A felszerelések szerepe a World of Tanksben

A Felszerelések egy olyan kategóriát képeznek, amelybe olyan kiegészítő rendszerek, alkatrészek és komponensek tartoznak, amelyek javítják a jármű harci tulajdonságait, és csökkentik a gyengeségeit.

A World of Tanksben négy felszereléstípus van: normál, fejlesztett, jutalom és kísérleti. Íme néhány rövid útmutató a megszerzésük módjáról:

Normál felszerelések

Ezeket a felszereléseket az egyik játékbeli pénznemmel, kredittel tudod megvásárolni. Továbbá jutalomként is megszerezheted őket egyes eredményekért és események során.

Fejlesztett felszerelések

Ezeket a felszereléseket kötvényekkel vásárolhatod meg.

Jutalomfelszerelések

Ezeket a felszereléseket bizonyos eseményeken szerezheted meg, például a Battle Pass során.

Kísérleti felszerelések

Ezeket a felszereléseket bizonyos küldetések teljesítéséért vagy különböző eseményeken való részvételért járó jutalomként kaphatod meg.

A fejlesztett kompresszor és a megnövelt lövésállóság fejlesztett felszerelést jelenleg nem vásárolhatod meg kötvényekért. Ezeket a felszereléseket csak játékbeli események, mint például rangsorolt csaták jutalmaként kaphatod meg.

Normál felszerelések

Ez az alapvető felszereléstípus több osztályra és kategóriára van felosztva.

Felszerelésosztályok

A normál felszerelések három osztályba vannak sorolva, attól függően, hogy mennyibe kerülnek, és hogy milyen szintű járművön lehet használni őket. Minél magasabb a felszerelés osztálya, annál magasabb az ára. A jármű szintje nagy mértékben meghatározza a rá felszerelhető felszerelések osztályát:

 • 3. osztályú felszereléseket II–IV-es szintű járművekre, valamint néhány V-ös vagy magasabb szintű járműre lehet felszerelni.
 • 2. osztályú felszereléseket V–VII-es szintű járművekre, valamint néhány VIII-as vagy magasabb szintű járműre lehet felszerelni.
 • 1. osztályú felszereléseket VIII–X-es szintű járművekre lehet felszerelni.

Ez alól kivétel az álcaháló és a repeszpáncél.

Az álcahálónak 2. és 3. osztályú változata létezik: a 3. osztályút II–IV-es szintű járművekre, a 2. osztályút pedig V–X-es szintű járművekre szerelheted fel.

A repeszpáncélnak egyáltalán nincsenek osztályai. Ehelyett négy különböző változat érhető el, amelyek mindegyike bizonyos járműtípusokhoz és szintekhez való:

 • Könnyű repeszpáncélt V–X-es szintű könnyű harckocsikra, valamint könnyű páncélvadászokra vagy könnyűharckocsi-alvázú önjáró lövegekre lehet felszerelni.
 • Közepes repeszpáncélt V–VII-es szintű nehéz harckocsikra, valamint V–X-es szintű közepes harckocsikra, közepes páncélvadászokra vagy közepesharckocsi-alvázú önjáró lövegekre lehet felszerelni.
 • Nehéz repeszpáncélt VIII–X-es szintű nehéz harckocsikra, valamint páncélvadászokra vagy 75 tonna alatti önjáró lövegekre lehet felszerelni.
 • Szupernehéz repeszpáncélt VIII–X-es szintű nehéz harckocsikra, valamint páncélvadászokra vagy 75 tonnás vagy nehezebb önjáró lövegekre lehet felszerelni.

Felszerelések és férőhely-kategóriák

Az osztályok mellett a normál felszerelések a következő négy kategóriába sorolhatók, amelyek mindegyike a jármű egy-egy tulajdonságát javítja:

 • Tűzerő
 • Túlélőképesség
 • Mobilitás
 • Felderítés

A normál felszerelések minden egyes típusa az általa érintett kategóriához van rendelve. Ez alól kivétel a fejlesztett forgási mechanizmus, amely két kategóriához tartozik (tűzerő és mobilitás) és a fokozott szellőzés, amely mind a négy kategóriához tartozik.

