Výsledky iterací Sandboxu. HE granáty a dělostřelectvo: Co nás čeká dál?

Velitelé!

Před několika týdny skončil sdílený test přepracovaných HE granátů a změn vozidel a samohybných děl. Tímto testem jsme završili celou sérii důležitých sandboxových iterací, ve kterých jsme my všichni společně otestovali možné změny klíčových mechanik hry. Tisíceré díky patří všem aktivním a starostlivým hráčům, kteří nás podpořili a testů se zúčastnili, podělili se o své názory v dotaznících, sdíleli s námi zpětnou vazbu a zanechali nám své komentáře!

Z výsledků testu můžeme vidět, že nové mechaniky fungují správně a vyřešily problémy, se kterými jsme se potýkali při spouštění Sandboxu. Proto se přepracované HE granáty a změny dělostřelectva a dalších typů vozidel začnou chystat na své vydání. Tyto změny se na živé servery dostanou po dodatečných testech a úpravách v rámci aktualizace 1.13, pravděpodobně v průběhu června. Ještě předtím si však budete nové mechaniky moci vyzkoušet během Společných testů.

Výsledky Sandboxu: Naše závěry

S vaší účastí jsme otestovali přepracované HE granáty jak samostatně, v oddělené iteraci Sandboxu zaměřené výhradně na ně, tak i během sdíleného testu společně s přepracovaným dělostřelectvem. Společně jsme museli vyřešit množství problémů. A uspěli jsme!

Naším hlavním cílem bylo přepracovat HE granáty a současně ponechat aspekty, které na nich milujete:

 • Zábavnou a povedenou hratelnost. Při probití, ke kterému však dochází vzácně, způsobují vysoké poškození. Někdy i mnohem vyšší, než se očekávalo. Velitelé si pak takové zásahy pamatují poměrně dlouho.
 • Jednoduchost použití. Při vypálení HE granátu není potřeba znát tloušťku nepřátelského pancíře ani jeho slabá místa. HE granát je možné na nepřátelské vozidlo vypálit kdykoliv a způsobit přitom poškození dokonce i bez probití.
 • Vysokou šanci na způsobení poškození.

Zároveň jsme však chtěli změnit mechaniky HE granátů v následujících situacích:

 • Způsobení vysokého čelního poškození dobře obrněným vozidlům. Tento aspekt je extrémně frustrující především pro velitele ve vozidlech s dobrým čelním pancířem, který však nemůžou maximálně využít.
 • Nedostatečná poptávka po HE granátech pro děla malých a středních ráží. Hráči ve vozidlech s děly malých a středních ráží používají HE granáty jen zřídkakdy, protože jejich poškození nelze předvídat. HE granáty vypálené z těchto děl někdy také způsobí slušné poškození, nestává se to však příliš často.
 • A několik dalších nepříjemných aspektů současných mechanik. HE granát vypálený na velitelskou kupoli může například zapálit motor nepřátelského vozidla.

Níže naleznete problémy, které jsme chtěli vyřešit, když jsme navrhovali přepracování dělostřelectva:

 • Snížení celkového trvání ochromení a počtu kritických zásahů. Po analýze velkého množství statistik jsme si všimli, že celkové trvání ochromení a počet kritických zásahů byly během testu podstatně nižší ve srovnání se statistikami aktualizace 1.12 na živých serverech. To se týká všech vozidel ve hře.
 • Poskytnutí nových taktických prvků, díky kterým budete moci dělostřelectvu lépe čelit: zvuková detekce, jasnější trasírky granátů a palebné značky na minimapě. Dotazníky odhalily, že tyto navrhované změny byly obecně dobře přijaty. Zvuková detekce a další podobné prvky jsou v bitvě skutečně užitečné.
 • Zpestření hratelnosti samohybných děl. Abychom dosáhli tohoto bodu, navrhli jsme změnit výběr granátů dostupných dělostřelectvu a zavést několik vylepšení v rozhraní tak, aby hráči se samohybnými děly měli více taktických možností a mohli se tak lépe přizpůsobovat bojové situaci.

