Hlavní změny

Denní a prémiové mise

Byl přidán nový typ misí: denní mise. Denní mise nahradí odměnu za zásluhy.

V náhodných bitvách budou k dispozici tři denní mise. Jakmile jsou splněny, zpřístupní se čtvrtá bonusová mise s lepší odměnou.

Postup mise se dá sledovat v garáži. Denní mise se dají jednou za každé čtyři hodiny nahradit.

Mise v rámci PÚ WoT byly vizuálně přepracovány a přesunuty na záložku „Denní mise“.

Změny ve statistikách relace

Byl rozšířen seznam parametrů ve statistikách relace: 

 • Míra vítězství
 • Průměrný počet odhalených vozidel
 • Průměrný počet zničených vozidel 
 • Přežito bitev
 • Průměrná úroveň vozidel za relaci

Byla přidána funkce pro konfiguraci statistik relace. Byly přidány následující parametry, které lze nakonfigurovat:

 1. Možnost volby parametrů (z různých parametrů), které se mají zobrazit
 2. Možnost zobrazení ekonomických parametrů
 3. Možnost vypnutí denního vynulování statistik. Statistiky se nyní mohou akumulovat.
 4. Možnost uložení jedné ze dvou zobrazených záložek: „Bitvy“ nebo „Vozidla“.

Změny technických vlastností následujících vozidel

Švédsko

Pro testování hráči na Supertestu byla přidána následující vozidla:

 • UDES 03 Alt 3

SSSR

Pro testování hráči na Supertestu byla přidána následující vozidla:

 • IS-2 opancéřovaný

Opravy a zdokonalení

 • Byl opraven problém, při kterém se vozidlo nedalo prodat s vybranou možností „Propustit“ (pro posádku), když v kasárnách nebyla volná lůžka.
 • Byl opraven problém, při kterém text tlačítka „Založit četu“ v garáži přesahoval při rozlišení nižším než 1366x768 za samotné tlačítko, byla-li zapnuta možnost „Skrýt přezdívku v bitvě“.
 • Byl opraven problém, při kterém byla vozidla vyhozena vysoko do vzduchu po přejetí věže oddělené výbuchem bedny s municí.
 • Stroje IS-2-II a IS-3-II byly přidány do popisu ocenění „Sinajský lev“.
 • Řádek „Celkové poškození“ na záložce „Podrobná zpráva“ ve výsledcích bitvy (u bitev Frontové linie) nyní zobrazuje celkové poškození (včetně poškození způsobeného bojovými zálohami).
 • Byl opraven problém, při kterém mohla možnost „Skrýt přezdívku v bitvě“ udělit stejnou dočasnou přezdívku několika hráčům ve stejné bitvě.
 • Byl opraven problém, při kterém rozhraní míření/nabíjení dvouhlavňových vozidel zůstalo v režimu pozorovatele poté, co bylo takové vozidlo zničeno.
 • Byl opraven problém, při kterém se lišil terén klienta a serveru při vysokých grafických rozlišeních.
 • Bylo opraveno zobrazení klanového emblému na některých vozidlech. 
 • Na záložky „Vybavení“/„Spotřební doplňky“ ve skladu bylo přidáno tlačítko „Přejít do obchodu“.

Známé problémy

 • Hráči mohou přeškolit členy posádky na speciální vozidla, která nejsou v současné době ve hře k dispozici.
 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • Ikony typu vozidla v rozšířených panelech vozidel dynamicky nemění svou barvu při výběru Alternativního režimu (pro barvoslepé) v bitvě.
 • V záznamu poškození je občas promíchané pořadí událostí pro obdržené poškození.
 • Když má hráč hovor přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • Úrovně vozidel na obrazovce zobrazené při stisknutí klávesy TAB nejsou vycentrovány ve vztahu k ikonám vozidel.
 • Když vozidlo dopadne na zem a nepoškodí si moduly, přehraje se zvuk obdržení poškození.
 • Kmitající kruh zaměřovače při přiblížení 16x a 25x v odstřelovacím režimu během bitev na Frontové linii.
 • Ukazatel zaměřovače zůstane po přepnutí do dělostřeleckého režimu na dělostřelectvu, pokud vozidlo částečně protíná červenou linii.
 • Události na konci bitvy nejsou synchronizovány s textem výsledku bitvy.
 • V některých případech neproběhne po bitvě automatická oprava/doplnění munice a spotřebních doplňků, i když je množství kreditů na účtu dostačující.
 • V některých případech propadnou poražené stromy terénem.
 • Pokud hráč nemá dostatek kreditů na úplné automatické doplnění munice, nedoplní se ani spotřební doplňky ze skladu.
 • Nízká hlasitost zvuku zničení vozidla.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ během operace „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.
Zavřít