A felszereléseket a II-es szintű járművektől kezdve elérhető férőhelyekre lehet felszerelni. Az elérhető férőhelyek száma a jármű szintjétől függ.

A VI-os szinttől kezdődően a járműtípus alapján egy adott kategóriát rendelünk az első férőhelyhez:

 • Túlélőképesség a nehéz harckocsiknál
 • Mobilitás a közepes harckocsiknál
 • Felderítés a könnyű harckocsiknál
 • Tűzerő a páncélvadászoknál és az önjáró lövegeknél

Ha a felszerelés kategóriája megegyezik annak a férőhelynek a kategóriájával, ahova felszereled, a felszerelés megnövelt bónuszt biztosít járművednek. Ha a kategóriák nem egyeznek, vagy a férőhelynek nincs kategóriája, a felszerelés normál hatást biztosít.

Válassz egy felszerelés kategóriát, hogy további részleteket láthass az egyes felszerelések hatásáról és költségéről. A felszerelés leírásában az első érték a normál hatás, a második érték pedig a megnövelt hatás (ha a felszerelés és a férőhely kategóriája megegyezik).
 
Tűzerő
 
Túlélési képesség
 
Mozgékonyság
 
Felderítés
Tűzerő
Fokozott szellőzés
+5% / +6% a legénység összes képességéhez
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Töltésgyorsító
–10% / –11,5% a töltés időből
Ár
2. osztály
300 000
1. osztály
600 000
Fejlesztett célzórendszer
+10% / +11,5% a célzási sebességhez
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Függőleges stabilizátor
–20% szórás a jármű mozgása és fordulása közben
Ár
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Fejlesztett célzás
–5% / –7% célzókör méret
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Fejlesztett forgási mechanizmus
+10% / +12,5% a torony forgási sebességéhez vagy a löveg forgási sebességéhez fix küzdőtérrel rendelkező járművek esetén
+10% / +12,5% a jármű forgási sebességéhez
–10% / –12,5% a löveg szórásából a jármű mozgása közben és forduláskor, valamint a torony forgatásakor
Ár
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Túlélési képesség
Fokozott szellőzés
+5% / +6% a legénység összes képességéhez
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Repeszpáncél
–50% / –60% sérülés, amit a páncélzat elnyel R.RO lőszerek esetében, valamint ütközési sebzés
+50% / +60% a legénység sérülés elleni védelméhez
–10% / –15% a kábítás idejéből
–20% / –25% a további kábítás idejéből, ha a jármű már el van kábítva
Ár
Könnyű:
50 000
Közepes:
200 000
Nehéz:
500 000
Szupernehéz:
750 000
Fejlesztett edzés
Teljesen visszaállítja a felfüggesztés életerejét a javítás után.
+8% / +10% a jármű életerejéhez
+50% / +65% a felfüggesztés tartósságához
+15% / +20% a felfüggesztés javítási sebességéhez
+10% / +10% a felfüggesztés teherbírásához
–50% / –65% járműtest sérülés, ha a felfüggesztést éri találat
Ár
3. osztály
40 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Módosított konfiguráció
Meggátol egy üzemanyagtartály tüzet, lőszerrekesz robbanást és a motor megsemmisülését egy csatában, ha ezek a modulok megsemmisülnek.
+25% / +35% a javítás sebességéhez
+100% / +150% a lőszerrekesz, üzemanyag tartály és motor tartósságához
–50% / –65% töltési idő büntetés és motorerő veszteség a modulok sérülésekor
–50% / –65% esély a motortűzre
Ár
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Mozgékonyság
Fokozott szellőzés
+5% / +6% a legénység összes képességéhez
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Plusz barázdák
+15% / +20% a jármű forgási sebességéhez
+10% / +15% a sebesség megtartásához különböző talajtípusokon haladva
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
250 000
1. osztály
500 000
Fejlesztett forgási mechanizmus
+10% / +12,5% a torony forgási sebességéhez vagy a löveg forgási sebességéhez fix küzdőtérrel rendelkező járművek esetén
+10% / +12,5% a jármű forgási sebességéhez
–10% / –12,5% a löveg szórásából a jármű mozgása közben és forduláskor, valamint a torony forgatásakor
Ár
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Turbótöltő
+7,5% / +10% a motorerőhöz
+4 km/h / +5 km/h a maximális előrehaladási sebességhez
+2 km/h / +3 km/h a maximális tolatási sebességhez
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Felderítés
Fokozott szellőzés
+5% / +6% a legénység összes képességéhez
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Periszkóp távcső
+25% / +27,5% a mozdulatlan jármű látótávolságához (445 méterig)
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Álcaháló
Javítja az álló jármű álcázását:
+5% / +7,5%
+10% / +12,5%
+15% / +17,5%
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
100 000
Alacsony zajkibocsájtású kipufogó rendszer
Javítja az álló vagy mozgó jármű álcázását:
+3% / +4%
+6% / +8%
+5% / +6%
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Távcső
+10% / +11,5% a látótávolsághoz (445 méterig)
Ár
3. osztály
50 000
2. osztály
200 000
1. osztály
600 000
Fejlesztett rádió berendezés
+1,5 mp-ig / +2 mp-ig lesz látható egy ellenséges jármű számodra
-1,5 mp-ig / -2 mp-ig leszel látható egy ellenséges jármű számára
Ár
600 000
Parancsnok látási rendszere
–15% / –20% az ellenséges járművek álcázásából növényzet mögött
–10% / –12,5% a mozgó ellenséges járművek álcázásából
Ár
600 000

