Stále přemýšlíte o tom, k čemu váš klan vlastně opevnění potřebuje? Hlavním důvodem jsou značné bonusy, které hráči vašeho klanu získají při použití záloh. Nejen, že můžete zvýšit množství získaných kreditů, zkušeností a průmyslových zdrojů, ale také můžete ovlivnit samotný výsledek boje.

Zálohy můžete připravit v budovách svého opevnění. Také je můžete získat za vylepšení svého velitelského centra a účast na Válečných hrách.

Skladiště záloh můžete najít v dolní části obrazovky, a ukazuje:

 1. Počet záloh od každého typu.
 2. Maximální úroveň zálohy. Skladiště záloh obsahuje zálohy různých úrovní.
 3. Aktivovanou zálohu.
 4. Zbývající dobu trvání zálohy.

Typy záloh

Režim opevnění nabízí osm typů záloh. Všechny zálohy se dělí do dvou skupin:

 • Zálohy s pokračujícím efektem
 • Zálohy s jednorázovým efektem

Zálohy s pokračujícím efektem

 • Bojové platby
 • Vojenské manévry
 • Taktický výcvik
 • Další instruktáž
Bojové platby

 Bonus: Zvyšuje množství kreditů, které získají všichni členové klanu po každé bitvě.

Požadovaná budova: Finanční oddělení.

Vojenské manévry

 Bonus: po každé bitvě zvyšuje množství získaných volných zkušeností pro všechny členy klanu.

Požadovaná budova: Vojenská škola.

Taktický výcvik

 Bonus: Zvyšuje množství bojových zkušeností, které získají všichni členové klanu po každé bitvě.

Požadovaná budova: Tankodrom.

Další instruktáž

 Bonus: po každé bitvě zvyšuje množství získaných zkušeností posádky pro všechny členy klanu.

Požadovaná budova: Výcvikové oddělení

Záložníci klanu nedostanou bonusy ze záloh s pokračujícím efektem.

Zálohy s jednorázovým efektem

 • Velkokapacitní transport
 • Rekvizice
 • Nálet
 • Dělostřelecký úder
Velkokapacitní transport

 Bonus: zvyšuje množství průmyslových zdrojů získaných za bitvy v šarvátkách a ofenzívách.

Požadovaná budova: Přepravní oddělení.

Rekvizice

 Bonus: zvyšuje množství průmyslových zdrojů získaných v ofenzívách.

Požadovaná budova: Trofejní brigáda

Nálet

 Bonus: bitevník je naveden na určené souřadnice a na nepřátelská vozidla shodí protitankové pumy. Zvyšuje příjem průmyslových zdrojů. K dispozici v šarvátkách a ofenzívách.

Požadovaná budova: Letky útočných bombardérů.

Dělostřelecký úder

 Bonus: dělostřelecká baterie začne určené souřadnice na mapě ostřelovat těžkou dělostřeleckou palbou pomocí HE granátů. Zvyšuje příjem průmyslových zdrojů. K dispozici v šarvátkách a ofenzívách.

Požadovaná budova: Dělostřelecký prapor.

Získávání záloh

Klan získává zálohy následujícími způsoby:

Příprava záloh

Než můžete zálohu využít ve prospěch svého klanu, musíte ji nejprve připravit.

Zálohy se připravují v budovách. Náklady na přípravu každé zálohy jsou vyčísleny v průmyslových zdrojích. Chcete-li připravit zálohu, ujistěte se, že skladiště opevnění obsahuje dostatek průmyslových zdrojů.

Zálohy může připravit pouze Velitel a Výkonný důstojník.

Chcete-li připravit zálohy:

 1. Klikněte na příslušnou budovu.
 2. Nastavte požadovaný počet záloh.
 3. Klikněte na tlačítko „Připravit“.

Doba přípravy závisí na úrovni budovy. Když se záloha připravuje, objeví se nad budovou ikona ozubeného kola .

Chcete-li se podívat na zbývající čas přípravy zálohy, klikněte na příslušnou budovu.

Získávání záloh za vylepšení velitelského centra

Vylepšení velitelského centra zajišťuje klanu dodatečné zálohy. 

Za každé vylepšení je klan odměněn určitým počtem záloh všech typů, které se rovnají 2 × (L + 1) a 1 × (L + 2), kde L je úroveň velitelského centra.

Příklad. Klan vylepšil velitelské centrum na II. úroveň. Jako odměnu dostane dvě zálohy III. úrovně (L + 1) od každého typu a jednu zálohu IV. úrovně (L + 2) od každého typu.

