Průmyslové zdroje () jsou speciální herní měnou pro režim opevnění.

Průmyslové zdroje můžete utratit za:

Chcete-li se podívat na historii vašeho klanu ve využívání průmyslových zdrojů, klikněte na  PŘIHLÁŠENÍ do svého opevnění a přejděte na záložku „Průmyslové zdroje“

Získávání průmyslových zdrojů

Hráči mohou průmyslové zdroje získat následujícími způsoby:

Pokud jste členem klanu, můžete se podívat na statistiky toho, kolik průmyslových zdrojů jste vy či jakýkoliv z vašich spoluhráčů získali za určité časové období.

Chcete-li se podívat na statistiky:

  1. Přejděte na záložku „KLAN“. Objeví se kontrolní panel klanu.
  2. Na kontrolním panelu klanu klikněte na „Vojenský personál“. Objeví se seznam všech členů klanu.
  3. V levém horním rohu seznamu vyberte časový úsek zobrazených statistik. Můžete si prohlédnout statistiky průmyslových zdrojů získaných za 1, 7 nebo 28 dní.
  4. V řádku s požadovaným hráčem najeďte kurzorem na hodnotu ve sloupci „Průmyslové zdroje“. Zobrazí se popisek ukazující množství průmyslových zdrojů získaných hráčem v rámci vybraného časového úseku a za celou dobu členství v klanu.

Pokud hráč klan opustil a po nějaké době se do něho zase vrátil, tak jsou ve statistikách zahrnuty i průmyslové zdroje získané během předchozího členství v klanu.

Získávání průmyslových zdrojů v šarvátkách a ofenzívách

Průmyslové zdroje lze získat v šarvátkách a ofenzívách a nelze je zakoupit za zlaťáky či kredity.

Množství průmyslových zdrojů, které váš klan získává v bitvách, může být vyšší v závislosti na úrovni velitelského centra, a na zálohách, které využíváte. Pokud do svého odřadu pozvete legionáře, tak část získaných průmyslových zdrojů dostanou (podívejte se na Odměna legionáře).

Skladiště opevnění

Průmyslové zdroje se shromažďují ve skladišti opevnění.

V pravém horním rohu obrazovky můžete vidět množství průmyslových zdrojů, které jsou ve skladišti opevnění uchovávány. Tyto průmyslové zdroje jsou společné pro všechny budovy a lze je využít pro všechny akce v rámci režimu opevnění. Kapacita skladiště není omezena.

Velitel a Výkonný důstojník mají oprávnění k utracení nashromážděných průmyslových zdrojů.

Postihy za zameškané bitvy

Váš klan může ztratit průmyslové zdroje, pokud obdrží postihy za zameškané bitvy v ofenzívách.

Za jednu zameškanou bitvu v ofenzívách dostane klan varování. Po několika varováních je klanu uložen postih a jsou mu odebrány průmyslové zdroje. V úvahu se berou pouze zameškané bitvy v určitém časovém období, kterému se říká sledované období.

Sledované období: 7 dní

Počet zameškaných bitev ve sledovaném období Postih
1 Varování
2 Varování
3 a každá následující zameškaná bitva 100 % bonus z ofenzívy

Odebrání průmyslových zdrojů může vést k zápornému zůstatku ve skladišti opevnění. V takovém případě nemůže váš klan provádět následující akce:

  • Aktivovat zálohy s pokračujícím efektem
  • Účastnit se ofenzív

Váš klan musí skladiště doplnit, dokud neobsahuje alespoň  0. Aby získali průmyslové zdroje, musí se členové vašeho klanu zapojit do šarvátek, a také se mohou stát legionáři a zapojit v odřadech jiných klanů do bitev v šarvátkách a ofenzívách.

Zavřít