Fejlesztett felszerelések

A fejlesztett felszerelések a felszerelések egy értékes típusát képezik, amely a többi típusnál jobb teljesítményt nyújt. Azonban nem tartoznak a négy felszereléskategória egyikéhez sem, ami azt is jelenti, hogy nem kapnak extra bónuszokat, ha specializált férőhelyre szereled fel őket.

A fejlesztett felszerelések bónuszai magasabbak, mint a megfelelő férőhelyre felszerelt normál felszerelések bónuszai.

Szellőztető rendszer
Hatása: +8,5% a legénység összes képességéhez.
Erősíti a legénység azon képességeit, amelyek hatással vannak a jármű tulajdonságaira.

 

Stabilizáló rendszer
Hatása: −27,5% szórás a jármű mozgása és fordulása közben.
Csökkenti a löveg szórását a jármű mozgása és fordulása, a torony forgása közben és tüzelés után.

 

Innovatív töltőrendszer
Hatása: −13,5% töltési idő.
Csökkenti a löveg töltési idejét.

 

Kopásálló célzó rendszer
Hatása: +13,5% célzási sebesség.
Növeli a célkereszt célzási sebességét.

 

Kísérleti távcső
Hatása: +13,5% a látótávolsághoz (445 méterig).
Megnöveli a jármű látótávolságát, így hamarabb fel tudod fedezni az ellenséges járműveket.

 

Fejlesztett konfiguráció
Hatása: 
 • +40% a javítás sebességéhez
 • +150% a lőszerrekesz, üzemanyag tartály és motor tartósságához
 • -70% töltési idő büntetés és motorerő veszteség a modulok sérülésekor
 • -70% esély a motortűzre
Meggátol egy üzemanyagtartály tüzet, lőszerrekesz robbanást és a motor megsemmisülését egy csatában, ha ezek a modulok megsemmisülnek.

 

Fejlesztett kompresszor
Hatása:
 • +12,5% a motorerőhöz
 • +6 km/h a maximális előrehaladási sebességhez
 • +4 km/h a maximális tolatási sebességhez
Megnöveli a motor teljesítményét és végsebességet.

 

Megnövelt lövésállóság
Hatása:
 • Teljesen visszaállítja a felfüggesztés életerejét a javítás után
 • +12,5% a jármű életerejéhez
 • +75% a felfüggesztés ellenállóságához
 • +30% a felfüggesztés javítási sebességéhez
 • +10% a felfüggesztés teherbírásához
 • -75% járműtest sérülés, ha a felfüggesztést éri találat
Védi a felfüggesztést, növeli a jármű ellenállóságát és teherbírását.

