Poznámky k aktualizaci 1.12.1

Hlavní změny

Vylepšení rozhraní bitvy

Hráči mohou v nastavení hry pro stíhače tanků a další vozidla s omezenými úhly otáčení věže/děla nastavit výchozí nastavení uzamčení korby v odstřelovacím režimu.

 • Při zapnutí zůstane hratelnost beze změny.
 • Při vypnutí se hratelnost bude podobat vozidlům s palebným režimem.

Hráči nyní mají možnost přepnutí uzamčení korby v odstřelovacím režimu přímo v bitvě s pomocí klávesy „X“.

Byly přidány nové zvuky pro ruční aktivaci/deaktivaci uzamčení korby. 

Výcvikový tábor

Změnilo se uvítací okno a okna s výsledky bitvy a také okno pro opuštění výcvikového tábora. Byl přidán panel postupu výcviku.

Odměny za klanové úkoly

Byly přidány nové prvky pro úpravu vzhledu: dají se získat jako odměny za dokončené klanové úkoly.

Změny v technických vlastnostech

Německo
Byla přidána následující vozidla: Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou.

Čína
Pro testování ze strany hráčů na Supertestu bylo přidáno následující vozidlo: 114 SP2

Známé problémy

 • V některých případech je zkreslena sekvence událostí v záznamu poškození.
 • Když je hráč v hovoru přes Skype, nedá se klient maximalizovat do režimu celé obrazovky.
 • V některých případech propadávají poražené stromy terénem.
 • Při úspěšném dokončení mise „Aliance-14“ během operace „Chimera“ se po bitvě zobrazí ikona nezdařené mise.
 • Na obrazovce s výsledky bitvy chybí záznam o dokončení poslední mise v sérii.
 • Při výstřelu do země ze vzdálenosti více než 500 m se efekt zásahu zobrazí vedle vozidla, které výstřel vypálilo.
 • Při namontování vybavení „Experimentální optika“ se hodnota dohledu zaokrouhlí dolů.
 • Při stisknutí klávesy N ve velkých bitvách se nezobrazují podmínky osobních misí.
 • Při použití příkazu „Jedu na pozici!“ na značku před bitvou se v chatu nezobrazí příslušná zpráva.
 • V nabídce vnějšího vzhledu je model aktuálního vozidla nahrazen tím, které se vrátilo z bitvy.
 • Na mapě „Normandie“ v režimu Frontová linie se mnohou některé švédské stíhače tanků objevit na boku.
 • Názvy vozidel v týmovém panelu jsou zobrazeny s různými typy písma.

Opravy a zdokonalení

 • Byl opraven problém s herním klientem, který se někdy zasekl po vstupu do bitvy.
 • Byl opraven problém s herním klientem, který se někdy zasekl po výměně zlaťáků za kredity.
 • Byl opraven problém, při kterém se po pádu hry nepřehrávaly některé zvuky a úvodní soundtrack mapy.
 • Byl opraven problém, při kterém se nedoplňovaly spotřební doplňky ze skladu, pokud hráč po bitvě neměl dostatek kreditů na kompletní automatické doplnění munice.
 • Byl opraven problém se zobrazením technického textu v okně náhledu 3D stylu.
 • Zlepšilo se zobrazení vlajky na 3D stylu „Kantěmirovec“.
 • Byla přidána uvítací obrazovka Battle Passu, která zobrazuje informace o dodatečných odměnách za splnění denních misí.
 • Hráči nyní mohou přejít do nabídky progresivních prvků na úpravu vzhledu z obrazovky s výsledky bitvy.
 • Po dosažení rekordní série určitých ocenění (Ostrostřelec, Mistr dělostřelec atd.) se v popisu ocenění na obrazovce s výsledky bitvy nyní zobrazí informace o rekordní sérii a vozidlech, s nimiž bylo nejlepšího výsledku dosaženo.
Zavřít