Zmaksymalizuj swoje PD dzięki specjalnemu kursowi wymiany!

WYMIANA | DOŚWIADCZENIE: W SKRÓCIE

Dowódcy!

Czy to żółtodziób, czy wytrawny weteran, każdy to wie, że PD jest cennym zasobem w World of Tanks. Na szczęście dajemy Wam zastrzyk energii: przez krótki czas możecie zamieniać swoje złoto na wolne PD, wykorzystując lepszy kurs wymiany, a potem wydać je na nowe moduły i pojazdy lub przyspieszyć proces szkolenia załogi.

Lepszy kurs wymiany PD na wolne PD

Dostępne od 2023-09-22 o 05:00:00 do 2023-09-25 o 05:00:00 (UTC)

Wolne PD to szczególny rodzaj uniwersalnego doświadczenia. Można je wykorzystać do badania standardowych pojazdów i modułów, a także do przyspieszenia szkolenia załogi. Po każdej bitwie 5% zdobytych PD jest zamienianych na wolne PD. Dodatkowo, PD zdobyte w pojazdach elitarnych i premium mogą być wymienione na wolne PD. Wykorzystajcie lepszy kurs wymiany PD na wolne PD za złoto (1 = 25 35) i odblokowujcie moduły lub standardowe pojazdy po obniżonej cenie!

Doświadczenie: w skrócie

Wolne PD są jednym z czterech typów doświadczenia istniejących w World of Tanks. Oto kilka informacji o różnych PD i do czego można ich używać:

  • Rodzaje doświadczenia
  • Wykorzystanie doświadczenia

Doświadczenie bojowe możliwych do zbadania pojazdów (PD)

PD są gromadzone oddzielnie dla każdego możliwego do zbadania pojazdu i mogą być wydane na moduły lub do odblokowania dalszych pojazdów w odpowiedniej gałęzi drzewa technologicznego.

Doświadczenie bojowe pojazdów elitarnych (elitarne PD)

Standardowe pojazdy, w których zbadano wszystkie moduły i następujące po nich jednostki zyskują status elitarnych. Pojazdy kolekcjonerskie ze zbadanymi wszystkimi modułami także otrzymują status elitarny. Nadal zdobywają one PD bojowego, które można wydać na przyspieszone szkolenie załogi lub wymienić na wolne PD. Pojazdy premium są zarazem pojazdami elitarnymi.

Wolne doświadczenie (wolne PD)

Po każdej bitwie 5% zdobytych bazowych PD jest zamienianych na wolne PD. Ten odsetek może być zwiększony podczas wydarzeń specjalnych i z użyciem rezerw osobistych. Wolne PD można wykorzystać do zbadania dowolnego pojazdu standardowego i modułów, a także do przyspieszenia szkolenia atutów załogi.

Doświadczenie załogi (PD załogi)

Każdy członek załogi otrzymuje doświadczenie w liczbie zdobytych w bitwie PD. Przeznacza się je na podnoszenie głównych kwalifikacji oraz zdobywanie nowych atutów. Ilość zdobytych PD można zwiększyć w trakcie wydarzeń specjalnych i dzięki rezerwom osobistym.

Badania pojazdów (PD i wolne PD)

PD bojowego zdobyte w możliwym do zbadania pojeździe są wykorzystywane do odblokowania kolejnego pojazdu w linii drzewa technologicznego. Wolne PD mogą być dodane, jeśli wymagana liczba PD nie zostanie osiągnięta i mogą zostać wykorzystane do zbadania dowolnego pojazdu standardowego w drzewie technologicznym.

Badania modułów (PD i wolne PD)

Moduły wpływają na charakterystyki pojazdu. Przed zakupem należy je zbadać z użyciem PD. PD bojowego zdobyte na możliwym do zbadania pojeździe są używane do odblokowania jego modułów. Wolne PD mogą być dodane, jeśli wymagana liczba PD nie zostanie osiągnięta i mogą zostać wykorzystane do zbadania dowolnego modułu.

Szkolenie załogi (elitarne i wolne PD)

Pojazdy o statusie elitarnym posiadają opcję przyspieszenia szkolenia załogi. Po włączeniu tej opcji zdobyte w bitwach PD nie będą się kumulować, lecz zostaną bezpośrednio zamienione na PD załogi, które posłużą do ulepszania jej głównych kwalifikacji oraz szkolenia atutów. Wolne PD mogą być bezpośrednio zainwestowane w szkolenie każdego członka załogi poprzez jego akta osobowe.

Wymiana doświadczenia (elitarne PD na wolne PD)

Doświadczenie zdobyte na pojazdach elitarnych i premium można zamienić na darmowe PD, z użyciem złota. Domyślny przelicznik wynosi 25 PD na 25 wolnych PD w cenie 1 szt. złota, ale może być inny podczas wydarzeń i promocji.


Dowódcy, wiecie, co robić: odpalcie grę, wykorzystajcie specjalny kurs wymiany PD i do dzieła!

Podyskutuj na Discordzie

Zamknij