Uwaga!
Wiadomość, którą oglądasz ma format starej strony. W niektórych przeglądarkach mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem.

Zamknij

Dominacja – szczegóły wydarzenia

Wiadomości
W innych językach: de fr tr cs

Dowódcy!

Zauważcie proszę, że 16 czerwca rozpoczyna się drugi etap Dominacji z własnymi regułami i zasadami. Poniżej więcej szczegółów. Dominacja jest od teraz również dostępna w bitwach drużynowych.

Ważne: W celu zapewnienia stabilnej rozgrywki oraz optymalnej wydajności zdecydowanie zalecamy usunięcie jakichkolwiek używanych modów i dodatków pochodzących od innych wydawców przed rozpoczęciem gry w Dominacji, gdyż mogą one wpłynąć na ten tryb gry.

 

Dominacja

Wydarzenie będzie składało się z dwóch etapów, a każdy z nich będzie miał własne zasady oraz format drużyn.

Etap

Data

Liczba flag

Mapy i format drużyn

1

2–16 czerwca

1 flaga na mapę

 • Miasto duchów (10 na 10)
 • Piaszczysta rzeka (15 na 15)
 • W okowach lodu (15 na 15)
 • Kopalnie (10 na 10)

2

16–30 czerwca

4 flagi na mapę

 • Miasto duchów (10 na 10)
 • W okowach lodu (15 na 15)
 • Himmelsdorf (10 na 10)
 • Karelia (15 na 15)

 

Dominacja działa jak oddzielny tryb gry. Rozgrywana jest przy wykorzystaniu trzech specjalnych pojazdów, które zostaną udostępnione dla każdego z Was przy pierwszym zalogowaniu się do gry po uruchomieniu wydarzenia. Pojazdy, które nie mogą zostać wykorzystane poza Dominacją, są następujące:

 • AMX 50 B (D)
 • Object 140 (D)
 • T110E5 (D)

 

Celem jest zdobycie pewnej liczby punktów zwycięstwa, zanim zrobi to przeciwna drużyna, lub posiadać więcej punktów zwycięstwa na koniec bitwy. Bitwa trwa 10 minut, ale może zakończyć się szybciej, jeśli jeden z zespołów zdobędzie wymaganą liczbę punktów. Punkty zwycięstwa można zdobywać za przenoszenie zdobytych flag do specjalnych stref oraz za niszczenie pojazdów przeciwnika. Zniszczenie przeciwnika zawsze zapewnia 1 punkt, a za zdobywanie i dostarczanie flag otrzymuje się różną liczbę punktów, zależnie od mapy i etapu:

Etap

Format drużyn

Punkty za dostarczenie flagi

Punkty wymagane do zwycięstwa

1

10 na 10

1 flaga = 35 punktów

100

15 na 15

1 flaga = 50 punktów

150

2

10 na 10

1 flaga = 10 punktów

100

15 na 15

1 flaga = 15 punktów

150

 

Specjalny medal: Bohater Dominacji

Tym medalem zostaną odznaczeni wszyscy uczestnicy wydarzenia po zdobyciu pierwszego zwycięstwa.

Medal Bohatera Dominacji zostaje przyznany tylko raz.

 

 

Szczegóły i mechanika

O flagach Załogi czołgów
Wracanie do bitwy Wyposażenie i sprzęt eksploatacyjny
Strefy napraw i uzupełnień Doświadczenie
Ekonomia Inne


O flagach
Zwiń

W trakcie bitwy możecie podnosić i przenosić flagi. Flaga zostaje podniesiona automatycznie, gdy dotknie jej Wasz pojazd. Gdy już ją weźmiecie, będziecie musieli przewieźć ją do specjalnego punktu. Jeśli uda się Wam to zrobić, Wasz zespół otrzyma określoną liczbę punktów, a flaga wróci automatycznie na swoje początkowe miejsce.

 • Flagi będą umieszczone w specjalnych strefach na mapie.
 • Czołg, który podniesie flagę, zostanie oznaczony na mapie.
 • Położenie flagi i jego zmiany będą zaznaczone specjalnym wskaźnikiem na minimapie.
 • Po zniszczeniu pojazdu przenoszącego flagę zostanie ona upuszczona. Gdy się to stanie, przez ograniczony czas wszyscy uczestnicy bitwy będą mogli ją podnieść z miejsca, w którym upadła. Jeżeli nikt nie podniesie flagi, powróci ona automatycznie na swoją początkową pozycję.

W wydarzeniu znajdą się dwa typy punktów dostarczania flag, zależnie od mapy.

 • Pierwszy z nich to wspólny obszar umieszczony w środku mapy. Oba zespoły będą mogły korzystać z niego, by zdobywać punkty.
 • W drugim przypadku każdy zespół dysponuje dwoma dedykowanymi punktami, które nie mogą być wykorzystywane przez przeciwną drużynę.
Zwiń Rozwiń

 

Wracanie do bitwy
Zwiń

Jednym z najważniejszych elementów rozgrywki – oprócz zdobywania flag – będzie możliwość powracania do tej samej bitwy, jeśli Wasz pojazd zostanie zniszczony. Gdy Wasz czołg zostanie wyłączony z walki, pojawi się menu, dzięki któremu będziecie mogli zmienić pojazd i powrócić do bitwy. Będziecie mieć 10 sekund na wybór nowego czołgu. Zniszczony pojazd nie może zostać wybrany przez 30 sekund od chwili jego zniszczenia.

