Vaše opevnění se skládá z velitelského centra a osmi stavenišť pro budoucí budovy.

 

Typy budov

V současné době můžete ve svém opevnění postavit osm typů budov. Každá budova poskytuje vašemu klanu určité zálohy.

 • Finanční oddělení
 • Vojenská škola
 • Tankodrom
 • Výcvikové oddělení
 • Přepravní oddělení
 • Trofejní brigáda
 • Letky bitevníků
 • Dělostřelecký prapor
Finanční oddělení

 

Záloha: Bojové platby.

Bonus: Zvyšuje množství kreditů, které získají všichni členové klanu po každé bitvě.

Vojenská škola

 

Záloha: Vojenské manévry.

Bonus: po každé bitvě zvyšuje množství získaných volných zkušeností pro všechny členy klanu.

Tankodrom

 

Záloha: Taktický výcvik.

Bonus: Zvyšuje množství bojových zkušeností, které získají všichni členové klanu po každé bitvě.

Výcvikové oddělení

 

Záloha: Další instruktáž.

Bonus: po každé bitvě zvyšuje množství získaných zkušeností posádky pro všechny členy klanu.

Přepravní oddělení

 

Záloha: Velkokapacitní transport.

Bonus: zvyšuje množství průmyslových zdrojů získaných za bitvy v šarvátkách a ofenzívách.

Trofejní brigáda

 

Záloha: Rekvizice.

Bonus: zvyšuje množství průmyslových zdrojů získaných v ofenzívách.

Letky bitevníků

 

Záloha: Nálet.

Bonus: bitevník je naveden na určené souřadnice a na nepřátelská vozidla shodí protitankové pumy. Zvyšuje příjem průmyslových zdrojů. K dispozici v šarvátkách a ofenzívách.

Dělostřelecký prapor

 

Záloha: Dělostřelecký úder.

Bonus: dělostřelecká baterie začne určené souřadnice na mapě ostřelovat těžkou dělostřeleckou palbou pomocí HE granátů. Zvyšuje příjem průmyslových zdrojů. K dispozici v šarvátkách a ofenzívách.

Stavba budovy

Od samého začátku máte k dispozici osm otevřených stavenišť. Můžete postavit pouze jednu budovu od každého typu.

Chcete-li v opevnění postavit libovolnou budovu, musíte utratit určité množství průmyslových zdrojů.

Náklady na výstavbu

Budova Náklady na výstavbu
Finanční oddělení  410 
Vojenská škola  360 
Tankodrom  410 
Výcvikové oddělení  360 
Přepravní oddělení  275 
Trofejní brigáda  275 
Letky bitevníků  275 
Dělostřelecký prapor  275 

Chcete-li postavit budovu:

 1. Klikněte na staveniště, kde chcete budovu postavit.
 2. Vyberte budovu. V dolní části obrazovky je zobrazen stručný popis zálohy dané budovy.
 3. Klikněte na tlačítko „Postavit“.

Vaše budova je dokončena. Blahopřejeme!

Vylepšení budovy

Úspěšně jste dokončili výstavbu své první budovy, ale vaše opevnění se teprve začalo rozrůstat! Když je budova postavena, má úroveň I. Chcete-li úroveň budovy zvýšit, musíte ji vylepšit.

Budova, kterou lze vylepšit, je označena zelenou šipk .

Když budovu vylepšíte, tak se úroveň záloh, které lze v této budově připravit, zvyšuje. Zálohy s vyšší úrovní dávají vašemu klanu větší bonusy.

Po vylepšení zůstává úroveň záloh, které jsou již v budově připraveny, stejná.

Chcete-li vylepšit budovu, potřebujete určité množství průmyslových zdrojů. Náklady na vylepšení se s úrovní budovy zvyšují.

Náklady na vylepšení

 • Finanční oddělení
 • Vojenská škola
 • Tankodrom
 • Výcvikové oddělení
 • Přepravní oddělení
 • Trofejní brigáda
 • Letky bitevníků
 • Dělostřelecký prapor
Finanční oddělení
ÚroveňNáklady na vylepšení
II 980  
III  2 300 
IV 9 100  
V 26 000 
VI 54 500  
VII  98 000 
VIII  196 000 
IX  400 000 
X  845 000 
Vojenská škola
ÚroveňNáklady na vylepšení
II 850  
III 2 000  
IV  7 900 
V  22 500 
VI  47 000 
VII  85 000 
VIII  170 000 
IX  350 000 
X  730 000 
Tankodrom
ÚroveňNáklady na vylepšení
II 980  
III  2 300 
IV 9 100  
V 26 000  
VI  54 500 
VII  98 000 
VIII  196 000 
IX  400 000 
X  845 000 
Výcvikové oddělení
ÚroveňNáklady na vylepšení
II  850 
III  2 000 
IV  7 900 
V  22 500 
VI 47 000  
VII 85 000  
VIII 170 000  
IX 350 000  
X  730 000 
Přepravní oddělení
ÚroveňNáklady na vylepšení
II  650 
III  1 500 
IV  6 000 
V 17 000  
VI  36 000 
VII  65 500 
VIII  131 000 
IX  268 000 
X 563 000  
Trofejní brigáda
ÚroveňNáklady na vylepšení
II  650 
III  1 500 
IV  6 000 
V 17 000  
VI  36 000 
VII  65 500 
VIII  131 000 
IX  268 000 
X 563 000  
Letky bitevníků
ÚroveňNáklady na vylepšení
II  650 
III  1 500 
IV  6 000 
V 17 000  
VI  36 000 
VII  65 500 
VIII  131 000 
IX  268 000 
X 563 000  
Dělostřelecký prapor
ÚroveňNáklady na vylepšení
II  650 
III  1 500 
IV  6 000 
V 17 000  
VI  36 000 
VII  65 500 
VIII  131 000 
IX  268 000 
X 563 000  

Budovy v opevnění může vylepšit Velitel i Výkonný důstojník.

Chcete-li zvýšit úroveň budovy, vyberte ji a klikněte na tlačítko „Vylepšit“.

Úroveň budovy nemůže přesáhnout úroveň velitelského centra. Když vylepšíte velitelské centrum, můžete vylepšit všechny ostatní budovy v opevnění, a také získat další zálohy vysoké úrovně a více průmyslových zdrojů v ofenzívách.

Podmínky vylepšení velitelského centra

Chcete-li vylepšit velitelské centrum, musí mít celková kombinovaná úroveň všech budov v opevnění určitou hodnotu. Například pro vylepšení velitelského centra na úroveň VI by měla celková úroveň všech budov být alespoň 27.

Pro výpočet celkové úrovně budov ve vašem opevnění musíte sečíst úrovně všech stávajících budov, včetně velitelského centra. Pokud je například vaše opevnění tvořeno velitelským centrem úrovně V, jednou budovou úrovně V a třemi budovami úrovně IV, tak se celková úroveň budov bude rovnat 5 + 5 + 3 × 4 = 22.

Níže uvedená tabulka obsahuje minimální hodnoty celkové úrovně budov, které vám umožní vylepšit velitelské centrum na další úroveň.

ÚROVEŇ VELITELSKÉHO CENTRA CELKOVÁ ÚROVEŇ VŠECH BUDOV NÁKLADY NA VYLEPŠENÍ
I → II 2 650  
II → III 5 1 500 
III → IV 10 3 500  
IV → V 18 14 000 
V → VI 27 38 500  
VI → VII 37 80 000 
VII → VIII 50 148 000 
VIII → IX 64 285 000 
IX → X 81 580 000 
Zavřít