Kale Kılavuzu

Kale klanların yapılar inşa ettiği ve buralarda Klan Yedekleri hazırladıkları bir oyun kipidir. Bu Yedekler klan oyuncularının savaş gelirlerini takviye etmekte kullanılır.

Bir klan oluşturulduğu anda bir Kale sahibi olur. Bu yüzden klanınızda kaç oyuncu olduğu veya kaç savaş yaptığınızın önemi yoktur - klanınızın varlığının ilk gününden itibaren güçlü bir Kale geliştirmeye ve Yedeklerinden bonuslar almaya başlayabilirsiniz.

Kalenize gitmek için:

  1. Garajda KLAN bölümüne gidin. Klan Paneliniz belirecektir.
  2. Klan Panelinde Kale kısmına tıklayın.

Bir Klan Neden Kaleye İhtiyaç Duyar

Klanların Kaledeki ana hedefi Klan Yedekleri hazırlamaktır. Klan Yedekleri iki gruba ayrılır: Sürekli Etkili Yedekler ve Bir Kerelik Etkili Yedekler.

Sürekli Etkili Yedekler Yedek oyuncular hariç tüm klan oyuncularının savaşlarda daha fazla kredi ve deneyim kazanmalarını sağlar.

Savaş Ödemeleri

Klan ve turnuva savaşlarında krediye +%10-150, Rastgele Savaşlarda +%5-30

Taktik Eğitim

Tüm savaşlarda Savaş Deneyimine +%5-100

Ek Bilgiler

Klan ve turnuva savaşlarında Mürettebat Deneyimine +%50-400, Rastgele Savaşlarda +%25-300

Askeri Manevralar

Tüm savaşlarda Serbest Deneyime +%50-500

Bir Kerelik Etkili Yedekler klanların Kalelerini geliştirmek için kullandıkları özel bir oyun içi para birimi olan Endüstriyel Kaynak kazanımını takviye eder.

Yedekler ve sağladıkları bonuslar hakkında daha fazla bilgi için Kale Kılavuzunun Yedekler bölümüne bakın.

Bir Yedek kullanılmadan önce hazırlanmalıdır. Yedek hazırlamak için klanlar Kalelerinde yapılar inşa ederler. Daha fazla detay için Binalar kısmına bakın.

Bir yapının seviyesi hazırlanan Yedeğin seviyesini belirleyen kritik bir göstergedir. Yedek seviyesi ne kadar yüksekse oyunculara o kadar çok bonus sağlar. Üst seviye Yedekler hazırlamak için klanların yapıları yükseltmeleri yani seviyelerini artırmaları gereklidir.

Klanlar yapılar inşa edip yükseltmek ve Yedekler hazırlamak için Endüstriyel Kaynak () kullanırlar. Bu kaynak Kale savaş kiplerinde - Çatışmalar ve İlerlemeler kazanılabilir.

Çatışma veya İlerleme kiplerinde savaşmak oyunculara ayrıca kredi ve deneyim de kazandırır.

Çatışma rastgele bir düşman müfrezesine karşı bir Standart savaştır. Çatışmada klanlar mümkün olduğu kadar çok Endüstriyel Kaynak kazanmak için savaşı kazanmaya çalışırlar (daha fazla detay için Çatışmalar bölümüne bakın).

İlerleme düşman Hatlarına ve Hisarına karşı bir seri savaştır.

Klanların bir İlerlemedeki ana amacı düşman Hisarını ele geçirmektir. Hisarlardan hiçbiri ele geçirilmezse en çok Hattı kontrolü altında tutan klan İlerlemeyi kazanır.

Klanlar hem yapılan her savaş için hem de ele geçirdikleri her Hat için Endüstriyel Kaynak kazanır. Bir klan ne kadar çok Hat kontrolünde bulunduruyorsa İlerlemenin sonundaki ödül o kadar büyük olur (daha fazla detay için İlerlemeler bölümüne bakın).

Klanlar Bir Kerelik Etkili Yedekleri Çatışmalarda ve İlerlemelerde kazandıkları Endüstriyel Kaynak miktarını artırmak için kullanabilirler.


Yüksek Kapasiteli Taşıt

Çatışma ve İlerlemelerde savaş başına kazanılan Endüstriyel Kaynağa +%5-200

Talep

Bir İlerlemenin sonuçlarında Endüstriyel Kaynağa +%5-200

İlham

Çatışmalarda ve İlerlemelerde savaş başına +%3-100 Endüstriyel Kaynak

Topçu Saldırısı

Çatışmalarda ve İlerlemelerde savaş başına +%3-100 Endüstriyel Kaynak

Klanların savaşlarda kazandığı Endüstriyel Kaynak miktarı Kale gelişiminin seviyesini etkiler. Klanlar Kalelerine ne kadar çok Endüstriyel Kaynak yatırımı yaparsa Yedeklerden o kadar çok bonus alırlar ve gelecek savaşlardaki kazançları o kadar yüksek olur.

Oyuncular Kalede Nasıl Altın Kazanır

Oyuncular Savaş Oyunlarına katılarak altın kazanabilirler

Savaş Oyunları klanların altın ve üst seviye XI ve XII Klan Yedekleri ile ödüllendirilebildikleri bir Kale yarışmasıdır. Klanlar her Cumartesi Savaş Oyunlarına katılabilir.

Savaş Oyunları sırasında klanlar belirli başarılar karşılığında puan kazanırlar, örneğin yok edilen her düşman aracı için. Klanlar kazandıkları puan miktarına göre sıralamada yer alırlar. Sıralama konumu klanın ödül olarak alacağı altın miktarını ve Yedekleri belirler. Birinci gelen klan en iyi ödülü alır. Bu örneğin 10.000 ve altı adet Seviye XII Sürekli Etkili Yedek olabilir (daha fazla detay için Savaş Oyunları bölümüne bakın).

Klan Oyuncuları Kalede Hangi Yetkilere Sahiptir

Klan Komutanı ve İkinci Komutan Klan gelişiminden, yani yapıların inşasından ve yükseltilmesinden, sorumludur.

Tüm klan oyuncularının Kalede sahip oldukları yetkileri görmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Yetkiler
Yapı inşası ve yükseltme                  
Klan Yedekleri Hazırlama                
Sürekli Etkili Yedekleri Etkinleştirme              
Bir Çatışma veya İlerleme öncesinde müfreze penceresinde Bir Kerelik Etkili Yedekleri etkinleştirme (sadece Müfreze Komutanına açıktır)              
Daha üst rütbede olanlar dâhil herhangi bir klan oyuncusundan Komutan yetkilerini geri alma              
Sürekli Etkili Yedeklerden bonus alma  
Bir Kerelik Etkili Yedeklerden bonus alma
Savaşta İlham ve Topçu Saldırısını etkinleştirmek (sadece Müfreze Komutanı yapabilir)
Çatışmalarda ve İlerlemelerde müfreze oluşturma
Kale Deposuna ve Kütüğüne Bakabilme

Kale klanlar için tek oyun kipi değildir.

Başka klanlarla sağlam ittifaklar kurmaya, yeni araziler ele geçirmeye ve elde ettiklerinizi savunmaya hazırsanız şansınızı Dünya Haritasındaki savaşlarda deneyin

Klan dünyasına yeniyseniz Klan Portalındaki SSS kısmına bakın - bir klana nasıl katılınabilir, kendi klanınızı nasıl yaratabilirsiniz veya uygun oyuncuları nasıl üye yapabilirsiniz.

Savaş alanında şans sizden yana olsun!

kale hakkında daha fazla bilgi  

Kapat