Šarvátka je bitva mezi odřadem vašeho klanu a odřadem nepřátelským na neutrálním území. Nepřítel a mapa se vybírají náhodně.

Každý klan, který se zapojí do šarvátek, získá v závislosti na výsledku bitvy průmyslové zdroje, přičemž vítězná strana získá větší odměnu. Průmyslové zdroje získané v šarvátkách se shromažďují ve skladišti opevnění.

Šarvátky jsou k dispozici pouze během určitých časových intervalů. Chcete-li se podívat na rozvrh nadcházejících bitev, klikněte na  (Rozvrh bitev) napravo od tlačítka „Klanové bitvy“ ve vašem opevnění, nebo v okně „Opevnění: Bitvy“.

Chcete-li se zapojit do šarvátky:

 1. Ve svém opevnění klikněte na „Klanové bitvy“. Objeví se okno „Opevnění: Bitvy“.
 2. V okně „Opevnění: Bitvy“ vyberte jednu ze dvou možností:
 • Vytvořit odřad. Pokud jste členem klanu, můžete vytvořit svůj vlastní odřad a stát se jeho velitelem.
 • Připojit se odřadu. Ať jste či nejste členem klanu, můžete se připojit k existujícímu odřadu jako dobrovolník (podívejte se na Připojení k odřadu).

Do šarvátek se můžete zapojit v jedné ze tří divizí. Divize určuje úroveň vozidel, formát bitvy a počet legionářů v odřadu. Klany získávají více průmyslových zdrojů v šarvátkách vyšších divizí.

 

 • Divize VI
 • Divize VIII
 • Divize X
Divize VI
Úroveň vozidla VI
Formát bitvy 7×7
Min. Počet hráčů 7
Max. Počet legionářů 6
Trvání bitvy 10 minut
Odměna 150 
Divize VIII
Úroveň vozidla  VIII
Formát bitvy 10×10
Min. Počet hráčů 10
Max. Počet legionářů 9
Trvání bitvy 10 minut
Odměna 250 
Divize X
Úroveň vozidla  X
Formát bitvy 10×10
Min. Počet hráčů 10
Max. Počet legionářů  9
Trvání bitvy 10 minut
Odměna 1 000 

 

Založení vlastního odřadu

Chcete-li vytvořit vlastní odřad a stát se jeho velitelem, klikněte v okně „Opevnění: Bitvy“ na „Vytvořit odřad“. V zobrazeném okně „Výběr režimu“ vyberte divizi pro šarvátky.

Seznam divizí je zobrazený v levé části okna „Výběr režimu“.

 1. Informační popisek. Popis režimu.
 2. Status režimu.
 3. Seznam divizí. Úrovně vozidel, počet hráčů v odřadu, trvání bitvy a maximální počet legionářů.

Příprava na šarvátku

Poté, co si vyberete divizi, zobrazí se okno „Šarvátka“. Zde můžete zformovat odřad, zapnout zálohy a potvrdit, že jste připraveni k boji.

 1. Informační panel. Vybraná divize a status šarvátky.
 2. Nastavení. Změňte divizi či režim bitvy. Když změníte nastavení, váš zformovaný odřad tím není ovlivněn.
 3. Seznam dobrovolníků. Pozvěte hráče a přidejte je do svého odřadu. Seznam obsahuje jak členy vašeho klanu, tak i legionáře.
 4. Tlačítko „Zobrazit pro legionáře“. Klikněte, abyste legionářům umožnili vidět váš odřad v seznamu odřadů a připojit se jako dobrovolníci. Pouze velitel odřadu může odřad otevřít pro legionáře.
 5. Členové odřadu, jejich status, hodnocení a vybrané vozidlo.
   Velitel odřadu
     Legionář
  Klikněte na tlačítko „Vybrat vozidlo“, abyste si vybrali nejlepší vozidlo pro šarvátku.
 6. Sloty záloh (podívejte se na Výběr záloh).
 7. Kanál chatu. Oznámení a chat odřadu.
 8. Tlačítko „Bitva!“. Klikněte, abyste potvrdili, že jste připraveni k šarvátce, a poslali svůj odřad do bitvy.

Přidání hráčů do odřadu

Hráče můžete do odřadu přidat prostřednictvím pozvánky, nebo s pomocí automatického hledání legionářů.

Jakýkoli člen klanu v odřadu do něj může pozvat hráče. Můžete zvát jak členy klanu, tak i jiné hráče, kteří se v takovém případě k odřadu připojí jako legionáři. Pamatujte, že počet legionářů v odřadu závisí na divizi, kterou jste vybrali.

