Poznámky k aktualizaci 1.13

Hlavní změny

Výbušné granáty

Změny v mechanice poškození HE granátů

 • HE granáty interagují s pancířem v bodě dopadu. Roztříštění granátu na pancíři nezpůsobuje poškození. Výbuch ovlivňuje pouze zničitelné objekty (stromy, ploty atd.).
 • Když HE granát zasáhne pancíř nepřítele, vždy způsobí poškození (i když někdy může být nízké) v důsledku střepin, které se vytvoří uvnitř nepřátelského vozidla.
 • HE granáty mohou probít zničitelné objekty a clony, včetně pásů, děl atd. Při interakci se zničitelnými překážkami se hodnota průbojnosti HE granátů snižuje podobně jako u AP granátů. Při interakci se clonami a moduly se hodnota probíjení HE granátů snižuje o množství, které se rovná trojnásobku síly clony/modulu.
 • Pravděpodobnost způsobení kritického poškození vnitřních modulů a členů posádky se snížila.
 • Základní parametry HE granátů zůstávají stejné.
 • Ikona HE granátů se změnila pro všechny typy vozidel kromě dělostřelectva.

Byl vylepšen ukazatel probíjení pancíře. Nyní správně zobrazuje pravděpodobnost poškození pomocí HE granátů:

 • Červená – pravděpodobnost způsobení poškození je extrémně nízká.
 • Žlutá – poškození bude způsobeno, ale ne v plném rozsahu (bez probití).
 • Zelená – vysoká pravděpodobnost probití pancíře a způsobení plného poškození.

Byly přidány zprávy ohledně výsledků výstřelu:

 • Byly přidány čtyři zprávy: „Clona nebyla prostřelena“, „Pás nebyl prostřelen“, „Kolo nebylo prostřeleno“ a „Pancíř nebyl zasažen“.
 • Nové zprávy umožňují hráčům pochopit, proč po zásahu nedošlo k poškození.
 • Nové zprávy fungují pro všechny typy granátů.

Byly provedeny změny v technických vlastnostech vozidel s hratelností založenou na HE granátech.

Změnily se nápovědy pro načítací obrazovky, které se zobrazí po stisknutí klávesy F1.

Změnily se některé texty rozhraní a prvky související s HE granáty.

Do herního klienta byla přidána nová nastavení a bylo zrevidováno fungování stávajících nastavení.

 

Dělostřelectvo

Pro většinu dělostřelectev ve hře byl zaveden koncept tří typů granátů (použití granátů s ochromením jako standardní munice):

 • 1. granát – HE granát s ochromením, velkým poloměrem výbuchu a nízkým poškozením na výstřel. Tento typ granátu nemůže bez probití pancíře poškodit vnitřní moduly ani zranit členy posádky. Má nízkou rychlost letu granátu, ale trajektorie pro střelbu je přívětivější.
 • 2. granát – HE granát bez ochromení, s malým poloměrem výbuchu a vysokým poškozením na výstřel. Pro kritické zásahy neplatí žádná omezení. Mají také vyšší rychlost, ale nižší úhel trajektorie.
 • 3. granát – AP nebo HEAT granát s vysokou průbojností, ale relativně nízkým poškozením na výstřel. Trajektorie tohoto typu granátu je nejplošší, a letí proto pod tím nejnižším úhlem vzhledem k terénu.
 • Granáty jsou zhruba rovnocenné. Neexistují žádné speciální granáty.
 • Byly přidány chybějící granáty pro dělostřelectvo (v některých případech nový granát 3 a v některých nový granát 2). Nepotřebné granáty s podobnými parametry pro stejná děla v různých vozidlech byly odstraněny.
 • Byly přepracovány efekty zásahu dělostřeleckými granáty.
 • Změnily se ikony HE granátů pro dělostřelectvo. Ikony ohromujících a neohromujících HE granátů pro dělostřelectvo se liší.

Změnilo se rozhraní bitvy pro dělostřelectvo:

 • Každý typ granátu bude vybaven ukazateli linie palby, které vás informují, zda daný granát může doletět až k cíli, na který míříte.
 • Každý typ granátu má časomíru, která ukazuje, jak rychle granát doletí k cíli.
 • Byl přidán ukazatel pozice kamery (míra přiblížení).
 • Byl přidán alternativní režim ovládání kamery v dělostřeleckém pohledu (kamera se pohybuje dopředu nebo dozadu a otáčí se kolem pozice dělostřelectva).
 • Otáčením kolečka myši tak budete moci přepínat mezi režimy míření, od běžného pohledu z ptačí perspektivy dělostřeleckého režimu až po náhled trajektorie.

Do nastavení herního klienta byla přidána samostatná záložka s možnostmi dělostřeleckého pohledu.

 • Byla přidána možnost zapnout/vypnout ukazatele linie palby uvnitř kruhu zaměřovače pro různé typy granátů.
 • Byla přidána možnost zapnout/vypnout ukazatel polohy kamery (míra přiblížení).
 • Byla přidána možnost zapnout/vypnout plynulé přiblížení kamery.
 • Byla přidána možnost zapnout/vypnout přepínač režimu automatického zaměřování.
 • Byla přidána možnost výběru režimu ovládání kamery v dělostřeleckém pohledu (standardní/alternativní).
 • Byla přidána možnost výběru režimu míření při přepnutí do dělostřeleckého pohledu (naposledy použitý/vybraný v nastavení).

Byly přidány nové funkce k boji proti dělostřelectvu:

 • Trasírky granátů dělostřelectva jsou nyní jasnější.
 • Palebné značky (značky zásahů od dělostřelectva) se nyní zobrazují na minimapě.
 • Byla přidána indikace příchozí palby od dělostřelectva (schopnost „Zvuková detekce“).

Byla přidána mechanika rychlé změny typu granátu prostřednictvím přepracované schopnosti „Intuice“.

Byly přepracovány zvukové efekty.