Liczba powrotów do bitwy jest nieograniczona. Po wróceniu do gry Wasz czołg będzie w pełni załadowany amunicją i sprzętem eksploatacyjnym zgodnie z tym, co ustawiliście w garażu przed bitwą.

Zwiń Rozwiń

 

Strefy napraw i uzupełnień
Zwiń

Na mapie będzie się znajdować określona liczba stref, w których będziecie mogli naprawić pojazdy i uzupełnić amunicję. Aby aktywować te strefy, musicie wjechać w obręb żółtego okręgu zaznaczonego na minimapie odpowiadającą mu ikoną i poczekać 5 sekund. W tym czasie nie możecie opuścić okręgu ani otrzymać uszkodzeń. Jeśli Wasz czołg zostanie uszkodzony, odliczanie rusza od nowa.

Strefy odnawiają się do minutę. Oznacza to, że po skorzystaniu z nich będziecie musieli poczekać 60 sekund, zanim będziecie mogli zrobić to ponownie. Czas odnowienia liczony jest oddzielnie dla każdego z Was, zatem kilka pojazdów może korzystać z tej samej strefy jednocześnie.

Zwiń Rozwiń

 

Ekonomia
Zwiń

Doświadczenie i kredyty w ramach wydarzenia będą przydzielane za aktywne działania w bitwie, w tym: wykrywanie przeciwników, uszkadzanie nieprzyjacielskich pojazdów, przechwytywanie i dostarczanie flag. Doświadczenie przyznawane pojazdom na koniec bitwy będzie określane na podstawie indywidualnych statystyk dla każdego czołgu.

Zwiń Rozwiń

 

Załogi czołgów
Zwiń

Pojazdy w wydarzeniu obsadzone są załogami posiadającymi 100% wyszkolenia w podstawowych kwalifikacjach. Możecie jednak obsadzić je dowolnymi załogantami z odpowiednich państw i typów pojazdów, chociaż pamiętajcie o tym, że będziecie musieli przeszkolić ich do obsługi nowych maszyn.

W obu etapach wystąpią te same załogi, a po zakończeniu wydarzenia czołgiści zostaną przeniesieni do koszar. Jeśli nie macie wolnych łóżek w momencie transferu załóg, ich członkowie zostaną umieszczeni w tymczasowych miejscach, które znikną automatycznie, gdy przydzielicie tych czołgistów do nowych pojazdów.

Załogi z wydarzenia mogą zostać przeszkolone na każdym z Waszych pojazdów. Jeśli jednak nie zrobicie tego ręcznie, po zakończeniu wydarzenia zostaną one automatycznie przeszkolone do obsługi pojazdów będących standardowymi odpowiednikami czołgów z Dominacji:

 • AMX 50 B (D) – AMX 50 B
 • Object 140 (D) – Object 140
 • T110E5 (D) – T110E5
Zwiń Rozwiń

 

Wyposażenie i sprzęt eksploatacyjny
Zwiń

Możecie umieścić w pojazdach z wydarzenia dowolne wyposażenie i sprzęt eksploatacyjny, których mogą używać ich standardowe odpowiedniki. Gdy wydarzenie się zakończy, cały sprzęt zostanie zdemontowany za darmo i umieszczony w Waszym magazynie.

Amunicja i sprzęt eksploatacyjny premium są dostępne dla pojazdów z wydarzenia. Chociaż amunicja premium kosztuje tyle samo, co w innych trybach gry, to standardowe pociski będą tańsze. Korzystanie z punktów uzupełnień będzie darmowe – zapłacicie tylko za amunicję, z którą rozpoczniecie bitwę.

Zwiń Rozwiń

 

Doświadczenie
Zwiń

Przyspieszone szkolenie załogi będzie możliwe dla wszystkich pojazdów od początku wydarzenia. Jeśli nie zaznaczycie tej opcji, wszystkie zdobyte PD będą zbierane na pojeździe. Po zakończeniu wydarzenia PD zgromadzone na pojazdach zostaną przeniesione w następujący sposób:

Zwiń Rozwiń
 
Inne
Zwiń

Mechanika gry jest taka sama, jak w innych trybach gry. Amunicja i sprzęt eksploatacyjny premium będą dostępne podczas Dominacji.

Parametry dostępnych pojazdów są takie same jak ich standardowych odpowiedników dostępnych w grze. Pojazdy te zostaną przydzielone Wam za darmo wraz z miejscami w garażu, gdy rozpocznie się wydarzenie. Aby wejść do bitwy, musicie uzupełnić amunicję we wszystkich trzech pojazdach.

Mają one mechanikę standardowych pojazdów, co oznacza, że nie otrzymują premii do kredytów i PD, a załogi nieprzeszkolone w ich używaniu otrzymują kary do umiejętności.

Gdy wydarzenie się zakończy, wszystkie trzy pojazdy wraz z miejscami w garażu zostaną usunięte z Waszych kont.

Mapy są przydzielane do bitew losowo, a każda z nich ma 25% szans na wystąpienie w danej bitwie.

Zwiń Rozwiń

 

Dowódcy, czas zdominować pola bitew!

Zamknij