Průvodce opevněním

Opevnění je režim hry, ve kterém klany staví budovy a připravují v nich klanové zálohy. Tyto zálohy slouží k navýšení výnosů z bitev pro klanové hráče.

Klan se stává vlastníkem opevnění okamžitě po svém založení. Proto nezáleží na tom, kolik má váš klan hráčů, nebo kolik bitev jste odehráli – s rozvojem silného opevnění a získáváním bonusů z jeho záloh můžete začít od prvního dne existence vašeho klanu.

Pro přechod na své opevnění:

  1. Přejděte v garáži na záložku „KLAN“. Objeví se váš kontrolní panel klanu.
  2. Na kontrolním panelu klanu klikněte na možnost „Opevnění“.

Proč klan potřebuje opevnění?

Hlavním cílem klanů v opevnění je příprava klanových záloh. Klanové zálohy se dělí do dvou skupin: zálohy s pokračujícím efektem a zálohy s jednorázovým efektem.

Zálohy s pokračujícím efektem dovolují klanovým hráčům, s výjimkou záložníků, aby v bitvách získávali více kreditů a zkušeností.

Bojové platby

+10–150 % ke kreditům v klanových a turnajových bitvách; +5–30 % v náhodných a hodnocených bitvách

Taktický výcvik

+5–100 % k bojovým zkušenostem ve všech bitvách

Další instruktáž

+50–400 % ke zkušenostem posádky v klanových a turnajových bitvách; +25–300 % v náhodných a hodnocených bitvách

Vojenské manévry

+50–500 % k volným zkušenostem ve všech bitvách

Zálohy s jednorázovým efektem navyšují zisky průmyslových zdrojů – speciální herní měny, kterou klany používají k rozvoji svého opevnění.

Pro více informací o zálohách a jimi poskytovaných bonusech se v průvodci opevněním podívejte na sekci „Zálohy“.

Než se dá záloha využít, je potřeba ji nejprve připravit. Pro přípravu záloh staví klany ve svých opevněních budovy (pro více podrobností se podívejte na „Budovy“).

Úroveň budovy je určujícím ukazatelem, který udává úroveň připravované zálohy. Čím vyšší je úroveň zálohy, tím více bonusů hráčům poskytuje. Pro přípravu záloh vysokých úrovní musí klan své budovy vylepšit, tj. zvýšit jejich úrovně.

Ke stavbě a vylepšování budov, a také k přípravě záloh, využívají klany průmyslové zdroje (). Dají se získat v bojových režimech opevnění – šarvátkách a ofenzívách.

Bojování v režimech šarvátek a ofenzív přináší hráčům také kredity a zkušenosti.

Šarvátka je standardní bitva proti náhodnému nepřátelskému odřadu. V šarvátce klany usilují o vítězství v bitvě, aby získaly co nejvíce průmyslových zdrojů (pro více informací se podívejte na sekci „Šarvátky“).

Ofenzíva je série bitev o nepřátelské linie a citadelu.

Hlavním cílem klanů v ofenzívě je obsazení nepřátelské citadely. Pokud není žádná z citadel obsazena, vyhrává ofenzívu klan ovládající více linií.

Za každou odehranou bitvu a obsazenou linii dostávají klany průmyslové zdroje. Čím více linií klan ovládá, tím vyšší je jeho odměna na konci ofenzívy (pro více informací se podívejte na sekci „Ofenzívy“).

Klany mohou využít Zálohy s jednorázovým efektem ke zvýšení množství průmyslových zdrojů získaných v šarvátkách a ívách.


Velkokapacitní transport

+5–200 % k průmyslovým zdrojům v šarvátkách a ofenzívách za bitvu

Rekvizice

+5–200 % k průmyslovým zdrojům za výsledky ofenzívy

Povzbuzení

+3–100 % k průmyslovým zdrojům za bitvu v šarvátkách a ofenzívách

Dělostřelecký úder

+3–100 % k průmyslovým zdrojům za bitvu v šarvátkách a ofenzívách

Množství průmyslových zdrojů, které klany získají v bitvách, má dopad na úroveň rozvoje opevnění. Čím více průmyslových zdrojů klany investují do svých opevnění, tím více bonusů dostanou ze záloh, a tím vyšší jsou jejich zisky v nadcházejících bitvách.

Jak hráči získávají v opevnění zlaťáky

Hráči mohou získat zlaťáky účastí ve Válečných hrách.

Válečné hry jsou soutěží v rámci opevnění, v níž mohou klany dostat za odměnu zlaťáky a klanové zálohy vysokých úrovní XI a XII. Klany se mohou do Válečných her zapojit každou sobotu.

Během Válečných her klany získávají body za určité úspěchy, například za každé zničené nepřátelské vozidlo. V závislosti na počtu získaných bodů obsazují klany pozice v hodnocení. Pozice určuje množství zlaťáků a zálohy, které klan dostane jako odměnu. Klan, který obsadí první pozici, získává nejvyšší cenu. Může to být například 10 000 a šest záloh s pokračujícím efektem XII. úrovně (pro více podrobností se podívejte na Válečné hry).

Jaké pravomoci mají klanoví hráči v opevnění

Velitel klanu a Výkonní důstojníci jsou zodpovědní za rozvoj opevnění, konkrétně za výstavbu a vylepšování budov.

Podívejte se na níže uvedenou tabulku a uvidíte pravomoci všech klanových hráčů v opevnění.

Pravomoci
Stavba a vylepšování budov                  
Příprava klanových záloh                
Aktivace záloh s pokračujícím efektem              
Zapnutí zálohy s jednorázovým efektem v okně odřadu před šarvátkou či ofenzívou (dostupné pouze pro velitele odřadu)              
Odebrání pravomocí velitele jakémukoliv hráči, včetně těch s vyšší pozicí              
Získávání bonusů ze záloh s pokračujícím efektem  
Získávání bonusů ze záloh s jednorázovým efektem
Aktivujte v bitvě Povzbuzení a Dělostřelecký úder (pouze dostupné veliteli odřadu)
Založení odřadu v šarvátkách a ofenzívách
Prohlížení skladiště a záznamu opevnění

Opevnění není jediný režim hry pro klany.

Pokud jste připraveni k budování pevných aliancí s ostatními klany, obsazování nových území a obraně svých držav, zkuste štěstí v bitvách na globální mapě.

Pokud jste ve světě klanů noví, podívejte se do sekce „ČASTO KLADENÉ DOTAZY“ na klanovém portálu – zjistíte, jak vstoupit do klanu, založit svůj vlastní či naverbovat vhodné hráče.

Ať jsou vám okolnosti na bojišti vždy nakloněny!

více o opevnění  

Zavřít