Z výsledků testů je patrné, že tyto mechaniky jsou připravené pro další krok – Společný test aktualizace 1.13. Nyní tak přichází fáze, během které hledáme technické chyby a testujeme nové mechaniky v podmínkách, které jsou bližší těm na živých serverech. Navíc pečlivě otestujeme a případně upravíme technické parametry vozidel, jejichž hratelnost je založena na HE granátech, jako jsou VI KV-2 , X Type 5 Heavy atd. (více detailů níže). Pozornost budeme věnovat také samohybným dělům: tento typ vozidla se také dočká přepracování.
Nyní se pojďme podívat na ty nejdůležitější aspekty, které vyvolaly většinu otázek. Chceme pečlivě adresovat veškeré vaše obavy a ujistit se, že v novém systému funguje vše, jak má.

Čtěte prosím informace níže pečlivě. Jedná se o poměrně obsáhlý souhrn, ale také velmi důležitý. Pochopení hlavní logiky, která nás vedla k těmto rozhodnutím, je zásadní. Věnujte pozornost nejen číslům a tabulkám, ale také kontextu, který vám k nim poskytujeme. Ty nejzásadnější informace jsou vyčleněny v blocích, jako je tento.

Mechaniky HE granátů jsme otestovali jako jeden systém. Otestovali jsme, jak HE granáty interagují s pancířem a clonami různých vozidel v různých herních situacích. Nyní přichází fáze dolaďování konfigurací a detailů, během které budeme věnovat více pozornosti přesným úpravám konkrétních vozidel. Současně také zvážíme komentáře a zpětnou vazbu, které jsme od vás obdrželi během jednotlivých iterací Sandboxu. Nejprve se však pojďme pobavit o Supertestu pro vozidla s hratelností založenou na HE granátech, která jsou těmito změnami nejvíce dotčena.

Supertest pro vozidla s hratelností založenou na HE granátech

KV-2, KV-2 (R), Type 4 Heavy, Type 5 Heavy, FV4005 Stage II, FV215b (183), T49, Sheridan a některá další vozidla přímo ztělesňují koncept HE granátů a staly se důležitou součástí hry. Dokonce i během testů samotných dali věrní hráči těchto vozidel jasně najevo, že vozidla s hratelností založenou na HE granátech v tomto případě vyžadují další pozornost. Tyto hráče jsme vyslyšeli a nyní jsme připraveni spustit velký Supertest, který bude věnován právě těmto vozidlům, a to ještě před zahájením Společného testu, abychom stihli provést nezbytné změny.

Ve výkonnosti těchto vozidel jsme nezaznamenali žádný významný pokles. Ze Sandboxu máme dostatek dat na to, abychom mohli zkontrolovat stabilitu celého herního ekosystému a ujistit se, že funguje správně. Pravdou však je, že změny vozidel, které využívají HE granáty jako svou standardní munici, vyžadují více pozornosti.

Supertest začíná 18. května. Přepracovaná vozidla budou dostupná od prvního Společného testu aktualizace 1.13. Podrobné informace o změnách těchto vozidel můžete najít zde.

Interakce s HE granáty

Při analýze interakce různých vozidel s HE granáty jsme vyčlenili tři klíčové skupiny, o jejichž osud jste se obávali nejvíce:

 1. Vozidla s dobrým a průměrným pancířem
 2. Vozidla s lehkým pancířem
 3. Lehké tanky

Když tyto skupiny vozidel přišly do kontaktu s přepracovanou mechanikou HE granátů, vyvstaly nové otázky, na které jste během testů poukazovali. Nyní se na ně podíváme blíže. Mnoho níže popsaných aspektů se vztahuje k vlivu nové mechaniky na hru jako takovou, a proto jsou opravdu důležité.

Interakce s HE granáty: Vozidla s dobrým a průměrným pancířem

Naším hlavním cílem bylo snížit poškození HE granátů způsobeného čelně dobře obrněným vozidlům. Tento problém jsme vyřešili – nyní vozidla s dobrým a průměrným pancířem obdrží méně poškození.

Zároveň jste však vyjádřili obavy, že by taková vozidla mohla obdržet vyšší poškození, protože by HE granáty probily clony a především pásy. Abychom mohli tento předpoklad potvrdit nebo vyvrátit, vybrali jsme několik vozidel a zanalyzovali statistiky poškození, které obdržely ze zásahů HE granáty.

Zásahy HE granáty Aktualizace 1.12 Sandbox Rozdíl v %
Množství Prům. poškození Množství Prům. poškození Množství Prům. poškození
IS-7 
Pancíře bez probití 63,5 % 374 63,1 % 319 -0,4 % -14,7 %
Pancíře s probitím 3,4 % 1 238 9,2 % 1199 +5,8 % -3,2 %
Clony/modulu bez probití 33,1 % 350 22,3 % 344 -10,8 % -1,7 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 0 5,4 % 1 261 +5,4 % +100,0 %
Celkem   395   456   +15,4 %
Celkem (upraveno*)   395   317   -20,0 %
Celkem (komplexně**)           -2,46 %
Maus
Pancíře bez probití 61,7 % 357 76,0 % 257 +14,3 % -28,0 %
Pancíře s probitím 3,2 % 1 292 9,6 % 1 267 +6,4 % -1,9 %
Clony/modulu bez probití 35,1 % 351 14,2 % 303 -20,9 % -13,7 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 0 0,1 % 1 274 +0,1 % +100,0 %
Celkem   385   362   -6,0 %
Celkem (upraveno*)   385   256   -33,5 %
Celkem (komplexně**)           -3,75 %
Super Conqueror
Pancíře bez probití 27,8 % 380 27,1 % 337 -0,7 % -11,3 %
Pancíře s probitím 7,4 % 1 083 18,2 % 1 116 +10,8 % +3,0 %
Clony/modulu bez probití 64,8 % 346 44,9 % 314 -19,9 % -9,2 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 0 9,8 % 1 247 +9,8 % +100,0 %
Celkem   410   558   +36,1 %
Celkem (upraveno*)   410   365   -11,0 %
Celkem (komplexně**)           -1,39 %
Objekt 430U
Pancíře bez probití 49,8 % 409 45,2 % 313 -4,6 % -23,5 %
Pancíře s probitím 11,2 % 925 17,0 % 1 013 +5,8 % +9,5 %
Clony/modulu bez probití 39,0 % 413 25,3 % 278 -13,7 % -32,7 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 0 12,5 % 1 152 +12,5 % +100,0 %
Celkem   468   528   +12,8 %
Celkem (upraveno*)   468   397   -15,2 %
Celkem (komplexně**)           -1,59 %

* Výsledky byly upraveny vzhledem ke specifikům testovacího prostředí (především s ohledem na zvýšené procento speciálních granátů, které byly během těchto testů použity).
** Posouzený vliv změn na poškození udělené HE granáty na celkový ekosystém vozidla. Bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že poškození udělené HE granáty je pouze malou částí poškození obdrženého od všech typů granátů. Toto posouzení je založeno na předpokladu, že hráči budou používat HE granáty častěji, ovšem procentuální využívání speciálních granátů zůstane beze změny.

ZÁVĚR

Statistiky ukazují, že počet probití clon (včetně pásů) se u vozidel s dobrým pancířem nijak významně nezvýšil. Množství poškození způsobeného HE granáty se zároveň v tomto případě snížilo nebo (v nejhorším případě) zůstalo na stejné úrovni, protože pancíř pod clonami nejčastěji zůstává nedotčený a dokáže poškození ustát. Rychlé připomenutí: K udělení plného poškození po zásahu clony/pásů/kol v novém systému by měl HE granát probít primární pancíř.

Z tohoto důvodu mohou vozidla s průměrným a dobrým pancířem v novém systému hrát sebejistěji. Jejich hratelnost se rozhodně nezhorší. Ve skutečnosti očekáváme, že tanky, které jsou navrženy tak, aby hodně ustály v pozici se skrytou korbou, budou svou roli plnit ještě lépe a vy tak budete muset hledat způsoby, jak jim na bojišti nenápadně nadjíždět.

Interakce s HE granáty: Vozidla s lehkým pancířem

Řeč je o lehce obrněných vozidlech (jako jsou například X Bat.-Châtillon 25 t , X Grille 15 , X Leopard 1 atd.), nikoliv o lehkých tancích. Vyjádřili jste obavy, že tato vozidla budou nyní dostávat značně vyšší poškození a tím pádem dojde ke snížení doby, po kterou vydrží na bojišti.

