Válečné hry představují soutěž mezi klany v režimu opevnění. Soutěž se koná během určitých časových úseků a zahrnuje čtyři disciplíny. Klany získávají body, a ti nejúspěšnější soutěžící obsadí výherní místa a dostanou klanové a osobní odměny.

Klikněte na tlačítko „VÁLEČNÉ HRY“ v levém horním rohu svého opevnění, abyste otevřeli obrazovku Válečných her.

 1. Informace: Popis disciplín a pravidla Válečných her.
 2. Časy zahájení a ukončení válečných her.
 3. Historie Válečných her. Klikněte na pro zobrazení výsledků předchozích Válečných her.
 4. Panel disciplín. Před soutěží ukazuje krátké popisy disciplín a jejich nejvyšší odměny. Během Válečných her zobrazuje body vašeho klanu a pořad v každé disciplíně.

Šarvátky jsou k dispozici pouze během určitých časových intervalů. Chcete-li se podívat na rozvrh nadcházejících bitev, klikněte na  (Rozvrh bitev) napravo od tlačítka Klanové bitvy ve vašem opevnění, nebo v okně Opevnění: Bitvy.

Pravidla Válečných her

 • Všechny klany automaticky soutěží ve všech disciplínách, když se během konání Válečných her zapojí do šarvátek a ofenzív.
 • Klany získávají body za své výkony v každé disciplíně. Počet získaných bodů závisí na režimu bitvy, vybrané divizi v šarvátkách a výsledku bitvy.
 • Klany také získají dodatečné body za svůj nejlepší výsledek v každé disciplíně.
 • Když klan získá dostatek bodů, tak obsadí výherní pozici v pořadí disciplíny.

Disciplíny

Během válečných her soutěží klany ve čtyřech disciplínách: Převaha, Nápor, Demolice a Sestava.

 • Převaha
 • Nápor
 • Demolice
 • Sestava
Převaha

Klany získávají body za rozdíl ve skóre týmů. Pokud skóre nevychází ve prospěch klanu, tak takový klan nezíská body.

Počítají se vítězné i prohrané bitvy.

Režim bitvy Za 1 bod rozdílu
Šarvátka: Divize VI 25
Šarvátka: Divize VIII 50
Šarvátka: Divize X 125
Ofenzíva 375

Příklad. Šarvátka v divizi X skončila se skóre 8:1 pro váš klan. Body rozdílu: 7. Získané body v Převaze: 7 × 125 = 875.
Nápor

Klany získávají body za každou sekundu, která zbývá před dosažením časového limitu.

Počítají se pouze vítězné bitvy.

Režim bitvy Za 1 sekundu
Šarvátka: Divize VI 1
Šarvátka: Divize VIII 2
Šarvátka: Divize X 5
Ofenzíva 15
Příklad. Šarvátka v divizi X trvala 9 minut a skončila vaším vítězstvím. Zbývající sekundy před dosažením časového limitu bitvy: 60 (1 minuta). Získané body v Náporu: 60 × 5 = 300.
Demolice

Klany získávají body za každé zničené nepřátelské vozidlo.

Počítají se vítězné i prohrané bitvy.

Režim bitvy Za 1 nepřátelské vozidlo
Šarvátka: Divize VI 25
Šarvátka: Divize VIII 50
Šarvátka: Divize X 125
Ofenzíva 375
Příklad. Během šarvátky v divizi X zničil váš klan 7 nepřátelských vozidel. Získané body v Demolici: 7 × 125 = 875.
Sestava

Klany získávají body za každého legionáře ve svém odřadu.

Počítají se pouze vítězné bitvy.

Režim bitvy Za 1 legionáře
Šarvátka: Divize VI 100
Šarvátka: Divize VIII 200
Šarvátka: Divize X 500
Ofenzíva 1 500
Příklad. Během vítězné šarvátky v divizi X měl váš klan v odřadu 3 legionáře. Získané body v Sestavě: 3 × 500 = 1 500.

Místo

Během každých válečných her jsou zformována čtyři samostatná pořadí, jedno pro každou disciplínu. Počet výherních pozic je v každé disciplíně odlišný.

Klany, které získají dostatek bodů, obsadí výherní pozice v dané disciplíně. Klany, které získají nejvíce bodů, se dostanou na vrchol pořadí. Pokud několik klanů získá stejný počet bodů v disciplínách Převaha, Demolice či Sestava, pak vyšší pozice zaujmou ty klany, které v bitvách strávily méně času.

Chcete-li se podívat na pořadí disciplíny, klikněte na kartu odpovídající disciplíny na obrazovce Válečných her.

 1. Název disciplíny a časy zahájení a ukončení soutěže.
 2. Navigace. Klikněte na pro zobrazení pořadí ostatních disciplín.
 3. Pravidla. Klikněte, abyste si přečetli pravidla soutěže.
 4. Pořadí. Klikněte pro návrat na pořadí disciplíny.
 5. Značky a názvy klanů, jejich odměny, body a čas strávený v bitvách.

