změnila z 63 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží P.40 se změnila z 420 na 570 HP

 * Výdrž vozidla s věží P.43 se změnila z 460 na 600 HP

 

 

Čína

 

Renault NC-31

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm APX SA18 se změnila z 237 na 545 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm KwK 36 L/46.5 se změnila z 150 na 345 granátů

 * Výnosnost se snížila o 30 %

 * Výdrž vozidla s věží FT-18 se změnila z 110 na 235 HP

Vickers Mk. E Type B

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Vickers QF ve věži Vickers Mk. E se změnila z 50 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40 mm Pom-Pom se změnila z 160 na 320 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K se změnila z 136 na 270 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Vickers QF ve věži Vickers Mk. E Type B se změnila z 96 na 190 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 25 %

 * Výdrž vozidla s věží Vickers Mk. E se změnila z 155 na 325 HP

 * Výdrž vozidla s věží Vickers Mk. E Type B se změnila z 170 na 340 HP

Type 2597 Chi-Ha

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K se změnila z 120 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Gun Type 1 se změnila z 104 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm Gun Type 97 se změnila z 120 na 210 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 15 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 97 se změnila z 220 na 405 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 97-Kai se změnila z 240 na 425 HP

M5A1 Stuart

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm M6 ve věži M3A3 se změnila z 123 na 185 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Gun Type 1 ve věži M3A3 se změnila z 61 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm M6 ve věži M5A1 se změnila z 147 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Gun Type 1 ve věži M5A1 se změnila z 73 na 130 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 9 %

 * Výdrž vozidla s věží M3A3 se změnila z 310 na 495 HP

 * Výdrž vozidla s věží M5A1 se změnila z 340 na 520 HP

59-16

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží 131 se změnila z 550 na 640 HP

 * Výdrž vozidla s věží 131-1 se změnila z 600 na 670 HP

Type 58

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží T-34-85 se změnila z 720 na 800 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 58 se změnila z 750 na 840 HP

Type T-34

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm F-34 se změnila z 100 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm 55-57FG se změnila z 100 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží Type T-34 se změnila z 410 na 560 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type T-34M se změnila z 450 na 590 HP

Type 64

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 580 na 650 HP

T-26G FT

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Pak se změnila z 100 na 200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Gun Type 1G FT se změnila z 80 na 160 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 125 na 250 HP

M3G FT

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-2 se změnila z 52 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-3 se změnila z 40 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 17 %

 * Výdrž vozidla s věží M3G FT se změnila z 160 na 285 HP

 * Výdrž vozidla s věží M3G FT model 2 se změnila z 160 na 285 HP

SU-76G FT

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-2 se změnila z 80 na 140 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-3 se změnila z 60 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm 56-85TG se změnila z 42 na 65 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 280 na 430 HP

60G FT

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm 56-85TG FT se změnila z 48 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm 62-85TG FT se změnila z 48 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 400 na 520 HP

WZ-131G FT

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm 62-85TG FT se změnila z 50 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 3 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 550 na 620 HP

 

Polsko

 

TKS z n.k.m. 20 mm

 * Kapacita bedny s municí pro dělo n.k.m. 20 mm wz. 38 FK-A se změnila z 250 na 500 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla s věží TKS z n.k.m. 20 mm wz. 38 FK-A se změnila z 160 na 320 HP

Pudel

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 840 na 940 HP

10TP

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Bofors wz. 37 se změnila z 108 na 215 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm kan m/38 strv se změnila z 108 na 190 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 13 %

 * Výdrž vozidla s věží Bofors 2-osobowa se změnila z 230 na 410 HP

14TP

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Bofors wz. 37 se změnila z 80 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40mm auto. Boforsa se změnila z 60 na 92 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47mm armata wz. 39 se změnila z 50 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla s věží Bofors 2-osobowa se změnila z 350 na 520 HP

 * Výdrž vozidla s věží Wieża 14TP se změnila z 360 na 550 HP

7TP

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Bofors wz. 37 se změnila z 70 na 140 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm QFSA se změnila z 50 na 115 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40mm Działko czołgowe Dł.55 se změnila z 60 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 23 %

 * Výdrž vozidla s věží Bofors 2-osobowa se změnila z 180 na 360 HP

 * Výdrž vozidla s věží PZInż.220A se změnila z 190 na 380 HP

40TP Habicha

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75mm wz.36/37 se změnila z 74 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží 40TP Habicha I se změnila z 630 na 800 HP

 * Výdrž vozidla s věží 40TP Habicha II se změnila z 750 na 840 HP

25TP KSUST II

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 40mm auto. Boforsa se změnila z 120 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75mm wz.36/37 se změnila z 70 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75mm wz. 1897 se změnila z 77 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 5 %

 * Výdrž vozidla s věží 25TP KSUST I se změnila z 400 na 560 HP

 * Výdrž vozidla s věží 25TP KSUST II se změnila z 450 na 590 HP

4TP

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm wz.38 FK-A se změnila z 420 na 972 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm QFSA se změnila z 45 na 105 granátů

 * Výnosnost se snížila o 28 %

 * Výdrž vozidla s věží 4TP se změnila z 110 na 235 HP

T-34-85 Rudy

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 720 na 810 HP

 

SSSR

 

ISU-152K

 * Pro testování ze strany hráčů na Supertestu

K-91-2

 * Pro testování ze strany hráčů na Supertestu

BT-5

 * Přidáno vozidlo (přechod ze stroje BT-2)

SU-85

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm S-54S se změnila z 52 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm D5S-85BM se změnila z 38 na 46 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm D5S se změnila ze 48 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm M-30S se změnila z 32 na 39 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 350 na 460 HP

BT-7

 * Úroveň vozidla se změnila z III. na IV.

 * Z věže BT-7 mod. 1935 bylo odstraněno dělo 23 mm VJa (kapacita bedny s municí: 300 granátů)

 * Z věže BT-7 mod. 1937 bylo odstraněno dělo 23 mm VJa (kapacita bedny s municí: 300 granátů)

 * Cena podvozku BT-5 se změnila z 600 na 1 200 kreditů

 * Cena podvozku BT-7 se změnila z 1 700 na 3 400 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku BT-7 se změnily z 315 na 815 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem BT-5 se snížil o 12 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem BT-7 se snížil o 13 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem BT-5 se snížil o 12 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem BT-7 se snížil o 13 %

 * Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1937 se změnil z 0,46 na 0,45 m

 * Rozptyl děla 37 mm ZiS-19 ve věži BT-7 mod. 1937 se změnil z 0,39 na 0,37 m

 * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1935 se snížil o 20 %

 * Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1935 po výstřelu se snížil o 14 %

 * Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1937 po výstřelu se snížil o 14 %

 * Doba nabíjení děla 37 mm ZiS-19 ve věži BT-7 mod. 1937 se změnila z 2,1 na 1,8 s

 * Čas zaměření děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1935 se změnil z 2,3 na 1,9 s

 * Dohled věže BT-7 mod. 1935 se změnil z 280 na 330 m

 * Dohled věže BT-7 mod. 1937 se změnil z 300 na 350 m

 * Rychlost rotace věže BT-7 mod. 1935 se změnila z 36 na 38 stupňů/s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K se změnila z 84 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm ZiS-19 se změnila z 84 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 26 %

 * Výnosnost se snížila o 17 %

 * Úroveň podvozku BT-5 se změnila z II. na III.

 * Úroveň podvozku BT-7 se změnila z III. na IV.

 * Náklady na výzkum věže А-20 se změnily z 3200 na 10 ZK

 * Cena vozidla se změnila z 37 000 na 137 000 kreditů

 * Úroveň věže BT-7 mod. 1935 se změnila z II. na III.

 * Úroveň věže BT-7 mod. 1937 se změnila z III. na IV.

 * Cena věže BT-7 mod. 1935 se změnila ze 750 na 1 500 kreditů

 * Cena věže BT-7 mod. 1937 se změnila z 1 730 na 3 460 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží BT-7 mod. 1935 se změnila z 210 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží BT-7 mod. 1937 se změnila z 230 na 540 HP

T-34

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-4 se změnila z 77 na 115 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm F-34 se změnila ze 77 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm L-11 se změnila ze 77 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm S-54 se změnila ze 70 na 85 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží T-34 mod. 1940 se změnila ze 400 na 560 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-34 mod. 1942 se změnila ze 450 na 590 HP

T-28

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-4 se změnila ze 78 na 115 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-8 se změnila ze 78 na 115 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm F-32 se změnila z 69 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm KT-28 se změnila z 69 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm L-10 se změnila z 69 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 9 %

 * Výdrž vozidla s věží T-28 kónická se změnila z 350 na 540 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-28 cylindrická se změnila z 320 na 510 HP

T-34-85

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm S-54 ve věži T-34-85 se změnila z 68 na 80 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm U-11 se změnila z 36 na 44 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm S-54 ve věži T-34-85 prodloužená se změnila ze 70 na 85 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží T-34-85 se změnila z 670 na 770 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-34-85 prodloužená se změnila ze 720 na 810 HP

BT-2

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem BT-2 se snížil o 33 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem BT-5 se snížil o 14 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem BT-2 se snížil o 33 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem BT-5 se snížil o 14 %

 * Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-5 se změnil z 0,46 na 0,44 m

 * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 45 mm 20K ve věži BT-5 se snížil o 29 %

 * Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-5 po výstřelu se snížil o 25 %

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm TNSh se změnila ze 420 na 840 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm B-3 se změnila z 92 na 185 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K se změnila z 80 na 160 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 19 %

 * Výdrž vozidla s věží BT-5 se změnila ze 160 na 320 HP

 * Výdrž vozidla s věží BT-2 se změnila ze 140 na 305 HP

T-26

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm B-3 se změnila ze 160 na 320 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm ZiS-19 se změnila ze 140 na 280 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K se změnila ze 136 na 270 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 27 %

 * Výdrž vozidla s věží T-26 mod. 1938 se změnila ze 180 na 360 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-26 mod. 1936–1937 se změnila ze 150 na 340 HP

AT-1

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20KS se změnila z 80 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-8S se změnila z 60 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm L-10S se změnila ze 40 na 80 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 125 na 250 HP

SU-122A

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm Howitzer M-30 se změnila z 20 na 24 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 152 mm Howitzer D-1 se změnila z 15 na 18 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Úroveň motoru M-80 se změnila III. na IV.

 * Výdrž vozidla se změnila z 210 na 275 HP

MT-25

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm VT-43M se změnila z 300 na 360 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží MT-25 se změnila z 590 na 660 HP

BT-7 dělostřelecký

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 40 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 220 na 390 HP

KV-85

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží KV-85 se změnila z 820 na 920 HP

 * Výdrž vozidla s věží KV-122 mod. 1944 se změnila z 870 na 970 HP

T-34-85M

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 720 na 810 HP

MS-1

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Hotchkiss se změnila ze 104 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm mod. 1932 se změnila z 54 na 125 granátů

 * Výnosnost se snížila o 34 %

 * Výdrž vozidla s věží MS-1 mod. 1927 se změnila ze 100 na 215 HP

Objekt 244

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 880 na 990 HP

T-34-85 Rudy

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila ze 720 na 810 HP

T-28E s F-30

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 100 na 150 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 380 na 580 HP

A-20

 * Úroveň vozidla se změnila z IV. na V.

 * Cena podvozku A-20 mod. 1938 se změnila z 1 420 na 2 840 kreditů

 * Cena podvozku A-20 mod. 1940 se změnila z 3 580 na 7 160 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku A-20 mod. 1940 se změnily z 840 na 1 840 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem A-20 mod. 1938 se snížil o 42 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem A-20 mod. 1940 se snížil o 45 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem A-20 mod. 1938 se snížil o 42 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem A-20 mod. 1940 se snížil o 45 %

 * Rozptyl děla 76 mm L-11 ve věži SP-3 se změnil z 0,51 na 0,46 m

 * Rozptyl děla 45 mm VT-42 ve věži SP-3 se změnil z 0,37 na 0,39 m

 * Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži A-20 mod. 1938 se změnil z 0,46 na 0,42 m

 * Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži SP-3 tse změnil z 0,46 na 0,42 m

 * Doba nabíjení děla 45 mm VT-42 ve věži SP-3 se změnila z 2,3 na 2 s

 * Doba nabíjení děla 45 mm 20K ve věži SP-3 se změnila z 2,3 na 2,1 s

 * Čas zaměření děla 76 mm L-11 ve věži SP-3 se změnil z 2,9 na 2,3 s

 * Čas zaměření děla 45 mm VT-42 ve věži SP-3 se změnil z 1,9 na 1,7 s

 * Dohled věže A-20 mod. 1938 se změnil z 300 na 340 m

 * Dohled věže SP-3 se změnil z 330 na 350 m

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm automat. SH-37 se změnila ze 140 na 210

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm ZiS-19 se změnila ze 150 na 200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K se změnila ze 150 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm VT-42 se změnila ze 77 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm L-11 se změnila z 50 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 20 %

 * Výnosnost se snížila o 19 %

 * Úroveň podvozku A-20 mod. 1938 se změnila z III. na IV.

 * Úroveň podvozku A-20 mod. 1940 se změnila z IV. na V.

 * Cena vozidla se změnila z 134 000 na 334 000 kreditů

 * Úroveň podvozku A-20 mod. 1938 se změnila z III. na IV.

 * Úroveň věže SP-3 se změnila z IV. na V.

 * Cena věže A-20 mod. 1938 se změnila z 1 880 na 3 760 kreditů

 * Cena věže SP-3 se změnila z 5 170 na 9 170 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží A-20 mod. 1938 se změnila z 310 na 475 HP

 * Výdrž vozidla s věží SP-3 se změnila z 340 na 500 HP

T-45

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 66 na 130 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 140 na 280 HP

KV-1S

 * Úroveň vozidla se změnila z V. na VI.

 * Ve věžích KV-1S a KV-122 mod. 1944 bylo dělo 85 mm S-31 (kapacita bedny s municí: 55 granátů) nahrazeno dělem 85 mm S-31M (kapacita bedny s municí: 70 granátů)

 * Cena podvozku KV-1S mod. 1942 se změnila ze 4 500 na 9 000

 * Cena podvozku KV-1S mod. 1943 se změnila z 10 390 na 16 390 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku KV-1S mod. 1943 se změnily z 2 450 na 4 450 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem KV-1S mod. 1942 se snížil o 8 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem KV-1S mod. 1943 se snížil o 9 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem KV-1S mod. 1942 se snížil o 8 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem KV-1S mod. 1943 se snížil o 9 %

 * Rozptyl děla 76 mm ZiS-5 ve věži KV-1S se změnil z 0,46 na 0,38 m

 * Rozptyl děla 76 mm ZiS-5 ve věži KV-122 mod. 1944 se změnil z 0,46 na 0,38 m

 * Rozptyl děla 122 mm Howitzer S-41 ve věži KV-122 mod. 1944 se změnil z 0,58 na 0,52 m

 * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 122 mm Howitzer S-41 ve věži KV-122 mod. 1944 se snížil o 22 %

 * Doba nabíjení děla 122 mm Howitzer S-41 ve věži KV-122 mod. 1944 se změnila z 11,6 na 11 s

 * Hodnota průbojnosti granátu BP-460A pro dělo 122 mm Howitzer S-41 se změnila ze 140 na 150 mm

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-5 se změnila ze 114 na 135 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm Howitzer S-41 se změnila z 60 na 85 granátů

 * Rychlost couvání se změnila z 11 na 14 km/h

 * Náklady na opravu se snížily o 12 %

 * Výnosnost se snížila o 16 %

 * Úroveň podvozku KV-1S mod. 1942 se změnila z IV. na V.

 * Úroveň podvozku KV-1S mod. 1943 se změnila z V. na VI.

 * Cena vozidla se změnila z 410 000 na 910 000 kreditů

 * Úroveň věže KV-122 mod. 1944 se změnila z V. na VI.

 * Cena věže KV-1S se změnila z 5 000 na 10 000 kreditů

 * Cena věže KV-122 mod. 1944 se změnila z 10 500 na 17 500 kreditů

 * Výdrž vozidla s věží KV-1S se změnila z 620 na 920 HP

 * Výdrž vozidla s věží KV-122 mod. 1944 se změnila z 660 na 970 HP

SU-5

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm dělo mod. 1902/30 30 klb se změnila z 48 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm dělo mod. 1902/30 40 klb se změnila ze 48 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm Howitzer mod. 1910/1930 se změnila z 18 na 27 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 152 mm Mortar NM mod. 1931 se změnila z 12 na 18 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 160 na 245 HP

Lózův M4-A2 Sherman

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 750 na 840 HP

T-29

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 67 na 115 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 250 na 445 HP

KV-2 (R)

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 860 na 960 HP

T-34 opancéřovaný

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 77 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 500 na 660 HP

SU-18

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Regimental Gun mod. 1927 se změnila z 24 na 48 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 23 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 70 na 140 HP

T-116

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 101 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 230 na 410 HP

SU-100

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm D5S-85BM se změnila z 50 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm D5S se změnila z 62 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 3 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 580 na 650 HP

T-46

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm ZiS-19 ve věži T-26 se změnila ze 101 na 200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K ve věži T-26 se změnila ze 101 na 200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm automat. SH-37 ve věži T-46-1 se změnila ze 120 na 210

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm ZiS-19 ve věži T-46-1 se změnila ze 114 na 230 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K ve věži T-46-1 se změnila ze 114 na 230 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm VT-42 ve věži T-46-1 se změnila z 84 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm L-10 ve věži T-46-1 se změnila z 60 na 105 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 27 %

 * Výdrž vozidla s věží T-26 se změnila z 220 na 425 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-46-1 se změnila z 250 na 445 HP

T-43

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm U-11 ve věži T-43 mod. 1943 se změnila ze 42 na 50 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm U-11 ve věži T-43 mod. 1942 se změnila z 36 na 44 granátů

SU-76M

 * Úroveň vozidla se změnila z III. na IV.

 * Cena podvozku SU-76 se změnila z 580 na 1 160 kreditů

 * Cena podvozku SU-76M se změnila z 1 730 na 3 460 kreditů

 * Náklady na výzkum podvozku SU-76M se změnily z 320 na 920 ZK

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-76 se snížil o 12 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem SU-76M se snížil o 17 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-76 se snížil o 12 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem SU-76M se snížil o 17 %

 * Rozptyl při otáčení děla 57 mm ZiS-2 se snížil o 38 %

 * Čas zaměření děla 57 mm ZiS-2 ve věži SU-76M se změnil z 2,3 na 1,7 s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-2 se změnila ze 72 na 110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-8S se změnila z 80 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-3 se změnila z 60 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 49 %

 * Výnosnost se snížila o 18 %

 * Úroveň podvozku SU-76 se změnila z II. na III.

 * Úroveň podvozku SU-76M se změnila z III. na IV.

 * Úroveň motoru M-80 se změnila III. na IV.

 * Cena vozidla se změnila z 35 500 na 135 500 kreditů

 * Výdrž vozidla se změnila z 155 na 405 HP

 * Dohled se změnil z 290 na 310 m

SU-85B

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-2 se změnila ze 72 na 110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-3 se změnila z 64 na 95 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm D5S-85A se změnila ze 43 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm LB-2S se změnila ze 43 na 65 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 13 %

 * Úroveň motoru M-80 se změnila III. na IV.

 * Výdrž vozidla se změnila z 260 na 400 HP

SU-8

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 270 na 300 HP

Valentine II

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 61 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 380 na 580 HP

Matilda IV

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 60 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 610 na 800 HP

Churchill III

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 140 na 170 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 700 na 920 HP

BT-SV

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 84 na 170 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 240 na 425 HP

 

KV-220-2 a KV-220-2 Beta Test

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 120 na 145 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 690 na 900 HP

KV-3

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm F-30 ve věži T-220 se změnila ze 79 na 95 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm F-30 ve věži KV-3 se změnila z 91 na 110 granátů

Т-50

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20KM se změnila ze 150 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm VT-43M se změnila ze 150 na 180 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 4 %

 * Výdrž vozidla s věží T-50 se změnila z 360 na 550 HP

T-60

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 12.7 mm DShK se změnila z 1 000 na 2 000 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm TNSh se změnila ze 740 na 1 480 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm ZiS-19 se změnila ze 125 na 250 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 18 %

 * Výdrž vozidla s věží T-40 se změnila ze 150 na 325 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-60 se změnila ze 170 na 340 HP

T-70

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm ZiS-19 se změnila ze 150 na 300 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K se změnila z 90 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm VT-42 se změnila z 90 na 160 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 15 %

 * Úroveň motoru M-80 se změnila III. na IV.