Je nutné si uvědomit, že lehce obrněná vozidla byla vždy vůči HE granátům náchylná. Tento typ granátu je pro ně tradičně tím nejnebezpečnějším a může způsobit významné poškození i bez probití. Naše pozorování společně se statistickými daty však ukazují, že změny mechanik poškození způsobeného HE granáty hratelnost těchto vozidel nijak významně nezmění.

Zásahy HE granáty Aktualizace 1.12 Sandbox Rozdíl v %
Množství Prům. poškození Množství Prům. poškození Množství Prům. poškození
Bat.-Châtillon 25 t 
Pancíře bez probití 21,4 % 335 17,7 % 289 -3,6 % -13,7 %
Pancíře s probitím 54,6 % 792 57,6 % 847 +3,1 % +6,9 %
Clony/modulu bez probití 24,1 % 424 10,9 % 138 -13,2 % -67,5 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 682 13,8 % 910 +13,7 % +33,4 %
Celkem   607   680   +12,0 %
Celkem (upraveno*)   607   578   -4,6 %
Celkem (komplexně**)           -0,47 %
Grille 15
Pancíře bez probití 4,4 % 391 3,1 % 388 -1,4 % -0,8 %
Pancíře s probitím 64,3 % 730 59,5 % 782 -4,7 % +7,1 %
Clony/modulu bez probití 29,0 % 383 7,7 % 71 -21,3 % -81,5 %
Clony/modulu s probitím 2,2 % 611 29,7 % 773 +27,4 % +26,5 %
Celkem   612   712   +16,3 %
Celkem (upraveno*)   612   620   +1,3 %
Celkem (komplexně**)           +0,2 %
Leopard 1
Pancíře bez probití 19,9 % 339 14,7 % 317 -5,2 % -6,5 %
Pancíře s probitím 48,6 % 786 53,9 % 841 +5,3 % +7,0 %
Clony/modulu bez probití 31,5 % 442 10,0 % 193 -21,6 % -56,3 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 0 21,4 % 944 +21,4 % +100,0 %
Celkem   589   771   +22,4 %
Celkem (upraveno*)   589   615   +4,4 %
Celkem (komplexně**)           +0,45 %

* Výsledky byly upraveny vzhledem ke specifikům testovacího prostředí (především s ohledem na zvýšené procento speciálních granátů, které byly během těchto testů použity).
** Posouzený vliv změn na poškození udělené HE granáty na celkový ekosystém vozidla. Bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že poškození udělené HE granáty je pouze malou částí poškození obdrženého od všech typů granátů. Toto posouzení je založeno na předpokladu, že hráči budou používat HE granáty častěji, ovšem procentuální využívání speciálních granátů zůstane beze změny.

Přepracované HE granáty skutečně mají na lehce obrněná vozidla vliv. Dokonce i v tom nejhorším případě a s maximálním možným množstvím zásahů speciálními HE granáty se však celkové množství obdrženého poškození u těchto vozidel téměř nezmění a neovlivní tedy jejich celkový výkon.

Interakce s HE granáty: Lehké tanky

Další z obav se týkala změn v hratelnosti lehkých tanků. Podle některých vašich názorů bude nyní obtížnější s těmito vozidly hrát, protože nyní budou při vzájemných potyčkách využívat HE granáty po celou dobu souboje a ignorovat ostatní typy munice.

Testy nicméně ukázaly, že můžeme očekávat jiný výsledek. Hráči v lehkých tancích při vzájemných soubojích i nadále aktivně využívali všechny dostupné typy granátů. Podívejte se na to.

Vozidlo Granát 1 Granát 2 Granát 3
X T-100 LT   60,1% 32,8% 7,1%
X XM551 Sheridan   23,6% 68,2% 8,2%
X Panhard EBR 105   30,6% 46,6% 22,8%
X Manticore   25,4% 64,0% 10,6%
X AMX 13 105   54,9% 41,1% 4,0%
X Rheinmetall Panzerwagen   42,1% 22,8% 35,1%

Bojová efektivita lehkých tanků zůstala na stejné úrovni, což potvrzují i data v tabulce níže.

