Válečné hry představují soutěž mezi klany v režimu opevnění. Soutěž se koná během určitých časových úseků a zahrnuje čtyři disciplíny. Klany získávají body, a ti nejúspěšnější soutěžící obsadí výherní místa a dostanou klanové a osobní odměny.

Klikněte na tlačítko „VÁLEČNÉ HRY“ v levém horním rohu svého opevnění, abyste otevřeli obrazovku Válečných her.

 1. Informace: Popis disciplín a pravidla Válečných her.
 2. Časy zahájení a ukončení válečných her.
 3. Historie Válečných her. Klikněte na pro zobrazení výsledků předchozích Válečných her.
 4. Panel disciplín. Před soutěží ukazuje krátké popisy disciplín a jejich nejvyšší odměny. Během Válečných her zobrazuje body vašeho klanu a pořad v každé disciplíně.

Šarvátky jsou k dispozici pouze během určitých časových intervalů. Chcete-li se podívat na rozvrh nadcházejících bitev, klikněte na  (Rozvrh bitev) napravo od tlačítka Klanové bitvy ve vašem opevnění, nebo v okně Opevnění: Bitvy.

Pravidla Válečných her

 • Všechny klany automaticky soutěží ve všech disciplínách, když se během konání Válečných her zapojí do šarvátek a ofenzív.
 • Klany získávají body za své výkony v každé disciplíně. Počet získaných bodů závisí na režimu bitvy, vybrané divizi v šarvátkách a výsledku bitvy.
 • Klany také získají dodatečné body za svůj nejlepší výsledek v každé disciplíně.
 • Když klan získá dostatek bodů, tak obsadí výherní pozici v pořadí disciplíny.

Disciplíny

Během válečných her soutěží klany ve čtyřech disciplínách: Převaha, Nápor, Demolice a Sestava.

 • Převaha
 • Nápor
 • Demolice
 • Sestava
Převaha

Klany získávají body za rozdíl ve skóre týmů. Pokud skóre nevychází ve prospěch klanu, tak takový klan nezíská body.

Počítají se vítězné i prohrané bitvy.

Režim bitvy Za 1 bod rozdílu
Šarvátka: Divize VI 25
Šarvátka: Divize VIII 50
Šarvátka: Divize X 125
Ofenzíva 375

Příklad. Šarvátka v divizi X skončila se skóre 8:1 pro váš klan. Body rozdílu: 7. Získané body v Převaze: 7 × 125 = 875.
Nápor

Klany získávají body za každou sekundu, která zbývá před dosažením časového limitu.

Počítají se pouze vítězné bitvy.

Režim bitvy Za 1 sekundu
Šarvátka: Divize VI 1
Šarvátka: Divize VIII 2
Šarvátka: Divize X 5
Ofenzíva 15
Příklad. Šarvátka v divizi X trvala 9 minut a skončila vaším vítězstvím. Zbývající sekundy před dosažením časového limitu bitvy: 60 (1 minuta). Získané body v Náporu: 60 × 5 = 300.
Demolice

Klany získávají body za každé zničené nepřátelské vozidlo.

Počítají se vítězné i prohrané bitvy.

Režim bitvy Za 1 nepřátelské vozidlo
Šarvátka: Divize VI 25
Šarvátka: Divize VIII 50
Šarvátka: Divize X 125
Ofenzíva 375
Příklad. Během šarvátky v divizi X zničil váš klan 7 nepřátelských vozidel. Získané body v Demolici: 7 × 125 = 875.
Sestava

Klany získávají body za každého legionáře ve svém odřadu.

Počítají se pouze vítězné bitvy.

Režim bitvy Za 1 legionáře
Šarvátka: Divize VI 100
Šarvátka: Divize VIII 200
Šarvátka: Divize X 500
Ofenzíva 1 500
Příklad. Během vítězné šarvátky v divizi X měl váš klan v odřadu 3 legionáře. Získané body v Sestavě: 3 × 500 = 1 500.

Místo

Během každých válečných her jsou zformována čtyři samostatná pořadí, jedno pro každou disciplínu. Počet výherních pozic je v každé disciplíně odlišný.

Klany, které získají dostatek bodů, obsadí výherní pozice v dané disciplíně. Klany, které získají nejvíce bodů, se dostanou na vrchol pořadí. Pokud několik klanů získá stejný počet bodů v disciplínách Převaha, Demolice či Sestava, pak vyšší pozice zaujmou ty klany, které v bitvách strávily méně času.

Chcete-li se podívat na pořadí disciplíny, klikněte na kartu odpovídající disciplíny na obrazovce Válečných her.

 1. Název disciplíny a časy zahájení a ukončení soutěže.
 2. Navigace. Klikněte na pro zobrazení pořadí ostatních disciplín.
 3. Pravidla. Klikněte, abyste si přečetli pravidla soutěže.
 4. Pořadí. Klikněte pro návrat na pořadí disciplíny.
 5. Značky a názvy klanů, jejich odměny, body a čas strávený v bitvách.

Odměny

Klany, které obsadí výherní pozice, získají nejrůznější odměny.

Ve Válečných hrách můžete získat dva typy odměn:

 • Klanová odměna — zálohy vysoké úrovně
 • Osobní odměna — herní zlaťáky

Osobní odměny se mezi hráče rozdělují na základě jejich přínosu k výsledku soutěže. Čím více bodů pro svůj klan získáte, tím více zlaťáků dostanete.

Pokud ve vašem odřadu bojuje legionář, pak tento hráč získá 100 %z osobní odměny, na rozdíl od průmyslových zdrojů (podívejte se na Odměny legionářů).
Zavřít