World of Tanks bir ekip oyunudur ve ekip çalışması zaferin anahtarıdır. Ancak gerçekte her zaman Oyun Kurallarını ihlâl eden oyuncular olacaktır. Bu yüzden World of Tanks'ta dost ateşi ve dost katli için otomatik bir ceza sistemi bulunmaktadır.

Terimlerin anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Temel terimler

Dost ateşi bir müttefik araca şoka sokarak hasar vermek veya ters çevirerek, boğulmasını sağlayarak veya yüksek bir yerden iterek yok olmasını sağlamak olarak tanımlanır. Kendi kendine verilen hasar dost ateşi sayılmaz.

Dost katli bir oyuncu tarafından bir müttefik aracın yok olmasına sebep olan her türlü faaliyettir.

Faaliyetleri dost ateşine veya dost katline yol acak bir oyuncu dost katili olarak kabul edilir.

Şoka sokmak

Ters çevirmek

Boğmak

Yüksekten itmek


Oyun Kuralları

Oyun Kurallarına göre (4.02 maddesi), müttefik araçlara veya müttefik araçların parçalarına hasar vermek, müttefikleri şoka sokmak (dost ateşi) veya müttefik araçları yok etmek (dost katli) yasaktır.

Dost Katli Ekibinizi Nasıl Etkiler

Müttefik araçların (isteyerek veya kaza ile) hasar alması veya yok edilmeleri ekip içinde olumsuz duygulara yol açmanın yanı sıra sevimsiz sonuçlar da doğurur:

 • Bir dost katili bir müttefik aracı yok ettiğinde veya hasar verdiğinde düşman ekibi sayısal üstünlük kazanır.
 • Sistem bir dost katilini yasakladığında müttefik ekip bir araç daha kaybeder.
 • Ekibinizde bir dost katili varsa diğer ekip üyeleri hem düşman hem dost ateşine karşı tetikte olmak zorunda kalacaklar.

Tüm bunlar ekibinizin zafer olasılığını büyük ölçüde düşürür.

Sistem Dost Katli İle Nasıl Baş Eder

Oyunda dost katilleri için otomatik bir cezalandırma sistemi bulunmaktadır. Sistem oyuna oyuncuların müttefiklerine daha fazla dikkat göstermelerini ve mümkün olduğunca savaşın ana hedefine yoğunlaşmalarını sağlamak için eklenmişti.

Bu sistemin ana amacı dost katillerini zamanında tespit edip cezalandırarak oluşacak dost katletmelerinin sonuçlarını en aza indirmektir. Sistem 0.6.4 Güncellemesinde geldi ve giderek artan olası senaryolara uygun olarak sürekli geliştiriliyor.

Sistemin genel prensipleri aşağıda tanımlanmıştır.

Sistem Dost Katilini Nasıl Takip Eder

Sistem her hesap için şu bilgileri kaydeder:

Reyting (yerel ve genel). Bu bir oyuncunun dost katili olduğuna dair sistemin güven seviyesini gösteren değişken bir sayısal bir niteliktir.

Yerel reyting bir oyuncunun savaşta yaptığı tüm işlemlerden oluşan tek bir savaşa ait bir göstergedir.

Genel reyting bir oyuncunun tüm savaşlarda sebep olduğu tüm dost katletmelerinin toplam sayısıdır.

Durum (genel ve yerel). Bu bir oyuncunun mevcut reytinglerindeki değişikliklere dayanan nitel bir özelliktir. Bir hesaba şu durumlardan biri atanabilir:

 • "temiz" (dost katili değil);
 • "şüpheli" (rumuz maviye döner);
 • "dost katili".

Tüm reytingler ve durumlar oyuncunun bir savaş sırasında gerçekleştirdiği tüm faaliyetlere bağlı olarak güncellenir.

Yerel reyting bir savaşta suya itmek veya müttefik araçları şoka sokmak gibi dost ateşi sayılabilecek her türlü faaliyetten etkilenebilir.

Neler Dost Ateşi Faaliyeti Değildir?

Şu işlemler dost ateşi sayılmaz:

 • Yerel durumu "şüpheli" (rumuzu mavi olan) bir müttefik araca verilen hasar.
 • Kendi kendine hasar verme

Ayrıca sistem belirli oyun etkinliklerine özel kiplerde, uygun olduğunda, kapatılır.

Dost Ateşinin İhlâl Edenin Reytingi Üzerindeki Etkisi

Bir savaşta art arda her dost ateşi faaliyeti ihlâl edenin reytingi üstünde daha büyük etkiye sahiptir. Temel değer gerçekleştirilen ardışık dost ateşi faaliyetinin ilgili göstergesiyle çarpılır. Her ardışık dost ateşi faaliyeti durumun rastgele olmadığının ve oyuncuya yaptırım uygulanması gerektiğinin onayıdır.

Özel durumlarda azaltıcı veya artırıcı faktörler uygulanabilir. Örneğin, müttefik bir düşman üssündeyse artırıcı faktör uygulanabilir.

Bir savaş sırasında yerel "şüpheli" durumuna geçen bir oyuncu görsel olarak hem müttefik hem düşman ekiplerine belirtilir: oyuncunun rumuzu hem savaş sırasında hem de savaş sonuçları penceresinde mavi olarak belirtilir; tankın üzerindeki standart işaret sadece savaş sırasında mavi hale gelir.