Změnily se parametry granátů pro většinu dělostřelectev.

Změnily se nápovědy pro načítací obrazovky, které se zobrazí po stisknutí klávesy F1.

Změnily se některé texty rozhraní a prvky související s dělostřeleckými granáty a novými schopnostmi.

Změny ve fragmentech plánů

Pokud při vytváření plánu na konkrétní vozidlo nemáte dostatek národních fragmentů, můžete je nahradit národními fragmenty spojeneckého národa (uskupení v kampani osobních misí „Druhá fronta“).

Režim „Průzkumná mise“

V tomto režimu si budou moci hráči vyzkoušet mapy, které se nacházejí v pozdních fázích vývoje. Vlastnosti hry:

 • Bitvy v Průzkumné misi se řídí pravidly standardních bitev.
 • Bitvy v Průzkumné misi probíhají s vozidly VIII. a vyšší úrovně.
 • Výsledky bitvy budou připsány do statistik náhodných bitev.
 • Bitevní ekonomika zůstane stejná jako v náhodných bitvách.
 • Nebudou dostupné osobní mise, úkoly a cíle turnusu, můžete však splnit ostatní typy bojových misí (včetně denních).
 • Nyní je k dispozici 9 map, které můžete prozkoumat. Proběhnou 3 spuštění režimu a v každém z nich budou 3 mapy.
 • Mapy jsou připraveny z hlediska hratelnosti, ale jsou v počáteční fázi výtvarného vývoje.
 • Režim má postup, který obsahuje 50 bitev (hráč by měl být mezi 12 nejlepšími ve svém týmu podle získaných bojových ZK). Za jeho dokončení získáte dny prémiového účtu WoT, směrnice, maskovací vzory, medaili atd.
 • Po odehrání určitého počtu bitev budou hráči moci vyplnit dotazníky dvou typů: obecný a podrobný. Obecné dotazníky budou hráčům k dispozici po 20 bitvách v režimu, zatímco podrobné dotazníky budou k dispozici po šesti bitvách na konkrétní mapě. V obou případech by hráč měl být mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností. 
 • Nejoblíbenější mapy, které budou vybrány na základě názorů hráčů, budou zařazeny do hry.

Nabídka výběru režimu bitvy

Nabídka výběru režimu bitvy se nyní zobrazuje v režimu celé obrazovky.

Každý dostupný režim bitvy je zastoupen samostatnou dlaždicí.

Dlaždice režimu obsahuje informace o stavu, pravidlech, dostupnosti, rozvrhu a odměnách za režim a také odkaz na stránku s podrobnými informacemi o režimu.

Dlaždice některých režimů mají alternativní zobrazení, které obsahuje informace o postupu hráče v daném režimu. Například úroveň Battle Passu a počet bodů ke zdolání další úrovně.

Na dlaždici náhodné bitvy si hráči mohou vybrat preferované typy bitev (útok, střetnutí, velká bitva).

Battle Pass: V. sezóna

Obsah nové sezóny byl aktualizován.

Bylo vylepšeno rozhraní hlavní obrazovky, obrazovky pro výběr odměn a obrazovek s blahopřáním.

V okně pro výběr 3D stylu byly přidány informace o vozidlech.

Byla implementována integrace s režimy „Frontová line“ a „Průzkumná mise“.

Hodnocené bitvy 2021–2022: X. sezóna

Změnil se formát hodnocených bitev. V X. sezóně budou bitvy probíhat mezi dvěma týmy 10 hráčů.

Byl zrevidován model úlohy a související rozhraní.

Byly zrevidovány odměny za ligy v rámci X. sezóny.

Byly implementovány vylepšené verze Turbodmychadla a Vylepšeného kalení.

Byly implementovány směrnice pro Turbodmychadlo, Vylepšené míření a Nízkohlučný výfukový systém.

Vylepšení rozhraní bitvy

Byly přidány nové typy kamery:

 • Pro lepší výhled nabízí „velitelská kamera“ další úrovně přiblížení kamery během bitvy,
 • zatímco „taktické zobrazení“ dává možnost nahlížet za překážky a pozorovat aktivitu nepřítele.

Existuje možnost zjistit, kolik HP zbývá jednotlivým spojencům nebo nepřátelům. Tato informace se zobrazí na minimapě a v seznamu hráčů po stisknutí klávesy ALT.

Tyto nové funkce lze nakonfigurovat nebo vypnout v nastavení.

Změny map

Mapa „Minsk“ prošla několika změnami.

 • Změny ve hratelnosti:
  • V některých místech jsme upravili červenou linii, která značí okraj mapy. Díky tomu vzniknou oblasti s dodatečnými bezpečnými průjezdy, ve kterých se budete moci vyhnout palbě nepřátelských vozidel ve středu mapy.
  • Snížili jsme úroveň vody v řece Svisloč, což mělo za následek utvoření množství kopců a nížin. Přidali jsme navíc dodatečné průjezdy.
  • Přibylo staveniště metra.
  • V parku vedle aleje přibyly další kopce a bylo přepracováno rostlinstvo.
  • Byly přidány kryty na základnách a na některých dalších místech. Mezery v krytech z betonových bloků byly uzavřeny.
  • Odstranili jsme také některé objekty, které na různých místech překážely v palbě.
 • Vizuální a zvukové změny:
  • Roční období na mapě se změnilo na podzim.
  • Optimalizovali jsme také objem přelétajících vrtulníků a letadel na mapě.
  • Byla přidána rádiová komunikace mezi piloty vrtulníků.
  • Změnili jsme zvuk větru a přidali zvuky bouřky v oblasti operního domu.

Herní obchod

Bylo přepracováno rozhraní pro nákup předmětů v herním obchodě.