Jutalomfelszerelések

A jutalomfelszerelések eleinte ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkeznek, mint a normál felszerelések. A jutalomfelszerelések nem tartoznak a négy kategória egyikéhez sem, ami azt jelenti, hogy nem kapják meg a specializált férőhely nyújtotta bónuszt. Azonban fejlesztheted őket kreditért.

A jutalomfelszerelések bónuszai magasabbak, mint a megfelelő férőhelyre felszerelt normál felszerelések bónuszai.

Jutalom célzó
Fejlesztés előtti hatás:5% a célzókör méretéből.
Fejlesztés utáni hatás:8% a célzókör méretéből.
Javítja a pontosságot a célzókör méretének csökkentésével.

 

Jutalom töltésgyorsító
Fejlesztés előtti hatás: −10% töltés idő.
Fejlesztés utáni hatás: −12,5% töltés idő.
Csökkenti a löveg töltési idejét.

 

Jutalom célzó rendszer
Fejlesztés előtti hatás: −10% célzási sebesség.
Fejlesztés utáni hatás: −12,5% célzási sebesség.
Csökkenti a célkereszt célzási idejét.

 

Jutalom távcső
Fejlesztés előtti hatás: +10% látótávolság (445 méterig).
Fejlesztés utáni hatás: +12,5% látótávolság (445 méterig).
Megnöveli a jármű látótávolságát, így hamarabb fel tudod fedezni az ellenséges járműveket.

 

Jutalom stabilizáló
Fejlesztés előtti hatás: -20% szórás mozgás és toronyforgatás közben.
Fejlesztés utáni hatás: -25% szórás mozgás és toronyforgatás közben.
Javítja a célzást azáltal, hogy csökkenti a löveg szórását a jármű mozgása közben és forduláskor, valamint a torony forgatásakor.

 

Jutalom védelmi technológia
Fejlesztés előtti hatás: 
 • +25% a javítás sebességéhez
 • +100% a lőszerrekesz, az üzemanyag tartály és a motor tartósságához
 • -50% töltési idő büntetés és motorerő veszteség a modulok sérülésekor
 • -50% esély a motortűzre
Fejlesztés utáni hatás: 
 • +40% a javítás sebességéhez
 • +150% a lőszerrekesz, üzemanyag tartály és motor tartósságához
 • -70% töltési idő büntetés és motorerő veszteség a modulok sérülésekor
 • -70% esély a motortűzre
Meggátol egy üzemanyagtartály tüzet, lőszerrekesz robbanást és a motor megsemmisülését egy csatában, ha ezek a modulok megsemmisülnek.

 

Jutalom szellőzés
Fejlesztés előtti hatás: +5% a legénység összes képességéhez.
Fejlesztés utáni hatás: +7,5% a legénység összes képességéhez.
Erősíti a legénység azon képességeit, amelyek hatással vannak a jármű tulajdonságaira.

 

Jutalom turbótöltő
Fejlesztés előtti hatás:
 • +7,5% a motorerőhöz
 • +4 km/h a maximális előrehaladási sebességhez
 • +2 km/h a maximális tolatási sebességhez
Fejlesztés utáni hatás:
 • +12% a motorerőhöz
 • +5 km/h a maximális előrehaladási sebességhez
 • +3 km/h a maximális tolatási sebességhez
Megnöveli a motor teljesítményét és végsebességet.

 

Jutalom forgási mechanizmus
Fejlesztés előtti hatás: 
 • −10% szórás a jármű mozgása és fordulása közben, valamint a torony forgatásakor
 • +10% járműtest és torony forgási sebesség
Fejlesztés utáni hatás:
 • −15% szórás a jármű mozgása és fordulása közben, valamint a torony forgatásakor
 • +15% járműtest és torony forgási sebesség
Megnöveli a járműtest és torony forgási sebességét a toronnyal rendelkező járműveknél. Megnöveli a járműtest és löveg forgási sebességét a fix küzdőtérrel rendelkező járműveknél. Csökkenti a löveg szórását a jármű mozgása, a járműtest és a torony forgása közben, valamint tüzelés után.

