Legionáři jsou hráči, kteří jsou členy jiného klanu, nebo vůbec nemají klan, a které lze pozvat do odřadu na šarvátky či ofenzívy.

Pokud chcete hrát s přáteli, kteří nejsou ve vašem klanu, můžete je pozvat do odřadu jako legionáře. Váš klan se také může na legionáře spoléhat v případě, že mu chybí dostatek členů pro zformování odřadu. Navíc, pokud se váš klan v současné době nezapojuje do bitev, nebo pokud nejste členem žádného klanu, můžete se stát legionáři a připojit se k jakémukoliv otevřenému odřadu.

Přidání legionáře do odřadu

Legionáře můžete do odřadu přidat několika způsoby:

 • Pomocí pozvánky. Jakýkoliv člen klanu, který se k odřadu připojil, může do tohoto odřadu pozvat legionáře.
 • S pomocí automatického hledání legionářů.

Pozvání legionářů

Chcete-li pozvat legionáře:

 1. Klikněte na tlačítko „Pozvat hráče“ v okně „Šarvátka“ nebo „Ofenzíva“.
 2. V okně „Pozvat do taktické jednotky“ vyberte hráče a přetáhněte jej do pole napravo. Pokud hráč není v seznamu, vyhledejte ho pomocí panelu pro vyhledávání.
 3. Napište zprávu (volitelné) a klikněte na tlačítko „Pozvat“.

Když se legionáři k odřadu připojí, mohou provádět stejné akce jako běžný člen klanu: vybrat vozidlo, potvrdit svou připravenost k bitvě nebo opustit odřad. Legionáři však nemohou převzít velení odřadu.

Maximální počet legionářů v odřadu je určený režimem bitvy a divizí. Pro více informací se podívejte na Ofenzívy a Šarvátky.

Automatické hledání legionářů

Když je dosaženo požadovaného minimálního počtu členů klanu v odřadu, může velitel odřadu poslat odřad do bitvy. Zbývající volné pozice budou obsazeny automaticky nalezenými legionáři.

Ve výchozím nastavení jsou volné pozice obsazeny náhodnými legionáři nebo členy klanu v jakémkoli vozidle. Velitel odřadu však může určit pro jednu či několik volných pozic konkrétní vozidla. V takovém případě budou tyto pozice obsazeny pouze legionáři, kteří si ve svém nastavení automatického hledání odřadů vybrali dané vozidlo (podívejte se na Automatické hledání odřadu).

Automatické hledání legionářů je trvale k dispozici pro šarvátky v divizích VI a VIII. Pro šarvátky v divizi X je dostupné pouze v den konání Válečných her.

Chcete-li určit požadavky na vozidla pro automatické vyhledání legionářů:

 1. Podržte kurzor nad seznamem členů odřadu. Zobrazí se tlačítka typů vozidela tlačítko filtru vozidel. Tato tlačítka využijte na určení požadavků pro automatické hledání legionářů.
  Pro vynulování nastavení, klikněte na (Vynulovat výběr vozidel).
 2. Klikněte na tlačítko „Bitva!“

Daná pozice bude obsazena legionářem, jehož vozidlo splňuje vybrané požadavky.

Pozice s uvedenými požadavky na vozidlo pro automatické vyhledání legionářů nebude pro ostatní hráče k dispozici.

Počet pozic pro uvedené automatické vyhledávání legionářů závisí na maximálním počtu legionářů v odřadu.

Připojení k odřadu jako legionář

Ať už jste členem klanu či nikoliv, můžete se zapojit do šarvátek a ofenzív ostatních klanů jako legionář. K jakémukoliv otevřenému odřadu se můžete připojit jedním ze dvou způsobů:

 • Přes „Seznam odřadů“
 • Za pomoci automatického hledání odřadu.

Připojení přes „Seznam odřadů“

Způsoby připojení k odřadu přes seznam odřadů se nepatrně liší v závislosti na tom, zda jste členem klanu či nikoliv.