Změny v technických vlastnostech vozidel

SSSR

 • SU-122A
  • Byl přidán granát 53-BR-540B pro dělo 152 mm Howitzer D-1. Poškození: 380 HP. Průbojnost: 160 mm. Rychlost granátu: 492 m/s.
  • Byl přidán granát 53-OF-540V pro dělo 152 mm Howitzer D-1. Poškození: 650 HP. Průbojnost: 48 mm. Rychlost granátu: 439 m/s.
  • Hodnota poškození granátu 53-OF-531 pro dělo 152 mm Howitzer D-1 se změnila ze 600 na 550 HP
 • SU-8
  • Byl přidán granát 53-BR-540B pro dělo 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Poškození: 380 HP. Průbojnost: 182 mm. Rychlost granátu: 546 m/s.
  • Byl přidán granát 53-OF-540V pro dělo 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Poškození: 650 HP. Průbojnost: 48 mm. Rychlost granátu: 487 m/s.
  • Poškození granátu 53-OF-531 pro dělo 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931 se změnilo ze 600 na 550 HP
 • S-51
  • Byl přidán granát 53-G-551 pro dělo 152 mm BR-2. Poškození: 440 HP. Průbojnost: 216 mm. Rychlost granátu: 600 m/s.
  • Byl přidán granát G-620 pro dělo 203 mm B-4. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 258 mm. Rychlost granátu: 510 m/s.
  • Rychlost granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se změnila z 38 na 48 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se změnila z 52 na 65 mm
  • Poškození granátu 53-OF-551B pro dělo 152 mm BR-2 se změnilo ze 700 na 600 HP
  • Poškození granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se změnilo ze 700 na 800 HP
  • Poškození granátu F-625D pro dělo 203 mm B-4 se změnilo z 1 050 na 900 HP
  • Poškození granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se změnilo z 1 050 na 1 200 HP
 • SU-14-2
  • Byl přidán granát 53-G-551 pro dělo 152 mm BR-2. Poškození: 440 HP. Průbojnost: 216 mm. Rychlost granátu: 600 m/s.
  • Byl přidán granát G-620 pro dělo 203 mm B-4. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 258 mm. Rychlost granátu: 510 m/s.
  • Rychlost granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se změnila z 38 na 48 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se změnila z 52 na 65 mm
  • Poškození granátu 53-OF-551B pro dělo 152 mm BR-2 se změnilo ze 700 na 600 HP
  • Poškození granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se změnilo ze 700 na 800 HP
  • Poškození granátu F-625D pro dělo 203 mm B-4 se změnilo z 1 050 na 900 HP
  • Poškození granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se změnilo z 1 050 na 1 200 HP
 • 212A
  • Byl přidán granát 53-G-551 pro dělo 152 mm BR-2. Poškození: 440 HP. Průbojnost: 216 mm. Rychlost granátu: 600 m/s.
  • Byl přidán granát G-620 pro dělo 203 mm B-4. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 258 mm. Rychlost granátu: 510 m/s.
  • Rychlost granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se změnila z 38 na 48 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se změnila z 52 na 65 mm
  • Poškození granátu 53-OF-551B pro dělo 152 mm BR-2 se změnilo ze 700 na 600 HP
  • Poškození granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se změnilo ze 700 na 800 HP
  • Poškození granátu F-625D pro dělo 203 mm B-4 se změnilo z 1 050 na 900 HP
  • Poškození granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se změnilo z 1 050 na 1 200 HP
 • Objekt 261
  • Byl přidán granát UBR-600. Poškození: 520 HP. Průbojnost: 334 mm. Rychlost granátu: 612 m/s.