Získávání záloh jako odměny ve Válečných hrách

Klany, které obsadí výherní pozice ve Válečných hrách, jsou odměněny zálohami s pokračujícím účinkem úrovní XI a XII.

Kvantita a úroveň záloh, které klan dostane jako odměnu, závisí na disciplíně, v níž klan soutěžil, a na obsazené pozici.

Klany mohou dostat bonusy za používání záloh „Bojové platby“ a „Další instruktáž“ úrovní XI a XII pouze tehdy, pokud hrají s vozidly X. úrovně.

Úroveň rezerv

Úroveň zálohy se určuje podle úrovně budovy, ve které je záloha připravena. Účinnost zálohy a náklady na přípravu se s úrovní zálohy zvyšují.

Po vylepšení zůstává úroveň záloh, které jsou již v budově připraveny, stejná.

Účinnost a trvání zálohy

 • Bojové platby
 • Vojenské manévry
 • Taktický výcvik
 • Další instruktáž
 • Velkokapacitní transport
 • Rekvizice
 • Nálet
 • Dělostřelecký úder
Bojové platby

Bonus: Kredity

Účinnost zálohy: první hodnota platí pro klanové a turnajové bitvy. Druhá hodnota je pro náhodné bitvy, hodnocené bitvy a Frontovou linii.
Úroveň Účinnost zálohy Trvání
I +10% / +5% 1 hodina 
II +10% / +5% 2 hodiny
III +20% / +10% 1 hodina 
IV +20% / +10% 2 hodiny
V +30% / +15% 1 hodina
VI +30% / +15% 2 hodiny
VII +40% / +20% 1 hodina
VIII +40% / +20% 2 hodiny
IX +50% / +25% 2 hodiny
X +75% / +30% 2 hodiny 
XI* +100% / +30% 2 hodiny
XII* +150% / +30% 2 hodiny
*Pouze pro vozidla X. úrovně
Vojenské manévry

Bonus: Volné zkušenosti

Úroveň Účinnost zálohy Trvání
I +50% 1 hodina 
II +50 2 hodiny
III +100% 1 hodina 
IV +100% 2 hodiny
V +150% 1 hodina
VI +150% 2 hodiny
VII +200% 1 hodina
VIII +200% 2 hodiny
IX +250%  1 hodina
X +250% 2 hodiny 
XI +300% 2 hodiny
XII +500% 2 hodiny
Taktický výcvik

Bonus: Pětinásobek bojových zkušeností

Úroveň Účinnost zálohy Trvání
I +5% 1 hodina 
II +5% 2 hodiny
III +10% 1 hodina 
IV +10% 2 hodiny
V +20% 1 hodina
VI +20% 2 hodiny
VII +35% 1 hodina
VIII +35% 2 hodiny
IX +50% 1 hodina
X +50% 2 hodiny
XI +75% 2 hodiny
XII +100% 2 hodiny
Další instruktáž

Bonus: zkušenosti posádky

Účinnost zálohy: první hodnota platí pro klanové a turnajové bitvy. Druhá hodnota je pro náhodné bitvy, hodnocené bitvy a Frontovou linii.
Úroveň Účinnost zálohy Trvání
I +50% / +25% 1 hodina 
II +50% / +25% 2 hodiny
III +75% / +50% 1 hodina 
IV +75% / +50% 2 hodiny
V +100% / +75% 1 hodina
VI +100% / +75% 2 hodiny
VII +150% / +100% 1 hodina
VIII +150% / +100% 2 hodiny
IX +200% / +150% 1 hodina
X +200% / +150% 2 hodiny
XI* +300% / +200% 2 hodiny
XII* +400% / +300% 2 hodiny
*Pouze pro vozidla X. úrovně
Velkokapacitní transport

Bonus: průmyslové zdroje za bitvy v šarvátkách a ofenzívách

Trvání:jedna bitva

Úroveň Účinnost zálohy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
Rekvizice

Bonus: Průmyslové zdroje

Trvání: jedna ofenzíva

Úroveň Účinnost zálohy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
Nálet

Bonus: shazování protitankových pum na určené souřadnice a průmyslové zdroje

Trvání: jedna bitva

Úroveň Účinnost zálohy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
Dělostřelecký úder

Bonus: těžká dělostřelecká palba pomocí HE granátů na určené souřadnice a průmyslové zdroje

Trvání: jedna bitva

Úroveň Účinnost zálohy
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%

 

 