 * Výdrž vozidla s věží T-70 se změnila z 210 na 390 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-70M se změnila z 230 na 410 HP

T-80

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm automat. SH-37 se změnila ze 120 na 210

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm 20K se změnila ze 100 na 200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm VT-42 se změnila ze 100 na 175 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 45 mm VT-43 se změnila ze 100 na 150 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 8 %

 * Úroveň motoru M-80 se změnila III. na IV.

 * Výdrž vozidla s věží T-80 se změnila z 350 na 540 HP

KV-13

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm S-54 ve věži KV-13 mod. 1942 se změnila z 68 na 80 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-5 ve věži KV-13 mod. 1942 se změnila z 68 na 80 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm S-54 ve věži KV-13 mod. 1943 se změnila z 85 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-5 ve věži KV-13 mod. 1942 se změnila z 85 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm U-11 ve věži KV-13 mod. 1943 se změnila z 50 na 60 granátů

SU-100Y

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 700 na 780 HP

SU-76I

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 98 na 170 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 160 na 285 HP

T-127

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 104 na 210 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 250 na 445 HP

A-43

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-4 se změnila ze 100 na 150 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm F-34 se změnila ze 100 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm S-54 se změnila ze 100 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží А-43 se změnila z 660 na 780 HP

 * Výdrž vozidla s věží А-44 se změnila z 730 na 820 HP

А-44

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm ZiS-4 se změnila ze 160 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm F-34 se změnila ze 160 na 190 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm S-54 se změnila ze 160 na 190 granátů

SU-26

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm dělo mod. 1902/30 30 klb se změnila z 48 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm dělo mod. 1902/30 40 klb se změnila ze 48 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Regimental Gun mod. 1927 se změnila ze 48 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 13 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 110 na 195 HP

M3 Light

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 103 na 180 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 220 na 390 HP

A-32

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 72 na 110 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 360 na 550 HP

T-150

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm projekt 413 ve věži T-150-KV se změnila ze 166 na 200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-5 ve věži T-150-KV se změnila ze 111 na 135 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm U-11 ve věži T-150-220 se změnila ze 70 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm U-11 ve věži T-150-KV se změnila ze 48 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm projekt 413 ve věži T-150-220 se změnila ze 184 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-5 ve věži T-150-220 se změnila ze 121 na 145 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží T-150-KV se změnila z 830 na 940 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-150-220 se změnila z 880 na 990 HP

KV-2

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm U-11 se změnila z 80 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 3 %

 * Výdrž vozidla s věží MT-1 se změnila z 810 na 910 HP

 * Výdrž vozidla s věží MT-2 se změnila z 860 na 960 HP

SU-85I

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 58 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 380 na 500 HP

KV-1

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm projekt 413 se změnila ze 174 na 210 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm ZiS-5 se změnila ze 114 na 135 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 122 mm U-11 se změnila z 50 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 85 mm F-30 se změnila ze 76 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Náklady na výzkum  KV-1S se změnily z 10 650 na 25 650 ZK

 * Výdrž vozidla s věží KV-1 LKZ mod. 1941 se změnila z 590 na 800 HP

 * Výdrž vozidla s věží KV-1 LKZ mod. 1942 se změnila z 640 na 840 HP

Tetrarch

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 50 na 100 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 140 na 280 HP

LTP

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 150 na 300 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 230 na 410 HP

 

USA

 

Concept 1B

 * Pro testování ze strany hráčů na Supertestu

T6 Medium

 * Přidáno vozidlo (přechod ze stroje M3 Stuart)

T1 Cunningham

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M1916 se změnila z 104 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Semiautomatic Gun M1924 se změnila z 100 na 230 granátů

 * Výnosnost se snížila o 30 %

 * Výdrž vozidla s věží Cunningham D2 se změnila z 115 na 245 HP

M2 Light Tank

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Browning MG caliber .50 HB, M2 ve věži M2D27810 se změnila z 1800 na 3600 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm Hispano-Suiza Birkigt Gun ve věži M2D27810 se změnila z 1200 na 2400 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M5 ve věži M2D27812 se změnila z 103 na 205 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 28 %

 * Výdrž vozidla s věží M2D27810 se změnila z 140 na 305 HP

 * Výdrž vozidla s věží M2D27812 se změnila z 160 na 320 HP

M3 Stuart

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm Hispano-Suiza Birkigt Gun se změnila z 750 na 1500 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M5 se změnila z 103 na 205 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M6 se změnila z 103 na 180 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla s věží D37812 se změnila z 220 na 405 HP

 * Výdrž vozidla s věží D39273 se změnila z 240 na 425 HP

M3 Lee

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M2 se změnila z 50 na 75 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M3 se změnila z 50 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 9 %

 * Výdrž vozidla s věží M3 S se změnila z 310 na 475 HP

M4A1 Sherman

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M3 ve věži D51066 se změnila z 90 na 135 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm M4 ve věži D51066 se změnila z 46 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 ve věži D51072 se změnila z 90 na 110 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží D51066 se změnila z 400 na 570 HP

 * Výdrž vozidla s věží D51072 se změnila z 460 na 600 HP

M4A3E8 Sherman

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M3 se změnila z 71 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 se změnila z 71 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm M4 se změnila z 46 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží D51072 se změnila z 720 na 800 HP

 * Výdrž vozidla s věží D51080 se změnila z 750 na 840 HP

T20

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 ve věži T20D1 se změnila z 70 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm M4 se změnila z 36 na 55 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 ve věži T20D2 se změnila z 68 na 80 granátů

T23

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Browning MG caliber .50 HB, M2 se změnila z 1800 na 3600 granátů

T1 Heavy Tank

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3-inch Gun M7 se změnila z 75 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 se změnila z 75 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží T1D5 se změnila z 600 na 820 HP

 * Výdrž vozidla s věží T1D6 se změnila z 660 na 860 HP

M6

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3-inch Gun M7 se změnila z 75 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 se změnila z 75 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží M6D1 se změnila z 840 na 920 HP

 * Výdrž vozidla s věží M6D2 se změnila z 870 na 970 HP

M4A3E8 Fury

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 750 na 840 HP

T1 HMC

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Pack Howitzer M1 se změnila z 60 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 80 na 160 HP

T18 HMC

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Howitzer M1A1 se změnila z 42 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 110 na 195 HP

T56 GMC

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3-inch AT Gun M7 se změnila z 40 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm Gun M1 se změnila z 53 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 15 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 160 na 285 HP

M4A3E8 Thunderbolt VII

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla s věží M4A3E8 Thunderbolt VII se změnila z 750 na 840 HP

T78

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 600 na 670 HP

T57

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Browning MG caliber .50 HB, M2 se změnila z 1800 na 3600 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla s věží T51D1 se změnila z 80 na 160 HP

M7 Priest

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm Howitzer M2A1 se změnila z 69 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm Howitzer M3 se změnila z 69 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 140 na 250 HP

