Veřejný testovací server

Jak funguje veřejný testovací server

Když přijde čas na spuštění veřejného testovacího serveru, na oficiálních stránkách World of Tanks bude zveřejněno příslušné oznámení. Krátce poté vývojáři spustí novou testovací verzi herního klienta. Ta může být stažena, pokud dodržíte níže uvedené instrukce. Ujistěte se, že dodržujete pečlivě všechny níže uvedené instrukce a tak předejdete potížím, které byste mohli způsobit svému běžnému hernímu účtu.  

Váš testovací herní klient je za normálních okolností kopií herního účtu, což znamená, že obsahuje všechna zakoupená a vyzkoumaná vozidla. I přesto prosíme, berte na vědomí: 

 • Testovací účet je naprosto oddělený od Vašeho běžného účtu. Ocenění a výzkum, které jste na testovacím klientovi dokončili, nebudou přeneseny na Váš běžný účet.
 • Finanční transakce ani platby nejsou na testovacím serveru akceptovány.
 • V závislosti na potřebách veřejného testu budou na Váš herní testovací účet připsány zlaťáky, kredity, nebo zkušenosti.

Na testovací server se vztahuje stejná EULA a základní podmínky jako pro herní server World of Tanks. To znamená, že stále musíte hrát slušně a budete čelit běžným následkům, stejně jako na oficálním herním serveru.

Všechny testovací účty obdrží jednou: 

 • 100 000 000 
 • 100 000 000 
 • 20 000 

Kurz kreditů a zkušeností nebude pro test změněn, pokud nebude stanoveno v oficiálním oznámení jinak. 

Zpětná vazba

Poté, co se přihlásíte do testovacího klienta, můžete hrát jak moc, nebo jak málo chcete. Vyzkoušejte všechny nové prvky a co s nimi můžete ve hře dosáhnout!   

Až si budete chvíli hrát, nezapomeňte nám poskytnout zpětnou vazbu, na kterou jsou vyhrazena speciální vlákna na oficiálním fóru hry. Tato vlákna jsou rozdělena do dvou kategorií: hlášení chyb a obecná zpětná vazba o testovací verzi. Příslušné odkazy budou zveřejněny v náležitém článku. Komunitní manažeři shromáždí všechny Vaše odpovědi a předají je vývojářům. 

Jaká zpětná vazba nás zajímá: 

 • Jakékoliv chyby, nebo závady, které jste našli ve hře. Zasekli jste se někde v terénu? Spadla Vám hra při provedení určité akce? Řekněte nám o tom!  
 • Upřímná zpětná vazba o vozidlech a herní mechanice. Pokud jste přesvědčeni o tom, že něco nefunguje tak, jak má, řekněte nám o tom.
 • Je něco, co se Vám obzvláště líbí? Předělané statistiky vozidel? Potvrďte vývojářům, že jste s vylepšením spokojeni a že se mohou soustředit na jiná vylepšení. 

Jak se přidat k veřejnému testování

Chcete se zapojit? Následujte instrukce uvedené níže! 

 1. Stáhněte si instalaci testovacího klienta.
 2. Ujistěte se, že umístíte kopii testovacího herního klienta do složky, která se bude lišit od složky, kde máte uložené data běžného herního klienta World of Tanks. Uložte a spusťte instalaci.
 3. Spusťte kopii hry, herní spouštěč stáhne dodatečná data (velikost se může lišit).
 4. Přihlaste se a začněte hrát. Nezapomeňte své reakce napsat do speciální sekce fóra. 

Prosíme, berte na vědomí: 

Aby bylo testování co nejefektivnější, pokud bude testovací server plný, budete zařazeni do fronty.

Testovací server bude pravidelně restartován dle následujícího plánu: 

 • První cluster: každý SUDÝ den v měsíci, restart bude trvat přibližně 25 minut.
 • Druhý cluster: každý LICHÝ den v měsíci, restart bude trvat přibližně 25 minut.
 • Hlavní databáze: každý den a restart bude trvat přibližně 2, nebo 3 minuty.

Na testovacím serveru může dojít k neplánovaným restartům a údržbě.

DŮLEŽITÉ: Jedná se o testovací server! Budete se potýkat s herními chybami a nedostatky. Vše, co najdete v testovací verzi, se může před vydáním herní aktualizace změnit.
Zavřít