Stále přemýšlíte o tom, k čemu váš klan vlastně opevnění potřebuje? Hlavním důvodem jsou značné bonusy, které hráči vašeho klanu získají při použití záloh. Nejen, že můžete zvýšit množství získaných kreditů, zkušeností a průmyslových zdrojů, ale také můžete ovlivnit samotný výsledek boje.

Zálohy můžete připravit v budovách svého opevnění. Také je můžete získat za vylepšení svého velitelského centra a účast na Válečných hrách.

Skladiště záloh můžete najít v dolní části obrazovky, a ukazuje:

 1. Počet záloh od každého typu.
 2. Maximální úroveň zálohy. Skladiště záloh obsahuje zálohy různých úrovní.
 3. Aktivovanou zálohu.
 4. Zbývající dobu trvání zálohy.

Typy záloh

Režim opevnění nabízí osm typů záloh. Všechny zálohy se dělí do dvou skupin:

 • Zálohy s pokračujícím efektem
 • Zálohy s jednorázovým efektem

Zálohy s pokračujícím efektem

 • Bojové platby
 • Vojenské manévry
 • Taktický výcvik
 • Další instruktáž
Bojové platby

 Bonus: Zvyšuje množství kreditů, které získají všichni členové klanu po každé bitvě.

Požadovaná budova: Finanční oddělení.

Vojenské manévry

 Bonus: po každé bitvě zvyšuje množství získaných volných zkušeností pro všechny členy klanu.

Požadovaná budova: Vojenská škola.

Taktický výcvik

 Bonus: Zvyšuje množství bojových zkušeností, které získají všichni členové klanu po každé bitvě.

Požadovaná budova: Tankodrom.

Další instruktáž

 Bonus: po každé bitvě zvyšuje množství získaných zkušeností posádky pro všechny členy klanu.

Požadovaná budova: Výcvikové oddělení

Záložníci klanu nedostanou bonusy ze záloh s pokračujícím efektem.

Zálohy s jednorázovým efektem

 • Velkokapacitní transport
 • Rekvizice
 • Povzbuzení
 • Dělostřelecký úder
Velkokapacitní transport

 Bonus: zvyšuje množství průmyslových zdrojů získaných za bitvy v šarvátkách a ofenzívách.

Požadovaná budova: Přepravní oddělení.

Rekvizice

 Bonus: zvyšuje množství průmyslových zdrojů získaných v ofenzívách.

Požadovaná budova: Trofejní brigáda

Povzbuzení

 Bonus: Poskytuje bonus k hlavním kvalifikacím a schopnostem celé posádky vozidla hráče, který Povzbuzení aktivoval, a všech okolních spojeneckých vozidel. Zvyšuje zisk průmyslových zdrojů. Dostupné pro šarvátky a ofenzívy.

Požadovaná budova: Logistické centrum

Dělostřelecký úder

 Bonus: Dělostřelecká baterie zahájí pravidelnou palbu na vybranou oblast. Zvyšuje zisk průmyslových zdrojů. Dostupné pro šarvátky a ofenzívy.

Požadovaná budova: Dělostřelecký prapor.

Získávání záloh

Klan získává zálohy následujícími způsoby:

Příprava záloh

Než můžete zálohu využít ve prospěch svého klanu, musíte ji nejprve připravit.

Zálohy se připravují v budovách. Náklady na přípravu každé zálohy jsou vyčísleny v průmyslových zdrojích. Chcete-li připravit zálohu, ujistěte se, že skladiště opevnění obsahuje dostatek průmyslových zdrojů.

Zálohy může připravit pouze Velitel a Výkonný důstojník.

Chcete-li připravit zálohy:

 1. Klikněte na příslušnou budovu.
 2. Nastavte požadovaný počet záloh.
 3. Klikněte na tlačítko „Připravit“.

Doba přípravy závisí na úrovni budovy. Když se záloha připravuje, objeví se nad budovou ikona ozubeného kola .

Chcete-li se podívat na zbývající čas přípravy zálohy, klikněte na příslušnou budovu.

Získávání záloh za vylepšení velitelského centra

Vylepšení velitelského centra zajišťuje klanu dodatečné zálohy. 

Za každé vylepšení je klan odměněn určitým počtem záloh všech typů, které se rovnají 2 × (L + 1) a 1 × (L + 2), kde L je úroveň velitelského centra.

Příklad. Klan vylepšil velitelské centrum na II. úroveň. Jako odměnu dostane dvě zálohy III. úrovně (L + 1) od každého typu a jednu zálohu IV. úrovně (L + 2) od každého typu.

Získávání záloh jako odměny ve Válečných hrách

Klany, které obsadí výherní pozice ve Válečných hrách, jsou odměněny zálohami s pokračujícím účinkem úrovní XI a XII.

Kvantita a úroveň záloh, které klan dostane jako odměnu, závisí na disciplíně, v níž klan soutěžil, a na obsazené pozici.

Klany mohou dostat bonusy za používání záloh „Bojové platby“ a „Další instruktáž“ úrovní XI a XII pouze tehdy, pokud hrají s vozidly X. úrovně.

Úroveň rezerv

Úroveň zálohy se určuje podle úrovně budovy, ve které je záloha připravena. Účinnost zálohy a náklady na přípravu se s úrovní zálohy zvyšují.

Po vylepšení zůstává úroveň záloh, které jsou již v budově připraveny, stejná.

Účinnost a trvání zálohy

 • Bojové platby
 • Vojenské manévry
 • Taktický výcvik
 • Další instruktáž
 • Velkokapacitní transport
 • Rekvizice
 • Povzbuzení
 • Dělostřelecký úder
Bojové platby

Bonus: Kredity

Efektivita zálohy: první hodnota je spojena s klanovými a turnajovými bitvami. Druhá hodnota je pro náhodné bitvy a Frontovou linii.
Úroveň Účinnost zálohy Trvání
I +10% / +5% 1 hodina 
II +10% / +5% 2 hodiny
III +20% / +10% 1 hodina 
IV +20% / +10% 2 hodiny
V +30% / +15% 1 hodina
VI +30% / +15% 2 hodiny
VII +40% / +20% 1 hodina
VIII +40% / +20% 2 hodiny
IX +50% / +25% 2 hodiny
X +75% / +30% 2 hodiny 
XI* +100% / +30% 2 hodiny
XII* +150% / +30% 2 hodiny
*Pouze pro vozidla X. úrovně
Vojenské manévry

Bonus: Volné zkušenosti

Úroveň Účinnost zálohy Trvání
I +50% 1 hodina 
II +50 2 hodiny
III +100% 1 hodina 
IV +100% 2 hodiny
V +150% 1 hodina
VI +150% 2 hodiny
VII +200% 1 hodina
VIII +200% 2 hodiny
IX +250%  1 hodina
X +250% 2 hodiny 
XI +300% 2 hodiny
XII +500% 2 hodiny
Taktický výcvik

Bonus: Pětinásobek bojových zkušeností

Úroveň Účinnost zálohy Trvání
I +5% 1 hodina 
II +5% 2 hodiny
III +10% 1 hodina 
IV +10% 2 hodiny
V +20% 1 hodina
VI +20% 2 hodiny
VII +35% 1 hodina
VIII +35% 2 hodiny
IX +50% 1 hodina
X +50% 2 hodiny
XI +75% 2 hodiny
XII +100% 2 hodiny
Další instruktáž

Bonus: zkušenosti posádky

Efektivita zálohy: první hodnota je spojena s klanovými a turnajovými bitvami. Druhá hodnota je pro náhodné bitvy a Frontovou linii.
Úroveň Účinnost zálohy Trvání
I +50% / +25% 1 hodina 
II +50% / +25% 2 hodiny
III +75% / +50% 1 hodina 
IV +75% / +50% 2 hodiny
V +100% / +75% 1 hodina
VI +100% / +75% 2 hodiny
VII +150% / +100% 1 hodina
VIII +150% / +100% 2 hodiny
IX +200% / +150% 1 hodina
X +200% / +150% 2 hodiny
XI* +300% / +200% 2 hodiny
XII* +400% / +300% 2 hodiny
*Pouze pro vozidla X. úrovně
Velkokapacitní transport

Bonus: průmyslové zdroje za bitvy v šarvátkách a ofenzívách

Trvání:jedna bitva

Úroveň Účinnost zálohy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
Rekvizice

Bonus: Průmyslové zdroje

Trvání: jedna ofenzíva

Úroveň Účinnost zálohy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
Povzbuzení

Bonus: Poskytuje bonus k hlavním kvalifikacím a schopnostem celé posádky vozidla hráče, který Povzbuzení aktivoval, a všech okolních spojeneckých vozidel. Zvyšuje zisk průmyslových zdrojů.

Trvání zálohy: jedna bitva.

Úroveň Bonus posádky Dosah efektu Bonus k průmyslovým zdrojům
I. 10 % 15 m +3 %
II. 10 % 20 m +5 %
III. 15 % 20 m +8 %
IV. 15 % 25 m +10 %
V. 20 % 25 m +15 %
VI. 20 % 30 m +18 %
VII. 25 % 30 m +20 %
VIII. 25 % 35 m +25 %
IX. 30 % 35 m +28 %
X. 30 % 40 m +30 %
XI. 30 %  40 m +50 %
XII. 30 % 40 m +100 %
Zálohy XI. a XII. úrovně poskytují dodatečný bonus: Čas do odeznění. Po vypršení efektu Povzbuzení nebo v případě, že hráč dosah efektu opustí, bude po určitou dobu stále ještě získávat bonus.
Dělostřelecký úder

Bonus: Dělostřelecká baterie zahájí pravidelnou palbu na vybranou oblast. Zvyšuje zisk průmyslových zdrojů.