  • Rychlost granátu F-600BM se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu F-600BM se změnila ze 45 na 56 mm
  • Poškození granátu F-600BM se změnilo z 900 na 1 000 HP
  • Poškození granátu F-600D se změnilo z 900 na 800 HP
 • SU-5
  • Byl přidán granát 53-G-530 pro dělo 152 mm Mortar NM mod. 1931. Poškození: 300 HP. Průbojnost: 100 mm. Rychlost granátu: 342 m/s.
  • Byl přidán granát 53-OF-521 pro dělo 152 mm Mortar NM mod. 1931. Poškození: 450 HP. Průbojnost: 44 mm. Rychlost granátu: 305 m/s.
  • Poškození granátu 53-OF-500 pro dělo 152 mm Mortar NM mod. 1931 se změnilo ze 400 na 350 HP
 • SU-14-1
  • Byl přidán granát 53-BR-540B pro dělo 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Poškození: 380 HP. Průbojnost: 182 mm. Rychlost granátu: 546 m/s.
  • Byl přidán granát 53-OF-540V pro dělo 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931. Poškození: 650 HP. Průbojnost: 48 mm. Rychlost granátu: 487 m/s.
  • Byl přidán granát 53-G-551 pro dělo 152 mm BR-2. Poškození: 440 HP. Průbojnost: 216 mm. Rychlost granátu: 600 m/s.
  • Byl přidán granát G-620 pro dělo 203 mm B-4. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 258 mm. Rychlost granátu: 510 m/s.
  • Rychlost granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se změnila z 52 na 65 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se změnila z 38 na 48 mm
  • Poškození granátu 53-OF-531 pro dělo 152 mm Howitzer ML-20 mod. 1931 se změnilo ze 600 na 550 HP
  • Poškození granátu 53-OF-551B pro dělo 152 mm BR-2 se změnilo ze 700 na 600 HP
  • Poškození granátu 53-OF-551BM pro dělo 152 mm BR-2 se změnilo ze 700 na 800 HP
  • Poškození granátu F-625D pro dělo 203 mm B-4 se změnilo z 1 050 na 900 HP
  • Poškození granátu F-625DBM pro dělo 203 mm B-4 se změnilo z 1 050 na 1 200 HP
 • ISU-130
  • Výkon motoru se změnil z 520 na 600 hp
  • Rychlost granátu Ch. № 2-02864A se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu Ch. № 2-02742 se zvýšila o 21 %
  • Hodnota průbojnost granátu Ch. № 2-01743 se změnila ze 187 na 212 mm
  • Hodnota průbojnost granátu Ch. № 2-02864A se změnila z 215 na 238 mm
  • Úhly odměru děla se změnily z -2/10 na -10/10 stupňů
  • Kapacita bedny s municí se změnila z 25 na 35 granátů
 • IS-5 (Objekt 730)
  • Rozptyl za pohybu se snížil o 17 %
  • Rozptyl při otáčení věže se snížil o 38 %
  • Úhel sklápění děla se změnil z -5 na -7 stupňů
 • KV-4 Kreslavskiy
  • Výkon motoru se změnil z 1 200 na 1 350 hp
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby se snížil o 33 %
  • Zlepšilo se pancéřování věže
  • Maximální rychlost se změnila z 30 na 40 km/h
  • Výdrž vozidla se změnila z 1 500 na 1 700 HP
 • KV-2
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem KV-2 mod. 1941 se snížil o 7 %
  • Rychlost otáčení korby s podvozkem KV-2 mod. 1941 se změnila z 18 na 20 stupňů/s
  • Rozptyl při otáčení věže MT-2 se snížil o 6 %
  • Čas zaměření děla 152 mm M-10 se směnil ze 4 na 3,8 s
  • Rychlost rotace věže MT-2 se změnila ze 16 na 17 stupňů/s
  • Výkon motoru V-5 se změnil ze 600 na 640 hp
 • KV-2 (R)
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby se snížil o 7 %
  • Rychlost otáčení korby se změnila z 18 na 20 stupňů/s
  • Rozptyl při otáčení věže se snížil o 6 %
  • Čas zaměření se změnil ze 4 s na 3,8 s
  • Rychlost otáčení věže se změnila ze 16 na 17 stupňů/s
  • Výkon motoru se změnil ze 600 na 640 hp
 • A-43, A-44, Т-150, KV-3
  • Výkon motoru V-5 se změnil ze 600 na 640 hp

Německo

 • Grille
  • Byl přidán granát 15 cm Gr. 19 Stg pro dělo 15 cm s.F.H. 13 L/17. Poškození: 580 HP. Průbojnost: 48 mm. Rychlost granátu: 380 m/s.
  • Byl přidán granát Gr 39 H1A pro dělo 15 cm s.F.H. 13 L/17. Poškození: 340 HP. Průbojnost: 154 mm. Rychlost granátu: 426 m/s.
  • Byl přidán granát Sprgr L erz. pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11. Poškození: 450 HP. Průbojnost: 44 mm. Rychlost granátu: 294 m/s.
  • Byl přidán granát Gr 39 H1A L pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11. Poškození: 300 HP. Průbojnost: 98 mm. Rychlost granátu: 330 m/s.
  • Poškození granátu Sprgr 18 pro dělo 15 cm s.F.H. 13 L/17 se změnilo z 540 na 480 HP
  • Poškození granátu Sprgr L pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11 se změnilo ze 400 na 350 HP
 • Hummel
  • Byl přidán granát 15 cm Gr. 19 Stg pro dělo 15 cm s.F.H. 13 L/17. Poškození: 580 HP. Průbojnost: 48 mm. Rychlost granátu: 380 m/s.
  • Byl přidán granát Gr 39 H1A pro dělo 15 cm s.F.H. 13 L/17. Poškození: 340 HP. Průbojnost: 154 mm. Rychlost granátu: 426 m/s.
  • Byl přidán granát 15 cm Gr. 19 Stg FES pro dělo 15 cm s.F.H. 18 L/29.5. Poškození: 730 HP. Průbojnost: 49 mm. Rychlost granátu: 449 m/s.
  • Byl přidán granát Gr 39 H1A G pro dělo 15 cm s.F.H. 18 L/29.5. Poškození: 400 HP. Průbojnost: 188 mm. Rychlost granátu: 504 m/s.
  • Poškození granátu Sprgr 18 pro dělo 15 cm s.F.H. 13 L/17 se změnilo z 540 na 480 HP
  • Poškození granátu Sprgr G pro dělo 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 se změnilo ze 680 na 600 HP
 • G.W. Panther
  • Byl přidán granát 15 cm Gr. 19 Stg FES pro dělo 15 cm s.F.H. 18 L/29.5. Poškození: 730 HP. Průbojnost: 49 mm. Rychlost granátu: 449 m/s.
  • Byl přidán granát Gr 39 H1A G pro dělo 15 cm s.F.H. 18 L/29.5. Poškození: 400 HP. Průbojnost: 188 mm. Rychlost granátu: 504 m/s.
  • Byl přidán granát Gr 39H2A G pro dělo 15 cm s.F.H. 43. Poškození: 400 HP. Průbojnost: 224 mm. Rychlost granátu: 528 m/s.
  • Rychlost granátu Sprgr 36 pro dělo 15 cm s.F.H. 43 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu Sprgr 36 pro dělo 15 cm s.F.H. 43 se změnila z 39 na 49 mm
  • Poškození granátu Sprgr G pro dělo 15 cm s.F.H. 18 L/29.5 se změnilo ze 680 na 600 HP
  • Poškození granátu Sprgr G 31 pro dělo 15 cm s.F.H. 43 gun se změnilo z 680 na 600 HP
  • Poškození granátu Sprgr 36 pro dělo 15 cm s.F.H. 43 se změnilo ze 680 na 730 HP
 • G.W. Tiger (P) 
  • Byl přidán granát Pzgr 73 pro dělo 17 cm Kanone 72. Poškození: 500 HP. Průbojnost: 268 mm. Rychlost granátu: 612 m/s.
  • Byl přidán granát Gr. 18Be pro dělo 21 cm Mörser 18/1. Poškození: 640 HP. Průbojnost: 296 mm. Rychlost granátu: 522 m/s.
  • Rychlost granátu Gr. 18 pro dělo 21 cm Mörser 18/1 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu Sprg18 Ausf. G pro dělo 17 cm Kanone 72 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu Gr. 18 pro dělo 21 cm Mörser 18/1 se změnila z 53 na 66 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu Sprg18 Ausf. G pro dělo 17 cm Kanone 72 se změnila ze 44 na 55 mm
  • Poškození granátu Sprgr 18 pro dělo 17 cm Kanone 72 se změnilo z 850 na 750 HP
  • Poškození granátu Sprg18 Ausf. G pro dělo 17 cm Kanone 72 se změnilo z 850 na 950 HP 
  • Poškození granátu Gr. 18 Stg pro dělo 21 cm Mörser 18/1 se změnilo z 1 100 na 900 HP
  • Poškození granátu Gr. 18 pro dělo 21 cm Mörser 18/1 se změnilo z 1 100 na 1 200 HP
 • G.W. Tiger
  • Byl přidán granát Pzgr 73 pro dělo 17 cm Kanone 72. Poškození: 500 HP. Průbojnost: 268 mm. Rychlost granátu: 612 m/s.
  • Byl přidán granát Gr. 18Be pro dělo 21 cm Mörser 18/1. Poškození: 640 HP. Průbojnost: 296 mm. Rychlost granátu: 522 m/s.
  • Rychlost granátu Gr. 18 pro dělo 21 cm Mörser 18/1 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu Sprg18 Ausf. G pro dělo 17 cm Kanone 72 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu Gr. 18 pro dělo 21 cm Mörser 18/1 se změnila z 53 na 66 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu Sprg18 Ausf. G pro dělo 17 cm Kanone 72 se změnila ze 44 na 55 mm
  • Poškození granátu Sprgr 18 pro dělo 17 cm Kanone 72 se změnilo z 850 na 750 HP
  • Poškození granátu Sprg18 Ausf. G pro dělo 17 cm Kanone 72 se změnilo z 850 na 950 HP
  • Poškození granátu Gr. 18 Stg pro dělo 21 cm Mörser 18/1 se změnilo z 1 100 na 900 HP
  • Poškození granátu Gr. 18 pro dělo 21 cm Mörser 18/1 se změnilo z 1 100 na 1 200 HP
 • G.W. E 100
  • Byl přidán granát Gr. 18Be. Poškození: 640 HP. Průbojnost: 372 mm. Rychlost granátu: 522 m/s.
  • Rychlost granátu Gr. 18 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu Gr. 18 se změnila z 53 na 66 mm
  • Poškození granátu Gr. 18 Stg se změnilo z 1 100 na 900 HP
  • Poškození granátu Gr. 18 se změnilo z 1 100 na 1 200 HP
 • Sturmpanzer I Bison  
  • Byl přidán granát Sprgr L erz. pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11. Poškození: 450 HP. Průbojnost: 44 mm. Rychlost granátu: 294 m/s.
  • Byl přidán granát Gr 39 H1A L pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11. Poškození: 300 HP. Průbojnost: 98 mm. Rychlost granátu: 330 m/s.
  • Poškození granátu Sprgr L pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11 se změnilo ze 400 na 350 HP
 • Sturmpanzer II
  • Byl přidán granát Sprgr L erz. pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11. Poškození: 450 HP. Průbojnost: 44 mm. Rychlost granátu: 294 m/s.
  • Byl přidán granát Gr 39 H1A L pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11. Poškození: 300 HP. Průbojnost: 98 mm. Rychlost granátu: 330 m/s.
  • Poškození granátu Sprgr L pro dělo 15 cm s.I.G. 33 L/11 se změnilo ze 400 na 350 HP