Odměny

Klany, které obsadí výherní pozice, získají nejrůznější odměny.

Ve Válečných hrách můžete získat dva typy odměn:

 • Klanová odměna — zálohy vysoké úrovně
 • Osobní odměna — herní zlaťáky, které hráč získává za účast v bitvách ve dvou disciplínách: Převaha a Nápor

Hráči dostanou osobní odměnu za následujících podmínek:

 • Odměny se mezi hráče rozdělují po skončení soutěže.
 • Zlaťáky dostanou pouze ti hráči, kteří se během soutěže zapojili alespoň do jedné bitvy.
 • Zlaťáky se mezi hráče rozdělují na základě bodů, které získají za vítězství v každé disciplíně.
 • Pravidla pro výpočet osobní odměny jsou stejná pro klanové hráče i legionáře.

Výpočet osobní odměny

Osobní odměny se mezi hráče rozdělují na základě jejich přínosu k výsledku soutěže. Čím více bodů pro svůj klan získáte, tím více zlaťáků dostanete.

Princip rozdělování zlaťáků je pro obě disciplíny stejný, ale přesná suma zlaťáků se pro každou disciplínu vypočítává samostatně. Hráči dostanou celkovou sumu zlaťáků za obě disciplíny.

Pokud se hráči v rámci jedné disciplíny zapojili do bitev za různé klany, provádí se výpočet zlaťáků samostatně za jejich účast v každém klanu.

Množství herních zlaťáků, které hráči získají v bitvách za jeden klan v rámci jedné disciplíny, se vypočítává za pomoci následujícího vzorce:

G — množství zlaťáků, které hráč dostane

TP / TC — hráčův přínos k výsledkům soutěže, kde:

TP — celkové množství bodů, které hráč získal za účast v bitvách v rámci jedné disciplíny
TC — celkové množství bodů, které hráči získali za všechny bitvy za klan v rámci jedné disciplíny

CR — herní zlaťáky, které klan dostal

RG — zbývající množství zlaťáků k rozdělení mezi hráče podle jejich přínosu k výsledkům soutěže

Jako příklad si pojďme vypočítat osobní odměnu v disciplíně Převaha. Předpokládejme, že odřad klanu sestával ze tří hráčů. Klan vybojoval v rámci disciplíny 3 bitvy a členové odřadu se účastnili různých bitev. Klan obsadil v disciplíně první místo a získal 10 000 zlaťáků.

Předpokládá se, že počet bodů získaných každým hráčem v bitvě se rovná počtu bodů získaných odřadem za stejnou bitvu. Pokud tým v bitvě získal 270 bodů, znamená to, že každý hráč v odřadu získal za tuto bitvu 270 bodů.

Tabulka ukazuje počet bodů získaných hráči a jejich přínos k výsledkům bitev.

  1. bitva 2. bitva 3. bitva Celkový počet hráčových bodů za účast v bitvách (TP)
Hráč A 270 450 320 1 040
Hráč B 450 320 770
Hráč C 270 450 720
Hráč D 270 320 590
Celkový počet bodů za všechny bitvy (TC) 3 120

Výpočet osobní odměny hráče A.

Hráč A se zúčastnil třech bitev a získal celkem 1  bodů. Celkový počet bodů získaných všemi hráči ve všech bitvách činil 3 120 bodů.

1. krok. Přínos hráče A k výsledkům bitev

2. krok. Předběžné množství zlaťáků získaných hráčem A

Pro další výpočty je použita pouze celá část čísla.

Předběžné množství zlaťáků pro všechny ostatní hráče se vypočítává podle stejného principu.

  Celkový počet hráčových bodů za účast v bitvách (TP) Hráčův přínos (TP / TC) Předběžné množství zlaťáků (TP / TC x CR)
Hráč A 1 040 0,33333 3 333
Hráč B 770 0,24679 2 467
Hráč C 720 0,23076 2 307
Hráč D 590 0,18910 1 891
Celkový počet bodů za všechny bitvy (TC) 3 120

3. krok. Zbývající množství zlaťáků

4. krok. Rozdělení zbývajícího množství zlaťáků mezi hráče

Rozděluje se od hráče, jehož přínos je nejvyšší. Podle hodnocení dostává každý člen odřadu 1 zlaťák, až dokud je zbývající obnos roven nule.

  Hráčův přínos (TP / TC) Předběžné množství zlaťáků (TP / TC x CR) Zbývající množství zlaťáků Získané zlaťáky (G)
Hráč A 0,33333 3 333 1 3 334
Hráč B 0,24679 2 467 1 2 468
Hráč C 0,23076 2 307 0 2 307
Hráč D 0,18910 1 891 0 1 891
Klanová odměna (CR) 10 000

Osobní odměna hráče A v rámci jedné disciplíny:

Množství zlaťáků získaných všemi ostatními členy odřadu se vypočítává podle stejného principu.

Zavřít