Savaş Oyunları

Savaş Oyunları, Kale kipinde klanlar arası bir yarışmadır. Yarışma belirli zaman aralıkları arasında yapılır ve dört disiplin içerir. Klanlar puan kazanır ve en başarılı yarışmacılar ödüllü konumlara gelerek klan ve kişisel ödüller kazanırlar.

Savaş Oyunları ekranını açmak için Kalenizin sol üst köşesindeki SAVAŞ OYUNLARI tuşunu tıklayın.

 1. Bilgi. Disiplin açıklamaları ve Savaş Oyunları kuralları.
 2. Savaş Oyunları başlangıç ve bitiş zamanları.
 3. Savaş Oyunları tarihçesi. Önceki Savaş Oyunları sonuçlarına bakmak için işaretine tıklayın.
 4. Disiplin paneli. Yarışmadan önce disiplinler hakkında kısa tanımlamalar ve en iyi ödülleri gösterir. Savaş Oyunları sırasında klanınızın puanını ve her disiplindeki sıralamasını gösterir.

Çatışmalar günün belirli dönemlerinde açıktır. Gelecek savaşların programını görmek için Kalenizde Klan Savaşları tuşunun yanındaki  (Savaş programı) tuşuna basın veya Kale: Savaşlar penceresine bakın.

Savaş Oyunları Kuralları

 • Tüm klanlar Savaş Oyunları sırasında Çatışmalara ve İlerlemelere katılmaları durumunda tüm disiplinlerde otomatik olarak yarışmaya başlar.
 • Klanlar her disiplindeki performansları için puan alırlar. Alınan puan miktarı savaş kipine, Çatışmalarda seçilen klasmana ve savaş sonuçlarına bağlıdır.
 • Klanlar ayrıca her disiplindeki en iyi sonuçları için ek puan alırlar.
 • Eğer bir klan yeterli puan kazanırsa bir disiplin sıralamasında ödüllü konuma gelebilir.

Disiplinler

Savaş Oyunları sırasında klanlar dört disiplinde yarışır: Fetih, Akın, İmha ve İttifak.

 • Fetih
 • Akın
 • İmha
 • İttifak
Fetih

Klanlar ekiplerin skorları arasındaki fark için puan alırlar. Skor bir klanın lehine değilse bu klan puan almaz.

Hem zaferler hem de yenilgi ile sonuçlanan savaşlar sayılır.

Savaş Kipi Her 1 puanlık fark için
Çatışma: Klasman VI 25
Çatışma: Klasman VIII 50
Çatışma: Klasman X 125
İlerleme 375

Örnek. X. Klasmandaki bir Çatışma klanınız için 8:1’lik bir skor ile sonuçlandı. Puan farkı: 7. Fetihte alınan puan: 7 × 125 = 875.
Akın

Klanlar savaş süresi sonuna gelinmesine kalan her saniye için puan alırlar.

Sadece zaferle sonuçlanan savaşlar sayılır.

Savaş Kipi Her 1 saniye için
Çatışma: Klasman VI 1
Çatışma: Klasman VIII 2
Çatışma: Klasman X 5
İlerleme 15
Örnek. X. Klasmanda bir Çatışma 9 dakika sürdü ve zaferiniz ile sonuçlandı. Savaş süresi bitimine kalan saniye sayısı: 60 (1 dakika). Akında alınan puan: 60 × 5 = 300.
İmha

Klanlar yok edilen her düşman aracı için puan alırlar.

Hem zaferler hem de yenilgi ile sonuçlanan savaşlar sayılır.

Savaş Kipi Her 1 düşman aracı için
Çatışma: Klasman VI 25
Çatışma: Klasman VIII 50
Çatışma: Klasman X 125
İlerleme 375
Örnek. X. Klasmanda bir Çatışma sırasında klanınız 7 düşman aracı yok etti. İmhada alınan puan: 7 × 125 = 875.
İttifak

Klanlar müfrezelerindeki her lejyoner için puan alırlar.

Sadece zaferle sonuçlanan savaşlar sayılır.

Savaş Kipi Her 1 lejyoner için
Çatışma: Klasman VI 100
Çatışma: Klasman VIII 200
Çatışma: Klasman X 500
İlerleme 1.500
Örnek. X. Klasmanda zaferle sonuçlanan bir Çatışmada klanınızın müfrezesinde 3 lejyoner vardı. İttifakta alınan puan: 3 × 500 = 1.500.

Sıralama

Her Savaş Oyunları sırasında dört ayrı sıralama her disiplin için oluşturulur. Her disiplin için ödül kazanan konum sayısı farklıdır.

Yeterli puan kazanan klanlar bir disiplinde ödül kazanan konumlara gelirler. En çok puanı kazanan klanlar sıralamanın en tepesine yerleşirler. Fetih, İmha veya İttifakta birkaç klan aynı sayıda puana sahipse, savaşlarda daha az zaman harcayan klanlar daha üst konumlarda yer alır.

Bir disiplinin sıralamalarını görmek için Savaş Oyunları ekranında ilgili disiplin kartına tıklayın.

 1. Disiplin adı ve yarışma başlangıç ve bitiş zamanları.
 2. Yönlendirme. Diğer disiplin sıralamalarına bakmak için işaretine tıklayın.
 3. Kurallar. Yarışma kurallarını okumak için tıklayın.
 4. Sıralama. Disiplin sıralamasında dönmek için tıklayın.
 5. Klanların etiketleri ve adları, ödülleri, puanları ve savaşlarda geçirdikleri süreler.