USA

 • M41 HMC
  • Byl přidán granát HE M107 pro dělo 155 mm Howitzer M1. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 48 mm. Rychlost granátu: 460 m/s.
  • Byl přidán granát HEAT M167 pro dělo 155 mm Howitzer M1. Poškození: 360 HP. Průbojnost: 150 mm. Rychlost granátu: 516 m/s.
  • Poškození granátu HE M102 pro dělo 155 mm Howitzer M1 se změnilo z 550 na 500 HP
 • M44
  • Byl přidán granát HE M107 pro dělo 155 mm Howitzer M1. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 48 mm. Rychlost granátu: 460 m/s.
  • Byl přidán granát HEAT M167 pro dělo 155 mm Howitzer M1. Poškození: 360 HP. Průbojnost: 150 mm. Rychlost granátu: 516 m/s.
  • Byl přidán granát HE M107 pro dělo 155 mm Howitzer M45. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 49 mm. Rychlost granátu: 460 m/s.
  • Byl přidán granát HEAT M167 pro dělo 155 mm Howitzer M45. Poškození: 360 HP. Průbojnost: 182 mm. Rychlost granátu: 516 m/s.
  • Poškození granátu HE M102 pro dělo 155 mm Howitzer M1 se změnilo z 550 na 500 HP
  • Poškození granátu HE M102 pro dělo 155 mm Howitzer M45 se změnilo z 550 na 500 HP
  • Rozptyl děla 155 mm Howitzer M1 se zvýšil o 5 %
  • Rozptyl děla 155 mm Howitzer M45 se zvýšil o 6 % 
  • Doba nabíjení děla 155 mm Howitzer M1 se změnila z 20,3 na 23 s
  • Doba nabíjení děla 155 mm Howitzer M45 se změnila z 19,9 na 22 s
  • Čas zaměření děla 155 mm Howitzer M1 se změnil ze 4,6 na 5,2 s
  • Čas zaměření děla 155 mm Howitzer M45 se změnil ze 4,9 na 5,4 s
  • Rychlost otáčení děla se změnila z 10 na 9 stupňů/s
 • M12
  • Byl přidán granát AP M111 pro dělo 155 mm Gun M1918M1 Poškození: 420 HP. Průbojnost: 206 mm. Rychlost granátu: 570 m/s.
  • Byl přidán granát AP M112 pro dělo 155 mm Gun M1A1. Poškození: 420 HP. Průbojnost: 218 mm. Rychlost granátu: 588 m/s.
  • Rychlost granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M1A1 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu HE M101M2 pro dělo 155 mm Gun M1918M1 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M1A1 se změnila z 39 na 49 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M101M2 pro dělo 155 mm Gun M1918M1 se změnila z 39 na 49 mm
  • Poškození granátu HE M101A1 pro dělo 155 mm Gun M1918M1 se změnilo ze 700 na 600 HP
  • Poškození granátu HE M101M2 pro dělo 155 mm Gun M1918M1 se změnilo ze 700 na 750 HP
  • Poškození granátu HE M101M4 pro dělo 155 mm Gun M1A1 se změnilo ze 700 na 600 HP
  • Poškození granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M1A1 se změnilo ze 700 na 750 HP
 • M40/M43
  • Byl přidán granát AP M112 pro dělo 155 mm Gun M1A1. Poškození: 420 HP. Průbojnost: 218 mm. Rychlost granátu: 588 m/s.
  • Byl přidán granát M106/M78 pro dělo 8-inch Howitzer M1. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 272 mm. Rychlost granátu: 528 m/s.
  • Rychlost granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M1A1 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu HE M106 pro dělo 8-inch Howitzer M1 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M1A1 se změnila z 39 na 49 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M106 pro dělo 8-inch Howitzer M1 se změnila z 52 na 65 mm
  • Poškození granátu HE M101M4 pro dělo 155 mm Gun M1A1 se změnilo ze 700 na 600 HP
  • Poškození granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M1A1 se změnilo ze 700 na 750 HP
  • Poškození granátu HE M106 pro dělo 8-inch Howitzer M1 se změnilo z 1 050 na 1 100 HP
  • Poškození granátu HE A1M1 pro dělo 8-inch Howitzer M1 se změnilo z 1 050 na 900 HP
 • M53/M55
  • Byl přidán granát AP M112 pro dělo 155 mm Gun M46. Poškození: 420 HP. Průbojnost: 282 mm. Rychlost granátu: 588 m/s.
  • Byl přidán granát M106/M78 pro dělo 8-inch Howitzer M47. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 314 mm. Rychlost granátu: 528 m/s.
  • Rychlost granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M46 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu HE M106 pro dělo 8-inch Howitzer M47 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M46 se změnila z 39 na 49 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M106 pro dělo 8-inch Howitzer M47 se změnila z 52 na 65 mm
  • Poškození granátu HE M101M4 pro dělo 155 mm Gun M46 se změnilo ze 700 na 600 HP
  • Poškození granátu HE M101M6 pro dělo 155 mm Gun M46 se změnilo ze 700 na 750 HP
  • Poškození granátu HE M106 pro dělo 8-inch Howitzer M47 se změnilo z 1 050 na 1 100 HP
  • Poškození granátu HE A1M1 pro dělo 8-inch Howitzer M47 se změnilo z 1 050 na 900 HP
 • T92 HMC
  • Byl přidán granát M114/M78. Poškození: 750 HP. Průbojnost: 372 mm. Rychlost granátu: 552 m/s.
  • Rychlost granátu HE M160 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M160 se změnila z 60 na 75 mm
  • Poškození granátu HE M146 se změnilo z 1 300 na 1 100 HP
  • Poškození granátu HE M160 se změnilo z 1 300 na 1 420 HP
 • T49
  • Rozptyl děla 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) ve věži XM551 test bed se změnil z 0,6 na 0,57 m
  • Rozptyl děla 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) při otáčení věže XM551 test bed se snížil o 8 %
 • XM551 Sheridan
  • Rozptyl děla 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) se změnil z 0,53 na 0,51 m
  • Rozptyl děla 152 mm Gun-Launcher XM81 (conventional) při otáčení věže se snížil o 12 %
 • T23E3
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby se snížil o 30 %
 • T92
  • Hodnota průbojnosti granátu HVAP-DS-T M331A2 se změnila ze 175 na 189 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu HEAT-T M496 se změnila z 210 na 230 mm
 • M60
  • Zlepšil se čelní pancíř korby a věže

