Odprawa dotycząca nowego systemu atutów załogi

Dowódcy!

Dziękujemy wszystkim, którzy już wzięli udział w teście publicznym i podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami. Nowy system atutów załogi jest znaczącą aktualizacją, która wpłynie na wszystkich graczy. Staramy się, aby przejście do nowego systemu przeprowadzone zostało jak najsprawniej. Uważamy, że stary system wymagał uaktualnienia, aby zapewnić większą użyteczność dla wszystkich.

Celem nowego systemu jest:

  1. Zwiększenie konkurencyjności każdego atutu. Odchodzimy od obecnej sytuacji, w której wszyscy gracze wybierają te same atuty i chcemy stworzyć środowisko sprzyjające podejmowaniu różnorodnych i przemyślanych decyzji.
  2. Ugruntowanie systemu atutów. Jednakowe, łatwe do zrozumienia zasady przy wsparciu interfejsu gry mają zastosowanie do każdego gracza i załogi.
  3. Sprawiedliwy rozdział atutów. Dla wszystkich kwalifikacji powinna być dostępna podobna liczba atutów, a mechaniki powinny działać płynnie i bez faworyzowania żadnej z nich.
  4. Łatwe wdrażanie przyszłych ulepszeń. Stworzenie fundamentu, który w bezproblemowy sposób umożliwia wdrożenie przyszłych udoskonaleń, takich jak:
    • usuwanie członków załogi wyszkolonych w 50% i 75%,
    • umożliwienie jednej załodze obsługę wielu pojazdów,
    • wprowadzanie mechanik do transferu niewykorzystanego doświadczenia załogi z jednego załoganta na drugiego.

Monetyzacja nigdy nie stanowiła części tych celów. Mamy świadomość, że przywyknięcie do tych zmian może nie być łatwe, dlatego też wprowadzamy specjalną promocję, aby ułatwić Wam oswojenie się z nowym systemem, poeksperymentowanie z różnymi konfiguracjami i wybranie tej ulubionej. Od chwili publikacji aktualizacji 1.20.1 do końca 2023 roku pomoże Wam ona zresetować atuty załogi za darmo przez okres 30 dni. Logując się do gry po raz pierwszy po wprowadzeniu aktualizacji, będziecie mieli miesiąc na eksperymentowanie z atutami załogi bez żadnych kar. Dodatkowo wszystkim graczom przyznamy 12 rozkazów przekwalifikowania.

Darmowy reset atutu załogi otrzymacie od premiery aktualizacji 1.20.1 do końca roku. 30-dniowy okres zaczyna się natychmiastowo po pierwszym logowaniu w nowej aktualizacji.

FAQ

Kilka wątpliwości pojawiło się już podczas testu publicznego i chcielibyśmy się do nich bezpośrednio odnieść.

Skoro wszystkie atuty w nowym systemie są przydatne, to czy nie zmusza to graczy do zdobycia ich wszystkich?

Dodaliśmy do gry więcej atutów i zbalansowaliśmy je względem siebie, aby ich wartość odpowiadała Waszemu stylowi gry i pojazdom. Nie zmieniliśmy jednak systemu postępów doświadczenia, ponieważ jesteśmy pewni, że możliwość wyszkolenia wszystkich atutów nie powinna być osiągalna. Uważamy również, że ważne jest zapewnienie poczucia postępu i stopniowe poznawanie atutów. Dodatkowo zauważyliśmy, że po piątym lub szóstym atucie, zasoby wymagane do postępu przewyższają uzyskane korzyści. Przy większej ilości dostępnych obecnie atutów, gracze muszą zdecydować, które atuty wybrać i jakie konfiguracje ostateczne chcą uzyskać.

Podczas gdy atuty mogą wpływać na przebieg bitwy, należy pamiętać, że czynniki takie jak znajomość mapy, umiejętności jazdy i podejmowanie taktycznych decyzji również są istotne. Zdecydowaliśmy się zachować system doświadczenia w obecnej postaci, aby zagwarantować nowym graczom, że nie będą błyskawicznie pokonani przez znakomicie wyszkolonych przeciwników. Ważne jest dla nas, aby zachować podstawy szkolenia załogi, jednocześnie zachęcając graczy do głębszego namysłu nad podejmowanymi wyborami.

Dlaczego liczba dostępnych atutów na załogę nie na limitu?

Stworzenie kilku ulubionych załóg jest ważnym elementem tej zmiany i przyszłych poprawek. Zapowiedzieliśmy już, że będzie można wyszkolić jedną załogę dla wielu pojazdów. Ponadto, umożliwimy Wam transfer doświadczenia z nieużywanych czołgistów do załóg, których używacie – nie chcemy nakładać żadnych ograniczeń na ten system. Przeprowadziliśmy doświadczenia z ograniczeniami atutów w Załodze 2.0 w testach w Piaskownicy i te zmiany, między innymi, otrzymały negatywne opinie. Zniechęciło to nas od wdrożenia ich do gry. W konsekwencji skoncentrowaliśmy się na bardziej spójnym podejściu ku ulepszeniu obecnego systemu. Wprowadzenie takich ograniczeń wiązałoby się również z pewnymi problemami, które trudno byłoby rozwiązać, zwłaszcza dla załóg z liczniejszymi atutami niż planowany limit, które nie miałyby szans na dalsze postępy, a może nawet musiałyby zostać przeskalowane w dół.

Czy nowy system atutów załogi potencjalnie może stworzyć niezbalansowane lub nadmiernie silne załogi?

Aby uniknąć braku balansu, włożyliśmy wiele wysiłku w symulacje różnych możliwych scenariuszy, w tym zastosowanie maksymalnych możliwych premii do określonych charakterystyk i uwzględnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych, atutów, wyposażenia i innych. Przeprowadziliśmy również testy praktyczne. Pomimo tego, będziemy uważnie monitorować sytuację po premierze, aby szybko zaradzić wszelkim nieprawidłowościom, w przypadku gdy takie się ujawnią.


Jeszcze raz chcemy wyrazić naszą wdzięczność za Wasze uwagi, opinie i zastrzeżenia. Wierzymy, że nowy system przyniesie korzyści wszystkim graczom, dodając grze różnorodności i głębi. Załoga jest istotnym mechanizmem naszej gry i zapewniamy, że wciąż będziemy ją ulepszać.

Do dzieła!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij