Telafi Politikası

Kale kipinde savaşları etkileyen teknik sorunlar için tazminat kuralları.

 1. Bu kurallar Kale kipinde savaşlara katılan oyuncular için tutarlı ve kaliteli hizmet verilmesini sağlamak için geliştirilmiştir.
 2. Kale kipinde veya World of Tanks oyun sunucularında finansal veya maddi kayıplara yol açan teknik sorunlar olduğunda klanlar tazminata hak kazanır.
 3. Kale işleyişinde teknik sorunlar meydana gelirse tazminat otomatik sağlanır.
  1. Klanlar Çatışmada savaştıysa ve savaş sonuçları işlenmediyse klanlar araç seviyesine bağlı olarak temel savaş gelirine eşdeğer miktarda Endüstriyel Kaynağı tazminat olarak otomatik alırlar.
  2. Klanlar teknik sorunlardan dolayı bozulan bir İlerlemede savaştıysa klanlar otomatik olarak Endüstriyel Kaynak tazminatı alırlar. Tazminat şu şekilde verilir:
   • Müfrezeler bir İlerlemenin ilk savaşını yapmış ancak savaş sonuçları işlenmemişse.İki klana da kontrolleri altında dört köprübaşı bulundurma ödülüne eşdeğer miktarda Endüstriyel Kaynak verilir.
   • Bir İlerlemede ilk savaş dışındaki bir savaş teknik nedenler sebebiyle başlayamadıysa. Tazminat, müfrezelerin kontrolünde bulundurduğu mevcut köprübaşları sayısına göre verilir.
    Örnek: Bir İlerlemede, A klanı dört köprübaşını kontrolü altında tutuyor. B klanının ise kontrolünde iki köprübaşı var. Teknik nedenlerden dolayı bir savaş başlayamadı. A klanına dört köprübaşı kontrolü karşılığında, B klanına ise iki köprübaşını kontrolü altında bulundurma karşılığında Endüstriyel Kaynak verilir.
   • Müfrezeler İlerlemede ilk savaş dışındaki bir savaşı yaptıysa ancak savaş sonuçları işlenmediyse. İlerleme sona erer, iki klan da muzaffer kabul edilir. Saldıran klana bir köprübaşını ele geçirmeye eşdeğer miktarda ödül tazminat olarak verilir. Savunan klanın tazminatı ise başarılı bir savunmanın ödülüne eşdeğer miktarda olur. Ayrıca, iki klan da savaş için temel savaş gelirine eşit miktarda Endüstriyel Kaynak alır.
    Örnek: Bir İlerlemede, saldıran A klanı kontrolünde dört köprübaşı bulunduruyor. Savunan B klanının kontrolünde ise iki köprübaşı var. Müfrezeler bir savaş yapıyor ancak sonuçlar işlenmiyor. İki müfreze de galip ilan edilir. A klanı beş köprübaşını kontrol etme karşılığı ödüle eşdeğer tazminat alır. B klanı iki köprübaşını kontrol etme ödülüne eşdeğer tazminat alır. İki klan da temel savaş gelirine eşit miktarda Endüstriyel Kaynak alır.
   • Maç eşleştirici müfreze için rakip bulamadı ve İlerleme başlamadıysa. Klan üç köprübaşını kontrol etme ödülüne eşdeğer miktarda Endüstriyel Kaynak alır.
  3. Klanlar Savaş Oyunları sırasında savaşlara katıldıysa ancak savaş sonuçları işlenmediyse oyuncular otomatik olarak her disiplinde maksimum puan miktarını tazminat olarak alırlar.

   Disiplinlerdeki maksimum puan miktarı savaş kipine ve Çatışmaların kademesine bağlıdır.
 • Çatışma: Klasman VI
 • Çatışma: Klasman VIII
 • Çatışma: Klasman X
 • İlerleme
Çatışma: Klasman VI
Disiplin Tazminat puanı
Fetih (1 puanlık fark için) 175
Akın (1 saniye için) 375 
İmha (1 düşman aracı için) 175
İttifak (1 lejyoner için) 100 
Çatışma: Klasman VIII
Disiplin Tazminat puanı
Fetih (1 puanlık fark için) 500
Akın (1 saniye için) 596
İmha (1 düşman aracı için) 500
İttifak (1 lejyoner için)

200 

Çatışma: Klasman X
Disiplin Tazminat puanı
Fetih (1 puanlık fark için) 1.875
Akın (1 saniye için) 1.675
İmha (1 düşman aracı için) 1.875
İttifak (1 lejyoner için) 500
İlerleme
Disiplin Tazminat puanı
Fetih (1 puanlık fark için) 5.625
Akın (1 saniye için) 4.185
İmha (1 düşman aracı için) 5.625
İttifak (1 lejyoner için) 1.500
 1. Finansal veya maddi kayba yol açan başka bir sorun gerçekleşirse klanlar talepleri durumunda tazminata hak kazanırlar.
 2. Tazminatlar iki gruba ayrılır: toplu ve bireysel.
  1. Toplu tazminat gün içerisinde teknik sorunlardan klanların %5’inden fazlası etkilenirse verilir.
  2. Bireysel tazminat ancak teknik sorunlar sadece birkaç klanı etkilediyse verilir.
   Oyun sunucularında ara sıra oluşan teknik sorunlar bireysel tazminat alanına girmez (oyun sunucusu sorunları toplu tazminat kapsamındadır).
  3. Tazminat, etkilenen klanların teknik sorunlar sebebiyle kaçırdıkları savaş için aldıkları cezaların iptalinden oluşur. Çekilen Endüstriyel Kaynağın tümü klanlara iade edilir.
  4. Toplu tazminat etkilenen klanlar hakkında toplanan verilere dayanılarak Wargaming’in tasarrufunda sağlanır.
  5. Bireysel telafi Oyuncu Desteğine gönderilen bir talep üzerine sağlanır.
   Oyuncuların taleplerinde şu kurallar geçerlidir:
   • Talepler olaydan sonra en geç 24 saat içerisinde gönderilmelidir.
   • Talepler Komutan veya İkinci Komutan tarafından gönderilmelidir.
   • Klanlar karşılaştıkları sorunlarla ilgili mümkün olduğunca çok bilgi sağlamalıdır.
   • Klanlar teknik sorunun gerçekleştiğini kanıtlayan ekran görüntüleri sağlamalıdır.
   • Mümkünse talepler iddia edilen sorunu gösteren savaş kayıtları içermelidir.
 3. Telafi şu durumlarda sağlanmaz:
  • Hiç ceza alınmadıysa ve hiç Endüstriyel Kaynak çekilmediyse.
  • Sınırlı sayıda oyuncu savaşa katılamadıysa.
  • Sunucuların yer aldığı veri merkezlerinde sorunlar oluştuysa.
  • İnternet sağlayıcılarının tarafında sorunlar oluştuysa.
  • Enerji kesintileri gerçekleşirse.
  • Wargaming’in kontrolü dışında ve Wargaming tarafından sebep olunmayan her türlü diğer sorunda.
 4. Bir sorunun oluştuğu bulunamazsa veya kanıtlanamazsa telafi sağlanmaz.
Kapat