M37

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm Howitzer M3 se změnila z 126 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm Howitzer M4 se změnila z 126 na 190 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 180 na 275 HP

M41 HMC

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 155 mm Howitzer M1 se změnila z 22 na 27 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 230 na 300 HP

T2 Light Tank

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 1200 na 2400 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 150 na 300 HP

T14

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 90 na 110 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 690 na 900 HP

M5 Stuart

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M6 ve věži M5A1 se změnila z 147 na 255 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun T16 ve věži M5A1 se změnila z 145 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M6 ve věži M5 se změnila z 123 na 215 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun T16 ve věži M5 se změnila z 120 na 180 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla s věží M5A1 se změnila z 340 na 520 HP

 * Výdrž vozidla s věží M5 se změnila z 320 na 495 HP

M7

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M2L se změnila z 71 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M3L se změnila z 71 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 6-pdr Mk. III se změnila z 155 na 185 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 4 %

 * Výdrž vozidla s věží M47 se změnila z 350 na 540 HP

T2 Medium Tank

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm Hispano-Suiza Birkigt Gun se změnila z 1200 na 2400 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Browning Semiautomatic Gun se změnila z 110 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M5 se změnila z 103 na 205 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 27 %

 * Výdrž vozidla s věží T2T1 se změnila z 155 na 325 HP

 * Výdrž vozidla s věží T2T2 se změnila z 170 na 340 HP

M2 Medium Tank

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M5 se změnila z 120 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun M6 se změnila z 120 na 210 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Howitzer M3 se změnila z 46 na 80 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 24 %

 * Výdrž vozidla s věží M2M7 se změnila z 210 na 375 HP

 * Výdrž vozidla s věží M2M19 se změnila z 180 na 355 HP

T18

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Browning MG caliber .50 HB, M2 se změnila z 110 na 240 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 120 na 240 HP

T82 HMC

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm Howitzer M3 se změnila z 58 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm Howitzer M4 se změnila z 58 na 85 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 130 na 200 HP

T40

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm Gun M1 se změnila z 126 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm AT Howitzer M1A1 se změnila z 98 na 195 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm AT Gun M1A1 se změnila z 68 na 100 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3-inch AT Gun M1918 se změnila z 98 na 145 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm AT Howitzer M3 se změnila z 50 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 275 na 420 HP

M10 Wolverine

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3-inch AT Gun M7 se změnila z 54 na 95 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm AT Gun M1A1 se změnila z 54 na 80 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm AT Gun M1A2 se změnila z 54 na 65 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm AT M4 se změnila z 30 na 36 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla s věží M10T72 se změnila z 340 na 445 HP

 * Výdrž vozidla s věží M10T72M1 se změnila z 360 na 470 HP

M36 Jackson

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm AT Gun M1A2 se změnila z 54 na 65 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 3 %

 * Výdrž vozidla s věží M36T74 se změnila z 560 na 630 HP

 * Výdrž vozidla s věží M36T78 se změnila z 590 na 660 HP

MTLS-1G14

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 700 na 1226 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 230 na 410 HP

M24 Chaffee

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M6 se změnila z 48 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M17 se změnila z 48 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 4 %

 * Výdrž vozidla s věží T24 se změnila z 330 na 520 HP

 * Výdrž vozidla s věží M24 se změnila z 360 na 550 HP

M26 Pershing

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 se změnila z 92 na 110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm M4 se změnila z 54 na 80 granátů

M4A3E2 Sherman Jumbo

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Gun M3 se změnila z 104 na 155 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm Gun M1A1 se změnila z 104 na 125 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm M4 se změnila z 70 na 105 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží M4A2E2T110 se změnila z 730 na 810 HP

 * Výdrž vozidla s věží M4A2E2D51080 se změnila z 760 na 850 HP

M18 Hellcat

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3-inch AT Gun M7 se změnila z 45 na 80 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm AT Gun M1A1 se změnila z 45 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm AT Gun M1A2 se změnila z 45 na 55 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 3 %

 * Výdrž vozidla s věží M18 M34A1 se změnila z 550 na 610 HP

 * Výdrž vozidla s věží M18 M1 se změnila z 570 na 640 HP

M22 Locust

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 50 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 250 na 445 HP

M4A2E4 Sherman

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 90 na 110 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 480 na 630 HP

T3 HMC

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm AT Gun M3 se změnila z 124 na 250 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm AT Howitzer M1A1 se změnila z 61 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo QF 2-pdr Mk. IX se změnila ze 114 na 230 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 17 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 110 na 220 HP

M8A1

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm Gun M1 se změnila z 66 na 115 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm AT Gun M3 se změnila z 46 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm AT Howitzer M3 se změnila z 46 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3-inch AT Gun M7 se změnila z 46 na 80 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla s věží M8 HMC Scott se změnila z 250 na 385 HP

 * Výdrž vozidla s věží M8 GMC se změnila z 265 na 405 HP

T67

 * Motor Wright Continental R-975C4 byl nahrazen motorem Wright Continental R-975C4 raný (výkon motoru: 380 h.p.)

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem T49E1 se zvýšil o 17 %

 * Rozptyl za pohybu s podvozkem T49E2 se zvýšil o 14 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem T49E1 se zvýšil o 17 %

 * Rozptyl při otáčení korby s podvozkem T49E2 se zvýšil o 14 %

 * Čas zaměření děla 57 mm Gun M1 ve věži T49 se změnil z 1.7 na 1.9 s

 * Čas zaměření děla 57 mm Gun M1 ve věži T67 se změnil z 1.7 na 1.9 s

 * Čas zaměření děla 3-inch AT Gun M7 ve věži T67 se změnil z 1.7 na 1.9 s

 * Čas zaměření děla 76 mm AT Gun M1A1 ve věži T67 se změnil z 1.7 na 1.9 s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm Gun M1 se změnila z 70 na 125 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 3-inch AT Gun M7 se změnila z 45 na 80 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 76 mm AT Gun M1A1 se změnila z 45 na 70 granátů

 * Rychlost couvání se změnila z 20 na 17 km/h

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 8 %

 * Výdrž vozidla s věží T49 se změnila z 340 na 445 HP

 * Výdrž vozidla s věží T67 se změnila z 360 na 470 HP

Ram II

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 92 na 110 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 610 na 800 HP

M46 Patton

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm M4 se změnila z 54 na 80 granátů

T21

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží T21 se změnila z 600 na 670 HP

T1E6

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 80 na 160 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 160 na 320 HP

M4 Improved

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 97 na 115 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 480 na 630 HP

M44

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 155 mm Howitzer M1 se změnila z 36 na 44 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 3 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 280 na 315 HP

T54E1 (typ vozidla se změnil ze středního na těžký tank)

 * Rychlost otáčení podvozku T54E1 se změnila z 44 na 38 stupňů/s

 * Rychlost otáčení podvozku T54E1M2 se změnila z 46 na 40 stupňů/s

 * Rozptyl při rotaci věže pro dělo 105 mm Gun T140E2 ve věži T157 se snížil o 29 %

