Ofenzíva je série bitev o průmyslové zdroje mezi odřady svou klanů na předmostích. Konečným cílem ofenzívy je obsazení nepřátelských linií a citadely.

Aby mohl bojovat v ofenzívě, musí klan založit odřady a vybrat předmostí. Protivníci se vybírají podle dovedností hráčů. Pokud ve frontě není žádný klan s podobnými dovednostmi, pak je váš nepřítel vybrán náhodně a může být silnější či slabší než vy.

Pro ofenzívy platí níže uvedená pravidla:

 • Úroveň vozidla: X
 • Hráčů v odřadu: 12–15
 • Maximální počet legionářů: 5
 • Typ bitvy: Standardní bitva
 • Trvání jedné bitvy: až 10 minut
 • Trvání ofenzívy: 56 minut

Ofenzívy začínají podle plánu. Chcete-li se podívat na rozvrh nadcházejících bitev, klikněte na  (Rozvrh bitev) napravo od tlačítka „Klanové bitvy“ ve vašem opevnění, nebo v okně „Opevnění: Bitvy“.

Chcete-li se zapojit do ofenzívy:

 1. Ve svém opevnění klikněte na „Klanové bitvy“. Objeví se okno „Opevnění: Bitvy“.
 2. V okně „Opevnění: Bitvy“ klikněte na možnost „Vytvořit odřad“, abyste zformovali odřad a stali se jeho velitelem. Chcete-li vstoupit do stávajícího odřadu, klikněte na možnost „Připojit se k odřadu“.

Také si můžete přímo z garáže otevřít seznam odřadů. V nabídce napravo od tlačítka „Bitva!“ vyberte „Opevnění: Bitvy“.

Výběr předmostí

Předtím, než zformujete odřad, vyberte si předmostí pro svou ofenzívu. K dispozici jsou čtyři předmostí: Severní, Jižní, Východní a Západní předmostí. Každé z nich se ádá ze tří strategických bodů:

 • Čelní linie (nejdále od citadely)
 • Záložní linie
 • Citadely

Seznam předmostí je zobrazený v pravé části okna „Výběr režimu“.

 1. Informační popisek. Popis režimu.
 2. Čas do začátku další ofenzívy.
 3. Formát bitvy. Úroveň vozidel, počet hráčů v odřadu, trvání bitvy a maximální počet legionářů.
 4. Seznam předmostí. Dostupná předmostí, mapy pro linie a citadely, a výše nejlepší odměny.
Klany se mohou zapojit do čtyř ofenzív najednou, jedné z každého předmostí.

Příprava na ofenzívu

Poté, co si vyberete předmostí, zobrazí se okno „Ofenzíva“. Zde můžete zformovat odřad, zapnout zálohy, potvrdit, že jste připraveni boji a sledovat průběh ofenzívy.

Můžete buď založit svůj vlastní odřad, nebo se připojit k existujícímu odřadu. Pro více informací se podívejte na Založení vlastního odřadu a Připojení k odřadu.

 1. Informační panel.Vybrané předmostí a plán ofenzívy:
  / Linie, / Citadela,  další bojová fronta.
 2. Časomíra. Čas zbývající do další bitvy.
 3. Nastavení. Změňte předmostí a režim bitvy. Když změníte nastavení, váš zformovaný odřad tím není ovlivněn.
 4. Členové odřadu, jejich status, hodnocení a stávající vozidlo.
   Velitel odřadu
     Legionář
  Klikněte na tlačítko „Vybrat vozidlo“, abyste si vybrali nejlepší vozidlo pro šarvátku.
 5. Sloty záloh (podívejte se na Výběr záloh).
 6. Mapa, na které bude probíhat další bitva. Při čekání na zahájení bitvy může velitel odřadu umístit na mapu taktické ukazatele, které budou viditelné pro všechny hráče v odřadu. Taktické ukazatele se nedají použít, pokud má velitel zablokovaný herní chat.
 7. Kanál chatu. Oznámení a chat odřadu.
 8. Tlačítko „Připraven!“. Klikněte, abyste potvrdili, že jste připraveni na ofenzívu a poslali svůj odřad do bitvy.

