Na początek

Spis treści:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym rozdziale dowiesz się o kryteriach uwzględnienia i podstawach systemu klasyfikacji.

 

Kryteria uwzględnienia

Aby znaleźć się w klasyfikacji, twój klan musi składać się z co najmniej 15 graczy.

 

 

 

 

 

 Wróć do spisu treści » 

Podstawy

W klasyfikacji wyświetlone są osiągnięcia klanów, które walczą na mapie globalnej:

 

 

Okres klasyfikacji

Istnieją cztery okresy klasyfikacji:

  • Ogólna
  • 4 tygodnie
  • 7 dni
  • 1 dzień

Aby wyświetlić klasyfikację dla konkretnego okresu, kliknij jego nazwę w panelu okresu klasyfikacji.

Daty określające wybrany okres są wyświetlone w panelu okresu klasyfikacji.

Okresy klasyfikacji są codziennie aktualizowane:

 

Wróć do spisu treści »

Kategorie klasyfikacji

Istnieje pięć kategorii klasyfikacji klanów:

Klasyfikacja klanu
Średnia klasyfikacja indywidualna członków klanu
Średnia liczba bitew stoczonych przez członków klanu
Łączna liczba pojazdów na 10. poziomie
Klasyfikacja na mapie globalnej

Miejsce klanu na wykresie klasyfikacji zależy od wybranej kategorii.

Aby wyświetlić klasyfikację w wybranej kategorii, kliknij jej nazwę w panelu kategorii.

 Wróć do spisu treści »

Wskaźnik zmian

Wskaźnik zmian pokazuje zmiany w klasyfikacji klanu w stosunku do poprzedniego dnia:

 zielony — awans w klasyfikacji
 czerwony — spadek w klasyfikacji

Wskaźnik pokazuje o ile miejsc w górę lub w dół przesunął się klan.

Wartość wskaźnika zostaje zaokrąglona według następujących zasad: jeżeli przekroczy ona 10000 (n.p. +14 323 miejsc), wskaźnik zostaje zaokrąglony do najbliższej setki i wyświetlony jako +14.3 К, gdzie К = 1000 miejsc.

 

Wróć do klasyfikacji klanu »

Zamknij