Elo hodnocení v opevnění

Elo hodnocení je jedním z klíčových ukazatelů úspěchu jakéhokoliv klanu.

Klan získává body Elo hodnocení po každé bitvě v šarvátkách a ofenzívách. Elo se vypočítává samostatně pro každou divizi. Chtějí-li se klany dostat v divizi do hodnocení podle Elo, musí mít za posledních 28 dní odehraných alespoň 50 bitev.

Chcete-li se podívat na Elo hodnocení svého klanu v opevnění, přejděte na záložku „KLAN“ a na kontrolním panelu klanu klikněte na „Opevnění“. Vlajky s Elo hodnocením vašeho klanu v každé divizi jsou zobrazeny pod tlačítkem „Klanové bitvy“.

Pokud váš klan odehrál dostatek bitev, aby se dostal na seznam hodnocení v dané divizi, začne příslušná vlaječka žlutě zářit. Klikněte na vlaječku, abyste si ve vybrané divizi prohlédli hodnocení podle Elo.

  1. Poslední aktualizace hodnocení. Hodnocení se aktualizují každých pět minut.
  2. Navigace v divizích. Kliknutím přejdete na tabulku hodnocení v požadované divizi.
  3. Tabulka hodnocení. Kromě Elo hodnocení zobrazuje statistiky bitev klanu: počet bitev a míru vítězství za posledních 28 dní a celkem. Pozice vašeho klanu je zvýrazněna žlutě.
  4. Navigace v tabulce. Pro zobrazení lídrů s nejlepším Elo hodnocením klikněte na . Pro přechod na pozici svého klanu v seznamu klikněte na .

Pokud váš klan neodehrál za posledních 28 dní 50 bitev, je jeho Elo hodnocení, statistiky a počet odehraných bitev zobrazen v dolní části obrazovky.

Jak se Elo hodnocení počítá?

Před první bitvou je Elo hodnocení klanu 1 000. Elo hodnocení může být celé číslo a nemůže být menší než 0.

Elo hodnocení se vypočítává ve třech krocích:

  1. výpočet očekávaných výsledků bitvy
  2. výpočet bodů hodnocení, které každý klan dostane po bitvě
  3. aktualizace Elo hodnocení klanů

Krok 1. Očekávaný výsledek bitvy

Očekávaný výsledek bitvy se vypočítává s pomocí následujícího vzorce:

EA — očekávaný výsledek bitvy pro klan A

RA — Elo hodnocení klanu A před bitvou

EB — očekávaný výsledek bitvy pro klan B

RB — Elo hodnocení klanu B před bitvou

Příklad. Klan A má před bitvou Elo hodnocení 1 200, zatímco klan B má 400. Očekávaný výsledek pro klan A (EA):

Očekávaný výsledek pro klan B (EB):

Podle těchto výsledků klan A, který má vyšší Elo hodnocení, s největší pravděpodobností bitvu vyhraje.

Krok 2. Body hodnocení získané po bitvě

Skutečné body hodnocení, které každý klan dostane po bitvě, se vypočítávají s pomocí následujícího vzorce:

P — počet bodů hodnocení, které klany dostanou po bitvě

S — počet bodů získaných za bitvu: vítězství – 1, remíza – 0,5, porážka – 0

E — očekávaný výsledek bitvy vypočítaný v kroku 1

R — aktuálním Elo hodnocení klanu

K — poměr založený na aktuálním Elo hodnocení klanu

Poměr K:

R = (0 – 600); K = 25
R = (601 – 2400); K = 15
R = (2401 – 3000); K = 10
R = (> 3000); K = 5


Příklad 1.
Klan A s Elo hodnocením 1 200 porazí klan B, který má 400. Očekávaný výsledek bitvy pro klan A byl 0,99, zatímco pro klan B to bylo 0,009.

Elo musí být celé číslo, takže výsledky výpočtů pro oba klany se zaokrouhlí na 0.

V takových případech získává vítězný klan s vyšším Elo hodnocením jen málo či žádné body hodnocení, zatímco poražený klan s nižším Elo hodnocením ztrácí jen pár bodů, pokud vůbec nějaké. V opačném případě, pokud klan s nižším Elo hodnocením vyhraje, tak získává dostatečně více bodů a protivník s vyšším Elo hodnocením jich více ztrácí (podívejte se na Příklad 2).

Příklad 2. Klan B s Elo hodnocením 400 porazí klan A, který má 1 200. Očekávaný výsledek bitvy pro klan A byl 0,99, zatímco pro klan B to bylo 0,009.

Elo musí být celé číslo, takže výsledky výpočtů pro oba klany se zaokrouhlí. Ve výsledku  PA= ‒15, а PB= 25.

Porážením silnějších klanů může váš klan vystoupat až na vrchol hodnocení. Čím větší je rozdíl v Elo hodnocení mezi klany, tím více bodů hodnocení dostává slabší klan za vítězství.

Krok 3. Aktualizace Elo hodnocení klanu

Elo hodnocení klanů se aktualizuje podle jednoduchého výpočtu:

R' — Elo hodnocení klanu po bitvě

R — Elo hodnocení klanu před bitvou

P — počet bodů hodnocení, které klany dostanou po bitvě

Příklad. Klan B s Elo hodnocením 400 porazí klan A, který má 1 200. Ve výsledku klan B získává 25 bodů a klan A ztrácí 15 bodů.

Elo hodnocení režimu opevnění je spolu s Elo hodnocením globální mapy a dalšími indikátory důležitou součástí hodnocení klanu. Pro podrobný popis toho, jak se hodnocení klanu vypočítává, přejděte na Klanový portál
Zavřít