Wyjątkowe zniżki w grze na pojazdy i specjalny kurs wymiany wolnych PD!

ZNIŻKI W GRZE | WYMIANA | JAK WYKORZYSTYWAĆ SWOJE PD

Dowódcy!

Przygotujcie się na niesamowite bitwy czołgowe dzięki naszym zniżkom w grze! Wyzwólcie potencjał pojazdów kolekcjonerskich i maksymalnie wykorzystajcie kurs wymiany wolnych PD dzięki tym ograniczonym czasowo ofertom!

Zniżki w grze

Dostępne od 2024-01-19 o 09:00:00 (UTC) do 2024-01-23 o 09:00:00 (UTC)

Wykorzystajcie zniżki w grze na pojazdy kolekcjonerskie! Aby znaleźć je w garażu, kliknijcie Sklep. Na następnym ekranie kliknijcie w lewej kolumnie Pojazdy, a następnie przejdźcie do zakładki Pojazdy kolekcjonerskie.

  • 30% zniżki w kredytach na pojazdy kolekcjonerskie poziomów VI i VII

  • 15% zniżki w kredytach na pojazdy kolekcjonerskie poziomów VIII–X

Lepszy kurs wymiany PD na wolne PD

Dostępne od 2024-01-19 o 09:00:00 (UTC) do 2024-01-23 o 09:00:00 (UTC)

Wolne PD to szczególny rodzaj uniwersalnego doświadczenia. Można je wykorzystać do badania standardowych pojazdów i modułów, a także do przyspieszenia szkolenia załogi. Po każdej bitwie 5% zdobytych PD jest zamienianych na wolne PD. Dodatkowo, PD zdobyte w pojazdach elitarnych i premium mogą być wymienione na wolne PD. Wykorzystajcie lepszy kurs wymiany PD na wolne PD za złoto (1 = 25 35) i odblokowujcie moduły lub standardowe pojazdy po obniżonej cenie!

Jak wykorzystać swoje PD

Wolne PD są jednym z czterech typów doświadczenia istniejących w World of Tanks. Z następujących dwóch zakładek dowiecie się więcej o różnych typach PD i do czego można je wykorzystać:

  • Rodzaje doświadczenia
  • Wykorzystanie doświadczenia

Doświadczenie bojowe możliwych do zbadania pojazdów (PD)

PD są gromadzone oddzielnie dla każdego możliwego do zbadania pojazdu i mogą być wydane na moduły lub do odblokowania dalszych pojazdów w odpowiedniej gałęzi drzewa technologicznego.

Doświadczenie bojowe dla pojazdów elitarnych (elitarne PD)

Standardowe pojazdy, w których zbadano wszystkie moduły i następujące po nich pojazdy, zyskują status elitarnych. Pojazdy kolekcjonerskie ze zbadanymi wszystkimi modułami także otrzymują status elitarny. Nadal zdobywają one PD bojowego, które można wydać na przyspieszone szkolenie załogi lub wymienić na wolne PD. Pojazdy premium są zarazem pojazdami elitarnymi.

Wolne doświadczenie (wolne PD)

Po każdej bitwie 5% zdobytych bazowych PD jest zamienianych na wolne PD. Ten odsetek może być zwiększony podczas wydarzeń specjalnych i z użyciem rezerw osobistych. Można go użyć do zbadania dowolnego pojazdu standardowego lub modułów, a także by przyspieszyć szkolenie atutów każdej załogi.

Doświadczenie załogi (PD załogi)

Wszyscy załoganci otrzymują doświadczenie równe liczbie PD zdobytych w bitwie. To doświadczenie jest używane do ulepszania ich głównych kwalifikacji i zdobywanie nowych atutów. Liczbę zdobytych PD można zwiększyć w trakcie wydarzeń specjalnych i dzięki rezerwom osobistym.

Badania pojazdów (PD i wolne PD)

PD bojowego zdobyte w możliwym do zbadania pojeździe są wykorzystywane do odblokowania kolejnego pojazdu w linii drzewa technologicznego. Jeśli jednak nie zebrano wymaganej liczby PD, można uzupełnić je o wolne PD i użyć do zbadania każdego standardowego pojazdu z drzewa technologicznego.

Badania modułów (PD i wolne PD)

Moduły wpływają na charakterystyki pojazdu. Przed zakupem należy je zbadać z użyciem PD. PD bojowego zdobyte na możliwym do zbadania pojeździe są używane do odblokowania jego modułów. Jeśli nie zebrano wymaganej liczby PD, można uzupełnić je o wolne PD i użyć do zbadania każdego modułu.

Szkolenie załogi (elitarne i wolne PD)

Pojazdy o statusie elitarnym posiadają opcję przyspieszenia szkolenia załogi. Przy wybranej tej opcji, PD zdobywane w bitwach nie będzie zbierane, ale od razu konwertowane na PD załogi, by poprawić jej główne kwalifikacje i szkolić atuty. Wolne PD mogą być bezpośrednio zainwestowane w szkolenie każdego członka załogi poprzez jego akta osobowe.

Wymiana doświadczenia (elitarne PD na wolne PD)

Doświadczenie zdobyte na pojazdach elitarnych i premium można zamienić na wolne PD, używając złota. Domyślny przelicznik wynosi 25 PD na 25 wolnych PD w cenie 1 szt. złota, ale może ulec zmianie podczas wydarzeń i promocji.


Wykorzystajcie zniżki w grze i kurs wymiany PD przed 23 stycznia!


Do dzieła!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij