Poznámky k aktualizaci 1.9.1

Hlavní změny

Úprava vzhledu vozidla

Byl přidán nový prvek úpravy vzhledu: progresivní obtisky. Mění svůj vzhled s tím, jak hráč zdolává určité cíle.

Byla přidána funkce editace některých stylů. Hráči nyní mohou:

 • Přidat progresivní obtisky, které se dají získat za splnění určitých podmínek a stejným způsobem taktéž vylepšit
 • Nahradit/skrýt prvky, které nové styly obsahují

Pro všechny úrovně budou k dispozici projekční obtisky (čtvercové i obdélníkové).

Z upravitelných stylů nyní půjdou odebrat národní emblémy. Při vytváření vlastního stylu zůstanou akce s emblémy nezměněny.

Nový upravitelný styl

Byl přidán univerzální upravitelný styl pro všechny národy. Hráči mohou vybrat a nahradit kamufláž, emblémy a písma taktických čísel.

Mapy

Byla přidána mapa „Berlín“. K dispozici jsou standardní bitvy a střetnutí. Na mapě se dá hrát s vozidly úrovní IV–X.

Byl vypnut typ bitvy „Střetnutí“ na mapě „Hranice říše“. 

Battle Pass

Byla přidána 2. sezóna Battle Passu. Jakmile 2. sezóna začne, tak se veškerý postup za 1. sezónu Battle Passu vynuluje, a to včetně limitů bodů pro všechna vozidla. 

Pro 2. sezónu byly provedeny následující změny: 

 • Byly přidány nové odměny za fáze hlavního postupu: prvky úpravy vzhledu, 3D styly, volitelní členové posádky a vzhledy posádky a nové trofejní vybavení (Trofejní optika a Trofejní stabilizátor).
 • Jako odměny za některé fáze elitního postupu byly přidány projekční obtisky.
 • Bylo vylepšeno fungování výběru finálních odměn, když je dostupný vylepšený Pass.
 • Byla vylepšena oznámení pro hráče v případě, že hráč nemá vozidla vhodná pro získávání bodů v Battle Passu.
 • Bylo vylepšeno fungování výběru finálních odměn, když je dostupný vylepšený Pass.
 • Bylo implementováno řešení situací, kdy hráč nemá ve své garáži vozidla, která mohou být použita k získávání bodů postupu pro Battle Pass.
 • Byla přepracována navigace na obrazovce hlavního postupu.
 • Byly provedeny změny u řady obrazovek a oken.

Hodnocené bitvy

 • Byla implementována mechanika denních misí pro různé role vozidel. Mise se zpřístupní, jakmile se hráč kvalifikuje do ligy.
 • Role vozidel jsou zobrazeny v garáži a ve filtru panelu vozidel.
 • Byla přidána funkce denních bonusových bitev.

Vizuální efekty

Byly přidány nové efekty interakce mezi vozidly a typy povrchů jako „ropa“ a „nafta“ (zásahy granátů, efekty pod pásy atd.)

Opravené problémy

 • Byl opraven problém s nesprávným zobrazením vozidel, která se utopila.
 • Byl opraven problém, při kterém se vozidlo s vysokou maximální rychlostí při nárazu do překážky zaseklo ve vzpřímené poloze.
 • Byl opraven problém s příliš rychlým dokončením opravy pásů u stroje Т54Е1.
 • Byl opraven problém s příliš nízkou hlasitostí zvuku zničení vozidla.
 • Byl opraven problém, při kterém byl nepřítel, který v režimu Frontové linie zničil hráčovo vozidlo, nuceně zobrazen bez ohledu na vybrané nastavení.
 • Byl opraven problém, který bránil tomu, aby nastavení míření vybraná v garáži byla použita v bitvě.
 • Byl opraven problém s chybějícími vítěznými znaky na dělech strojů A-20 a Covenanter.
 • Byl opraven problém s nesprávným zobrazením modelů spojeneckých vozidel v režimu Frontové linie.

Známé problémy:

 • Neexistuje žádná ochrana proti spamování klikáním na minimapu.
 • V některých případech je zkreslena sekvence událostí v záznamu poškození.
 • Když má hráč hovor přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • Pokud vozidlo dopadne na zem bez poškození jakýchkoliv modulů, přehraje se zvuk utrpěného poškození.
 • Kmitající kruh zaměřovače při přiblížení 16x a 25x v odstřelovacím režimu během bitev na Frontové linii.
 • Ukazatel zaměřovače zůstane po přepnutí do dělostřeleckého režimu na dělostřelectvu, pokud vozidlo částečně protíná červenou linii.
 • Události na konci bitvy nejsou synchronizovány s textem výsledku bitvy.
 • V některých případech neproběhne po bitvě automatická oprava/doplnění munice a spotřebních doplňků, i když je množství kreditů na účtu dostačující.
 • V některých případech propadnou poražené stromy terénem.
 • Pokud hráč nemá dostatek kreditů na úplné automatické doplnění munice, nedoplní se ani spotřební doplňky ze skladu.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ během operace „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.
 • Při oddálení kamery vypadají vítězné znaky na některých vozidlech zdvojeně.
 • Národní emblémy se nezobrazují na tancích s oscilační věží (např. Bat.-Châtillon 12 t).

Změny v technických vlastnostech vozidel

Francie

 • Byl přidán Lorraine 50 t

Británie                   

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel:

Cavalier

 • Rozptyl děla 75 mm Gun Mk. V ve věži А24 Vauxhall se změnil z 0,42 na 0,41 m
 • Rozptyl děla 3.7-inch Howitzer ve věži А24 Vauxhall se změnil z 0,56 na 0,53 m
 • Doba nabíjení děla 75 mm Gun Mk. V ve věži А24 Vauxhall se změnila z 3,7 na 3,3 s
 • Doba nabíjení děla 3.7-inch Howitzer ve věži А24 Vauxhall se změnila z 8,2 na 7,5 s
 • Čas zaměření děla 3.7-inch Howitzer ve věži А24 Vauxhall se změnil z 2,6 na 2,3 s
 • Maximální rychlost se změnila ze 40 na 46 km/h
 • Rychlost couvání se změnila z 16 na 18 km/h
 • Výkon motoru Nuffield Liberty Mk. IVA se změnil ze 410 na 450 h.p.

Crusader

 • Rozptyl za pohybu s podvozkem Crusader Mk. I se snížil o 12 %
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem Crusader Mk. III se snížil o 17 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Crusader Mk. I se snížil o 12 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Crusader Mk. III se snížil o 17 %
 • Rozptyl děla QF 6-pdr Gun Mk. V ve věži Crusader Mk. III se změnil z 0,41 na 0,37 m
 • Rozptyl děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Crusader Mk. I se změnil z 0,55 na 0,49 m
 • Rozptyl děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Crusader Mk. III se změnil z 0,55 na 0,49 m
 • Rozptyl při rotaci věže u děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Crusader Mk. I se snížil o 17 %
 • Rozptyl děla QF 6-pdr Gun Mk. V ve věži Crusader Mk. III po výstřelu se snížil o 43 %
 • Rozptyl děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Crusader Mk. I po výstřelu se snížil o 25 %
 • Rozptyl děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Crusader Mk. III po výstřelu se snížil o 25 %
 • Čas zaměření děla QF 6-pdr Gun Mk. V ve věži Crusader Mk. III se změnil z 2,3 na 2 s
 • Dohled věže Crusader Mk. I se změnil z 340 na 360 m
 • Dohled věže Crusader Mk. III se změnil z 360 na 370 m
 • Maximální rychlost se změnila z 50 na 58 km/h

Cruiser Mk. IV

 • Rozptyl děla QF 40 mm Mk. VI Bofors ve věži Cruiser Mk. IVA se změnil z 0,41 na 0,43 m
 • Doba nabíjení děla QF 40 mm Mk. VI Bofors ve věži Cruiser Mk. IVA se změnila ze 6 na 7 s
 • Hodnota průbojnosti granátu SAP Mk. 1T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila ze 63 na 86 mm
 • Hodnota průbojnosti granátu APHV Mk. 1T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors  se změnila ze 101 na 112 mm
 • Hodnota poškození granátu SAP Mk. 1T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila z 50 na 60 HP
 • Hodnota poškození granátu HE Mk. 2T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila ze 60 na 75 HP
 • Hodnota poškození granátu APHV Mk. 1T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila z 50 na 60 HP