Výběr záloh

Abyste v ofenzívě získali další výhodu, aktivujte zálohy s jednorázovým efektem.

Můžete aktivovat následující zálohy:

 • Povzbuzení nebo Dělostřelecký úder
 • Rekvizice
 • Velkokapacitní transport

Pro více informací se podívejte na tyto články: Využívání záloh a Bojové zálohy.

Průběh ofenzívy

Když je odřad zformován, jeho velitel potvrdí, že každý je připravený k ofenzívě. Protivníci se vybírají podle dovedností hráčů mezi těmi, kdo jsou připraveni k boji. Pokud ve frontě není žádný klan s podobnými dovednostmi, pak je váš nepřítel vybrán náhodně a může být silnější či slabší než vy.

Ofenzíva se vyvíjí následujícím způsobem:

 • První bitva proběhne na náhodné mapě na hranici mezi dvěma předmostími. Z vítěze se stane útočící strana a pokračuje v ofenzívě.
Pokud bitva skončí remízou, je útočící odřad vybrán náhodně.
 • Další bitvy se odehrávají na liniích. V případě, že útočící odřad obsadí nepřátelskou čelní linii, útok se přesouvá na nepřátelskou záložní linii a pak do citadely.
 • Když však útočící odřad v obsazení linie selže, tak bránící odřad zahájí protiútok. Když tento odřad bojuje dobře, může dokonce obsadit protivníkovu citadelu a stát se konečným vítězem.
 • Bitvy probíhají do té doby, dokud jeden z odřadů neobsadí nepřátelskou citadelu, nebo dokud čas na ofenzívu neskončí.

V přestávkách mezi bitvami mají odřady 3 minuty, během kterých musí potvrdit, že jsou připraveny k boji, a mohou změnit vozidla, změnit uspořádání odřadu, nebo si vybrat zálohy.

Když svou připravenost potvrdí oba odřady, bitva začíná.

Pokud jeden z odřadů nepotvrdí před zahájením bitvy svou připravenost k boji, pak takový odřad utrpí v bitvě technickou porážku. Ofenzíva však neskončí: další bitva začne po normální tříminutové přestávce.

Za zameškané bitvy dostanou klany varování. Po několika varováních následuje postih (podívejte se na Postihy za zameškané bitvy).

Když svou připravenost k boji nepotvrdí oba odřady:

 • Oba odřady utrpí technickou porážku.
 • Ofenzíva skončí. 
 • Průmyslové zdroje se připisují pouze za odehrané bitvy. Za výsledek ofenzívy nezískávají odřady žádnou odměnu. Pro více informací o přidělování odměn se podívejte na Odměny.

Konec ofenzívy

Ofenzíva končí v jednom z těchto případů:

 • Jeden z odřadů obsadí protivníkovu citadelu
 • Čas pro ofenzívu skončí
Když ofenzíva končí za méně než 17 minut a protivníkova citadela není obsazena, tak stávající bitva proběhne až do konce, ale nová bitva nezačne.

Když ofenzíva skončí, spočítají se její výsledky. Ofenzíva může mít tři možné výsledky:

 • Částečné vítězství. Vítězem je odřad, který kontroluje více linií.
 • Úplné vítězství. Vítězem je odřad, který obsadil protivníkovu citadelu.
 • Remíza. Remíza je vyhlášena, když na konci ofenzívy oba odřady kontrolují stejný počet linií.

Odměny

Odřady dostávají své odměny na základě počtu linií, které kontrolují. Čím více linií je obsazeno, tím větší je odměna. Navíc dostávají odřady průmyslové zdroje za každou bitvu vybojovanou během ofenzívy.

Množství průmyslových zdrojů také závisí na úrovni velitelského centra a zálohách využitých v bitvách. Mějte na paměti, že část získaných průmyslových zdrojů dostanou legionáři (podívejte se na Odměna legionáře).

Jednou za den dostane klan jako odměnu na každém z předmostí dvojnásobné množství průmyslových zdrojů. Pro získání této odměny musí klan dosáhnout úplného či částečného vítězství v ofenzívě z vybraného předmostí. Upozorňujeme vás, že odměna se dá získat pouze jako výsledek celé ofenzívy, nikoliv za každou bitvu odehranou v jejím rámci.

Zavřít