 * Hodnota průbojnosti granátu HVAPDS-T T279 pro dělo 105 mm Gun T140E2 se změnila z 255 na 310 mm

 * Hodnota průbojnosti granátu AP-T T182E1 pro dělo 105 mm Gun T140E2 se změnila z 210 na 248 mm

 * Maximální rychlost se změnila z 43.5 na 35 km/h

 * Náklady na opravu se snížily o 6 %

 * Výnosnost se zvýšila o 7 %

 * Výdrž vozidla s věží T157 se změnila z 1750 na 1850 HP

T7 Combat Car

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 1350 na 2700 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 150 na 300 HP

T37

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží T37 se změnila z 580 na 650 HP

 * Výdrž vozidla s věží T41 pilot number 1 se změnila z 610 na 680 HP

 

Francie

 

Renault FT

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm APX SA18 se změnila z 237 na 545 granátů

 * Výnosnost se snížila o 26 %

 * Výdrž vozidla s věží Renault FT Berliet se změnila z 115 na 245 HP

D1

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 13.2 mm Hotchkiss mle. 1930 ve věži D1 Berliet se změnila z 420 na 975 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm Canon Raccourci mle. 1934 se změnila z 200 na 400 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 13.2 mm Hotchkiss mle. 1930 ve věži Schneider Tourelle 2 se změnila z 420 na 990 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA34 se změnila z 112 na 225 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 19 %

 * Výdrž vozidla s věží D1 Berliet se změnila z 155 na 325 HP

 * Výdrž vozidla s věží Schneider Tourelle 2 se změnila z 170 na 340 HP

D2

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm Canon Raccourci mle. 1934 se změnila z 240 na 480 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA34 se změnila z 120 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA35 se změnila z 120 na 210 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA37 se změnila z 120 na 210 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla s věží D2 APX 1 se změnila z 210 na 390 HP

 * Výdrž vozidla s věží D2 APX 4 se změnila z 230 na 410 HP

B1

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA34 se změnila z 112 na 225 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA35 se změnila z 112 na 195 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA37 se změnila z 112 na 195 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Výdrž vozidla s věží B1 APX 1 se změnila z 380 na 630 HP

 * Výdrž vozidla s věží B1 APX 4 se změnila z 430 na 660 HP

BDR G1 B

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA44 se změnila z 74 na 110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA32 se změnila z 74 na 110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 90 mm DCA 30 se změnila z 48 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla s věží FCM F4 se změnila z 650 na 870 HP

 * Výdrž vozidla s věží FCM F1 se změnila z 700 na 920 HP

ARL 44

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 90 mm DCA 30 se změnila z 50 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží ACL 1 se změnila z 780 na 870 HP

 * Výdrž vozidla s věží ARL 44 se změnila z 820 na 920 HP

AMX M4 mle. 45

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 90 mm DCA 30 ve věži ARL 44 se změnila z 74 na 90 granátů

Panhard AMD 178B

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 1 %

 * Výdrž vozidla s věží Panhard AMD 178 CDM se změnila z 520 na 610 HP

 * Výdrž vozidla s věží Panhard AMD 178B FL 1 se změnila z 570 na 640 HP

Renault G1

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA32 se změnila z 100 na 150 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA44 se změnila z 50 na 75 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm court mle. 1934 se změnila z 35 na 42 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží Renault-Balland se změnila z 390 na 570 HP

 * Výdrž vozidla s věží FCM F1 R se změnila z 460 na 600 HP

AM 39 Gendron-Somua

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 150 na 300 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 140 na 280 HP

M10 RBFM

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 54 na 65 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 360 na 470 HP

Bretagne Panther

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 840 na 940 HP

Hotchkiss H35

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm Canon Raccourci mle. 1934 se změnila z 160 na 320 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm APX SA18 se změnila z 100 na 230 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm SA38 se změnila z 100 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 27 %

 * Výdrž vozidla s věží APX R se změnila z 160 na 320 HP

AMX 38

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm Canon Raccourci mle. 1934 se změnila z 258 na 515 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm SA38 se změnila z 162 na 325 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA34 se změnila z 148 na 295 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA35 se změnila z 120 na 210 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla s věží AMX 38 se změnila z 220 na 390 HP

 * Výdrž vozidla s věží AMX 40 se změnila z 360 na 380 HP

AMX 40

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA34 se změnila z 156 na 310 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA35 se změnila z 156 na 275 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA32 se změnila z 70 na 105 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 7 %

 * Výdrž vozidla s věží AMX 40 se změnila z 280 na 380 HP

 * Výdrž vozidla s věží Renault-Balland se změnila z 300 na 400 HP

AMX 12 t

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží AMX 12 t se změnila z 580 na 650 HP

Renault FT 75 BS

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Blockhaus Schneider se změnila z 24 na 48 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 80 na 160 HP

Lorraine 39L AM

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm court mle. 1934 S se změnila z 24 na 42 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm court mle. 1935 B se změnila z 24 na 42 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla s věží Lorraine 39L AM se změnila z 120 na 215 HP

AMX 13 105 AM mle. 50

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm court mle. 1934 S se změnila z 34 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm obusier mle. 1950 se změnila z 34 na 50 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 220 na 290 HP

AMX 13 F3 AM

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 270 na 300 HP

FCM 36 Pak 40

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 40 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 180 na 320 HP

105 leFH18B2

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 42 na 50 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 260 na 340 HP

Renault FT AC

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm AC SA-L mle. 1937 se změnila z 400 na 800 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm automatique mle. 1936 se změnila z 400 na 800 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA-L mle. 1937 se změnila z 150 na 300 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 120 na 240 HP

Somua SAu 40

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm APX mle. 1938 se změnila z 40 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm AC SA44 se změnila z 40 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm AC court mle. 1934 S se změnila z 30 na 45 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Výdrž vozidla s věží Somua SAu 40 se změnila z 280 na 430 HP

S35 CA

 *  Bylo odstraněno dělo {G} (kapacita bedny s municí: 42 granátů)

 * Čas zaměření děla 90 mm AC canon DCA 30 ve věži S35 CA se změnil z 2.3 na 2.7 s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 17-pdr AT Gun Mk. II se změnila z 86 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 90 mm AC canon DCA 30 se změnila z 65 na 80 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 23 %

 * Výnosnost se snížila o 8 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 330 na 430 HP

ARL V39

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm APX mle. 1938 se změnila z 200 na 300 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm AC SA44 se změnila z 160 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 90 mm AC canon DCA 30 se změnila z 100 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm AC mle. 1930 S se změnila z 80 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 610 na 680 HP

AMX AC mle. 46

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 90 mm AC canon DCA 30 se změnila z 96 na 115 granátů

AMR 35

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm SA35 se změnila z 78 na 155 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla s věží APX-5 se změnila z 180 na 360 HP

Somua S35

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA34 se změnila z 118 na 235 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA35 se změnila z 118 na 205 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA37 se změnila z 69 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 19 %

 * Výdrž vozidla s věží APX 1CE se změnila z 230 na 425 HP

 * Výdrž vozidla s věží ARL 2C se změnila z 250 na 445 HP

Renault R35

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm Canon Raccourci mle. 1934 se změnila z 150 na 300 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm APX SA18 se změnila z 100 na 230 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm SA38 se změnila z 100 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 25 %

 * Výdrž vozidla s věží APX-R se změnila z 140 na 295 HP

 * Výdrž vozidla s věží APX-R1 se změnila z 155 na 310 HP

FCM 36

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 25 mm Canon Raccourci mle. 1934 se změnila z 150 na 300 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm APX SA18 se změnila z 102 na 235 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm SA38 se změnila z 102 na 205 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 19 %

 * Výdrž vozidla s věží Tracteur RN.3 se změnila z 140 na 280 HP

Renault UE 57

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA-L mle. 1937 se změnila z 110 na 220 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 6-pdr AT Gun Mk. IV se změnila z 70 na 125 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 43 %

 * Výnosnost se snížila o 16 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 150 na 265 HP

AMX ELC bis

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA44L se změnila z 48 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA32L se změnila z 60 na 70 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 90 mm D. 915 se změnila z 36 na 44 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 5 %

 * Výdrž vozidla s věží AMX ELC bis se změnila z 320 na 490 HP

AMX 105 AM mle. 47

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm D.E.F.A. 4767 modifié se změnila z 40 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 105 mm obusier mle. 1950 se změnila z 40 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla s věží AMX 105 AM mle. 47 se změnila z 170 na 260 HP

 * Výdrž vozidla s věží AMX 105 AM mle. 47 modifié se změnila z 170 na 260 HP

SARL 42

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA35 se změnila z 118 na 205 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA37 se změnila z 69 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm SA37 amélioré se změnila z 69 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA44 se změnila z 30 na 45 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm SA32 se změnila z 60 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 10 %

 * Výdrž vozidla s věží FCM à trois hommes se změnila z 310 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží ARL 42 se změnila z 350 na 540 HP

M4A1 FL 10

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 720 na 810 HP

 

Československo

 

Škoda T 40

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 700 na 780 HP

LT vz. 35

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Škoda A3 se změnila z 76 na 150 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Škoda A8 se změnila z 76 na 150 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Výdrž vozidla s věží LT vz. 35 se změnila z 150 na 340 HP

 * Výdrž vozidla s věží T-11 se změnila z 180 na 360 HP

Kolohousenka

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Pěchotní dělo Škoda L/27 se změnila z 100 na 230 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Rychlopalné dělo Vickers L/20 se změnila z 80 na 185 granátů

 * Výnosnost se snížila o 32 %

 * Výdrž vozidla s věží Kolohousenka KH-70 se změnila z 110 na 235 HP

Škoda T 25

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Škoda A18 se změnila z 60 na 70 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží T 25 první model se změnila z 690 na 780 HP

 * Výdrž vozidla s věží T 25 druhý model se změnila z 730 na 820 HP

Škoda T 24

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Škoda A13 se změnila z 50 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 75 mm Škoda A18 se změnila z 50 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží T 24 první model se změnila z 420 na 560 HP

 * Výdrž vozidla s věží T 24 druhý model se změnila z 450 na 590 HP

LT vz. 38

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Škoda A3 se změnila z 90 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Škoda A7 se změnila z 90 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Škoda A8 se změnila z 90 na 180 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Škoda A23 se změnila z 90 na 159 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 14 %

 * Výdrž vozidla s věží LT vz. 38 se změnila z 180 na 370 HP

 * Výdrž vozidla s věží Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G se změnila z 220 na 390 HP

ST vz. 39

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Škoda A9 ve věži ST vz. 39 se změnila z 88 na 130 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Škoda A11 ve věži ST vz. 39 se změnila z 88 na 130 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Škoda A9 ve věži V-8-H-Sv se změnila z 60 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Škoda A11 ve věži V-8-H-Sv se změnila z 60 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Škoda A11 vylepšený ve věži V-8-H-Sv se změnila z 60 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 8 %

 * Výdrž vozidla s věží ST vz. 39 se změnila z 320 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží V-8-H-Sv se změnila z 350 na 540 HP

 

Švédsko

 

Strv K

 * Pro testování ze strany hráčů na Supertestu

Strv m/42-57 Alt A.2

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 700 na 780 HP

Strv m/42

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm kan m/41 strv se změnila z 59 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm kan m/43 strv se změnila z 42 na 50 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží Lago m/40 se změnila z 420 na 560 HP

 * Výdrž vozidla s věží Strv m/42 se změnila z 450 na 590 HP

Strv m/38

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm akan m/40 se změnila z 250 na 500 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm kan m/38 strv se změnila z 100 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Výdrž vozidla s věží Strv m/38 se změnila z 160 na 325 HP

 * Výdrž vozidla s věží Strv m/39 se změnila z 170 na 340 HP

Lago

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm kan m/38 strv se změnila z 80 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 57 mm pvkan m/43 se změnila z 70 na 105 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm kan m/41 strv ve věži Lago m/40 se změnila z 59 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 9 %

 * Výdrž vozidla s věží Lago m/38 se změnila z 320 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží Lago m/40 se změnila z 350 na 540 HP

Strv fm/21

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm akan m/Madsen se změnila z 480 na 1110 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm kan m/Škoda se změnila z 100 na 230 granátů

 * Výnosnost se snížila o 29 %

 * Výdrž vozidla s věží Strv fm/21 se změnila z 130 na 280 HP

Strv 74

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží Strv 74 prototyptorn se změnila z 700 na 800 HP

 * Výdrž vozidla s věží Strv 74 se změnila z 750 na 840 HP

Ikv 65 Alt II

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 580 na 650 HP

Pvlvv fm/42

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 20 mm pvlvkan m/40 se změnila z 240 na 480 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm pvkan m/38 se změnila z 100 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 17 %

 * Výdrž vozidla s věží Pvlvv fm/42 se změnila z 110 na 220 HP

Strv m/40L

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm kan m/38-49 strv se změnila z 100 na 175 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm kan m/38 strv se změnila z 100 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 15 %

 * Výdrž vozidla s věží Strv m/40L se změnila z 200 na 390 HP

 * Výdrž vozidla s věží Strv m/40K se změnila z 230 na 410 HP

Leo

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm kan m/43 strv se změnila z 50 na 60 granátů

Ikv 103

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm kan ikv 102 se změnila z 24 na 29 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm kan ikv 103 se změnila z 24 na 29 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 350 na 460 HP

L-60

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 320 na 640 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 180 na 360 HP

Sav m/43

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm kan m/02 se změnila z 60 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm kan m/41 ikv L/50 (neglkrut) se změnila z 60 na 90 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 10,5 cm kan m/44 sav se změnila z 41 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 10 %

 * Výdrž vozidla s věží Sav m/43 se změnila z 270 na 415 HP

Ikv 72

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm kan m/41 ikv se změnila z 42 na 75 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7,5 cm kan m/41 ikv L/50 se změnila z 42 na 75 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 43 %