Trvání zálohy: jedna bitva.

Úroveň Maximální poškození (HP)* Rozsah oblasti poškození Bonus k průmyslovým zdrojům
I. 240/340/600 20 m +3 %
II. 240/340/600 22 m +5 %
III. 280/400/700 22 m +8 %
IV. 280/400/700 24 m +10 %
V. 320/460/800 24 m +15 %
VI. 320/460/800 26 m +18 %
VII. 360/520/900 26 m +20 %
VIII. 360/520/900 28 m +25 %
IX. 400/600/1 000 28 m +28 %
X. 400/600/1 000 30 m +30 %
XI. 440/660/1 100 30 m +50 %
XII. 480/720/1 200 30 m +100 %
Pro bitvy odehrané s vozidly VI./VIII./X. úrovně.

 

 

Náklady a doba přípravy záloh

 • Bojové platby
 • Vojenské manévry
 • Taktický výcvik
 • Další instruktáž
 • Velkokapacitní transport
 • Rekvizice
 • Povzbuzení
 • Dělostřelecký úder
Bojové platby
Úroveň Náklady na zálohu Doba přípravy
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 hodina
VII 4 400  2 hodiny
VIII 5 700  4 hodiny
IX 7 500  8 hodin
X 8 500  8 hodin
Vojenské manévry
Úroveň Náklady na zálohu Doba přípravy
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 hodina
VII 4 400  2 hodiny
VIII 5 700  4 hodiny
IX 7 500  8 hodin
X 8 500  8 hodin
Taktický výcvik
Úroveň Náklady na zálohu Doba přípravy
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 hodina
VII 4 400  2 hodiny
VIII 5 700  4 hodiny
IX 7 500  8 hodin
X 8 500  8 hodin
Další instruktáž
Úroveň Náklady na zálohu Doba přípravy
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 hodina
VII 4 400  2 hodiny
VIII 5 700  4 hodiny
IX 7 500  8 hodin
X 8 500  8 hodin
Velkokapacitní transport
Úroveň Náklady na zálohu Doba přípravy
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund
Rekvizice
Úroveň Náklady na zálohu Doba přípravy
I 90  5 sekund
II 225  5 sekund
III 400  5 sekund
IV 600  5 sekund
V 1 000  5 sekund
VI 1 300  5 sekund
VII 1 650  5 sekund
VIII 2 250  5 sekund
IX 2 700  5 sekund
X 3 200  5 sekund
Povzbuzení
Úroveň Náklady na zálohu Doba přípravy
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund
Dělostřelecký úder
Úroveň Náklady na zálohu Doba přípravy
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund

Využívání záloh

Chcete-li využít zálohu, musíte ji nejprve aktivovat. Zálohy mohou aktivovat pouze členové klanu v následujících pozicích:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Personální důstojník
 • Bojový důstojník

Chcete-li se podívat na historii vašeho klanu ve využívání záloh, klikněte na  PŘIHLÁŠENÍ do svého opevnění a přejděte na záložku „Zálohy“

Zálohy s pokračujícím efektem

Zálohy s pokračujícím efektem (Bojové platby, Vojenské manévry, Taktický výcvik a Další instruktáž) se aktivují přímo v opevnění.

Chcete-li použít zálohu s pokračujícím efektem:

 1. Vyberte si ze skladiště záloh příslušnou zálohu. Pokud skladiště obsahuje zálohy různých úrovní, vyberte si zálohu požadované úrovně.
 2. Klikněte na tlačítko „Aktivovat“.

Záloha se aktivuje okamžitě. Zbývající doba trvání zálohy je zobrazena nad zálohou.

Poté, co zálohu aktivujete, nemůžete již tuto akci zrušit.

Zálohy s jednorázovým efektem

Před bitvou jsou zapnuty zálohy Velkokapacitní transport, Povzbuzení a Dělostřelecký úder. Rekvizici však lze zapnout pouze před ofenzívou.

Chcete-li použít zálohu s jednorázovým efektem:

 1. Klikněte na tlačítko „Klanové bitvy“.
 2. Klikněte na tlačítko „Vytvořit odřad“.
 3. V pravém horním rohu klikněte na volný slot a vyberte zálohu.

Pokud jsou k dispozici ve skladišti záloh, tak se po každé bitvě zálohy stejného typu a úrovně automaticky doplní.