Náklady a doba přípravy záloh

 • Bojové platby
 • Vojenské manévry
 • Taktický výcvik
 • Další instruktáž
 • Velkokapacitní transport
 • Rekvizice
 • Nálet
 • Dělostřelecký úder
Bojové platby
ÚroveňNáklady na zálohuDoba přípravy
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 hodina
VII 4 400  2 hodiny
VIII 5 700  4 hodiny
IX 7 500  8 hodin
X 8 500  8 hodin
Vojenské manévry
ÚroveňNáklady na zálohuDoba přípravy
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 hodina
VII 4 400  2 hodiny
VIII 5 700  4 hodiny
IX 7 500  8 hodin
X 8 500  8 hodin
Taktický výcvik
ÚroveňNáklady na zálohuDoba přípravy
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 hodina
VII 4 400  2 hodiny
VIII 5 700  4 hodiny
IX 7 500  8 hodin
X 8 500  8 hodin
Další instruktáž
ÚroveňNáklady na zálohuDoba přípravy
I 275   5 sekund
II 650   20 sekund
III 1 100   1 minuta
IV 1 700  5 minut
V 2 500  20 minut
VI 3 400  1 hodina
VII 4 400  2 hodiny
VIII 5 700  4 hodiny
IX 7 500  8 hodin
X 8 500  8 hodin
Velkokapacitní transport
ÚroveňNáklady na zálohuDoba přípravy
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund
Rekvizice
ÚroveňNáklady na zálohuDoba přípravy
I 90  5 sekund
II 225  5 sekund
III 400  5 sekund
IV 600  5 sekund
V 1 000  5 sekund
VI 1 300  5 sekund
VII 1 650  5 sekund
VIII 2 250  5 sekund
IX 2 700  5 sekund
X 3 200  5 sekund
Nálet
ÚroveňNáklady na zálohuDoba přípravy
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund
Dělostřelecký úder
ÚroveňNáklady na zálohuDoba přípravy
I 5  5 sekund
II 10  5 sekund
III 20  5 sekund
IV 25  5 sekund
V 40  5 sekund
VI 45  5 sekund
VII 50  5 sekund
VIII 60  5 sekund
IX 70  5 sekund
X  75  5 sekund

Využívání záloh

Chcete-li využít zálohu, musíte ji nejprve aktivovat. Zálohy mohou aktivovat pouze členové klanu v následujících pozicích:

 • Velitel
 • Výkonný důstojník
 • Personální důstojník
 • Bojový důstojník

Chcete-li se podívat na historii vašeho klanu ve využívání záloh, klikněte na  PŘIHLÁŠENÍ do svého opevnění a přejděte na záložku „Zálohy“

Zálohy s pokračujícím efektem

Zálohy s pokračujícím efektem (Bojové platby, Vojenské manévry, Taktický výcvik a Další instruktáž) se aktivují přímo v opevnění.

Chcete-li použít zálohu s pokračujícím efektem:

 1. Vyberte si ze skladiště záloh příslušnou zálohu. Pokud skladiště obsahuje zálohy různých úrovní, vyberte si zálohu požadované úrovně.
 2. Klikněte na tlačítko „Aktivovat“.

Záloha se aktivuje okamžitě. Zbývající doba trvání zálohy je zobrazena nad zálohou.

Poté, co zálohu aktivujete, nemůžete již tuto akci zrušit.

Zálohy s jednorázovým efektem

Velkokapacitní transport, Nálet a Dělostřelecký úder se zapínají před bitvou. Rekvizice však lze zapnout pouze před ofenzívou.

Chcete-li použít zálohu s jednorázovým efektem:

 1. Klikněte na tlačítko „Klanové bitvy“.
 2. Klikněte na tlačítko „Vytvořit odřad“.
 3. V pravém horním rohu klikněte na volný slot a vyberte zálohu.

Pokud jsou k dispozici ve skladišti záloh, tak se po každé bitvě zálohy stejného typu a úrovně automaticky doplní.

Pokud jste změnili názor, a zapnutou zálohu nechcete používat, vyberte ji a klikněte na tlačítko „Vypnout“.

Nálet a dělostřelecký úder se od ostatních záloh liší: nejprve musíte zálohu zapnout při zakládání odřadu, a pak ji aktivovat přímo v bitvě.

Využívání několika záloh najednou

Zkuste využívat několik záloh najednou, abyste získali ještě více kreditů, zkušeností a průmyslových zdrojů.