Francie

 • AMX 13 F3 AM
  • byl přidán granát OCO mle. 1944 pro dělo Canon de 155 mm de 33 calibres. Poškození: 420 HP. Průbojnost: 194 mm. Rychlost granátu: 564 m/s.
  • Byl přidán granát HE M107 pro dělo Canon de 155 mm de 33 calibres. Poškození: 770 HP. Průbojnost: 49 mm. Rychlost granátu: 503 m/s.
  • Byl přidán granát H.E. Mk. 1A1 pro dělo Obusier de 155 mm C mle. 1917. Poškození: 600 HP. Průbojnost: 48 mm. Rychlost granátu: 412 m/s.
  • Byl přidán granát OCO mle. 1944 pro dělo Obusier de 155 mm C mle. 1917. Poškození: 380 HP. Průbojnost: 182 mm. Rychlost granátu: 462 m/s.
  • Poškození granátu OE mle. 1956 pro dělo Canon de 155 mm de 33 calibres se změnilo ze 700 na 630 HP
  • Poškození granátu OE mle. 1917 pro dělo Obusier de 155 mm C mle. 1917 se změnilo z 550 na 500 HP
 • Lorraine 155 mle. 50
  • byl přidán granát OCO mle. 1944 pro dělo Canon de 155 mm de 33 calibres. Poškození: 420 HP. Průbojnost: 194 mm. Rychlost granátu: 564 m/s.
  • Byl přidán granát HE M107 pro dělo Canon de 155 mm de 33 calibres. Poškození: 770 HP. Průbojnost: 49 mm. Rychlost granátu: 503 m/s.
  • Byl přidán granát OCO mle. 1944 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950. Poškození: 420 HP. Průbojnost: 230 mm. Rychlost granátu: 540 m/s.
  • Rychlost granátu HE M107 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M107 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950 se změnila ze 40 na 50 mm
  • Poškození granátu OE mle. 1956 pro dělo Canon de 155 mm de 33 calibres se změnilo ze 700 na 630 HP
  • Poškození granátu OE mle. 1956 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950 se změnilo ze 700 na 630 HP
  • Poškození granátu HE M107 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950 se změnilo ze 700 na 770 HP
 • Lorraine 155 mle. 51
  • Byl přidán granát AP M112 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. Poškození: 460 HP. Průbojnost: 268 mm. Rychlost granátu: 570 m/s.
  • Byl přidán granát OCO mle. 1944 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950. Poškození: 420 HP. Průbojnost: 230 mm. Rychlost granátu: 540 m/s.
  • Rychlost granátu HE M107 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE M107 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950 se změnila ze 40 na 50 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. se změnila ze 45 na 56 mm
  • Poškození granátu OE M101M4 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. se změnilo ze 750 na 680 HP
  • Poškození granátu OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. se změnilo ze 750 na 830 HP
  • Poškození granátu OE mle. 1956 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950 se změnilo ze 700 na 630 HP
  • Poškození granátu HE M107 pro dělo Obusier de 155 mm mle. 1950 se změnilo ze 700 na 770 HP
 • Bat.-Châtillon 155 55
  • Byl přidán granát AP M112 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. Poškození: 460 HP. Průbojnost: 268 mm. Rychlost granátu: 570 m/s.
  • Byl přidán granát AP M112 pro dělo Canon de 155 mm gun. Poškození: 460 HP. Průbojnost: 310 mm. Rychlost granátu: 588 m/s.
  • Rychlost granát OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm se změnila ze 48 na 60 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. se změnila ze 45 na 56 mm
  • Poškození granátu OE M101M4 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. se změnilo ze 750 na 680 HP
  • Poškození granátu OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm mle. 1917 G.P.F. se změnilo ze 750 na 830 HP
  • Poškození granátu OE M101M4 pro dělo Canon de 155 mm se změnilo ze 750 na 680 HP
  • Poškození granátu OE M101M6 pro dělo Canon de 155 mm se změnilo ze 750 na 830 HP
 • Bat.-Châtillon 155 58
  • Byl přidán granát AP M112. Poškození: 460 HP. Průbojnost: 310 mm. Rychlost granátu: 588 m/s.
  • Rychlost granátu OE M101M6 se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu OE M101M6 se změnila ze 48 na 60 mm
  • Poškození granátu OE M101M4 se změnilo ze 750 na 680 HP.
  • Poškození granátu OE M101M6 se změnilo ze 750 na 830 HP.
 • Panhard AML Lynx 6x6
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem Panhard AML Lynx 6x6 se zvýšil o 12 %
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem Panhard AML Lynx 6x6 bis se zvýšil o 12 %
  • Rozptyl děla 90 mm CN 90 F3 při otáčení věže se zvýšil o 25 %
  • Hodnota průbojnosti granátu OE pro dělo 90 mm D. 921 F1 se změnila z 90 na 75 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu OE pro dělo 90 mm CN 90 F3 se změnila z 90 na 75 mm
 • PANHARD EBR 90
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem Panhard EBR 90 se zvýšil o 12 %
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby s podvozkem Panhard EBR 90 bis se zvýšil o 12 %
  • Rozptyl děla 90 mm CN 90 F3 při otáčení věže se zvýšil o 25 %
  • Rozptyl děla 90 mm D. 921 při otáčení věže se zvýšil o 25 %
  • Hodnota průbojnosti granátu OE pro dělo 90 mm D. 921 se změnila z 90 na 75 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu OE pro dělo 90 mm CN 90 F3 se změnila z 90 na 75 mm
 • PANHARD EBR 105
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby se zvýšil o 12 %
  • Rozptyl při otáčení věže se zvýšil o 25 %
  • Hodnota průbojnosti granátu OE-105-Mle. 60 D. 1504 (EBR) se změnila ze 105 na 75 mm
 • Pro testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: AltProto AMX 30

