Araç Türleri ve Fonksiyonları

Seçili aracın türü ve nitelikleri savaş taktiklerini belirler. Seçilecek beceri ve yeteneklerin, ek donanımın ve sarf malzemelerinin de aracın niteliğine bağlı olacağına dikkat edin. Tüm bu faktörler savaşın sonucunu etkiler: aracın savaştaki rolünü gerçekleştirebilmesi zafer şansını artırır.

Araç Türleri

World of Tanks'ta beş araç türü bulunmaktadır.

Hafif tanklar. Ufak boyutlara, iyi gizliliğe ve görüş mesafesine ancak zayıf zırha ve ateş gücüne sahip, manevra kabiliyeti yüksek araçlardır.

Orta tanklar. Manevra kabiliyetleri oldukça yüksek, ciddi ateş gücü ve zırha ve çoğunlukla iyi görüş mesafesine sahip çok yönlü birimlerdir.

Ağır tanklar. Manevra kabiliyetleri düşük ancak sağlam zırha ve güçlü silaha sahip araçlardır. Bu araç türü dayanıklıdır ve oldukça yüksek hasar verir.

Tank avcıları. Genel olarak çok isabetli uzun menzilli topa sahip zayıf zırhlı araçlardır. Bu tür araçlar iyi gizlilikleri ile öne çıkar ve pusu noktalarından etkili şekilde ateş açabilir.

Kundağı motorlu toplar. Yüksek Patlayıcı mermileri uzak mesafelere atan yavaş ve zayıf zırhlı taarruz araçları. Aynı anda birden çok aracı şoka sokabilir veya hasar verebilirler. Bazı KMT'ler yavaş ve iyi zırhlı araçlara karşı etkili olan Zırh Delici ve Yüksek Patlayıcı Tanksavar mermileri kullanabilir.

Savaş Hatları

Her savaşta harita belirli taktiklerle nitelendirilebilecek üç savaş hattına ayrılır.

Düşmanla çarpışmalar ilk hatta gerçekleşir. Burada ağır zırhlı araçlar taarruz hatlarını zorlarken manevra kabiliyeti yüksek hafif tanklar düşmanları tespit eder. İkinci hattaki araçlar taarruzu destekler ve taarruz araçlarını korur. Üçüncü hat keskin nişancı araçlar ve topçular içindir, düşmanları pusudan ve uzun mesafelerden yok eder.

Araç Fonksiyonları

Araç türleri, savaş hatlarındaki fonksiyonlarını seçili aracın niteliklerine dayalı olarak gerçekleştirir.

  • Hafif Tanklar
  • Orta Tanklar
  • Ağır Tanklar
  • Tank Avcıları
  • Kundağı Motorlu Toplar

Hafif tanklar zayıf zırha ancak harika görüş mesafesine ve gizliliğe sahiptir. Hafif tankların ana hedefi düşman araçlarını tespit etmek ve müttefiklere düşman konumları hakkında bilgi sağlamaktır. Yavaş, zayıf zırhlı düşmanlara karşı yakın mesafeden ateş eder ve görüş mesafelerindeki düşman araçlarının paletlerine hasar vererek onları hareketsiz bırakır.

Orta tankların savaştaki rolleri bu türdeki belirli aracın niteliklerine bağlıdır. Orta zırha, iyi topa ve yüksek manevra kabiliyetine sahip orta tanklar ateş desteği sağlayıp müttefiklerini korur. Bu tür araçlar görüş mesafeleri içindeki düşman araçlarına hasar verir. Yakın dövüşte bu tanklar yanına geçebildiğinde tek bir hedefe karşı savaşır. İyi manevra kabiliyetleri ve gizlilikleri sayesinde bu tür orta tanklar genellikle ilk isabeti kaydedebilir. İlk hatta destek oldukça iyi ön ve/veya kule zırhına sahip çok yönlü orta tanklar ve düşük manevra kabiliyeti ama iyi zırha sahip orta tanklar tarafından gerçekleştirilir. Destek tanklar orta ve yakın mesafede en etkin şekilde oynar, düşmanları tespit edip araçlarını hareketsiz bırakır.

Ağır tanklar yakın mesafede çarpışır. Güvenilir zırhları ve güçlü topları sayesinde düşmanın vereceği hasarı etkin şekilde engeller. Bu nitelikler onların taarruz hatlarını zorlamasına ve hasarın büyük bir kısmını bertaraf ederek ilk savaş hattındaki düşman araçlarını tutmasına imkân sağlar. Şarjörlü yükleme sistemine sahip ağır tankların karakteristiği harika ateş gücüne sahip oldukça vasat toplarının bulunmasıdır. Bu faktörler onların kilit taarruz hatlarını zorlarken müttefiklerine destek vermesini sağlar.

Orta seviye zırha sahip tank avcıları müttefik araçlara destek sağlar. Yüksek gizliliğe, isabetli topa ve vasat zırha sahip tank avcıları keskin nişancılık görevi yapar. Bu araçlar siperli yerlerden herhangi mesafedeki hedefleri tespit edip vurur. Şarjörlü yükleme sistemine sahip tank avcıları destek görevi görürken düşman güçlerini tutup hasarı engeller.

Uzaktaki düşmanlara yüksek mermi yolu ile ateş etmeleri sayesinde KMT'ler iyi destek araçlarıdır. Bu araçlar güçlü bir topa, zayıf zırha ve düşük hareket kabiliyetine sahiptir. KMT'ler çoklu rolü olan araçlardır ve farklı mermi türleri kullanabilirler. Standart Yüksek Patlayıcı mermiler bir araç grubuna hasar verebilir veya bunları şoka sokabilir. Alternatif Yüksek Patlayıcı mermiler düşmanları şoka sokmaz ama orta seviye zırh korumasına sahip araçlara ateş ederken etkili olabilir. KMT'ler ayrıca düşmanın iç parçalarını yok edebilir veya mürettebat üyelerini yaralayabilir. Bazı KMT'ler Zırh Delici veya Yüksek Patlayıcı Tanksavar mermileri kullanabilir. Bunlar yavaş hareket eden, iyi zırhlı araçlara karşı etkilidir.


Taktiklerinizi aracınızın güçlü yönlerinden faydalanacak şekilde planlayarak potansiyelini en etkili şekilde ortaya koyun. Savaş performansınızı artırmak ve savaşta üstünlük elde etmek için mürettebatınızı eğitin, sarf malzemeleri kullanın ve aracınıza ek donanımlar takın. Bazı beceri ve yeteneklerin, sarf malzemelerinin ve ek donanımlarının seçili araç türü için en uygun olduğu varsayılır. Seçim ayrıca aracın niteliklerine ve kişisel oyun tarzınıza bağlıdır.

Kapat