 

Jutalom kipufogó rendszer
Megnöveli az álló vagy mozgó jármű álcázását (az első érték a fejlesztés előtti hatás, a második érték a fejlesztés utáni hatás):
+6% / +9%
+5% / +7%
+3% / +5%
 

Kísérleti felszerelések

Ez a felszereléstípus a játékban található többi felszereléstípus két vagy több tulajdonságát kombinálja. A kísérleti felszereléseket nem lehet megvásárolni. Ehelyett harci küldetések teljesítéséért és bizonyos eseményeken való részvételért kaphatod meg őket.

Ezeket a felszereléseket nem lehet megsemmisíteni, de ingyenesen szétszerelhetők. Cserébe komponenseket kapsz, melyeket felhasználhatsz a felszerelések fejlesztésére vagy leszerelésére.

Mobilitásjavító rendszer
+5%/+6%/+8% a motor teljesítményéhez
+4%/+5%/+6% a torony forgási sebességéhez vagy fix küzdőterű járművek esetén a löveg mozgatási sebességéhez
+4%/+5%/+6% a járműtest forgási sebességéhez
-4%/-5%/-6% a szórásból a jármű mozgása, valamint a járműtest és a torony forgása közben
+4/+4/+5 km/h a végsebességhez
+2/+3/+3 km/h a tolatási sebességhez
Túlélőképesség-növelő csomag
Teljesen visszaállítja a felfüggesztés életerejét a javítás után.
+6%/+7%/+9% a jármű tartósságához
+50%/+70%/+100% a lőszerrekesz, az üzemanyagtartály és a motor tartósságához
+30%/+40%/+50% a felfüggesztés tartósságához
+10%/+15%/+20% a felfüggesztés javítási sebességéhez
-30%/-40%/-50% a töltésidő-büntetésből és a motorerő-veszteségből a modulok sérülésekor
Tűzvezető rendszer
+6%/+7%/+9% a célzási sebességhez
-7%/-9%/-11% a szórásból a jármű mozgása, valamint a járműtest és a torony forgása közben

A többi felszereléstípushoz hasonlóan egy járműre nem lehet két olyan kísérleti felszerelést felszerelni, amelynek ugyanaz az elsődleges bónusza – még akkor sem, ha ezek a bónuszok különböző felszereléstípusokból származnak.

A kísérleti felszerelések más korlátozásokat is örökölnek az eredeti felszerelésektől, amelyek az elsődleges vagy kiegészítő bónuszokat adták. A kísérleti felszerelésekkel kapcsolatos részleteket ebben a cikkben találod meg.

Felszerelések felhelyezése

A járműre szerelhető felszerelések száma a jármű szintjétől függ, az alábbiak szerint:

 • II-es szint: egy felszerelés szerelhető fel.
 • III-as szint: két felszerelés szerelhető fel.
 • IV–X-es szint: akár három felszerelés is felszerelhető.

Felszerelés felhelyezéséhez:

 1. Válaszd ki a járművedet, amelyre fel akarod szerelni a felszerelést, majd kattints egy üres felszerelés-férőhelyre a járműpanel fölött. Vidd az egeret az adott felszereléstípusra, hogy megismerkedhess a tulajdonságaival.
 2. Válaszd ki a felszerelést, és kattints az Alkalmazás gombra. Ezzel megvásárolod a felszerelést, és automatikusan felszereled a járművedre. A felszerelés ezután megjelenik a járműved egyik felszerelés-férőhelyén.

Nem szerelhetsz fel több felszerelést ugyanazzal a hatással, függetlenül a felszerelés típusától.

Felszerelések fejlesztése

A felszereléstípusok közül csak a jutalom- és kísérleti felszereléseket lehet fejleszteni. A jutalomfelszereléseket egyszer lehet fejleszteni, míg a kísérleti felszereléseket I-es szinttől III-as szintig.