Covenanter

 • Rozptyl za pohybu s podvozkem Covenanter Mk. I se snížil o 12 %
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem Covenanter Mk. III se snížil o 12 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Covenanter Mk. I se snížil o 12 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem Covenanter Mk. III se snížil o 12 %
 • Rozptyl děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Covenanter Mk. IV CS se změnil z 0,53 na 0,49 m
 • Rozptyl při rotaci věže u děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Covenanter Mk. IV CS se snížil o 17 %
 • Rozptyl děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Covenanter Mk. IV CS po výstřelu se snížil o 25 %
 • Rozptyl děla QF 40 mm Mk. VI Bofors ve věži Covenanter Mk. IV CS se změnil z 0,39 na 0,41 m
 • Doba nabíjení děla QF 40 mm Mk. VI Bofors ve věži Covenanter Mk. IV CS se změnil z 5,5 na 6 s
 • Doba nabíjení děla OQF 3-inch Howitzer Mk. I ve věži Covenanter Mk. IV CS se změnila ze 4,3 na 4 s
 • Hodnota průbojnosti granátu SAP Mk. 1T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila ze 63 na 86 mm
 • Hodnota průbojnosti granátu APHV Mk. 1T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors  se změnila ze 101 na 112 mm
 • Hodnota poškození granátu SAP Mk. 1T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila z 50 na 60 HP
 • Hodnota poškození granátu HE Mk. 2T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila ze 60 na 75 HP
 • Hodnota poškození granátu APHV Mk. 1T pro dělo QF 40 mm Mk. VI Bofors se změnila z 50 na 60 HP
 • Maximální rychlost se změnila z 50 na 55 km/h
 • Rychlost couvání se změnila z 20 na 22 km/h
 • Výkon motoru Meadows D.A.V. O.C. se změnil z 360 na 400 h.p.
 • Výdrž vozidla s věží Covenanter Mk. I se změnila ze 475 na 510 HP
 • Výdrž vozidla s věží Covenanter Mk. IV CS se změnila z 500 na 540 HP

SSSR

Změny v technických vlastnostech následujících vozidel:                                        

BT-7

 • Rozptyl za pohybu s podvozkem BT-5 se snížil o 9 %
 • Rozptyl za pohybu s podvozkem BT-7 se snížil o 20 %
 •  Rozptyl při otáčení korby s podvozkem BT-5 se snížil o 9 %
 • Rozptyl při otáčení korby s podvozkem BT-7 se snížil o 20 %
 • Rychlost otáčení korby s podvozkem BT-5 se změnila z 50 na 48 stupňů/s
 • Rychlost otáčení korby s podvozkem BT-7 se změnila z 54 na 52 stupňů/s
 • Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1935 se změnil z 0,46 na 0,44 m
 • Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1937 se změnil z 0,45 na 0,42 m
 • Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1935 po výstřelu se snížil o 33 %
 • Rozptyl děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1937 po výstřelu se snížil o 33 %
 • Doba nabíjení děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1935 se změnila z 2,3 na 2,1 s
 • Doba nabíjení děla 45 mm 20K ve věži BT-7 mod. 1937 se změnila z 2,1 na 1,9 s
 • Rychlost rotace věže BT-7 mod. 1935 se změnila z 36 na 38 stupňů/s
 • Rychlost rotace věže BT-7 mod. 1937 se změnila z 38 na 40 stupňů/s

A-20

 • Rozptyl děla 76 mm L-11 ve věži SP-3 se změnil z 0,46 na 0,43 m
 • Rozptyl děla 45 mm VT-42 ve věži SP-3 se změnil z 0,39 na 0,37 m
 • Rozptyl při rotaci věže u děla 45 mm VT-42 ve věži SP-3 se snížil o 20 %
 • Rozptyl děla 45 mm VT-42 ve věži SP-3 po výstřelu se snížil o 43 %
 • Doba nabíjení děla 76 mm L-11 ve věži SP-3 se změnila ze 6 na 5 s
 • Doba nabíjení děla 45 mm VT-42 ve věži SP-3 se změnila z 2 na 1,9 s
 • Dohled věže A-20 mod. 1938 se změnil z 340 na 350 m
 • Výdrž vozidla s věží A-20 mod. 1938 se změnila ze 475 na 520 HP
 • Dohled věže SP-3 se změnil z 350 na 360 m
 • Výdrž vozidla s věží SP-3 se změnila z 500 na 560 HP
 • Rychlost couvání se změnila z 20 na 23 km/h

KV-1S

 • Rozptyl děla 122 mm Howitzer S-41 ve věži KV-122 mod. 1944 se změnil z 0,52 na 0,48 m
 • Rozptyl děla 122 mm Howitzer S-41 ve věži KV-122 mod. 1944 po výstřelu se snížil o 25 %
 • Rozptyl děla 85 mm S-31M ve věži KV-122 mod. 1944 po výstřelu se snížil o 25 %
 • Rychlost rotace věže KV-122 mod. 1944 se změnila z 28 na 31 stupňů/s
 • Úhel sklápění děla 85 mm S-31M ve věži KV-122 mod. 1944 se změnil z -3,5 na -5 stupňů
Zavřít