Klasyfikacja wg pojazdów

Klasyfikacja wg pojazdów odzwierciedla Twoją efektywność na konkretnym pojeździe.

W celu ułatwienia przeglądania, klasyfikacja wg pojazdów została rozbita na cztery sekcje:

  • MOJE NAJLEPSZE POJAZDY
  • POJAZDY X POZIOMU
  • NOWE POJAZY
  • POJAZDY PREMIUM

Pierwsza sekcja zawiera zestawienie Twoich najwyżej sklasyfikowanych pojazdów. Następne trzy sekcje pokazują pojazdy z najlepszymi wynikami i najlepsi trzej gracze, którzy nimi grają.

Jeśli jesteś pośród którejkolwiek z tej trójki, Twoja pozycja w klasyfikacji jest podświetlona na zielono. Jeśli nie, kliknij pojazd, by zobaczyć jego tabelę klasyfikacji z pokazaną Twoją pozycją.

1 Filtr czasu Wybierz spośród dostępnych okresów klasyfikacji: wczoraj, dany miesiąc, od początku.
2 Filtr liczby bitew  Wybierz wymaganą liczbę stoczonych bitew.
3 Panel kategorii  Kliknij tytuł kategorii, by zobaczyć jej tabelę klasyfikacji.
4 Panel gracza Kliknij, by zobaczyć pełne informacje.
5 Wskaźnik dynamiki Wyświetla zmianę pozycji gracza od poprzedniego dnia.

Klasyfikacja jest aktualizowana każdej nocy. Tabela klasyfikacji pokazuje osiągnięcia gracza na dzień poprzedni. Wszystkie dane z dnia bieżącego są włączane do statystyk dnia następnego.

WTR pojazdu

WTR pojazdu to skala stworzona z myślą o tym, byś mógł porównać swoją  efektywność dla konkretnego pojazdu.

Wzór, na podstawie którego wyliczana jest klasyfikacja pojazdu bazuje na głównych statystykach pojazdu i składa się z komponentów alfa (α) i beta (β).

Główne statystyki pojazdu

Klasyfikacja pojazdu bazuje na następujących statystykach:

  1. zadane uszkodzenia (DD)
  2. zadane uszkodzenia + asysta (DDA)
  3. uszkodzenia zablokowane (DB)
  4. liczba zniszczonych pojazdów na bitwę (fragi) (F)
  5. współczynnik przetrwania (S)

Liczba statystyk wykorzystywanych do wyliczenia WTR zmienia się w zależności od modelu, typu i roli pojazdu w bitwie. Każdy pojazd może mieć minimalnie 2 a maksymalnie 4 główne statystyki.

Każda statystyka ma skalę od wartości minimalnej do maksymalnej, podzielonej na wiele segmentów. Każdy segment swoim zasięgiem obejmuje taką samą liczbę graczy. Twoja wartość statystyki dla konkretnego pojazdu określa segment, w którym się znajdujesz w odniesieniu do innych graczy.

Na przykład jeśli Twój średni współczynnik przetrwania jest niski, trafiasz do niższego segmentu na skali S. Jednocześnie jeśli Twoja wartość DD jest znacznie powyżej średniej, trafisz do wysokiego segmentu skali DD.

Komponent alfa

Komponent alfa określa efektywność gracza dla danego pojazdu w odniesieniu do innych graczy. Wzór na obliczenie alfy jest następujący:

Definicje

Rozwiń

α komponent określający około 25% wartości WTR pojazdu

i — jedna z kluczowych statystyk danego pojazdu

Σ — operacja sumowania

AudienceV — współczynnik powszechności dla tego pojazdu

Ten współczynnik wprowadzono, by wyrównać pojazdy standardowe i premium/promocyjne o bardzo podobnych charakterystykach technicznych, ale różnych statystykach efektywności wśród graczy. Ponieważ pojazdy standardowe zazwyczaj są powszechniejsze wśród graczy o różnym poziomie  umiejętności, ich średnia efektywność jest dość niska. Pojazdy premium oraz inne rodzaje pojazdów-nagród są mniej powszechne, lecz grono ich użytkowników ma zazwyczaj większe umiejętności. Stąd też ich średnia efektywność jest wyższa.

Segmenti — segment statystyki, do którego się zaliczasz

Segmentsi — całkowita liczba segmentów dla danej statystyki

Ai  — współczynnik i-tej statystyki

Maksymalna wartość alfa wynosi 1.
Zwiń

Składnik beta

Składnik beta określa efektywność gracza dla danego pojazdu w odniesieniu do średniej efektywności pojazdu na serwerze. Wzór na obliczenie β jest następujący:

 

Definicje

Rozwiń

β — komponent określający około 75% wartości WTR pojazdu

i  — jedna z kluczowych statystyk danego pojazdu

Σ — operacja sumowania

NV— znormalizowana wartość statystyki (średnia wartość statystyki gracza podzielona przez średnią wartość statystyki serwera)

A— współczynnik statystyki, określający wpływ kluczowej statystyki na pozytywny wynik bitwy

AudienceV — współczynnik powszechności dla tego pojazdu

Beta_Norm i Beta_Offset— wartości konfiguracyjne określające całkowitą wagę β w ostatecznym wzorze

Statystyka współczynnika przetrwania nie jest wliczana do wyliczania bety.
Zwiń

Wzór ostateczny

Ostateczny wzór na wyliczenie klasyfikacji pojazdu jest następujący:

Definicje

Rozwiń

WTRV  — wartość WTR pojazdu

αV  — składnik alfa

βV  — składnik beta

αWeight and βWeight— wartości konfiguracyjne

Zwiń
Zamknij