Dost Katli İçin Ceza Hesaplaması

Oyun Kurallarının her türlü ihlâli sistem tarafından cezalandırılır. Oyuncunun durumundan (genel ve yerel) bağımsız olarak bir savaşta müttefik araçlara hasar veren veya onları yok eden her oyuncu savaştan sonra kredi ve deneyim cezası alır. Ceza şöyle hesaplanır:

 1. Oyuncunun savaş için deneyim ve kredisi müttefik araçlara verile hasar dikkate alınmadan hesaplanır. Hasarın sebep olduğu onarım maliyeti müttefik oyuncu tarafından hasar alan araç için hesaplanır.
 2. Müttefik oyuncu tarafından hasar verilen aracın onarım maliyetine eşdeğer miktarda kredi ve müttefik araca hasar verme cezası (müttefik oyuncu tarafından verilen hasarın onarım maliyetinin %10'u) ihlâl edenin kredi miktarından düşülür.
 3. Etkilenen oyuncu geri kalanını savaş için bir bonus olarak alır. Eğer ihlâl edenin savaş için kazandığı kredi cezayı ödemeye yetmezse telafisi ihâl edenin Garajındaki hesabından düşülür. Yani etkilenen oyuncu ihlâl edenin kredisi yetmese bile her durumda telafisini alır.

Ayrıca ihlâl eden Otomatik olarak tamir et kutusunu işaretlediyse önce telafi ve ceza ödenir ve ancak ardından kalan miktar üzerinden onarımların ödemesi yapılır.

Böylece etkilenen oyuncu her zaman müttefik tarafından verilen hasarın onarım maliyetine eşdeğer telafi alır. İhlâl eden bu miktar + bu miktarın %10'u kadar ceza öder.

Dost Katli İçin Yasaklama

Cezalara ek olarak ihlâl edene oyuna erişim sınırlaması da getirilebilir, bu bir saatlik uzaklaştırmadan sistematik ihlâl durumunda oyun sunucusuna kalıcı erişim engeline kadar gidebilir. Müzmin dost katillerini takip etmek için kullanılan eşik değerler bulunmaktadır.

Eşik değerler hesap durumları güncellendiğinde kullanılır. Hesap durumu sadece ilgili reyting belirlenen eşik değerleri aştığında değişir. Sınırlamalar oyuncuya durumları "şüpheliden" "dost katiline" dönüştüğünde uygulanır.

Oyuncunun kuralları tekrarlı olarak ihlâl ettiği durumlarda uzaklaştırma dönemi uzatılır. Yani oyuncu kuralları ne kadar sık ihâl ederse yasak süresi o kadar uzun olur. Hesap durumu yasak sona erdiğinde güncellenir.

Cezalara İtiraz

Cezalara itiraz edilemez. Yönetim otomatik sistemin işleyişine karışmaz, ek yasaklamalar getirmez ve mevcut yasakların süresini azaltmaz. Oyuncu Desteği itirazları incelemez veya bu tür cezalar getirmez veya iptal etmez.

Nasıl Dost Katili Olunur

Bir oyuncu art arda müttefik araçlara hasar vermeden çok sayıda savaş yaparsa dost katili reytingleri düşer.

İtibarınızı zedelememek için bir müttefik aracak hasar verme veya şoka sokma olasılığının yüksek olduğu durumlardan kaçınmaya çalışın.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi işlemler için ceza puanı verilir?

Ceza puanları müttefik araçlara hasar vermek veya şoka sokmak karşılığında verilir. Parçalara (süspansiyon, motor, vb.) verilen kritik hasar da dikkate alınır. Uçurumdan atmak veya boğmak gibi durumlarda bile otomatik ceza sistemi ceza puanı verir ve bu savaştan savaşa birikir. Bu da hesap yasaklamasına yol açar.

Ceza puanları nasıl düşürülür?

Ceza puanları müttefik araçlar yok edildiğinde ve ekibiniz savaşı kazandığında düşürülür.

Neden yasaklandım? Ne de olsa müttefiklere açılan ateş hasar vermiyor.

Hesabınız, ceza puanınız belirlenen eşiği aştığı için yasaklandı. Müttefik araçlara hasar vermeniz veya şoka sokmanız hiçbir şekilde hoş görülemez.

Diğer oyuncular oynamamı engellediler - beni siperden dışarı ittiler. Neden yasaklandım?

Bu tür durumlarda tabii ki duygular çok yoğunlaşabilir ancak oltaya gelmeyin. Sportmenlik dışı davranış hakkındaki şikayetinizi Şikayet et seçeneğini kullanarak gönderin ve savaşa devam edin.

Diğer müttefik oyuncu ilk önce benim aracıma hasar verdiyse niye telafi almadım?

Çünkü "şüpheli" (mavi rumuz) durumuna daha önce geçtiniz. Rumuzu mavi olan bir müttefike verilen hasar otomatik ceza sistemi tarafından dikkate alınmaz.

Yanlışlıkla bir müttefik araca hasar verdim/şoka soktum ve yasaklandım. Neden?

Daha önceki savaşlarda ceza puanı aldınız ve bu sefer müttefik araçlara hasar verdiğinizde/şoka soktuğunuzda ceza puanı yasak almak için gerekli eşiği ulaştı.

Neden üç ay boyunca uzaklaştırıldım?

Sürekli müttefik araçlara hasar veren oyuncular için uzaklaştırma süresi her ardışık ihlâlde daha da uzar.

Ekibimdeki oyuncu bana hakaret etti, ben de aracını yok ettim ve yasaklandım. Neden?

Lütfen kendi kanunuzu uygulamaya çalışmayın. Bir müttefik araca hasar vererek veya yok ederek Oyun Kurallarını ihlâl ettiniz. Uygun olmayan davranışlar hakkında şikayette bulunmak için Şikayet seçeneğini kullanın.

Bir müttefik aracımı yok etti ancak yasaklanmadı. Neden?

Bu o oyuncunun yasaklanmasını gerektirecek kadar ceza puanı almadığını gösterir. Ancak bu oyuncu yine de deneyim ve kredi kazancına bir ceza alacaktır.

Kapat