Dávejte pozor, protože tyto zálohy nelze využívat zároveň:

 • Vojenské manévry a Další instruktáž
 • Bojové platby a Taktický výcvik
 • Nálet a Dělostřelecký úder

Bojové zálohy

Bojové zálohy — Nálet a Dělostřelecký úder — lze využívat v šarvátkách i ofenzívách. Množství průmyslových zdrojů, které z Náletu a Dělostřeleckého úderu dostanete, se zvyšuje společně s úrovní zálohy. Jejich bojové vlastnosti však nezávisí na úrovni zálohy, nýbrž na vybrané divizi.

Chcete-li využít výhodu bojové zálohy, musíte ji nejprve před bitvou zapnout, a pak ji přímo na bojišti aktivovat (podívejte se na Využívání záloh). Bojové zálohy se dají aktivovat jednu 56 sekund po zahájení bitvy.

Nálet či Dělostřelecký úder může přivolat velitel odřadu nebo předsunutý pozorovatel — jeden z hráčů v odřadu, kterého jmenuje velitel. Předsunutým pozorovatelem může být jakýkoliv hráč, včetně legionáře.

Předsunutého pozorovatele můžete jmenovat před bitvou v okně odřadu. Pravým tlačítkem klikněte na jméno hráče v seznamu Členové odřadu a vyberte volbu Jmenovat předsunutým pozorovatelem. Napravo od jména hráče se zobrazí ikona .

Chcete-li své rozhodnutí odvolat, klikněte pravým tlačítkem na jméno hráče a vyberte volbu Odvolat jmenování. Nyní jste si vzali oprávnění k aktivaci bojových záloh na bojišti zpět.

Když bojovou zálohu během bitvy neaktivujete, nezískáte z ní profit navíc. Tato záloha se pak nespotřebuje a vrátí se do skladiště záloh.

Nálet

Nálet provede útok vzduch - země. Útočný bombardér shodí na určené souřadnice protitankové pumy. Letadlo nelze sestřelit.

Prvky náletu:

 • Pumy se shazují téměř vertikálně, takže skrýt se před útokem za objekty na mapě je skutečně obtížné.
 • Pumy se shazují ve směru útoku z jedné strany oblasti poškození na druhou.
 • Pumy mohou zničit budovy.
 • Požadovaná doba provedení činí 5 sekund.

Chcete-li využít Nálet v bitvě:

 1. Stiskněte klávesu, která odpovídá záloze Nálet (ve výchozím nastavení 7–9).
 2. Nastavte na mapě oblast poškození. Oblast poškození je značena zeleným obrysem, zatímco šipka ukazuje směr pumového útoku.
 3. Klikněte, abyste uzamknuli střed oblasti poškození. K úpravě směru pumového útoku použijte myš.
 4. Kliknutím oblast poškození uzamknete. Po pěti sekundách přiletí útočný bombardér a shodí na vyznačenou oblast pumy.

Oblast poškození a čas, který zbývá do pumového útoku, jsou viditelné pouze pro členy vašeho týmu. Před uzamčením oblasti poškození můžete použití zálohy zrušit jedním z následujících způsobů:

 • Kliknutím pravým tlačítkem
 • Stisknutím klávesy Esc
 • Stisknutím klávesy, která odpovídá záloze „Nálet“.

Dělostřelecký úder

Dělostřelecký úder provede útok dělostřelectva. Dělostřelectvo vypálí na určenou oblast salvu HE granátů.

Prvky dělostřeleckého úderu:

 • Když použijte zálohu Dělostřelecký úder, přilétají granáty do oblasti poškození obloukem od vaší základny.
 • Vstupní úhel granátů je stejný pro každou vybranou oblast poškození.
 • Během trvání útoku přilétají granáty do oblasti poškození náhodně a rovnoměrně.
 • Požadovaná doba provedení činí 5 sekund.

Chcete-li využít Dělostřelecký úder v bitvě:

 1. Stiskněte klávesu, která odpovídá záloze Dělostřelecký úder (ve výchozím nastavení 7–9).
 2. Ukažte na mapě oblast k provedení útoku. Oblast poškození je označena zelenými tečkami.
 3. Kliknutím oblast poškození uzamknete. Po pěti sekundách začne ostřelování.

Před uzamčením oblasti poškození můžete použití zálohy zrušit jedním z následujících způsobů:

 • Kliknutím pravým tlačítkem
 • Stisknutím klávesy Esc
 • Stisknutím klávesy, která odpovídá záloze „Dělostřelecký úder“.
Zavřít