Zásahy HE granáty Aktualizace 1.12 Sandbox Rozdíl v %
Množství Prům. poškození Množství Prům. poškození Množství Prům. poškození
T-100 LT 
Pancíře bez probití 26,3 % 284 24,2 % 238 -2,2 % -16,2 %
Pancíře s probitím 41,7 % 642 46,0 % 670 +4,4 % +4,4 %
Clony/modulu bez probití 32,0 % 356 14,6 % 109 -17,4 % -69,4 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 758 15,2 % 697 +15,2 % -8,0 %
Celkem   456   488   +7,0 %
Celkem (upraveno*)   456   432   -5,3 %
Celkem (komplexně**)           -0,78 %
XM551 Sheridan
Pancíře bez probití 1,1 % 317 1,1 % 381 +-0,0 % +20,2 %
Pancíře s probitím 22,1 % 687 22,5 % 720 +-0,4 % +4,8 %
Clony/modulu bez probití 76,8 % 354 10,3 % 145 -66,5 % -59,0 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 0 66,1 % 665 +66,1 % +100,0 %
Celkem   427   621   +45,4 %
Celkem (upraveno*)   427   560   +31,1 %
Celkem (komplexně**)           +4,89 %
T49
Pancíře bez probití 5,3 % 277 5,2 % 345 -0,1 % +24,5 %
Pancíře s probitím 63,8 % 541 63,1 % 577 -0,7 % +6,7 %
Clony/modulu bez probití 30,8 % 289 11,4 % 90 -19,5 % -68,9 %
Clony/modulu s probitím 0,0 % 0 20,3 % 638 +20,3 % +100,0 %
Celkem   449   522   +16,3 %
Celkem (upraveno*)   449   413   -8,0 %
Celkem (komplexně**)           -1,23 %

* Výsledky byly upraveny vzhledem ke specifikům testovacího prostředí (především s ohledem na zvýšené procento speciálních granátů, které byly během těchto testů použity).
**  Posouzený vliv změn na poškození udělené HE granáty na celkový ekosystém vozidla. Bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že poškození udělené HE granáty je pouze malou částí poškození obdrženého od všech typů granátů. Toto posouzení je založeno na předpokladu, že hráči budou používat HE granáty častěji, ovšem procentuální využívání speciálních granátů zůstane beze změny.

V testovacím prostředí Sandboxu, kde máte k dispozici dostatek zdrojů, závisí volba konkrétního typu granátů na jejich efektivnosti, vašich preferencích a vůli testovat nové mechaniky. Navzdory těmto faktorům hráči v lehkých tancích i nadále využívali různé typy granátů. HE granáty se pro ně nestaly primární municí, proto se počet střel a množství poškození, které způsobily lehké tanky, zvýšilo jen nepatrně. Všechny typy granátů mají v různých bojových situacích různé výkony a HE granáty nejsou proti špatně obrněným lehkým tankům tím nejefektivnějším typem munice. Podle našich výsledků není důvod měnit jejich technické parametry. V budoucnu však budeme poměr používaných typů granátů sledovat.

Ve shrnutí výsledků testování přepracovaných HE granátů bychom chtěli znovu zdůraznit, že celý ekosystém World of Tanks funguje správně. Přesto budeme jeho stav po vydání aktualizace sledovat a v případě potřeby přidávat konkrétní úpravy pro zachování rovnováhy. Na zhodnocení celkového vlivu nové mechaniky na herní ekosystém a případné nezbytné úpravy budeme potřebovat více času.

 

Tři typy granátů samohybných děl: Výsledky testu

Pojďme se podívat na dělostřelectvo. Třída samohybných děl byla předmětem vášnivých debat komunity a milovníci i kritici dělostřelectva tak byli velmi zvědaví na změny, které jsme během dvou testů navrhovali.

Během sdíleného testu hráči s dělostřelectvem aktivně využívali všechny tři typy granátů, které jim byly k dispozici. Po úpravách parametrů granátů se však distribuce množství vypálených střel mírně změnila. To nám dokazuje, že tyto úpravy byly správné a vyvolaly požadovaný efekt.