 • A jutalomfelszerelések fejlesztése
 • A kísérleti felszerelések fejlesztése
 1. A garázsodban kattints bármelyik felszerelés-férőhelyre a járműpanel fölött.
 2. Menj a Jutalom fülre, válassz ki egy felszereléstípust, és kattints a (Fejlesztés) gombra.
 3. A megjelenő képernyőn kattints a Fejlesztés gombra a megerősítéshez. A szükséges mennyiségű kreditet levonjuk a fiókegyenlegedből.

A Depó Raktár szekciójában tárolt jutalomfelszereléseket is fejlesztheted. Kattints a jobb gombbal a jutalomfelszerelésre, a megjelenő menüben pedig válaszd a Fejlesztés lehetőséget.


 1. A garázsodban kattints bármelyik felszerelés-férőhelyre a járműpanel fölött.
 2. Menj a Kísérleti fülre, válassz ki egy felszereléstípust, és kattints a gombra (a felszerelés aktuális szintje lesz megjelenítve).
 3. A megjelenő képernyőn kattints a Fejlesztés gombra a megerősítéshez. A szükséges mennyiségű komponenst levonjuk a fiókegyenlegedből.

Felszerelések

A fejlesztésekhez szükséges komponensek
I-es → II-es szint II-es → III-as szint
Tűzvezető rendszer 400 2 000
Mobilitásjavító rendszer

400

2 000

Túlélőképesség-növelő csomag

400

2 000

 • Az I-es szintű felszerelés kombinált hatása megegyezik a normál felszerelésével.

 • II-es szinten egy fejlesztett jutalomfelszereléssel.

 • III-as szinten egy fejlesztett felszereléssel (amely kötvényért vásárolható meg).

A fel nem szerelt kísérleti felszerelés fejlesztett eleme nem kerül fel automatikusan a járműre. Ezért ne felejtsd el felszerelni még csata előtt!

Felszerelések szétszerelése

Egyedül a kísérleti felszereléseket lehet szétszerelni. A szétszerelés eredményeként komponenseket kapsz. A komponensek pontos száma a szétszerelt felszerelés fejlesztési szintjétől függ, az alábbi táblázat szerint:

Felszerelések Szétszerelésből szerzett komponensek
I-es szint II-es szint III-as szint
Tűzvezető rendszer 100 400 1 600
Mobilitásjavító rendszer 100 400 1 600
Túlélőképesség-növelő csomag 100 400 1 600

Felszerelések leszerelése

Minden felszereléstípust le lehet szerelni:

 • Normál és jutalomfelszerelések — aranyért vagy egy leszerelőkészlettel;
 • Fejlesztett felszerelések — kötvényért;
 • Kísérleti felszerelések — aranyért vagy egy leszerelőkészlettel, majd komponensekért.

Leszerelőkészlet

A leszerelőkészlet lehetővé teszi számodra egy felszerelés ingyenes leszerelését. A készletek aktiváláskor elhasználódnak, illetve napi küldetések jutalmaiként szerezhetők meg.

A kapott vagy vásárolt leszerelőkészletek a depóban lesznek tárolva. Az elérhető leszerelőkészleteidet a Raktár szekció Fogyócikkek fülén nézheted meg.

Kérlek, ne feledd, hogy a leszerelőkészleteket nem lehet eladni.

Ahhoz, hogy egy leszerelőkészlettel szerelj le egy felszerelést, tedd a következőket:

 1. A garázsban válaszd ki azt a járművet, amelyről le akarod szerelni a felszerelést, majd kattints az adott felszerelés férőhelyére.
 2. Kattints az (Eltávolítás) gombra.
 3. A megerősítőablakban válaszd ki a leszerelőkészletet, majd az Eltávolítás lehetőséget.

Egy leszerelőkészlet felhasználásra kerül, a leszerelt felszerelés pedig a depóba lesz küldve. A leszerelt felszerelést felszerelheted egy másik járműre.

A kísérleti felszerelések leszerelési követelményei a fejlesztési szinttől függnek. A szükséges nyersanyagok mennyisége a következő:

 • I-es szint: 1 leszerelőkészlet vagy 10

 • II-es szint: 50 komponens

 • III-as szint: 100 komponens

Bezárás