Pokud jste změnili názor, a zapnutou zálohu nechcete používat, vyberte ji a klikněte na tlačítko „Vypnout“.

Povzbuzení a Dělostřelecký úder se od ostatních záloh liší. Musíte je zapnout při vytváření odřadu a pak aktivovat přímo v bitvě.

Využívání několika záloh najednou

Zkuste využívat několik záloh najednou, abyste získali ještě více kreditů, zkušeností a průmyslových zdrojů.

Dávejte pozor, protože tyto zálohy nelze využívat zároveň:

 • Vojenské manévry a Další instruktáž
 • Bojové platby a Taktický výcvik

Bojové zálohy

Bojové zálohy – Povzbuzení a Dělostřelecký úder – lze použít v šarvátkách i ofenzívách.  Množství průmyslových zdrojů, které získáte z Povzbuzení a Dělostřeleckého úderu, se zvyšuje s úrovní zálohy. Jejich bojové parametry jsou určeny úrovní a v případě Dělostřeleckého úderu také vybranou divizí.

Abyste bojovou zálohu využili, musí být zapnuta před bitvou a pak aktivována přímo na bojišti (viz Využívání záloh). Bojové zálohy lze aktivovat 55 sekund po začátku bitvy.

V bitvě může Povzbuzení nebo Dělostřelecký úder přivolat velitel odřadu, nebo může předat odpovědnost dalšímu hráči v odřadu. Oprávnění aktivovat jednu nebo obě zálohy může být přiřazeno jakémukoliv hráči, včetně legionáře.

Před bitvou můžete v okně odřadu aktivaci zálohy přiřadit tak, že v seznamu členů odřadu kliknete pravým tlačítkem na jméno hráče a vyberete Přiřadit Dělostřelecký úder nebo Přiřadit Povzbuzení. Napravo od hráčova jména se objeví ikona  nebo . Pokud byly hráči přiřazeny obě zálohy, objeví se ikona .

Chcete-li své rozhodnutí zrušit, klikněte pravým tlačítkem na jméno hráče a vyberte Vzít Dělostřelecký úder nebo Vzít Povzbuzení. Nyní jste opět získali právo aktivovat na bojišti bojové zálohy.

Pokud bojovou zálohu v bitvě neaktivujete, nezískáte její výhody. Nevyužitá záloha nezmizí a vrátí se do skladiště záloh.

Povzbuzení

Poskytuje bonus k hlavním kvalifikacím a schopnostem celé posádky vozidla hráče, který Povzbuzení aktivoval, a všech okolních spojeneckých vozidel.

Vlastnosti Povzbuzení:

 • Pokud je zničeno vozidlo hráče, který Povzbuzení aktivoval, efekt zálohy se ukončí.
 • Zálohy XI. a XII. úrovně poskytují dodatečný bonus: Čas do odeznění. Po vypršení efektu Povzbuzení nebo v případě, že hráč dosah efektu opustí, bude po určitou dobu stále ještě získávat bonus.

Abyste Povzbuzení v bitvě použili, stiskněte příslušnou klávesu (ve výchozím nastavení 7–9).

Dosah efektu je kolem vašeho vozidla označen zelenou přerušovanou čárou a uprostřed vaší obrazovky se objeví časomíra. Hráč, který Povzbuzení aktivoval, může být označen ikonou , zatímco hráči ovlivnění efektem Povzbuzení budou mít ikonu .

Dosah efektu a časomíra se zobrazí pouze vašim spojencům, ale oba týmy uvidí, kteří hráči jsou pod efektem Povzbuzení.

Dělostřelecký úder

Dělostřelecký úder provede dělostřelecký útok. Dělostřelecká baterie zahájí pravidelnou palbu na vybranou oblast.

Vlastnosti Dělostřeleckého úderu:

 • Uvnitř oblasti budou poškozeni všichni hráči, včetně spojenců.
 • Velikost rozsahu oblasti poškození závisí na úrovni zálohy. Poškození závisí jak na úrovni zálohy, tak na vybrané divizi.
 • Požadovaná doba nasazení je šest sekund.

Chcete-li využít Dělostřelecký úder v bitvě:

 1. Stiskněte klávesu, která odpovídá záloze Dělostřelecký úder (ve výchozím nastavení 7–9).
 2. Ukažte na oblast mapy, na kterou chcete zaútočit.
 3. Kliknutím oblast poškození uzamknete. Po šesti sekundách začne ostřelování.

Než se oblast poškození uzamkne, lze použití rezervy třemi způsoby zrušit:

 • Kliknutím pravým tlačítkem
 • Stisknutím klávesy Esc
 • Stisknutím tlačítka, které odpovídá záloze Dělostřelecký úder
Zavřít