Chcete-li pozvat hráče do odřadu:

 1. V okně „Šarvátky“ klikněte na „Pozvat hráče“.
 2. V okně „Pozvat do taktické jednotky“ vyberte hráče a přetáhněte jej do pole napravo. Pokud hráč není v seznamu, vyhledejte ho pomocí panelu pro vyhledávání.
 3. Napište zprávu (volitelné) a klikněte na tlačítko „Pozvat“.

Pozvaní hráči jsou přidáni do seznamu dobrovolníků a zobrazeni buď ve skupině „Členové klanu“ nebo „Legionáři“. Osobní hodnocení hráčů je zobrazeno napravo od jejich jména.

Velitel odřadu může hráče pozvané do odřadu přidat jejich přetažením ze seznamu dobrovolníků do seznamu členů odřadu. Speciální ikona  označuje v odřadu legionáře. 

Velitel klanu, Výkonný důstojník, Posádkový důstojník a Bojový důstojník může oprávnění velitele odebrat jakémukoliv hráči, včetně hráčů s vyšší hodností. Chcete-li veliteli odřadu oprávnění odebrat, klikněte pravým tlačítkem na jméno hráče v seznamu odřadu a vyberte možnost „Převzít oprávnění velitele“.

Pro předání oprávnění velitele odřadu na člena odřadu klikněte pravým tlačítkem myši na jméno hráče a vyberte „Převést oprávnění velitele“.

Velitel odřadu může svá oprávnění předat pouze členovi svého klanu.

Připojení k odřadu

K odřadu se můžete připojit několika způsoby:

Připojení pomocí panelu „Odřady mého klanu“

Z příslušného panelu se můžete připojit k jakémukoli odřadu vašeho klanu:

 1. Přejděte na záložku „AUTOMATICKÉ HLEDÁNÍ ODŘADU“.
 2. Na panelu „Odřady mého klanu“, klikněte na odřad, který chcete. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko „Připojit se k odřadu“.
 3. V okně „Šarvátky“ bude vaše jméno zobrazeno v seznamu dobrovolníků. Na volné pozici v seznamu členů odřadu klikněte na „Zabrat slot“, nebo počkejte, dokud vás velitel odřadu do odřadu nepřidá.

Připojení pomocí seznamu odřadů 

Seznam odřadů obsahuje:

 • Odřady vašeho klanu.
 • Otevřené odřady ostatních klanů. Můžete se k nim připojit, abyste se do šarvátky zapojili jako legionáři.

Chcete-li se připojit k odřadu: 

 1. Přejděte na záložku „SEZNAM ODŘADŮ“ a vyberte divizi pro šarvátky.
 2. V seznamu odřadů klikněte na odřad, který chcete. Napravo můžete vidět členy odřadu, jejich hodnocení a vozidla.
 3. Klikněte na tlačítko „Připojit se k odřadu“.
 4. V okně „Šarvátky“ bude vaše jméno zobrazeno v seznamu dobrovolníků. Na volné pozici v seznamu členů odřadu klikněte na „Zabrat slot“, nebo počkejte, dokud vás velitel odřadu do odřadu nepřidá.

Připojení pomocí pozvánky

Chcete-li se k odřadu připojit pomocí pozvánky od jiného hráče, klikněte v oznámení o pozvání ve své garáži na tlačítko „Přijmout“. Pozvánky můžete také přijímat na záložce pozvánek a žádostí o přátelství  v centru oznámení v pravém dolním rohu vaší garáže.

Po přijetí pozvánky se vaše jméno zobrazí v seznamu dobrovolníků. Počkejte, dokud vás velitel odřadu do odřadu nepřidá.

Výběr záloh

Použití záloh s jednorázovým efektem poskytuje v šarvátkách další výhody.

Můžete aktivovat následující zálohy:

 • Povzbuzení nebo Dělostřelecký úder
 • Velkokapacitní transport

Pro více informací si prohlédněte Využívání záloh a Bojové zálohy.

Průběh a výsledek šarvátky

Když je odřad zformován a hráči jsou připraveni, velitel odřadu pošle odřad do bitvy. Nepřátelský odřad a mapa se vybírají náhodně, a šarvátka začíná. Týmy bojují standardní bitvu.

Když šarvátka skončí, spočítají se její výsledky. Klany získají průmyslové zdroje, přičemž vítěz získává větší odměnu. Množství průmyslových zdrojů také závisí na zálohách, které jste použili. Mějte na paměti, že část získaných průmyslových zdrojů dostanou legionáři (podívejte se na Odměna legionáře).

Zavřít