Británie

 • Crusader 5.5-in. SP
  • Byl přidán granát AP 80-lb Mk. 3 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun. Poškození: 400 HP. Průbojnost: 212 mm. Rychlost granátu: 528 m/s.
  • Rychlost granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnila z 35 na 44 mm
  • Poškození granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnilo ze 600 na 650 HP
  • Poškození granátu HE 80-lb Mk. 3 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnilo ze 600 na 550 HP
 • FV207
  • Byl přidán granát AP 80-lb Mk. 3 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun. Poškození: 400 HP. Průbojnost: 212 mm. Rychlost granátu: 528 m/s.
  • Byl přidán granát AP Mk. V pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V Poškození: 480 HP. Průbojnost: 254 mm. Rychlost granátu: 576 m/s.
  • Rychlost granátu HE Mk. VI pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE Mk. VI pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V se změnila z 38 na 48 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnila z 35 na 44 mm
  • Poškození granátu HE 80-lb Mk. 3 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnilo ze 600 na 550 HP
  •  Poškození granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnilo ze 600 na 650 HP
  • Poškození granátu HE Mk. V pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V se změnilo ze 700 na 650 HP
  • Poškození granátu HE Mk. VI pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V se změnilo ze 700 na 800 HP
 • FV3805
  • Byl přidán granát AP 80-lb Mk. 3 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun. Poškození: 400 HP. Průbojnost: 212 mm. Rychlost granátu: 528 m/s.
  • Byl přidán granát AP Mk. V pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V Poškození: 480 HP. Průbojnost: 254 mm. Rychlost granátu: 576 m/s.
  • Byl přidán granát AP Mk. 1D pro dělo B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6. Poškození: 560 HP. Průbojnost: 306 mm. Rychlost granátu: 528 m/s.
  • Rychlost granátu HE Mk. 2D pro dělo B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se zvýšila o 7 %
  • Rychlost granátu HE Mk. VI pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE Mk. 2D pro dělo B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 se změnila ze 46 na 58 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnila z 35 na 44 mm
  • Hodnota průbojnosti granátu HE Mk. VI pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V se změnila z 38 na 48 mm
  • Poškození granátu HE 80-lb Mk. 3 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnilo ze 600 na 550 HP
  • Poškození granátu HE 80-lb Mk. 4 pro dělo B.L. 5.5-in. Gun se změnilo ze 600 na 650 HP
  • Poškození granátu HE Mk. V pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V se změnilo ze 700 na 650 HP
  • Poškození granátu HE Mk. VI pro dělo Q.F. 6-in. Gun Mk. V se změnilo ze 700 na 800 HP
  • Poškození granátu HE Mk. 1D pro dělo B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 se změnilo z 900 na 850 HP
  • Poškození granátu HE Mk. 2D pro dělo B.L. 7.2-in. Howitzer Mk. 6 se změnilo z 900 na 1 000 HP
 • Conqueror Gun Carriage
  • Byl přidán granát AP Mk. 18. Poškození: 720 HP. Průbojnost: 370 mm. Rychlost granátu: 432 m/s.
  • Rychlost granátu HE Mk. 19 pro dělo B.L. 9.2-in. Howitzer Mk. II se zvýšila o 7 %
  • Hodnota průbojnosti granátu HE Mk. 19 se změnila z 59 na 74 mm
  • Poškození granátu HE Mk. 18 se změnilo z 1 200 na 1 000 HP
  • Poškození granátu HE Mk. 19 se změnilo z 1 200 na 1 350 HP
 • Chieftain/T95
  • Výkon motoru se změnil ze 750 na 850 hp
  • Rozptyl za pohybu a při otáčení korby se snížil o 22 %
  • Rozptyl při otáčení věže se snížil o 29 %
  • Doba nabíjení se změnila z 8,3 na 7,5 s
  • Dohled se změnil z 380 na 400 m
 • FV1066 Senlac
  • Rozptyl se změnil z 0,38 na 0,35 m
  • Dohled se změnil ze 400 na 410 m
 • Alecto
  • Název granátu AP-T Mk. 1T S.C. pro dělo Q.F. 25-Pr. AT Gun/How. Mk. III se změnil na AP-T Mk. 1TA S.C.

Japonsko

 • Type 4 Heavy
  • Byl přidán granát Common Type 91 pro dělo 15 cm/45 41st Year Type. Poškození: 680 HP. Průbojnost: 252 mm. Rychlost granátu: 900 m/s.
  • Rozptyl děla 15 cm/45 41st Year Type se změnil z 0,52 na 0,49 m
  • Rozptyl děla 14 cm/50 3rd Year Type se změnil z 0,42 na 0,4 m
 • Type 5 Heavy
  • Byl přidán granát Common Type 91 pro dělo 15 cm/45 41st Year Type. Poškození: 680 HP. Průbojnost: 252 mm. Rychlost granátu: 900 m/s.
  • Rozptyl děla 14 cm/50 3rd Year Type se změnil z 0,40 na 0,38 m
  • Rozptyl děla 15 cm/45 41st Year Type se změnil z 0,5 na 0,47 m

Čína

 • 121B
  • Doba nabíjení se změnila z 8,7 na 8,1 s
  • Zlepšilo se pancéřování korby a věže
  • Maximální rychlost se změnila z 50 na 55 km/h
  • Rychlost couvání se změnila z 20 na 25 km/h
 • M41D
  • Dohled se změnil z 390 na 410 m
  • Maximální rychlost se změnila z 65 na 70 km/h
  • Rychlost couvání se změnila z 22 na 24 km/h

Československo

 • Pro testování hráči na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: Škoda T 56

 

Známé problémy

 • V některých případech je zkreslena sekvence událostí v záznamu poškození.
 • Když je hráč v hovoru přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • V některých případech propadávají poražené stromy terénem.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ během operace „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.
 • Na obrazovce s výsledky bitvy chybí záznam o dokončení poslední mise v sérii.
 • Při výstřelu do země ze vzdálenosti více než 500 m se efekt zásahu zobrazí vedle vozidla, které výstřel vypálilo.
 • Při namontování vybavení „Experimentální optika“ se hodnota dohledu zaokrouhlí dolů.
 • Při stisknutí klávesy N ve velkých bitvách se nezobrazují podmínky osobních misí.
 • Při použití příkazu „Jedu na pozici!“ na značku před bitvou se v chatu nezobrazí příslušná zpráva.
 • V nabídce vnějšího vzhledu je model aktuálního vozidla nahrazen tím, které se vrátilo z bitvy.
 • Na mapě „Normandie“ v režimu Frontová linie se mnohou některé švédské stíhače tanků objevit na boku.
 • Názvy vozidel v týmovém panelu jsou zobrazeny s různými typy písma.

Opravené chyby a zdokonalení

 • Byl opraven problém, kvůli němuž se hráči v některých případech nemohli přihlásit do hry.
 • V režimu „Ocelový lovec“ se po vylepšení vozidla již nevynuluje časomíra sbírání kořisti.
 • Byl opraven problém, při kterém se hráči odečetly zlaťáky za progresivní obtisk, který již měl ve skladu.
 • Byl opraven problém, při kterém opravená bedna s municí okamžitě nabila jedno z děl u dvouhlavňových vozidel.
 • Byl opraven problém, při kterém se u některých vozidel nezobrazovaly po výbuchu jejich bedny s municí pásy.
 • Při prodeji položek z kategorie „Na skladě“ je nyní ve výchozím nastavení vybrána jedna položka.
 • Byl opraven problém, při kterém se vybojované bitvy v některých případech nezapočítaly do služebního záznamu.
 • Byl opraven problém, při kterém se některým hráčům nepřipsala medaile udělená za dokončení Battle Passu.
Zavřít