 * Výnosnost se snížila o 16 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 150 na 265 HP

 

Japonsko

 

Renault Otsu

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 13 mm Autocannon Type Ho se změnila z 720 na 1665 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Sogekihou se změnila z 120 na 275 granátů

 * Výnosnost se snížila o 30 %

 * Výdrž vozidla s věží Renault Otsu se změnila z 110 na 235 HP

Type 97 Te-Ke

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun Type 98 se změnila z 102 na 205 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 97 Te-Ke se změnila z 160 na 320 HP

Type 95 Ha-Go

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun Type 94 se změnila z 120 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun Type 98 se změnila z 120 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5.7 cm Gun Type 97 se změnila z 93 na 185 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 95 Ha-Go se změnila z 160 na 335 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 4 Ke-Nu se změnila z 175 na 350 HP

Type 98 Ke-Ni

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun Type 100 ve věži Type 98 Ke-Ni se změnila z 106 na 185 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun Type 1 se změnila z 93 na 165 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun Type 100 ve věži Type 2 Ke-To se změnila z 93 na 165 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 15 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 98 Ke-Ni se změnila z 220 na 405 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 2 Ke-To se změnila z 240 na 425 HP

Type 98 Ke-Ni Otsu

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 106 na 185 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 260 na 465 HP

Type 5 Ke-Ho

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Gun Type 1 se změnila z 90 na 160 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Experimental 57 mm Tank Gun Shin se změnila z 60 na 90 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 11 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 5 Ke-Ho se změnila z 340 na 520 HP

Type 97 Chi-Ha (typ vozidla se změnil ze středního na lehký tank)

 * Rychlost otáčení podvozku Type 97 Chi-Ha se změnila z 30 na 40 stupňů/s

 * Rychlost otáčení podvozku Type 97 Chi-Ha Kai se změnila z 32 na 45 stupňů/s

 * Rychlost rotace věže Type 97 Chi-Ha se změnila z 30 na 33 stupňů/s

 * Rychlost rotace věže Type 97 Chi-Ha Shinhoto se změnila z 30 na 36 stupňů/s

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun Type 1 se změnila z 150 na 165 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Gun Type 100 se změnila z 150 na 185 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5.7 cm Gun Type 97 se změnila z 114 na 185 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Gun Type 1 se změnila z 100 na 160 granátů

 * Maximální rychlost se změnila z 40 na 45 km/h

 * Rychlost couvání se změnila z 15 na 18 km/h

 * Náklady na opravu se snížily o 45 %

 * Výnosnost se snížila o 22 %

 * Výkon motoru Mitsubishi SA12200VD se změnil z 170 na 200 h.p.

 * Výkon motoru Type 100 Kuurei V-12 se změnil z 240 na 270 h.p.

 * Výkon motoru Type 100 Suirei V-12 se změnil z 200 na 220 h.p.

 * Výdrž vozidla s věží Type 97 Chi-Ha se změnila z 220 na 405 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 97 Chi-Ha Shinhoto se změnila z 240 na 425 HP

Type 3 Chi-Nu

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Experimental 57 mm Tank Gun Shin ve věži Type 4 Chi-To I-Go se změnila z 80 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 99 ve věži Type 4 Chi-To I-Go se změnila z 63 na 95 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Experimental 57 mm Tank Gun Shin ve věži Type 3 Chi-Nu se změnila z 90 na 135 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 3 ve věži Type 3 Chi-Nu se změnila z 70 na 85 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 5 ve věži Type 3 Chi-Nu se změnila z 52 na 60 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 99 ve věži Type 3 Chi-Nu se změnila z 70 na 105 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výkon motoru Type 100 Kuurei V-12 se změnil z 240 na 270 h.p.

 * Výdrž vozidla s věží Type 4 Chi-To I-Go se změnila z 440 na 600 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 3 Chi-Nu se změnila z 480 na 630 HP

Type 1 Chi-He

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Gun Type 1 se změnila z 121 na 210 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo Experimental 57 mm Tank Gun Shin se změnila z 80 na 120 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 99 se změnila z 63 na 95 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 35 %

 * Výnosnost se snížila o 10 %

 * Výkon motoru Type 100 Kuurei V-12 se změnil z 240 na 270 h.p.

 * Výkon motoru Type 100 Suirei V-12 se změnil z 200 na 220 h.p.

 * Výdrž vozidla s věží Type 1 Chi-He se změnila z 320 na 510 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 2 Ho-I se změnila z 350 na 540 HP

Type 4 Chi-To

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 5 se změnila z 65 na 80 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 11 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 4 Chi-To Prototype se změnila z 740 na 870 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 4 Chi-To Production se změnila z 820 na 920 HP

Type 5 Chi-Ri

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 5 ve věži Type 5 Chi-Ri Plan 1 se změnila z 97 na 115 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 5 ve věži Type 5 Chi-Ri Plan 2 se změnila z 105 na 125 granátů

Type 3 Chi-Nu Kai

 * Kapacita bedny s municí se změnila z 52 na 60 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 480 na 630 HP

Chi-Ni

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 13 mm Autocannon Type Ho se změnila z 900 na 2070 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 37 mm Sogekihou se změnila z 80 na 185 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5.7 cm Gun Type 97 se změnila z 60 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 19 %

 * Výdrž vozidla s věží Chi-Ni se změnila z 190 na 380 HP

Heavy Tank No. VI

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výdrž vozidla se změnila z 950 na 1060 HP

Type 91 Heavy

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 47 mm Gun Type 1 se změnila z 150 na 265 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7 cm Gun Type 94 se změnila z 100 na 175 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 44 %

 * Výnosnost se snížila o 12 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 91 Heavy se změnila z 250 na 445 HP

Type 95 Heavy

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7 cm Gun Type 94 se změnila z 100 na 175 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 99 se změnila z 90 na 135 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 34 %

 * Výnosnost se snížila o 9 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 95 se změnila z 440 na 670 HP

O-I Experimental

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 3 se změnila z 200 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 7.5 cm Tank Gun Type 5 se změnila z 200 na 240 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 12 cm Short Barrel Gun se změnila z 100 na 120 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 24 %

 * Výnosnost se snížila o 6 %

 * Výdrž vozidla s věží O-I Experimental se změnila z 700 na 920 HP

O-I

 * Náklady na opravu se snížily o 10 %

 * Výnosnost se snížila o 2 %

 * Výdrž vozidla s věží O-I se změnila z 950 na 1060 HP

Type 89 I-Go/Chi-Ro

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5.7 cm Gun Type 90 se změnila z 100 na 200 granátů

 * Kapacita bedny s municí pro dělo 5.7 cm Gun Type 97 se změnila z 100 na 200 granátů

 * Náklady na opravu se snížily o 50 %

 * Výnosnost se snížila o 21 %

 * Výdrž vozidla s věží Type 89 Kou se změnila z 175 na 380 HP

 * Výdrž vozidla s věží Type 89 Otsu se změnila z 200 na 400 HP

Zavřít