Ödüller

Ödüllü konumlara gelen klanlar çeşitli ödüller kazanırlar.

Savaş Oyunlarında iki tür ödül kazanabilirsiniz:

 • Klan ödülü olarak üst seviye Yedekler
 • Kişisel ödül olarak Fetih ve Akın disiplinlerinde savaşlara katılma karşılığında oyuncunun alacağı oyun içi altın

Oyuncular kişisel ödülleri şu koşullarda alırlar:

 • Ödüller yarışma sona erdikten sonra oyuncular arasında dağıtılır.
 • Sadece yarışma sırasında en az bir savaşa katılmış oyuncular altın alır.
 • Altın, oyuncular arasında her disiplinde galibiyetleri karşılığında aldıkları puana dayalı olarak dağıtılır.
 • Kişisel ödüllerin hesaplanma kuralları hem klan oyuncuları hem de lejyonerler için aynıdır.

Kişisel Ödülün Hesaplanması

Kişisel ödüller oyuncular arasında yarışma sonuçlarına katkılarına göre dağıtılır. Klan için ne kadar çok puan kazanırsanız o kadar çok altın alırsınız.

Altın dağıtım prensibi iki disiplin için de aynıdır ancak kesin altın miktarı her disiplin için ayrı ayrı hesaplanır. Oyuncular iki disiplin için toplam altın miktarını alırlar.

Bir oyuncu savaşlara bir disiplin içinde farklı klanlar için katıldıysa altın hesaplaması her klandaki katılımı için ayrı ayrı hesaplanır.

Oyuncuların bir klan için bir disiplin dâhilinde savaşlarda kazandığı oyun içi altın miktarı şu formül kullanılarak hesaplanır:

G: oyuncunun alacağı altın miktarı

TP / TC: oyuncunun yarışma sonuçlarına katkısı:

TP: oyuncunun bir disiplin dâhilinde savaşlara katılması karşılığı aldığı toplam puan miktarı
TC: klan için tüm oyuncuların bir disiplin dâhilinde tüm savaşlara katılma karşılığı aldıkları toplam puan miktarı

CR: klanın aldığı oyun içi altın miktarı

RG: oyuncular arasında yarışma sonuçlarına katkılarına göre dağıtılacak kalan altın miktarı

Örnek olarak gelin Fetih’te kişisel ödülü hesaplayalım. Klan müfrezesinin üç oyuncudan oluştuğunu varsayalım. Klan disiplin dâhilinde üç savaş yapmış olsun ve müfreze üyeleri farklı savaşlara katılmış olsun. Klan disiplinde birinci olup 10.000 altın almış olsun.

Her oyuncunun savaşta kazandığı puan miktarının müfrezenin aynı savaş için kazandığı puan miktarına eşit olduğu varsayılır. Müfreze savaşta 270 puan kazandıysa müfrezedeki her oyuncu bu savaş için 270 puan kazandı anlamına gelir.

Tablo oyuncuların kazandığı puan miktarını ve savaş sonuçlarına katkılarını gösteriyor.

  1. savaş 2. savaş 3. savaş Oyuncunun savaşa katılma karşılığında aldığı toplam puanı (TP)
A Oyuncusu 270 450 320 1.040
B Oyuncusu 450 320 770
C Oyuncusu 270 450 720
D Oyuncusu 270 320 590
Tüm savaşlar için toplam puan miktarı (TC) 3.120

A oyuncusu için kişisel ödül hesaplaması.

A oyuncusu üç savaşa katıldı ve toplam 1.040 puan kazandı. Tüm oyuncuların tüm savaşlarda kazandığı toplam puan miktarı 3.120 oldu.

1. Adım. A oyuncusunun savaş sonuçlarına katkısı

2. Adım. A oyuncusunun alacağı altın ön miktarı

Sonraki hesaplamalar için sayının sadece tamsayı kısmı kullanılır.

Diğer tüm oyuncular için de altın ön miktarları aynı kurallara göre hesaplanır.

  Oyuncunun savaşa katılma karşılığında aldığı toplam puanı (TP) Oyuncunun Katkısı (TP / TC) Altın ön miktarı (TP / TC x CR)
A Oyuncusu 1.040 0,33333 3.333
B Oyuncusu 770 0,24679 2.467
C Oyuncusu 720 0,23076 2.307
D Oyuncusu 590 0,18910 1.891
Tüm savaşlar için toplam puan miktarı (TC) 3.120

3. Adım. Kalan altın miktarı

4. Adım. Kalan altının oyuncular arasında dağıtımı

Katkısı en yüksek olan oyuncudan başlayarak dağıtılır. Reytinge göre müfrezenin her üyesi bakiye sıfır olana kadar 1 altın alır.

  Oyuncunun Katkısı (TP / TC) Altın ön miktarı (TP / TC x CR) Kalan altın miktarı Alınan altın (G)
A Oyuncusu 0,33333 3.333 1 3.334
B Oyuncusu 0,24679 2.467 1 2.468
C Oyuncusu 0,23076 2.307 0 2.307
D Oyuncusu 0,18910 1.891 0 1.891
Klan Ödülü (CR) 10.000

A oyuncusunun bir disiplin dâhilindeki kişisel ödülü:

Müfrezedeki diğer tüm üyelerin alacağı altın miktarı da aynı kurallara göre hesaplanır.

Kapat