Momentálně jsme spokojeni s rolí situační taktické munice, kterou zastávají průbojné granáty dělostřelectva. Obecně lze říci, že dosažená bojová výkonnost a poptávka hráčů se blíží požadované úrovni. Bez ohledu na to však uvažujeme o malých změnách v jejich technických parametrech, abychom mohli jejich bojovou výkonnost lépe vyladit. Více se o těchto úpravách dozvíte níže.

Také jsme si všimli, že taktické AP granáty jsou u vozidel s vyšším poškozením na výstřel méně oblíbené než HE granáty. To je způsobeno tím, že pro samohybná děla, jako jsou X G.W. E 100 , X T92 HMC nebo X Conqueror Gun Carriage , je obtížnější zasáhnout cíl. Proto by měly být odměny za udělení přesných ran s těmito vozidly přiměřenější. Během předchozích iterací neodpovídalo poškození udělené AP granáty těchto samohybných děl snahám, které jste na to museli vynaložit. Proto jsme se rozhodli mírně zvýšit poškození na výstřel u AP granátů těchto konkrétních vozidel. Níže naleznete hodnoty zvýšeného poškození pro tato tři samohybná děla X. úrovně.

 

Dělostřelectvo Poškození AP granátu, Sandbox 3 Poškození AP granátu, Supertest
X G.W. E 100   570 640
X T92 HMC   650 750
X Conqueror Gun Carriage   620 720

Nyní se pojďme blíže podívat na poptávku po každém ze tří typů granátů během sdíleného sandboxového testu.

 • Standardní granát. Podle statistik se jedná o nejoblíbenější typ granátu – je snadné ho používat a dokáže ochromit i způsobit poškození zároveň, a to dokonce hned několika protivníkům najednou. Vysoká poptávka po standardních granátech byla ovlivněna také jejich trajektorií s vysokým úhlem – jedná se totiž o tu nejpohodlnější trajektorii mezi všemi typy granátů.
 • Alternativní granát. Další oblíbený typ granátu. Během všech testů po něm byla vysoká poptávka. A přestože nezpůsobuje ochromení a má poměrně malý poloměr výbuchu, neunikla vám jeho vysoká efektivita v bitvách, které dosahuje díky své dobré průbojnosti a vysokým hodnotám poškození na výstřel. Hráči v samohybných dělech si vybírali alternativní HE granáty v situacích, kdy bylo nutné zasáhnout najisto a způsobit vysoké poškození. Po prvním testu jsme upravili trajektorii alternativních granátů, aby se s nimi hrálo pohodlněji, zároveň jsme však snížili jejich poškození na výstřel a hodnoty probití pancíře. Dosáhli jsme tak našeho cíle a vy jste začali tento typ granátu využívat častěji, přestože jeho bojová výkonnost už nebyla nepřiměřeně vysoká.

Standardní a alternativní granáty jsou si rovnocenné. Mohou být malé výchylky v tom, jaký typ granátu byl více využíván kterým konkrétním samohybným dělem, obecně však nelze podle statistik říci, že by některý z těchto typů granátu byl oblíbenější nebo výkonnější v boji.

 • Taktické AP granáty. Po prvním testu byl výkon tohoto typu granátu nižší, než se očekávalo. Abychom tuto situaci napravili, zvýšili jsme jeho poškození na výstřel a upravili trajektorii tak, aby byla pro palbu pohodlnější. Výsledkem bylo zvýšení bojové výkonnosti AP granátů. Tyto změny však nijak neovlivnily oblíbenost tohoto typu granátu – AP granáty zůstávají situačním typem munice, která vyžaduje uvážené použití.

I nadále pokračujeme ve sběru dat a v případě nutnosti můžeme výkon AP granátů různými způsoby upravit.