 • JSTE ČLENEM KLANU
 • NEJSTE ČLENEM KLANU

Pro připojení k otevřenému odřadu jiného klanu jako legionář, pokud:

 1. Klikněte na „Klanové bitvy“ ve svém opevnění. Objeví se okno „Opevnění: Bitvy“.
 2. V tomto okně přejděte na záložku „SEZNAM ODŘADŮ“ a vyberte režim bitvy a divizi. Objeví se seznam všech otevřených odřadů.
 3. Klikněte na požadovaný odřad a v pravé dolní části okna klikněte na možnost „Připojit se k odřadu“.

Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu dobrovolníků. Počkejte, dokud vás velitel odřadu do odřadu nepřidá.


Pro připojení k otevřenému odřadu jiného klanu jako legionář, pokud:

 1. Přejděte na záložku „KLANY“ v garáži. Objeví se obrazovka „KLANY VE WORLD OF TANKS“.
 2. V dolní části obrazovky klikněte na možnost „Bojovat jako legionář“. Objeví se okno „Opevnění: Bitvy“.
 3. V tomto okně přejděte na záložku „SEZNAM ODŘADŮ“ a vyberte režim bitvy a divizi. Objeví se seznam všech otevřených odřadů.
 4. Klikněte na požadovaný odřad a v pravé dolní části okna klikněte na možnost možnost „Připojit se k odřadu“.

Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu dobrovolníků. Počkejte, dokud vás velitel odřadu do odřadu nepřidá.


Automatické hledání odřadu

Chcete-li se k automaticky nalezenému odřadu připojit jako legionář:

 1. Otevřete okno „Opevnění: Bitvy“ jedním z následujících způsobů:
  • Pokud jste členem klanu, klikněte ve svém opevnění na „Klanové bitvy“.
  • Pokud nejste členem klanu, přejděte na záložku „KLANY“ v garáži a v dolní části obrazovky klikněte na možnost „Bojovat jako legionář“.
 2. V okně „Opevnění: Bitvy“ přejděte na záložku „AUTOMATICKÉ HLEDÁNÍ ODŘADU“ a vyberte divizi.
 3. Ve výchozím nastavení se připojíte k automaticky nalezenému odřadu s jakýmkoliv náhodným vozidlem, které máte. Pokud se chcete k odřadu připojit s konkrétním vozidlem, klikněte na ionu  (vybrat vozidla), vyberte zaškrtávací políčka vedle preferovaných vozidel a klikněte na možnost „Uložit výběr“.
  Pro odstranění vybraného vozidla najeďte kurzorem na pravý horní roh jeho obrázku a klikněte na .
  Pro vynulování vybraných vozidel klikněte na  (vynulovat výběr vozidel) napravo od tlačítka výběru vozidel .

Připojíte se k automaticky nalezenému odřadu, ve kterém velitel odřadu uvedl ty samé požadavky na vozidla legionářů (podívejte se na Automatické hledání legionářů).

Pro šarvátky v VI. a VIII. divizi je trvale dostupné automatické hledání odřadu. Pro šarvátky v X. divizi je dostupné pouze v den konání Válečných her.

Odměna legionáře

Když do svého odřadu přidáte legionáře, mějte na paměti speciální pravidla pro jejich odměnu v bitvách.

 • Všechny průmyslové zdroje získané v bitvách jsou rovnoměrně rozděleny mezi všechny členy odřadu. Když však ve vašem odřadu bojuje legionář, tak tento hráč dostane polovinu podílu, zatímco druhá polovina jde vašemu klanu.

Příklad. Váš odřad o 15 členech získal  1 500 , přičemž každý člen dostane podíl  100.
Pokud zde byl jeden legionář, tak tento hráč dostane polovinu podílu ( 50 ). Druhá polovina jde vašemu klanu ( 50 ).
Ve výsledku získá váš klan  1 450.

 • Počet bitev odehraných legionářem se také počítá.

Příklad. Váš odřad o 15 členech získal  1 500 , přičemž každý člen dostane podíl  100.
Pokud zde byl jeden legionář, který odehrál pouze polovinu bitev, tak tento hráč dostane čtvrtinu podílu ( 25 ). Další čtvrtina jde vašemu klanu ( 25 ).
Ve výsledku získá váš klan  1 475.

 • Průmyslové zdroje získané legionáři se připisují do skladiště opevnění jejich klanu. Pokud legionáři nejsou členy klanu, tak jsou jejich získané průmyslové zdroje ztraceny.
Zavřít