Rozšířený výběr typů munice pro dělostřelectvo také vedl ke snížení celkového trvání ochromení u všech vozidel ve hře. Tabulka níže ukazuje, jak se změnily údaje o celkovém trvání ochromení. Jako příklad je využito několik vozidel různých typů:

Vozidlo/Ochromení Aktualizace 1.12, sekundy Sandbox: Test změn dělostřelectva a dalších typů vozidel
X Maus   22,8 5,9
X T110E5   18,3 5,6
X TVP T 50/51   8,8 3,0
X STB-1   13,6 4,3
X T-100 LT   6,9 2,2

Sandboxové bitvy se samozřejmě liší od těch na běžných serverech. Snížené trvání ochromení však ukazuje, že s touto změnou míříme správným směrem.

Průměrný výkonnostní poměr tří typů granátů u různých samohybných děl

Po testech jsme porovnali výkon nových typů granátů pro dělostřelectvo a pečlivě zanalyzovali průměrné poškození, které každý z nich uděluje.

V případě některých vozidel si jsou výkonnostní ukazatele pro všechny typy granátů poměrně blízké: X Bat.-Châtillon 155 58 a X Objekt 261 . U jiných strojů se naopak značně liší: X T92 HMC , X G.W. E 100 , X Conqueror Gun Carriage . U vozidel první skupiny jsme s výsledky plně spokojení, protože naším záměrem nebylo, aby výkonnostní ukazatele všech tří typů byly stejné. Tedy za předpokladu, že je po nich dostatečná poptávka. Situace druhé skupiny vozidel by však podle našeho názoru měla být řešena. Proto máme v plánu po skončení samostatného testu během Supertestu upravit výkon jejich granátů.

Sledovat budeme také výkon ostatních samohybných děl a v případě potřeby příslušně upravíme jejich technické parametry. Po skončení testování to bude jednou z hlavních náplní naší práce.

 

Prvky pro boj proti dělostřelectvu

Co se týká prvků sloužících k boji proti dělostřelectvu a výstraze hráčů, nejvíce pozornosti si během testu vysloužila Zvuková detekce (nebo také „Šestý smysl na dělostřelectvo“). Tato mechanika ovlivňuje chování jak hráčů s dělostřelectvem, tak i těch ostatních. Ovládnout ji a zvyknout si na ni však vyžaduje trochu času.

Zvuková detekce se podle očekávání ukázala být efektivnější v případě obratných vozidel, která mohou maximálně využít časového intervalu mezi jejím spuštěním a dopadnutím nepřátelského granátu. Prvek však ukázal svou užitečnost i v případě pomalých vozidel. Podle vaší zpětné vazby pomohl snížit množství poškození i trvání ochromení a několikrát vám dokonce umožnil se těmto zásahům vyhnout úplně. V dotaznících si Zvuková detekce vysloužila uznání jak od hráčů se samohybnými děly, tak i od ostatních velitelů.

Kladnou zpětnou vazbu jste sdíleli i v případě jasnějších trasírek granátů. Oceňovali jste, že trasírky nepoutaly příliš pozornosti a nerušily tak od toho, co se právě děje na bojišti. Zároveň je však možné využít jimi poskytované informace k efektivnějšímu plánování další akce.

Pozitivně jste přijali také zobrazování zásahů dělostřelectva na minimapě. Během testů si hráči bez samohybných děl všimli, že tento prvek pomáhá při plánování jejich bitevních taktik a umožňuje jim spočítat si dobu obnovení nepřátelského dělostřelectva. Výsledkem je efektivnější počínání velitelů v bitvě.

 

Další kroky

Na závěr bychom rádi znovu vyjádřili vděk všem aktivním hráčům, kteří nám pomohli tyto pro hru tak důležité změny otestovat. Společně jsme ušli dlouhou cestu a získali skutečně kvalitní výsledky. Nové mechaniky fungují, řeší problémy, které jsme chtěli vyřešit, a mají vaši podporu – což je názor, který vyjádřila většina účastníků testu, potvrzený statistikami a výsledky dotazníkového šetření.

Dalším krokem bude otestovat tyto nové mechaniky během Společných testů aktualizace 1.13, které začnou již brzy. Nezapomeňte, že vozidla, která využívají HE granáty jako svou standardní munici, budou nyní testována v Supertestu a následně budou s upravenými technickými parametry dostupná během prvního Společného testu.

Buďte připraveni na další podrobnosti!

Diskutovat na Discordu

Zavřít